HOTĂRÂRE nr. 996 din 4 noiembrie 2014
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  (2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul programelor naţionale de sănătate.
  (3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2 şi C3, notate cu (**), (***) şi (****), se realizează potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4."
  2. În anexă, la sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă", după poziţia 216 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 217-225, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │"217.│Combinaţii (Perindoprilum+Amlodipinum) │ C09BB04 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 218.│Combinaţii (Candesartanum cilexetil+ │ │
  │ │Hydrochlorothiazidum) │ C09DA06 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 219.│Combinaţii (Olmesartanum+Amlodipinum) │ C09DB02 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 220.│Combinaţii (Valsartan+Amlodipinum+ │ │
  │ │Hydrochlorothiazidum) │ C09DX01 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 221.│Rivaroxabanum │ B01AF01 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 222.│Glicopironium**# │ R03BB06 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 223.│Indacaterolum**# │ R03AC18 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 224.│Combinaţii (Beclometazonum+Formoterolum) │ R03AK07 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 225.│Combinaţii (Naproxenum+Esomeprazolum) │ M01AE52"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  3. În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se completează după cum urmează:
  a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", după poziţia 12 se introduce o nouă poziţie, poziţia 13, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "13.│Tenofovirum**** │ J05AF07"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  b) La punctul G10 "Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice", după poziţia 24 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "25.│Epoetinum zeta** │ B03XA01"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  c)La punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)", după poziţia 22 se introduce o nouă poziţie, poziţia 23, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "23.│Paliperidonum** │ N05AX13"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  d) La punctul G25 "Boala cronică de rinichi - faza predializă", după poziţia 11 se introduc două noi poziţii, poziţia 12 şi 13, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "12.│Methoxy polyethylene glycol epoetin** │ B03XA03 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 13.│Epoetinum zeta** │ B03XA01"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  e) La punctul G26 "Glaucom", după poziţia 12 se introduce o nouă poziţie, poziţia 13, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "13.│Combinaţii (Brinzolamidum+Timololum) │ S01ED51"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  f) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", după poziţia 4 se introduc patru noi poziţii, poziţia 5-8, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "5.│Tocilizumabum**** │ L04AC07 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 6.│Golimumabum**** │ L04AB06 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 7.│Certolizumabum**** │ L04AB05 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 8.│Abataceptum**** │ L04AA24"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  g) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31c "Artropatia psoriazică", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "4.│Golimumabum**** │ L04AB06"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  h) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31d "Spondilita ankilozantă", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "4.│Golimumabum**** │ L04AB06"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  i) La punctul G31 "Imunosupresoare selective" subpunctul G31e "Artrita juvenilă", după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "2.│Abataceptum**** │ L04AA24"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  4. În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se completează după cum urmează:
  a) La punctul P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere" subpunctul "Medicaţie specifică antiretrovirală", după poziţia 22 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22^1, cu următorul cuprins:
  ┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │"22^1.│Dolutegravirum** │ J05AX12"│
  └──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  b) La punctul P5 "Programul naţional de diabet zaharat", după poziţia 32 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 33-36, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "33.│Combinaţii (Sitagliptinum+Metforminum)*** │ A10BD07 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 34│Saxagliptinum*** │ A10BH03 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 35│Combinaţii (Saxgliptinum+Metforminum)*** │ A10BD10 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 36│Dapaglifozinum*** │ A10BX09"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  c) La punctul P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 15 se introduc două noi poziţii, poziţiile 16 şi 17, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ "16.│Methoxy polyethylene glycol epoetin** │ B03XA03 │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 17.│Epoetinum zeta** │ B03XA01"│
  └─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 4 noiembrie 2014.
  Nr. 996.
  --------