ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 iulie 2014
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Articolul 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - Voucherele de vacanţă se emit numai în sistem on-line, începând cu data de 1 ianuarie 2015."


  Articolul II

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2014, voucherele de vacanţă sunt emise de unităţile specializate autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (2) Voucherele de vacanţă emise în condiţiile alin. (1) au perioadă de valabilitate până la 31 decembrie 2014.


  Articolul III

  Voucherele de vacanţă emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă pot fi utilizate în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea, iar decontarea contravalorii acestora se face de către unităţile emitente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data emiterii.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru
  întreprinderi mici şi mijlocii,
  mediul de afaceri şi turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 8.
  -----