ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 20 aprilie 2005
  În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor și a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină și caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare și laboratoarele de stat din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și, respectiv, a municipiului București.(2) În funcție de situația epidemiologică din țară, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele și examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.


  Articolul 3

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secțiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 149/2004 este acțiune sanitară veterinară publică de interes național, care se efectuează în condițiile stabilite de legislația națională sanitară veterinară în vigoare.


  Articolul 4

  Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naționale de referință, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, în circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în circumscripțiile veterinare de asistență concesionată, în spațiile special amenajate și dotate pentru decelarea trichinei, din unitățile de tăiere a porcinelor și/sau a cabalinelor ori din unitățile de depozitare și prelucrare a vânatului sălbatic.


  Articolul 5

  Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 și 264 și în anexa nr. 2 pct. 157, 158 și 158 bis la prezentul ordin.


  Articolul 6

  Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează gratuit pentru probele provenite de la animalele din gospodăriile populației din raza de activitate a circumscripției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a circumscripției de asistență concesionată, tăiate pentru consum familial.


  Articolul 7

  Contravaloarea examenelor pentru decelarea trichinei, efectuate la circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, probele provenind de la animalele din gospodăriile populației, tăiate pentru consum familial, se suportă de la bugetul de stat, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare.


  Articolul 8

  Examenele pentru decelarea trichinei la porcii din gospodăria proprie sacrificați pentru consum familial, efectuate, la cerere, în alte circumscripții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor decât în cea în care își are domiciliul proprietarul animalelor se suportă de către acesta.


  Articolul 9

  Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 10

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele centrale de specialitate și direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.


  Articolul 12

  Tarifele pentru efectuarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.


  Articolul 13

  Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Răzvan Țîru

  București, 6 aprilie 2005.
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1

  A. TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ȘI EXAMENELOR DE LABORATOR IN
  DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ANIMALELOR

  Nr.
  crt.

  DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAȚIUNII

  TARIF
  (lei/analiză/
  examen/
  operațiune)

  0

  1

  2

  1.

  Examen anatomopatologic la:

  - animale mici, pești

  188100

  2.


  - animale mijlocii

  339500

  3.


  - animale mari

  422500

  4.


  - set de organe - animale mijlocii

  220900

  5.


  - set de organe - animale mari

  323800

  6.

  Biopsie

  496600

  7.

  Examen clinic și anatomopatologic pt. albine și viermi de mătase

  74800

  8.

  Examen bacterioscopic

  96300

  9.

  Examen bacterioscopic special

  302800

  10.

  Examen bacteriologic pe cadavru

  833300

  11.

  - examen patogenitate culturi microbiene

  96800

  12.

  - antibiogramă

  147600

  13.

  - examen biochimic culturi microbiene

  172900

  14.

  Examen bacteriologic pe probă unică

  388900

  15.

  - examen patogenitate culturi microbiene

  96800

  16.

  - antibiogramă

  147600

  17.

  - examen biochimic culturi microbiene

  228400

  18.

  Examen bacteriologic albine și viermi de mătase

  454000

  19.

  - examen biochimic culturi microbiene

  261100

  20.

  - antibiogramă

  147600

  21.

  Examen bacteriologic pește

  505700

  22.

  - examen biochimic culturi microbiene

  261100

  23.

  - antibiogramă

  147600

  24.

  Identificare:

  - Yersinia ruckeri prin latex aglutinare

  201300

  25.


  - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare

  156300

  26.


  - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare

  156300

  27.


  - E.coli/100 g moluște bivalve

  974100

  28.


  - și caracterizare Salmonella/25 g moluște bivalve

  1715800

  29.


  - Salmonella prin testul latex aglutinare

  159800

  30.


  - Samonella prin Api 20E

  202200

  31.


  - agenți patogeni moluște bivalve

  850700

  32.

  Examen toxicologic al culturilor microbiene

  227000

  33.

  Monitorizarea sensibilității la substanțe antiinfecțioase a tulpinilor bacteriene

  400000

  34.

  Examen citopatologic:

  - metoda Sellers

  330000

  35.


  - metoda Armstrong

  260200

  36.


  - metoda Pappenheim

  427000

  37.


  - metoda - Ziehl-Nielsen modificată

  443300

  38.


  - metoda Papanicolau

  451600

  39.


  - metoda hematoxilină-eozină (H-E)

  399200

  40.


  - metoda albastru-toluidină

  409900

  41.


  - metoda negru Sudan B

  428700

  42.


  - metoda violet de gențiană

  352400

  43.

  Examen histopatologic prin:

  - metoda H-E

  379000

  44.


  - metoda Masson modificată

  479400

  45.


  - metoda Ziehl-Nielsen modificată

  626200

  46.


  - metoda Mann

  597100

  47.


  - metoda Lentz

  570400

  48.


  - metoda Levaditti

  762000

  49.


  - metoda Pappenheim

  534800

  50.


  - metoda Romanowsky-Giemsa modificată

  503500

  51.


  - metoda Gomori

  635700

  52.


  - metoda Van Gieson

  643200

  53.


  - metoda Brachet

  619000

  54.


  - metoda Albastru Alcian

  412100

  55.


  - metoda Albastru Alcian-PAS

  818600

  56.


  - metoda Perls

  579700

  57.


  - metoda negru de Sudan B

  730700

  58.


  - metoda Okamoto

  582200

  59.


  - metoda Von Kossa

  775600

  60.


  - metoda Pasini

  515900

  61.


  - metoda Bensley

  535300

  62.


  - metoda Cowdry

  591400

  63.


  - metoda De Robert-Hausser

  437400

  64.


  - metoda Langhans

  496500

  65.


  - metoda Lillie-Pasternack

  487300

  66.


  - metoda Paschinger

  540100

  67.


  - metoda Roșu de Congo

  522500

  68.


  - metoda Schmorl

  507900

  69.


  - metoda Schultze-Schmidt

  485700

  70.


  - metoda Gramm-Weigert

  535300

  71.


  - metoda Nicolau-Kopciowska

  491600

  72.


  - metoda Tanzer

  482100

  73.


  - metoda Twort-Ollett

  431000

  74.


  - metoda violet de gențiană

  477400

  75.


  - metoda Ziehler

  494800

  76.


  - metoda albastru de toluidină

  1710300

  77.

  - metoda prin IF

  611200

  78.

  Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST

  2072600

  79.

  Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST

  2072600

  80.

  Test rapid prin chemiluminiscență pentru diagnosticul EST

  2006000

  81.

  Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de confirmare a EST

  2006000

  82.

  Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare EST

  2106000

  83.

  Examen histopatologic la albine și viermi de mătase

  466500

  84.

  Determinarea numărului de:

  - eritrocite (metoda clasică)

  90900

  85.


  - leucocite (metoda clasică)

  58100

  86.


  - trombocite (metoda clasică)

  58100

  87.

  Determinarea:

  - hemoglobinei (metoda colorimetrică)

  30400

  88.


  - hematocritului (microhematocritul)

  17900

  89.

  Calculi indici eritrocitari derivați (VEM, HEM, CHEM)

  40300

  90.

  Hemoleucogramă - Coulter-Counter AcT5Diff CP

  158600

  91.

  Formulă leucocitară

  127600

  92.

  Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic

  127600

  93.

  Colorare frotiu - metoda panoptică May Grumwald-Giemsa

  40800

  94.

  Medulograma, adenograma

  241400

  95.

  Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH (metoda Westergreen)

  46700

  96.

  Leucocitoconcentratul

  241400

  97.

  Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare

  43200

  98.

  Determinarea timpului de:

  - tromboplastină tisulară - timp Quick

  114900

  99.


  - recalcificare - timp Howell

  62100

  100.

  Determinarea:

  - retracției cheagului

  22400

  101.


  - fibrinogenului prin coagulare cu trombină (metoda cantitativă)

  52800

  102.


  - numărului de reticulocite

  119200

  103.


  - sideroblastilor și siderocitelor

  121200

  104.

  Evidențierea corpusculilor Heinz

  121200

  105.

  Determinarea rezistenței globulare

  82000

  106.

  Fosfataza alcalină leucocitară - FAL

  119200

  107.

  Glicogenul leucocitar

  114200

  108.

  Reacția peroxidazelor

  121200

  109.

  Proteina C reactivă - PCR

  102000

  110.

  Dozarea:

  - proteinei serice

  38600

  111.


  - albuminei serice

  17900

  112.


