ORDIN nr. 4.067 din 28 martie 2024pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024
  Luând în considerare:– propunerea grupului de lucru responsabil de actualizarea metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;– raportul de metaranking pentru anul 2023 elaborat de grupul de lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking,
  în temeiul:– prevederilor art. 115, art. 148 alin. (1) lit. d) și art. 149 alin. (10) lit. a) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului educației nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking, cu completările ulterioare;– prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 3.046/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking;– Referatului de aprobare nr. 142/DGIU din 12.03.2024 în vederea emiterii prezentului ordin;– prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 28 martie 2024.
  Nr. 4.067.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind finanțarea cercetării științifice
  universitare din cadrul instituțiilor de
  învățământ superior de stat în anul 2024