HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 septembrie 2009pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 28 septembrie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  2. La articolul 8 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
  g^1) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 9 septembrie 2009.
  Nr. 1.028.
  -------------