  - glicemiei serice

  63200

  113.


  - colesterolului seric

  42900

  114.


  - beta-carotenului seric

  26000

  115.


  - ureei serice

  45700

  116.


  - GOT seric

  45700

  117.


  - GPT seric

  44500

  118.


  - vitaminei E

  44500

  119.


  - vitaminei C

  44500

  120.


  - acidului lactic

  45700

  121.


  - acidului piruvic

  45700

  122.


  - GGT

  45700

  123.


  - colinesterazei

  44500

  124.


  - CPK

  45700

  125.


  - amilazei serice

  45700

  126.


  - lipidelor serice

  46300

  127.


  - Se seric

  59400

  128.

  Sumar urină

  68800

  129.

  Identificare corpi cetonici

  50300

  130.

  Dozarea:

  - corpilor cetonici

  140900

  131.


  - fosfatazei alcaline

  49700

  132.


  - bilirubinei totale

  49700

  133.


  - sodiului și potasiului

  80100

  134.


  - microelementelor serice

  72600

  135.


  - calciului seric

  43400

  136.


  - fosforului seric

  46400

  137.


  - creatininei serice

  46400

  138.


  - acidului uric

  46400

  139.


  - magneziului seric

  46400

  140.


  - clorului seric

  43400

  141.


  - vitaminei A

  80100

  142.


  - fibrinogenului

  46400

  143.


  - rezervei alcaline

  43400

  144.


  - trigliceridelor serice

  47000

  145.

  Electroforeza proteinelor

  141800

  146.

  ELISA - determinarea cantitativă a estradioului

  358600

  147.

  Examenul mobilității spermatozoizilor

  80600

  148.

  Determinarea concentrației spermatozoizilor

  101400

  149.

  Examenul morfologic al spermatozoizilor

  98300

  150.

  ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului

  358600

  151.

  Determinarea infecției tuberculoase și paratuberculoase prin: - teste de tuberculinare

  86500

  152.

  - teste de imunostimulare limfocitară (TISL)

  309700

  153.

  Depistarea infecției tuberculoase prin test EIAs - gIFN

  701800

  154.

  Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru:

  - paratuberculoză

  70200

  155.


  - Maedi-Visna - CAE

  72200

  156.

  Test ELISA indirect pentru detecția de anticorpi serici

  133900

  157.

  Test ELISA blocking pentru detecție de anticorpi serici

  133900

  158.

  Testul de inhibare a hemaglutinării pentru detecția anticorpilor

  63100

  159.

  Testul de imunofluorescență indirectă (IF) cu antigen IgG de: bou, cal, oaie, capră

  83900

  160.

  Test de imunofluorescență directă pentru detecția de antigen viral pe frotiuri din secreții, etc.

  43200

  161.

  Testul de seroneutralizare pe culturi celulare

  626900

  162.

  Testul IHA pentru detecția anticorpilor în influența ecvină

  65700

  163.

  Microtestul IHA pentru:

  - boala de Newcastle

  46000

  164.


  - sindromul căderii ouatului

  47300

  165.

  Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA

  15200

  166.

  Imunodifuzia în gel de agar pentru influența aviară - (cu reagenți din import)

  112600

  167.

  Indexul patogenității:

  - intracerebrale (IPIC)

  89500

  168.


  - intravenoase (IPIV)

  330700

  169.

  Examinarea:

  - limfocitelor (prin separare)

  621300

  170.


  - monocitelor (prin separare)

  621300

  171.

  Testul de rozetare

  621300

  172.

  Identificarea:

  - limfocitelor B

  948800

  173.


  - limfocitelor T

  779800

  174.

  Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru:

  - PPC

  1920300

  175.


  - PRRS

  1920300

  176.


  - Aujeszky

  1920300

  177.

  Test PCR (clasic) pentru:

  - PPC

  1536700

  178.


  - Bluetongue

  1536700

  179.


  - Maedi Visna, CAEV

  1536700

  180.


  - Avian Mycoplasmas

  1366400

  181.


  - Actinobacillus pleuropneumoniae

  1366400

  182.


  - Mycobacterium paratuberculosis

  1366400

  183.


  - BVD

  1536700

  184.

  Imunofluorescența:

  - directă (pe frotiuri directe)

  41400

  185.


  - indirectă (pe frotiuri directe)

  39200

  186.


  - indirectă cu semnal amplificat

  43800

  187.

  Serologie virală prin imunofluorescență indirectă:

  - pe suport Ag IDSA

  129500

  188.


  - pe suport Ag import

  195600

  189.

  Serologie virală prin imunofluorescență indirectă cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA

  143200

  190.

  - pe suport Ag import

  231000

  191.

  Serologie virală prin test imunocitoenzimatic: - pe suport Ag IDSA

  119200

  192.

  - pe suport Ag import

  196500

  193.

  Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA

  143200

  194.

  - pe suport Ag import

  243300

  195.

  Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu: - reagenți parțial preparați de IDSA

  178400

  196.

  - reagenți indigeni sau de import

  193100

  197.

  Test imunocromatografic pentru trichineloză

  100200

  198.

  Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat

  239400

  199.

  Test de imunoperoxidază pentru identificarea antigenului sau izolatelor de pestivirusuri

  158500

  200.

  Imunodiagnostic prin:

  - ELISA

  145800

  201.


  - blocking ELISA

  169100

  202.


  - blocking ELISA cu semnal amplificat

  185000

  203.


  - ELISA în faza lichidă

  219200

  204.

  Reacția de inhibare a hemaglutinării (IHA)

  304900

  205.

  Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine

  127400

  206.

  Izolare de virus pe culturi celulare

  473700

  207.

  Izolare de virus pe ouă embrionate

  564700

  208.

  Diagnostic virusologie pentru rabie

  698100

  209.

  Izolare de virus pe culturi celulare la pești

  623200

  210.

  Elisa din omogenat de organe pentru:

  - SHV

  715800

  211.


  - NPI

  715800

  212.


  - VPC

  715800

  213.

  Identificare virusuri de la pești prin imunofluorescență

  1213100

  214.

  RSAR pentru:

  - tifopuluroză

  30700

  215.


  - micoplasmoză

  32000

  216.


  - bruceloză (Roz Bengal)

  32000

  217.


  - B melitensis

  32000

  218.


  - F tularensis

  36500

  219.


  - bruceloza canină (Brucerocan)

  70800

  220.

  Examen prin RMA în leptospiroză

  130200

  221.

  Idem - seroaglutinare - lentă (RSAL)

  71600

  222.

  RSAL pentru:

  - tifopuluroză

  70300

  223.


  - în micoplasmoză

  71600

  224.


  - în bruceloză

  69600

  225.

  Testul de contraimunoelectroforeză

  111500

  226.

  Testul inelar pentru lapte (TIL)

  56500

  227.

  Reacția de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC)

  146600

  228.

  RFC pentru:

  - febra Q

  149900

  229.


  - chlamidioză

  187300

  230.


  - bruceloză

  145800

  231.


  - paratuberculoză

  152300

  232.


  - morvă

  148000

  233.


  - durină

  165300

  234.

  Reacția de fixare a complementului (microtehnică) pentru Pleuropneumonia contagioasă bovină

  151100

  235.

  Reacția de fixare a complementului (microtehnică) pentru:

  - morva

  148800

  236.


  - durină

  159800

  237.


  - bruceloză - aglutinare în tub (SAT)

  116400

  238.

  Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A.

  172200

  239.

  ELISA pentru:

  - trichineloză

  214100

  240.


  - toxoplasmoză

  236800

  241.


  - paratuberculoză

  132800

  242.

  Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda:

  - Pohil

  62300

  243.


  - Svetov

  91200

  244.

  Examen parazitologic:

  87400

  - Sânge prin metoda:

  - picături strivite între lamă și lamelă

  245.


  - metoda M.G.G.

  201000

  246.

  - Materii fecale prin metoda:

  - preparatului cu soluție de Lugol

  68300

  247.


  - metoda Ziehl Nielsen modificată

  217200

  248.

  - Ficat prin metoda - preparatului direct între lamă și lamelă

  71800

  249.

  - Pulmon, secreții nazale prin metoda:

  - May Grumwald Giemsa

  199700

  250.


  - Toluidina blau

  214700

  251.

  - Sol - metoda prin centrifugare

  64900

  252.

  Examen parazitologic al:

  - bilei

  51500

  253.


  - urinei

  51500

  254.


  - pielei și fanerelor

  51500

  255.


