HOTĂRÂRE nr. 34 din 30 ianuarie 2013
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 4 februarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  "Judeţul Bacău
  Comuna Iteşti intră în circumscripţia Judecătoriei Buhuşi"


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Mona-Maria Pivniceru
  Bucureşti, 30 ianuarie 2013.
  Nr. 34.
  -----