HOTĂRÂRE nr. 472 din 3 iulie 2019privind desființarea Centrului de Sănătate Ciacova, județul Timiș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 15 iulie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă desființarea Centrului de Sănătate Ciacova, cu sediul în orașul Ciacova, Piața Cetății nr. 60-62, județul Timiș, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ciacova nr. 25/2018, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către Consiliul Local al Orașului Ciacova, județul Timiș.


  Articolul 2

  Componentele bazei materiale achiziționate cu finanțare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, precum și celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a și a III-a din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente și materiale sanitare, după caz, și care se află în administrarea unității sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Orășenesc Deta prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, în numele statului, și de Spitalul Orășenesc Deta, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) poziția prevăzută la numărul curent 322 de la rubrica „Județul Timiș“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
  b) poziția prevăzută la numărul curent 60 de la rubrica „Timiș“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 3 iulie 2019.
  Nr. 472.
  -----