  - apei

  48700

  256.


  - furajelor sau așternutului

  91800

  257.

  Examen parazitologic:

  - pe amprentă de organ țesut (frotiu) MGG

  171700

  258.


  - din matrix organe

  91800

  259.


  - pentru trichomonoza bovină:

  - direct

  84700

  260.


  - cultural

  74100

  261.


  - coproparazitologic (ovoscopic și larvoscopic)

  141100

  262.

  Examen trichineloscopic direct

  70000

  263.

  Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică

  135400

  264.

  Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective

  451000

  265.

  Identificarea genului și speciei paraziților

  219000

  266.

  Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de probă

  219000

  267.

  Cultivare larve

  410400

  268.

  Examen parazitologic complex, la pește

  233500

  269.

  Examen parazitologic pentru:

  - Acarapis woody

  101400

  270.


  - Nosema spp

  79200

  271.


  - Varroa J sau Braula C

  77400

  272.

  Examen serologic pentru LEB (screening)

  146900

  273.

  Examen pe faguri cu puiet de albine

  151900

  274.

  Determinarea pH-ului:

  - cu hârtie indicatoare

  24800

  275.


  - prin metoda potențiometrică

  141000

  276.

  Determinarea clorurii de sodiu

  168700

  277.

  Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr

  118000

  278.

  Determinarea metalelor grele:

  - prin spectrofotometrie de absorbție atomică

  533000

  279.


  - prin metoda colorimetrică

  225000

  280.

  Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbție

  74100

  281.

  Determinarea azotaților sau a azotiților

  212300

  282.

  Dozarea azotaților prin metoda:

  - cu coloana de cadmiu

  161000

  283.


  - amoniacului

  193600

  284.

  Identificarea coccidiostaticelor

  83100

  285.

  Dozarea:

  - monenzinului

  391000

  286.


  - salinomicinului

  428000

  287.


  - furazolidonei

  230900

  288.


  - amprolului

  121000

  289.

  Identificarea:

  - fosfurilor metalice

  97400

  290.


  - acid cianhidric

  146000

  291.


  - cianurilor din apă

  166900

  292.


  - ANTU (alfa-naftiltioureei)

  213900

  293.

  Dozarea fosfaților

  163800

  294.

  Identificarea:

  - fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu

  60700

  295.


  - alcoolului etilic

  59900

  296.


  - alcaloizilor

  148100

  297.

  Determinarea:

  - arsenului

  582100

  298.


  - ureei

  258000

  299.

  Reacția Kreiss

  186000

  300.

  Dozarea:

  - alcoolului metilic

  335600

  301.


  - methemoglobinei

  129300

  302.


  - hidrogenului sulfurat

  187100

  303.


  - substanțelor oxidabile

  229400

  304.


  - fluorului

  361700

  305.


  - oxigenului dizolvat

  165700

  306.


  - fenolilor

  240200

  307.

  Dozarea:

  - sodiului și potasiului din alte probe (decât sânge)

  217500

  308.


  - indicelui ureazic

  301600

  309.


  - radioactivității

  381300

  310.

  Identificarea:

  - pesticidelor organoclorurate prin CSS

  466800

  311.


  - pesticidelor organofosforice prin CSS

  473800

  312.


  - erbicide triazine prin CSS

  348800

  313.


  - erbicide de tip 2,4 D prin CSS

  341900

  314.


  - pesticidelor organomercurice prin CSS

  344000

  315.


  - furadanului prin CSS

  334900

  316.


  - warfarinei prin CSS

  336600

  317.

  Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului

  178000

  318.

  Determinarea detergenților din apă cu ajutorul kit-ului

  234000

  319.

  Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului

  104500

  320.

  Determinarea hidrogenului sulfurat și a sulfurilor din apă cu ajutorul kitului

  84000

  321.

  Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice rapide/parametru

  108500

  322.

  Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer (metoda Koch)

  225300

  323.

  Testul de sanitație:

  - bacililor coliformi modificat (TBCM)/obiectiv

  96700

  324.


  - stafilococic (TS)/analiză

  169900

  325.


  - TAAR/obiectiv

  234200

  326.


  - TSBC/fermă

  11826100

  327.

  Determinarea substanțelor în suspensie din apă

  43700

  328.

  Recoltarea și prelucrarea probelor de sol pentru executarea examenelor bacteriologice

  190700

  329.

  Examenul bacteriologic calitativ al solului

  1729400

  330.

  Determinarea:

  - oxigenului dizolvat în apă

  46400

  331.


  - cantitativă a streptococilor termotoleranți din apă

  174900

  332.


  - turbidității apei

  147100

  333.


  - poluanților organici din apa reziduală prin proba de putrefacție

  555400

  334.


  - carbonului organic din sol

  495900

  335.


  - pH-ului solului

  86500

  336.


  - mărimii granulelor din sol

  85400

  337.


  - permeabilității solului

  105900

  338.


  - capilarității solului

  94200

  339.


  - umidității solului

  82400

  340.


  - pulberilor din aerul atmosferic

  86600

  341.


  - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor

  144600

  342.


  - dioxidului de carbon din aerul atmosferic

  62900

  343.


  - cantități de hidrogen sulfurat din aer

  86300

  344.


  - conidiospersogramei

  75900

  345.


  - cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor

  167300

  346.


  - cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer

  120100

  347.


  - turbidității apei potabile (Metoda cu etalon suspensie de fomazină)

  510400

  348.


  - culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică etalon convențională

  114900

  349.


  - numărului de fungi din aer

  697300

  350.

  Recoltarea probelor din apă

  268300

  351.

  Determinarea:

  - ureei din apa reziduală

  121300

  352.


  - clorurilor din sol

  109700

  353.


  - florei din sol

  1065300

  354.


  - amoniacului din sol

  252600

  355.


  - potențialului redox al solului

  159000

  356.

  Determinarea:

  - calciului din sol

  169500

  357.


  - turbidității apei potabile

  15900

  358.


  - bacteriilor din genul Salmonella din apă

  516400

  359.

  Analiza biologică a apei potabile

  348100

  360.

  Determinarea agenților de suprafață anionici din apă prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen

  57900

  361.

  Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți din apă

  272200

  362.

  Determinarea conținutului de dioxid de carbon liber din apa potabilă

  530900

  363.

  Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabilă

  538900

  364.

  Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabilă

  928900

  365.

  Determinarea:

  - acidității apei potabile

  131900

  366.


  - alcalinității apei potabile

  131900

  367.

  Examen bacteriologic cantitativ al solului

  169500

  368.

  Determinarea:

  - numărului total de bacterii din apa potabilă

  287200

  369.


  - numărului de streptococi din apă

  260200

  370.


  - nr. de bacterii coliforme termotolerante din apă

  260200

  371.


  - nr. de bacterii coliforme din apă prin metoda tuburilor multiple

  260200

  372.

  Test de sanitație prin evidențierea ATP-ului/obiectiv

  1031000

  373.

  Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a germenilor aerobi mezofili din adăposturile de animale/obiectiv

  504100

  374.

  Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a fungilor din adăposturile de animale/obiectiv

  643100

  375.

  Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a bacililor coliformi din adăposturile de animale/obiectiv

  815100

  376.

  Evidențierea prezenței enterobacteriaceelor prin testul microbiologic de teren (TMT)

  426600

  377.

  Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafață și ape uzate

  1377400

  378.

  Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor de laborator

  711800

  379.

  Determinarea conținutului de materii în suspensie plutitoare din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda volumetrică

  241300

  380.


  - metoda gravimetrică

  250700

  381.

  Determinarea conținutului de materii totale în suspensie din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda prin filtrare

  209300

  382.

  Determinarea conținutului de materii în suspensie, sedimentabile din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda volumetrică

  243300

  383.


  - metoda gravimetrică

  245300

  384.

  Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în suspensie din apele de suprafață și din apele uzate: - conținut în materii minerale

  308900

  385.


  - conținut în materii organice

  341800

  386.

  Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive (PMS)/fermă

  17954800

  387.

  Analiza botanică

  179200

  388.

  Examen micologic:

  - sumar

  179300

  389.


  - calitativ

  383700

  390.


  - complex

  653400

  391.


  - organe, cadavre, produse patologice etc.

  300800

  392.


  - micotoxicologic sumar

  303800

  393.


  - determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS

  587000

  394.


  - complex

  2189500

  395.

  Examen micologic - test biologic

  1604500

  396.

  Examen micologic complex la albine și viermi de mătase

  241900

  397.

  Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - colorație negativă cu uranil - acetat 2%

  2068500

  398.

  Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie

  3271900

  399.

  Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - metoda clasică

  4639200

  400.

  Bioprobă pe:

  - animale de laborator, insecte

  268700

  401.


  - animale mijlocii

  5043600

  402.


  - animale mari

  12535300

  403.

  Bioprobă pe păsări: - tinere

  225400

  404.

  - adulte

  382600

  405.

  Expertiză medico-legală veterinară/zi

  4889800

  406.

  Contraexpertiză de diagnostic medicală veterinară/zi

  4680300

  407.

  Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene și analize: - hematologice

  23000

  408.

  - serologice

  37300

  409.

  - bacteriologice - micologice

  22500

  410.

  - parazitologice

  51400

  411.

  - coproparazotologice

  62600

  412.

  Dezinfecția mijloacelor de transport:

  - autoturisme

  65000

  413.


  - autotrenuri

  115000

  414.


  - microbuze

  90000

  415.


  - autobuze

  105000

  416.


  - autocare

  105000

  417.


  - vagoane

  8600/m2

  418.

  Dezinfecția suprafețelor

  6075/m2

  419.

  La analizele de laborator acreditate RENAR se va include în prețul de cost și contravalorea redevențelor percepute anual de către organismul de acreditare

  NOTA : - În costuri nu s-a inclus T.V.A.
  B - TARIFE PENTRU CONSULTANȚĂ, INSTRUIRI PRACTICE ȘI VERIFICAREA
  CAPACITĂȚII DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALELOR,
  PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

  Nr.
  crt.

  PROFILUL

  U.M.

  INSTRUIRI durata de 3 zile

  La sediul IDSA

  În teren

  Salarii personal

  Cheltuieli materiale, reactivi, etc.

  TOTAL

  Salarii personal

  Transport, cazare, diurnă

  Materiale documentare, reactivi, etc.

  TOTAL

  1.

  Consultanță, expertiză de diagnostic: specialist/zi

  lei

  -

  -

  3471000

  -

  -

  -

  3471000*)

  2.

  Morfopatologie

  lei

  1886000

  2614000

  4500000

  1886000

  4000000

  4500000

  10386000

  3.

  Serologie, Bacteriologie, Micologie, Parazitologie, LEB, Patologie aviară

  lei

  1886000

  130000

  2016000

  1886000

  4000000

  520000

  6406000

  4.

  Virusologie

  lei

  1886000

  -

  1886000

  1886000

  4000000

  -

  5886000

  5.

  Boli de nutriție, Biologie moleculară, Toxicologie

  lei

  1886000

  520000

  2406000

  1886000

  4000000

  -

  5886000

  6.

  Patologie taurine și ecvine

  lei

  3 pers.  2 pers.
  3759000

  260000

  4019000

  2895000

  12000000

  260000

  15155000

  7.

  Patologie animale acvatice, albine și viermi de mătase

  lei

  3 pers.  2 pers.
  3759000

  260000

  4019000

  2895000

  12000000

  260000

  15155000

  8.

  Igienă animală și protecția mediului

  lei

  3 pers.  2 pers.
  3759000

  260000

  4019000

  2895000

  12000000

  260000

  15155000

  9.

  Epidemiologie

  lei

  1886000

  130000

  2016000

  1886000

  4000000

  130000

  6016000

  Notă: - *Restul cheltuielilor de cazare, diurnă și transport vor fi suportate direct de beneficiar sau prin decontare la IDSA
  - În costuri nu s-a inclus T.V.A.
  - Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele Direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau ale celorlalte institute centrale din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  C - VERIFICAREA CAPACITĂȚII DE DIAGNOSTIC

  Nr.
  crt

  PE PROFILUL DE:

  Lei/
  1 probă

  Lei/Setul
  de Probe

  1

  MORFOPATOLOGIE

  391.200

  1.955.900/de 5 pr.

  2

  SEROLOGIE

  123.500

  617.500/de 5 pr.
  1.101.100/de 10 pr.

  3

  BACTERIOLOGIE

  125.100

  625.500/de 5 pr.


  VIRUSOLOGIE prin: - IFD, IFI, TICE

  -

  325.000/setul de pr.

  - IFA, ELISA, ID

  -

  169.000/setul de pr.

  5

  PARAZITOLOGIE

  143.000

  1.430.000/de 10 pr.

  6

  TOXICOLOGIE

  325.000

  2.275.000/de 7 pr.

  7

  MICOLOGIE

  130.000

  520.000/de 4 pr.

  8

  BOLI DE NUTRITIE și

  39.000

  195.000/de 5 pr.

  BIOLOGIE MOLECULARA

  9

  LEUCEMII ȘI IMUNODEFICIENȚE: - LEB

  187.200

  748.800/de 4 pr.

  - AIE

  98.800

  592.800/de 6 pr.

  10

  PATOL. RUMEGĂTOARELOR

  125.100

  625.500/de 5 pr.

  11

  PATOL. AVIARĂ

  13.000

  130.000/de 10 pr.

  12

  PATOL. ANIMALE ACVATICE și PATOL. ALBINE

  117.000

  -

  13

  IGIENĂ ANIMALĂ și PROTECȚIA MEDIULUI

  117.000

  585.000/de 5 pr.

  Notă.: - Aceste tarife se referă la solicitările din partea laboratoarelor private și a crescătorilor particulari de animale.
  - În costuri nu s-a inclus T.V.A.


  Anexa nr. 2

  A. TARIFE
  pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator privind expertiza sanitara veterinara a produselor
  alimentare de origine animala și a furajelor

  Nr.
  crt.

  Denumirea analizei/examenului/operațiunii

  Tarif
  (lei/analiză/
  examen/
  operațiune)

  0

  1

  2

  1

  Pesticide organoclorurate - GLC

  1222000

  2

  Pesticide organofosforice - GLC

  1390000

  3

  Pesticide carbamice - GLC

  1294000

  4

  Cloramfenicol - GLC

  438000

  5

  Cloramfenicol ELISA

  1043000

  6

  Cloramfenicol CHARM - miere

  1227000

  7

  Sulfamide - CSS

  415000

  8

  Sulfamide HPLC - miere

  715000

  9

  Sulfamide CHARM - miere

  1230000

  10

  Dimetridazol - spectrometrie UV

  390000

  11

  Coccidiostatice - Sp. UV

  372000

  12

  Nitrofurani - spectrometrie UV

  363000

  13

  Nitrofurani - ELISA

  1218000

  14

  Ivermectin - GLC

  394000

  15

  Tireostatice - gravimetric

  56000

  16

  Tireostatice - CSS

  270000

  17

  Tranchilizante și beta blocante CSS

  432000

  18

  Hormoni - GLC

  631000

  19

  Hormoni - ELISA - sânge

  900000

  20

  Hormoni - ELISA - urină, bilă

  1090000

  21

  Bifenilipoliclorurați GLC

  1105000

  22

  Dioxina GC - MS

  1566000

  23

  Beta agoniste - ELISA

  1037000

  24

  Streptomicina - ELISA

  1100000

  25

  Streptomicina - HPLC - miere

  1203000

  26

  Streptomicina CHARM - miere

  870000

  27

  Tetraciclină CHARM - miere

  845000

  28

  Fenol HPLC - miere

  314000

  29

  Determinarea acidității

  159000

  30

  Determinarea azotiților (metoda Griess)

  121000

  31

  Determinarea fosfaților (metoda Chi-Mo-ci-Ac)

  311000

  32

  Determinarea pH-ului (potențiometric și conductivității)

  141500

  33

  Determinarea conținutului de amidon

  362000

  34

  Determinarea conținutului de apă

  104000

  35

  Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl

  212000

  36

  Determinarea cenușii

  74000

  37

  Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr)

  118000

  38

  Determinarea proteinei de soia

  3750000

  39

  Determinarea hidroxiprolinei din carne și preparate din carne

  639000

  40

  Determinarea amoniacului din apă

  140000

  41

  Determinarea substanțelor organice oxidabile din apă

  127000

  42

  Luarea și pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic

  22000

  43

  Determinarea azotului ușor hidrolizabil

  83000

  44

  Determinarea clorului rezidual liber din apă

  76000

  45

  Determinarea amoniacului - reacția Nessler

  65000

  46

  Reacția pentru hidrogen sulfurat

  46000

  47

  Reacția Kreiss

  186000

  48

  Determinarea zahărului invertit din miere

  174000

  49

  Determinarea indicelui diastazic din miere

  224000

  50

  Determinarea HMF din miere

  176000

  51

  Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL și POLENSKE

  407000

  52

  Determinarea grăsimii din înghețată prin metoda etero-clorhidrică

  298000

  53

  Determinarea lactozei din lapte

  270000

  54

  Determinarea grăsimii din maioneză, brânză, unt, lapte, margarină (butirometric)

