ORDIN nr. 23.400/864/2.412/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Germisara" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI Nr. 23.400 din 14 mai 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 864 din 22 mai 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.412 din 21 iunie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 2 iulie 2019
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul turismului, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Germisara“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Societatea „Germisara“ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  ANEXĂ^1)

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE - MINISTERUL TURISMULUI
  Operatorul economic: Societatea „Germisara“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Geoagiu-Băi, județul Hunedoara
  Cod unic de înregistrare: 2093294
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019

  ----