RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016
referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016    În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 21 octombrie 2016, se fac următoarele rectificări:
    - la anexa nr. 7, pct. b2, în loc de: "... în cazul cărora s-a folosit urna specială" se va citi: "... înscrişi în listele electorale suplimentare";
    - la anexa nr. 13, nota explicativă de la pct. I.5, în loc de: "*) inclusiv cele de la pct. 5 care ..." se va citi: "*) inclusiv cele de la pct. 4 care ...".
    -----