  157000

  55

  Determinarea punctului de topire la ceară

  155000

  56

  Determinarea acidității la maioneză

  111000

  57

  Determinarea grăsimii din lăptișor de matcă

  146000

  58

  Determinarea indicelui de saponificare la ceară

  153000

  59

  Determinarea indicelui de aciditate la ceară

  142000

  60

  Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi și produse alimentare

  235000

  61

  Determinarea indicelui de aciditate

  202000

  62

  Determinarea glucozei și fructozei din miere

  286000

  63

  Determinarea acizilor grași liberi la praf de ou

  163000

  64

  Determinarea grăsimii din praf de ou

  319000

  65

  Determinarea indicelui de peroxid

  224000

  66

  Determinarea substanței uscate negrase din unt

  210000

  67

  Deproteinizare

  195000

  68

  Determinarea Na.Ca.K prin metoda flamfotometrică

  360000

  69

  Determinarea carbonaților/bicarbonaților din lapte

  119000

  70

  Determinarea titrului proteic

  143000

  71

  Determinarea procentului de polen din miere

  138000

  72

  Determinarea extractului alcoolic uscat și conținutul de ceară din propolis

  196000

  73

  Determinarea indicelui de iod

  232000

  74

  Determinarea puterii de coagulare

  89000

  75

  Determinarea zaharozei din miere

  177000

  76

  Determinarea histaminei prin HPLC

  754000

  77

  Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind aparatul Cryo Star

  64000

  78

  Determinarea spectrofotometrică a histaminei din peste și produse din pește

  886000

  79

  Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric 10%

  430000

  80

  Determinarea azotaților (NO3) prin metoda APHA

  189000

  81

  Determinarea compoziției folosind analizorul rapid pentru lapte Milkoscan

  136000

  82

  Determinarea conținutului de grăsime din lapte, produse lactate acide și subproduse - metoda etero-amoniacală

  628000

  83

  Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet

  338000

  84

  Determinarea compoziției folosind analizorul rapid Food Scan

  74000

  85

  Identificarea amidonului (reacția de culoare cu iodul)

  273000

  86

  Determinări ponderale la conserve

  89000

  87

  Determinarea indicelui de refracție la grăsimi

  140000

  88

  Determinarea densității la lapte prin metoda areometrică

  116000

  89

  Determinarea solubilității produselor sub formă de praf

  114000

  90

  Determinarea umidității prin metoda refractometrică

  55000

  91

  Determinarea gradului de impurificare la lapte

  79000

  92

  Reacția Fehling (identificare glucide)

  222000

  93

  Identificarea azotaților - metoda cu difenilamină

  180000

  94

  Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe

  67000

  95

  Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri

  1071000

  96

  Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) și arsen prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element

  574000

  97

  Determinarea Hg și As prin SAA cu generator de hidruri, după digestie cu microunde

  896000

  98

  Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu flacără, după calcinare - 1 element - metoda colorimetrică

  533000 225000

  99

  Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în strat subțire

  587000

  100

  Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin cromatografie în strat subțire

  608000

  101

  Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul imunoenzimatic Elisa cu purificare pe coloana de imunoafinitate

  3533000

  102

  Determinarea gradului de contaminare radioactivă

  363000

  103

  Examen organoleptic

  60000

  104

  Examen bacterioscopic

  155000

  105

  Examen sterilitate/prospețime

  301000

  106

  Număr total de germeni/spori aerobi

  429000

  107

  Număr total de levuri și mucegaiuri

  485000

  108

  Număr total de bacterii coliforme

  461000

  109

  Număr E.coli

  497000

  110

  Determinare bacterii anaerobe gazogene

  279000

  111

  Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe

  308000

  112

  Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene

  276000

  113

  Determinare bacterii lipolitice

  597000

  114

  Determinare bacterii proteolitice

  742000

  115

  Determinare bacterii acetice

  426000

  116

  Număr total bacterii butirice

  428000

  117

  Determinare lactobacili

  465000

  118

  Determinarea ermeticității - conserve

  206000

  119

  Examen microbiologic complet al unei probe (stante) conserve

  580000

  120

  Examen parazitologic pește

  174000

  121

  Identificare Listeria monocytogenes

  522000

  122

  Confirmare Listeria monocytogenes

  466000

  123

  Identificare Enterobacteriaceae

  319000

  124

  Confirmare Enterobacteriaceae

  328000

  125

  Identificare Salmonella

  480000

  126

  Confirmare Salmonella

  357000

  127

  Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv

  338000

  128

  Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv

  240000

  129

  Identificare Yersinia enterocolitica

  863000

  130

  Confirmare Yersinia enterocolitica

  430000

  131

  Determinare Campylobacter - identificare

  852000

  132

  Determinare Campylobacter - confirmare

  444000

  133

  Determinare Pseudomonas - identificare

  208000

  134

  Determinare Pseudomonas - confirmare

  320000

  135

  Determinare E.coli O157:H7 - identificare

  422000

  136

  Determinare E.coli O157:H7 - confirmare

  503000

  137

  Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare

  373000

  138

  Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare

  429000

  139

  Determinare Proteus - identificare

  197000

  140

  Determinare Proteus - confirmare

  227000

  141

  Determinare Bacillus cereus - identificare

  266000

  142

  Determinare Bacillus cereus - confirmare

  286000

  143

  Determinare Clostridium perfringens - identificare

  271000

  144

  Determinare Clostridium perfringens - confirmare

  218000

  145

  Determinare Enterococcus - identificare

  310000

  146

  Determinare Enterococcus - confirmare

  320000

  147

  Determinare clostridii sulfito-reducătoare

  399000

  148

  Determinare specie ELISA

  2790000

  149

  Determinare specie carne crudă

  461000

  150

  Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening

  280000

  151

  Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare

  378000

  152

  Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - screening

  571000

  153

  Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - confirmare

  1395000

  154

  Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) screening

  456000

  155

  Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) confirmare

  824000

  156

  Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin ELISA Ridascreen

  1654000

  157

  Examen trichineloscopic direct

  70000

  158

  Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective

  451000

  158bis

  Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe proba unică

  135000

  159

  Identificare E.coli O157:H7 cu ajutorul kitului VIDAS E.coli O157:H7

  1306000

  160

  Identificare Listeria monocytogenes cu ajutorul kiturilor VIDAS LISTERIA (LIS) și VIDAS Listeria monocytogenes (LMO)

  1743000

  161

  Identificare Salmonella spp. cu ajutorul kitului VIDAS Salmonella (SLM)

  1246000

  162

  Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului VIDAS Campylobacter

  1207000

  163

  Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul kitului VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2)

  1306000

  164

  Identificarea Listeria spp. și a Listeria monocytogenes cu ajutorul galeriilor API Listeria

  1061000

  165

  Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32 STREP

  824000

  166

  Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32E

  798000

  167

  Identificarea Campylobacter spp. cu ajutorul galeriilor API Campy

  1013000

  168

  Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul galeriilor API ID32 STAPH

  932000

  169

  Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A

  820000

  170

  Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro electronică cu ajutorul somascope

  204000

  171

  Identificarea laptelui mastitic prin CMT

  140000

  172

  Monitorizarea sensibilității la substanțe antiinfecțioase a tulpinilor bacteriene

