DECIZIE nr. 409 din 26 septembrie 2003
privind acordarea Autorizaţiei pentru înfiinţarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220/110 kV Slatina" Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003  În temeiul art. 9 alin. (6) şi al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
  ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, înregistrată sub numărul 2.072 din 19 iunie 2003,
  având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la reţea şi autorizare şi în conformitate cu Procesul-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 26 septembrie 2003,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se acorda Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Autorizaţia nr. 221 din 26 septembrie 2003 pentru înfiinţarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220/110 kV Slatina".


  Articolul 2

  Se retrag Autorizaţia nr. 124 din 24 februarie 2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220 kV Slatina" şi Autorizaţia nr. 125 din 24 februarie 2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic "Statia electrica 220/110 kV Slatina".


  Articolul 2

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizaţiei.


  Articolul 3

  Departamentul acces la reţea şi autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii şi va urmări respectarea de către titular a condiţiilor autorizaţiei.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Ion Lungu
  Bucureşti, 26 septembrie 2003.
  Nr. 409.
  --------