HOTĂRÂRE nr. 279 din 5 aprilie 2012 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură
(actualizată până la data de 11 decembrie 2014*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------
  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Alina Nicoleta Ghica
  Bucureşti, 5 aprilie 2012.
  Nr. 279.

  Anexă

  REGULAMENT 05/04/2012