HOTĂRÂRE nr. 269 din 22 martie 2023privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288, art. 293 alin. (5), art. 296 alin. (1) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) a unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 184/2017.(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară de uz sau de interes public național și se utilizează pentru desfășurarea activităților specifice Jandarmeriei Române.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) a două construcții, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Construcțiile prevăzute la alin. (1) se declară de uz sau de interes public național și se utilizează pentru desfășurarea activităților specifice Jandarmeriei Române.


  Articolul 3

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile ca urmare a reevaluării imobilelor cu nr. MF 150089, 35863 și 112551 și comasării la nr. MF 150089 a imobilelor prevăzute la art. 1 și 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat

  București, 22 martie 2023.
  Nr. 269.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenului, proprietate publică a statului, care se înscrie în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)

  Nr. MF

  Codul de clasificare

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Baza legală

  Persoana juridică căreia i se dă în administrare imobilul

  Valoarea de inventar
  - lei -

  Se va atribui nr. MF.

  8.19.01

  45-340

  Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul Dâmbovița

  Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 184/2017

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița
  (UM 0705 Târgoviște)
  CUI - 4280000

  24.362,30


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcțiilor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public
  al statului, se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
  al statului și se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)

  Nr. MF

  Codul de clasificație

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Persoana juridică ce administrează imobilul

  Valoarea de inventar actualizată
  (lei)

  Se va atribui nr. MF.

  8.19.01

  Garaj auto
  45-340-15

  Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul Dâmbovița

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița
  (UM 0705 Târgoviște)
  CUI - 4280000

  423.344,43

  Se va atribui nr. MF.

  8.19.01

  Padoc pentru câini
  45-340-16

  Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul Dâmbovița

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița
  (UM 0705 Târgoviște)
  CUI - 4280000

  130.965,45


  Anexa nr. 3

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului cu nr. MF 150089 rezultat în urma comasării și a imobilelor
  aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi
  Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște), a căror valoare se
  actualizează ca urmare a reevaluării

  Nr. MF

  Codul de clasificație

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Persoana juridică ce administrează imobilul

  Imobilele supuse comasării

  Valoarea de inventar actualizată
  (lei)

  150089

  8.19.01

  45-340

  Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul Dâmbovița

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița
  (UM 0705 Târgoviște)
  CUI - 4280000

  Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 24.362,30

  5.621.340,06

  Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 423.344,43

  Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 130.965,45

  Nr. MF 150089 Valoarea de inventar 5.042.667,88

  35863

  8.19.01

  45-27

  Localitatea Găești, Str. Dumbravei nr. 1 bis, județul Dâmbovița

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
  CUI - 4280000

  10.102.174,67

  112551

  8.19.01

  45-345

  Localitatea Tărtășești, Str. Independenței nr. 286, județul Dâmbovița

  M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 4280000

  183.681,68

  -------