ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 iunie 2003
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 20 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se ratifica Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 2,5 milioane EUR, destinat finanţării Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi modernizarea sălii mari de concerte a Ateneului Roman şi a cupolei care acoperă scena, inclusiv a acoperişului acesteia, şi protecţia tavanului curb, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003.


  Articolul 2

  (1) Aplicarea prevederilor Acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Culturii şi Cultelor, desemnat ca agenţie de implementare, cu participarea Filarmonicii "George Enescu".
  (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu Filarmonica "George Enescu" un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Acordului-cadru de împrumut.


  Articolul 3

  Fondurile în lei necesare pentru rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor şi a comisioanelor aferente împrumutului, precum şi cele necesare pentru acoperirea contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României, se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.


  Articolul 4

  (1) Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări şi detalieri care nu sunt de natura sa majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
  (2) Amendamentele la Acordul-cadru de împrumut, convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 iunie 2003.
  Nr. 50.

  ACORD 14/05/2003