ORDIN nr. 2.359 din 2 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 3 noiembrie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ/3.158/2021 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 21^2 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 13 noiembrie 2021, se modifică după cum urmează:– La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare, și data distribuirii tichetelor de masă conform art. 4 pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima doză de vaccinare în termen de 6 luni de la data vaccinării cu schema completă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat

  București, 2 noiembrie 2021.
  Nr. 2.359.
  ----