ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016  În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie:
      - Înscrierea candidaţilor: 30 ianuarie - 3 februarie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 6-7 februarie 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 8 februarie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 9 februarie 2017
      - Depunerea şi soluţionarea
        contestaţiilor la proba scrisă: 10 februarie 2017
      - Susţinerea proiectului: 13-14 februarie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 15 februarie 2017


  Articolul 2

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:
      - Înscrierea candidaţilor: 10-12 mai 2017
      - Desfăşurarea probelor de examen: 15-16 mai 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 17 mai 2017


  Articolul 3

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:
      - Înscrierea candidaţilor: 22 mai - 26 mai 2017
      - Desfăşurarea probelor de examen: 29 mai - 1 iunie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 2 iunie 2017


  Articolul 4

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:
      - Înscrierea candidaţilor: 1-23 iunie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 10-12 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba practică: 12 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 13-14 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 14 iulie 2017
      - Susţinerea proiectului: 15-20 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017


  Articolul 5

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:
      - Înscrierea candidaţilor: 12-30 iunie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 15-16 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba practică: 16 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 17 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 17 iulie 2017
      - Susţinerea proiectului: 18-20 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017


  Articolul 6

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:
      - Înscrierea candidaţilor: 3-7 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 10-11 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 12 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 14 iulie 2017
      - Susţinerea proiectului: 17-18 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2017


  Articolul 7

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie - iulie:
      - Înscrierea candidaţilor: 29 iunie - 2 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 3 - 6 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 7 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 8-9 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei orale/proiectului
        de absolvire: 10-12 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 13 iulie 2017


  Articolul 8

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie:
      - Înscrierea candidaţilor: 17-21 iulie 2017
      - Desfăşurarea probelor de examen: 24 iulie - 27 iulie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie 2017


  Articolul 9

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiţiei, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august:
      - Înscrierea candidaţilor: 26-28 iulie 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 31 iulie - 9 august 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 11 august 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 18 august 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 18 august 2017
      - Susţinerea proiectului: 21-26 august 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 29 august 2017


  Articolul 10

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august:
      - Înscrierea candidaţilor: 7-11 august 2017
      - Desfăşurarea probei practice: 16-17 august 2017
      - Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2017
      - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017
      - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        la proba scrisă: 21 august 2017
      - Susţinerea proiectului: 22-23 august 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2017


  Articolul 11

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea septembrie:
      - Înscrierea candidaţilor: 1-5 septembrie 2017
      - Desfăşurarea probelor de examen: 6-7 septembrie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017


  Articolul 12

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea septembrie:
      - Înscrierea candidaţilor: 1-5 septembrie 2017
      - Desfăşurarea probelor de examen: 6-7 septembrie 2017
      - Afişarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017


  Articolul 13

  Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.


  Articolul 14

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 15

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Bucureşti, 31 august 2016.
  Nr. 5.078.
  ------