ORDIN nr. 450/258/2021pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 450 din 29 martie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 258 din 9 martie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 22 aprilie 2021
  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul finanțelor și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.


  Articolul 2

  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan

  ----