  400000

  173

  Examen organoleptic și botanic din furaje

  176000

  174

  Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere

  176000

  175

  Determinarea conținutului de apă din furaje

  104000

  176

  Determinarea substanțelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahl

  212000

  177

  Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet

  338000

  178

  Determinarea cenușii brute din furaje

  75000

  179

  Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric

  430000

  180

  Determinarea celulozei brute din furaje

  223000

  181

  Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher

  210000

  182

  Determinarea conținutului de calciu din furaje titrimetric

  134000

  183

  Determinarea conținutului de fosfor din furaje - colorimetric

  142000

  184

  Determinarea conținutului de mangan din furaje - colorimetric

  134000

  185

  Determinarea conținutului de magneziu din furaje titrimetric

  143000

  186

  Determinarea conținutului de fier din furaje - colorimetric

  154000

  187

  Determinarea conținutului de sodiu din furaje - flamfotometric

  360000

  188

  Determinarea conținutului de potasiu din furaje - flamfotometric

  360000

  189

  Determinarea conținutului de cupru din furaje - colorimetric

  166000

  190

  Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje

  118000

  191

  Determinarea acizilor de fermentație din nutrețuri însilozate

  269000

  192

  Determinarea indicelui de peroxid din furaje

  136000

  193

  Determinarea activității ureazică a stratului de soia

  205000

  194

  Determinarea azotaților prin reducere pe coloana de cadmiu

  401000

  195

  Determinarea metioninei

  110000

  196

  Determinarea lizinei

  329000

  197

  Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV

  466000

  198

  Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV

  466000

  199

  Determinarea vitaminei B2 din furaje

  228000

  200

  Determinarea vitaminei B4 din furaje

  138000

  201

  Determinarea vitaminei B6 din furaje

  848000

  202

  Identificarea antioxidanților din furaje

  221000

  203

  Identificarea microscopică

  688000

  204

  Determinarea amprolium

  480000

  205

  Determinarea nicarbazin

  605000

  206

  Determinarea avatec

  451000

  207

  Determinarea tylan

  573000

  208

  Determinarea:


  monensin

  391000

  salinomicin

  428000

  narazin

  428000

  209

  Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje

  202000

  210

  Reacția Kreiss la furaje

  186000

  211

  Determinarea azotului ușor hidrolizabil (amoniac) la furaje

  83000

  212

  Determinarea energiei brute prin calcul teoretic

  136000

  213

  Dozare retinol prin HPLC

  1146000

  214

  Dozare tocoferol prin HPLC

  1149000

  215

  Dozare vitamina B1

  578000

  216

  Dozare acid ascorbic

  169000

  217

  Dozare uree

  258000

  218

  Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purificare pe coloana de imunoafinitate

  2341000

  219

  Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - identificare rapidă

  691000

  220

  Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495

  285000

  221

  Determinarea substanțelor insolubile în apa din miere

  437000

  222

  Eficiența pasteurizării laptelui:


  testul peroxidazei - metoda cu benzidină

  223000

  testul peroxidazei - metoda rapidă

  127000

  B. TARIFE
  pentru consultanță, instruiri periodice și verificarea capacității analitice de laborator privind
  expertiza alimentelor și furajelor

  Nr.
  crt.

  Activitatea

  Tarif (lei)

  1

  Consultanță de specialitate (a, b)

  110.000/oră/specialist

  2

  Instruiri practice de specialitate (a, c)

  770.000/zi/specialist

  3

  Verificare periodică a capacității analitice a laboratoarelor (c)  Microbiologie

  568.000/analiză

  Chimie

  380.000/analiză

  Reziduuri

  886.000/analiză

  Control furaje

  310.000/analiză

  Contaminare radioactivă

  363.000/analiză

  a) Dacă acțiunea are loc la sediul beneficiarului cheltuielile de cazare, diurnă și transport vor fi suportate direct de acesta sau prin decontare la IISPV.
  b) Tarifele se referă la unitățile de procesare și laboratoarele de analiză a produselor de origine animală și furajelor din afara rețelei sanitare veterinare de stat.
  c) Tarifele se referă la laboratoarele de analiză a produselor de origine animală și furajelor din afara rețelei sanitare veterinare de stat.
  NOTĂ:1. Pentru examenele și analizele de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine animală și a furajelor care nu figurează în prezentul Ordin, în cazul în care vor fi solicitate, se vor întocmi calculații de preț2. Tarifele de manoperă cuprind cheltuielile cu salariile, contribuția la asigurările sociale, ajutorul de șomaj și contribuția la asigurările sociale de sănătate.3. Tarifele nu includ TVA.4. Tarifele se vor reactualiza periodic.


  Anexa nr. 3

  TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ȘI EXAMENELOR DE
  LABORATOR PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR MEDICINALE, ADITIVILOR
  FURAJERI ȘI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR

  Nr.
  crt.

  DENUMIRE ANALIZĂ/EXAMEN/OPERAȚIUNE/PRODUS

  TARIF
  (LEI) ANALIZĂ/
  EXAMEN/
  OPERAȚIE

  1

  Solubilitate

  462.318

  2

  Controlul organoleptic

  147.550

  3

  Aspectul și colorația soluțiilor

  366.485

  4

  Identificare prin reacții chimice

  709.929

  5

  Determinări cantitative prin titrare potențiometrică

  546.397

  6

  Dozare gravimetrică

  1.254.470

  7

  Dozare volumetrică

  817.716

  8

  Determinarea densității cu picnometru

  388.508

  9

  Determinarea densității cu densimetru electronic

  266.603

  10

  Determinarea punctului de topire

  500.458

  11

  Determinarea punctului de picurare, punctului de solidificare, gelificare și a punctului de fierbere

  462.560

  12

  Determinarea vâscozității

  537.950

  13

  Determinarea dimensiunii bujiurilor și pesariilor

  155.729

  14

  Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor

  287.184

  15

  Determinarea rezistenței comprimatelor, drajeurilor

  346.312

  16

  Determinarea friabilității comprimatelor

  365.892

  17

  Determinarea greutății medii și individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor

  338.911

  18

  Determinarea variației în greutate sau volum pe ambalaj

  477.640

  19

  Controlul microscopic al pulberilor vegetale

  413.252

  20

  Determinarea indicelui de acetil

  824.645

  21

  Determinarea indicelui de hidroxil

  1.923.254

  22

  Determinarea indicelui de aciditate

  531.967

  23

  Determinarea indicelui de peroxid

  644.796

  24

  Determinarea indicelui de saponificare

  576.235

  25

  Determinarea indicelui de ester

  617.741

  26

  Determinarea indicelui de iod

  498.743

  27

  Determinarea substanței nesaponificabile

  979.500

  28

  Determinarea azotului din combinațiile organice

  682.239

  29

  Determinarea puterii de absorbție

  442.403

  30

  Determinarea tensiunii superficiale

  576.016

  31

  Determinarea factorului de îmbibare

  448.339

  32

  Determinarea puterii rotatorii specifice

  547.750

  33

  Determinarea indicelui de refracție

  440.550

  34

  Determinarea limitei de impurități: impurități și corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfați, carbonați, fosfați, azotați, impurități organice și altele

  480.052

  35

  Determinarea spectrofotometrică UV-VIS

  1.209.945

  36

  Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare

  487.518

  37

  Determinare polarografică

  1.123.807

  38

  Separări cromatografice pe coloană

  1.666.389

  39

  Determinare cromatografică pe strat subțire

  1.682.492

  40

  Determinarea concentrației în alcool a preparatelor farmaceutice

  529.203

  41

  Determinarea taninurilor din produse vegetale și preparate farmaceutice

  814.462

  42

  Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale și preparate farmaceutice

  501.109

  43

  Proba de sedimentare

  315.725

  44

  Determinarea indicelui de amăreală

  485.252

  45

  Controlul microchimic al produselor vegetale

  491.943

  46

  Uscarea și pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării

  88.088

  47

  Degresarea produselor vegetale în vederea dozării

  141.351

  48

  Extragerea principiilor active din produse vegetale și preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării

  1.049.550

  49

  Purificarea soluțiilor extractive în vederea dozării

  805.167

  50

  Determinarea pH-ului prin metoda potențiometrică

  500.527

  51

  Determinarea umidității prin uscare

  436.736

  52

  Controlul mărimii particulelor

  417.895

  53

  Determinarea intervalului de distilare

  608.940

  54

  Determinarea gradului de finețe al pulberilor

  380.950

  55

  Determinarea stabilității suspensiilor

  365.460

  56

  Determinarea probei de pasaj a suspensiei și emulsiei

  430.593

  57

  Determinarea omogenității unguentelor și pulberilor

  213.083

  58

  Determinarea timpului de cădere a spumei

  107.704

  59

  Determinarea puterii de spumare

  723.670

  60

  Determinarea densității aparente la pulberi

  401.798

  61

  Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere

  587.074

  62

  Determinarea substanțelor grase totale

  405.569

  63

  Dozarea substanțelor solubile din produse vegetale

  353.601

  64

  Reziduu insolubil în acid clorhidric

  200.039

  65

  Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor

  164.738

  66

  Capacitatea de întindere la unguente

  182.324

  67

  Dezagreagarea produselor efervescente

  331.799

  68

  Concentrarea soluțiilor extractive cu solvenți organici prin distilare la rotavapor

