HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 27 august 2013

  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2010 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002 și a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006.


  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
  forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
  din România