ORDIN nr. 688 din 22 septembrie 2003
pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" - C.P.D.R.
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,
  vazand Referatul de aprobare nr. 128.145 al preşedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se autorizeaza funcţionarea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" - C.P.D.R. ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor, depozitarilor şi comercianţilor de cereale şi produse derivate din acestea.


  Articolul 2

  Sediul Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" este situat în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6.


  Articolul 3

  Organizaţia Interprofesionala "Cereale şi Produse Derivate din România" încheie convenţii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pieţei produselor agricole şi alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare din România.


  Articolul 4

  Organizaţia Interprofesionala "Cereale şi Produse Derivate din România" se recunoaşte prin certificatul de înscriere nr. 006, emis la data de 12 septembrie 2003 de către Autoritatea Naţionala a Pieţelor Produselor Agricole şi Alimentare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 septembrie 2003.
  Nr. 688.
  ---------------