  258.527

  69

  Filtrare prin filtre membrană cu porozitate 0,30-0,50 μm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanță

  146.428

  70

  Determinare spectrofotometrică în IR

  1.280.715

  71

  Determinare prin spectroscopie de absorbție atomică

  2.077.015

  72

  Determinare flamfotometrică

  2.058.760

  73

  Analiza HPLC a medicamentelor și produselor de uz veterinar

  3.124.164

  74

  Analiza GC a medicamentelor și produselor de uz veterinar

  1.897.950

  75

  Determinarea umidității reziduale prin metoda Karl Fischer

  523.863

  76

  Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl

  923.052

  77

  Determinarea tipului de emulsie

  154.108

  78

  Determinarea azotului aminic din produse biologice

  789.752

  79

  Determinarea conținutului în clorură de sodiu

  438.309

  80

  Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică

  787.127

  81

  Determinarea conținutului în oxid de aluminiu

  391.120

  82

  Determinarea vâscozității emulsiei

  37.489

  83

  Controlul stabilității emulsiei (vaccinuri)

  54.680

  84

  Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă

  851.879

  85

  Control de laborator prin test imunocromatografic

  295.309

  86

  Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA

  729.505

  87

  Control macroscopic - produse biologice

  75.618

  88

  Control sterilitate bacteriană și fungică

  1.035.537

  89

  Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii

  417.739

  90

  Control toxicitate reziduală vaccin/șoareci

  420.357

  91

  Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii hidrocarbonate/mediu

  505.655

  92

  Control inactivare pe medii de cultură specifice

  264.349

  93

  Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare

  2.978.460

  94

  Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absența hemadsorbției

  3.052.335

  95

  Control inactivare suspensie virală șoareci/vaccin antirabic inactivat

  1.808.148

  96

  Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate

  634.376

  97

  Control inactivare toxină tetanică

  856.581

  98

  Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GRAM

  90.705

  99

  Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GIEMSA

  87.877

  100

  Control puritate - examen bacterioscopic - colorație cu albastru de metilen

  88.235

  101

  Control puritate - examen bacterioscopic - colorație Casares Gill

  109.556

  102

  Control puritate virusologică EMIA/pui - Boala Marek

  6.842.365

  103

  Control puritate virusologică EMIA/ouă embrionate - Boala Marek

  1.336.447

  104

  Control puritate virusologică EMIA boala Marek culturi celulare

  2.906.553

  105

  IPIC tulpina de lucru pseudopesta aviară

  2.847.451

  106

  Control concentrație în germeni - vaccinuri bacteriene vii

  2.161.068

  107

  Control concentrație în spori - vaccin anticărbunos

  2.679.168

  108

  Control concentrație în virus pe linii celulare stabilizate

  2.928.632

  109

  Control concentrație în virus pe culturi celulare și IF

  3.663.716

  110

  Control concentrație în virus pe culturi celulare - tuburi

  4.339.650

  111

  Control concentrație în virus/șoareci - vaccinuri antirabice vii

  3.423.666

  112

  Control concentrație virus UFF/ml - boala Marek

  2.447.639

  113

  Controlul concentrației de virus DIE 50

  1.380.003

  114

  Controlul concentrației de virus pe culturi celulare primare

  1.438.182

  115

  Determinare DL 50/pui

  3.834.631

  116

  Determinare DL 50/ouă embrionate

  827.059

  117

  Determinare DL 50 (Reed și Muench)/șoareci

  3.668.476

  118

  Determinare DLM (Reed și Muench)/cobai

  4.227.817

  119

  Control viremie VHC/pui - boala Marek

  6.178.791

  120

  Determinare LT/10/șoareci - toxina tetanică

  2.217.162

  121

  Determinarea DP 50/șoareci

  5.311.999

  122

  Control valoare biologică - seroneutralizare/șoareci - antitoxina tetanică

  2.689.579

  123

  Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis

  4.836.045

  124

  Control specificitate - Salmonella galinarum

  258.676

  125

  Control specificitate - Leptospira spp

  576.174

  126

  Control specificate DP 50/pui - vaccin difterovariola aviară

  3.288.195

  127

  Control specificitate antigenică pe culturi celulare

  3.480.383

  128

  Control specificitate antigenică pe culturi celulare și hemadsorbție

  3.709.662

  129

  Control specificitate antigenică pe culturi celulare - imunofluorescență directă

  4.319.808

  130

  Control specificitate antigenică - imunofluorescență directă amprentă frotiu

  1.283.693

  131

  Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare

  10.669.502

  132

  Control specificate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN

  10.460.516

  133

  Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis

  5.029.376

  134

  Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae

  1.142.777

  135

  Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae

  5.239.480

  136

  Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae

  6.572.855

  137

  Control inocuitate specifică 2-5 oi/capre

  865.324

  138

  Control inocuitate specifică 2-5 bovine

  860.502

  139

  Control inocuitate specifică 2-5 cabaline

  860.502

  140

  Control inocuitate specifică 2-5 suine

  860.502

  141

  Control inocuitate specifică 5 galinacee

  860.502

  142

  Control inocuitate specifică 10 galinacee

  860.502

  143

  Control inocuitate specifică 5 boboci rață/gâscă

  860.502

  144

  Control inocuitate pe pui SPF de o zi Boala Marek

  9.426.715

  145

  Control inocuitate specifică vaccin difterovariola aviară

  2.357.943

  146

  Control inocuitate specifică vaccin bronșită/laringotraheita aviară

  3.742.206

  147

  Control inocuitate specifică - vaccin bursita infecțioasă aviară

  5.008.192

  148

  Control inocuitate specifică - vaccin pseudopesta aviară

  3.742.426

  149

  Control inocuitate specifică vaccinuri inactivate mono/poliv aviare

  4.583.227

  150

  Control inocuitate specifică 2 câini

  2.281.834

  151

  Control inocuitate specifică 3 câini - rabie

  2.560.082

  152

  Control inocuitate specifică 2 pisici

  1.665.834

  153

  Control inocuitate 2 iepuri (2-2,5 kg)

  2.182.938

  154

  Control inocuitate nespecifică 4 iepuri (2-2,5 kg)

  3.966.983

  155

  Control inocuitate nespecifică 2 cobai

  964.230

  156

  Control inocuitate nespecifică 4 cobai

  1.728.302

  157

  Control inocuitate nespecifică 3 șoareci

  532.494

  158

  Control inocuitate nespecifică 5 șoareci

  738.640

  159

  Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/iepuri

  29.119.827

  160

  Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/cobai

  11.573.529

  161

  Valoare imunizantă - infecție de control/ovine - vaccin anticărbunos

  1.813.042

  162

  Control valoare imunizantă - metode de laborator - 5 iepuri IHA boala hemoragică a iepurelui

  6.935.739

  163

  Control valoare imunizantă - 3 câini - vaccin parvoviroza canină

  4.101.125

  164

  Control valoare protectoare SN și IHA pentru ser mixt antiviral bivalent bovin

  4.193.905

  165

  Valoare imunizantă - infecție de control/porci

  2.356.304

  166

  Valoare imunizantă - infecție de control/palmipede

  2.207.091

  167

  Valoare imunizantă - infecție de control/galinacee

  3.394.638

  168

  Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate

  7.693.627

  169

  Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare

  7.523.951

  170

  Valoare imunizantă - infecție de control/cobai

  15.727.046

  171

  Valoare imunizantă - infecție de control/șoareci

  5.517.861

  172

  Valoare imunizantă - infecție de control/hamsteri

  4.374.335

  173

  Control valoare protectoare - infecție de control/șoareci - vaccin inactivat antirabic - testul Habel

  10.956.541

  174

  Controlul valorii imunizante - IHA/pui

  9.444.753

  175

  Controlul valorii imunizante prin infecție de control și IHA/pui

  11.520.382

  176

  Controlul valoare imunizantă prin infecție de control pentru difterovariola aviară

  10.751.157

  177

  Controlul valorii imunizante prin infecție de control Boala Marek

  57.519.123

  178

  Controlul valorii imunizante infecție de control bursita infecțioasă

  6.889.012

  179

  Control seroneutralizare/șoareci

  3.752.069

  180

  Control seroneutralizare/cobai

  10.715.492

  181

  Determinarea titrului de antitoxine (alfa, beta)

  17.521.035

  182

  Determinarea titrului antitoxine (alfa, beta, epsilon)

  20.352.911

  183

  Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric

  9.391.237

  184

  Reacția de seroaglutinare lentă - RSAL

  1.202.000

  185

  Reacția de seroaglutinare rapidă - RSAR

  79.805

  186

  Reacția de hemaglutinare (HA)

  358.978

  187

  Reacția de inhibare a hemaglutinării (IHA)

  726.100

  188

  Testări clinice produse bioloqice monovalente păsări

  9.561.200

  189

  Testări clinice produse biologice monovalente - animale mici

  6.624.464

  190

  Testări clinice produse biologice monovalente - animale mijlocii

  9.561.200

  191

  Testări clinice produse biologice monovalente - animale mari

  6.624.464

  192

  Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - păsări

  10.661.200

  193

  Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mici

  7.724.464

  194

  Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mijlocii

  10.661.200

  195

  Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mari

  7.724.464

  196

  Testări clinice produse biologice polivalente - păsări

  11.407.440

  197

  Testări clinice produse biologice polivalente - animale mici

  11.407.440

  198

  Testări clinice produse biologice polivalente - animale mijlocii

  12.531.200

  199

  Testări clinice produse biologice polivalente - animale mari

  13.631.200

  200

  Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - păsări

  12.507.440

  201

  Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mici

  12.507.440

  202

  Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mijlocii

  13.607.440

  203

  Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mari

  15.382.400

  204

  Testare clinică produse antiparazitare

  8.047.805

  205

  Testare clinică produse medicamentoase pentru albine

  6.673.180

  206

  Testare clinică preparate hormonale

  7.520.307

  207

  Testare clinică vitamine, tonice, rehidratante, substanțe minerale, anestezice, antispastice, antiinflamatoare, antihistaminice

  5.206.579

  208

  Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare topică

  10.058.436

  209

  Testare clinică produse antimicrobiene injectabile

  11.804.581

  210

  Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare orală

  8.003.920

  211

  Testare clinică dezinfectante în condiții de teren

  7.969.618

  212

  Testare clinică dezinfectante pe test obiecte

  3.984.809

  213

  Controlul impurității pirogene

  2.304.292

  214

  Controlul impurităților toxice pe șoareci

  643.815

  215

  Determinarea eficacității toxice a raticidelor

  1.449.267

  216

  Controlul toleranței locale intramusculare

  1.377.909

  217

  Controlul toleranței locale cutanate

  1.749.840

  218

  Determinarea acțiunii iritante pe conjunctivă

  1.242.183

  219

  Determinarea toleranței subacute gastrointestinale prin gavaj

  455.809

  220

  Controlul inocuității nespecifice medicamente pe șoareci

  701.401

  221

  Controlul inocuității nespecifice medicamente pe cobai

  955.317

  222

  Controlul inocuității nespecifice medicamente pe iepuri

  1.663.627

  223

  Controlul inocuității specifice medicamente pe porci

  1.000.875

  224

  Controlul inocuității specifice medicamente pe câini

  1.143.923

  225

  Controlul inocuității specifice medicamente pe ovine

  1.002.261

  226

  Controlul inocuității specifice medicamente pe viței, cai

  1.003.031

  227

  Controlul inocuității specifice vaccinuri antiparazitare pe pui de o zi

  2.242.389

  228

  Controlul inocuității specifice vaccinuri antiparazitare pe tineret aviar

  2.207.391

  229

  Determinarea activității microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine

  1.393.747

  230

  Determinarea activității bactericide a dezinfectantelor

  3.995.839

  231

  Determinarea activității fungicide a dezinfectantelor

  2.502.695

  232

  Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare

  1.394.803

  233

  Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice

  1.366.820

  234

  Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice

  2.131.446

  235

  Controlul purității microbiene a formelor farmaceutice cu administrare per os și topice

  3.568.507

  236

  Controlul sterilității produselor farmaceutice care nu au substanțe antimicrobiene/catgut, pansament, ață chirugicală

  2.573.981

  237

  Controlul sterilității antibiotice, chinolone, antimicotice

  2.991.533

  238

  Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilității produselor

  675.871

  239

  Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice

  2.414.680

  240

  Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice

  2.539.308

  241

  Control stabilitate antigenică a vaccinurilor antifungice vii

  929.470

  242

  Control valoare protectoare prin infecție de control pentru vaccinuri antifungice

  1.550.027

  243

  Control valoare protectoare prin infecție de control vaccinuri antiparazitare

  1.139.681

  244

  Identificarea speciilor de oochiști

  1.412.770

  245

  Determinarea volumului celular la antigene lichide

  101.123

  246

  Control puritate prin examen bacterioscopic

  557.696

  247

  Stabilire titru complement alexină

  699.973

  248

  Reacția de fixare complement RFC Wasserman

  788.521

  249

  Stabilire titru hemolitic ser antioaie

  542.651

  250

  Reacția de imunodifuzie în gel de agar

  529.071

  251

  Expertiza dosarelor tehnice în vederea autorizării pentru punerea pe piață (comercializare) produse medicinale de uz veterinar, aditivi furajeri și alte produse de uz veterinar

  2.647.544

  252

  Reevaluarea dosarelor tehnice în cazul modificării compoziției produselor (compuși auxiliari)

  1.470.858

  253

  Revizuirea periodică a dosarului tehnic pentru autorizare de punere pe piață (la 5 ani)

  2.059.200

  254

  Editarea documentației necesare pentru emiterea autorizației de comercializare

  441.256

  255

  Emitere autorizație de comercializare/pentru extindere ambalaj/schimbarea denumirii comerciale/schimbarea producătorului/schimbarea persoanei responsabile/schimbarea indicațiilor terapeutice

  8.316.000

  256

  Avizare material publicitar pentru produse biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar

  3.564.000

  257

  Emitere duplicat la autorizație de comercializare

  441.256

  258

  Emitere autorizație de comercializare aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar

  10.000.000

  259

  Emitere autorizație de comercializare produse medicinale de uz veterinar

  15.000.000

  260

  Consultanță de specialitate în domeniul produselor medicinale veterinare și al altor produse de uz veterinar

  156.000

  NOTĂ
  * Emiterea duplicatului la autorizația de comercializare/avizului de comercializare, se face numai la cerere în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a– Plata testării clinice pentru seturile de diagnostic care fac obiectul înregistrării se va efectua pe baza unei convenții - contract între ICBMV și IDSA/IISPV, conform unui protocol de testare avizat de AVSA– pentru metodele de testare ce nu sunt incluse în prezentul tarifar contravaloarea testării clinice și de laborator se va face de asemenea pe baza unei convenții-contract– Tarifele din prezentul ordin nu cuprind TVA


  Anexa nr. 4

  A. TARIFE
  pentru controalele veterinare executate asupra operațiunilor de
  export la punctele de trecerea frontierei de stat, asupra mărfurilor
  supuse controlului veterinar

  Nr. Crt.

  Actiunea efectuată

  Tarif/mijloc de transport-lei

  1.

  Verificarea documentelor sanitare veterinare insotitoare și a indeplinirii condițiilor sanitare veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră

  350.000

  B. TARIFE
  pentru asistența sanitara veterinara acordată în Posturile de
  Trecere a Frontierei

  Nr. Crt.

  Actiunea efectuată

  Tarif/acțiune-lei

  1.

  Acordarea asistentei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului

  550.000


  Anexa nr. 5

  TARIFELE
  pentru determinarea unor contaminanți și reziduuri de
  pesticide din anumite produse de origine nonanimală

  Nr.
  Crt.

  Denumirea analizei, examenului, operațiunii

  Tarif (lei/determinare)

  1.1.

  Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat subțire din: arahide , nuci, fructe uscate, cereale, condimente.

  608.000

  2.

  Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, cu purificare pe coloană de imunoafinitate, din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.

  3.533.000

  3.

  Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, fără purificare pe coloană de imunoafinitate din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.

  2.314.000

  4.

  Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, identificare rapidă din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.

  691.000

  5.

  Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu flacără din: cereale și semințe de soia destinate procesării.

  574.000

  6.

  Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu cuptor de grafit din: cereale și semințe de soia destinate procesării.

  533.000

  7.

  Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate prin GLC din: fructe și grâu de panificație.

  1.222.000

  8.

  Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice prin GLC din: fructe și grâu de panificație.

  1.390.000

  9.

  Determinarea reziduurilor de pesticide carbamice și piretroizi prin GLC din: fructe și grâu de panificație.

  1.294.000

  -----