PLAN DE ACȚIUNI din 12 octombrie 2016pentru implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 bis din 9 noiembrie 2016
  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755 din 12 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 9 noiembrie 2016

  PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
  PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU PERIOADA 2016-2020

  Direcții
  de acțiune
   
   
   
   

  Obiectiv
   
   
   
   
   

  Acțiuni

  Entitățile responsabile

  Termen scurt (1-2 ani)
   
   
   

  Termen mediu
  (3-5 ani)
   
   

  Posibilitate
  de continuare
  pe termen lung
  (peste 6 ani)

  Ministerele responsabile
  pentru
   
   

  alte
  organizații
   
   

  I.
  ÎNTĂRIREA
  ȘI COOR-
  DONAREA
  INSTITU-
  ȚIONALĂ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Îmbunătățirea sistemului de
  management integrat al acțiunilor
  agențiilor specializate de
  intervenție care intervin în
  cazul accidentelor rutiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a. Colocarea dispeceratelor
  de urgență
   

   
   
   

   
   
   

  afaceri
  interne
  sănătate

   
   
   

  b. Actualizarea cadrului legal
  care să asigure managementul
  unitar al intervenției
  serviciilor specializate și
  resurselor folosite de acestea
  în cazul accidentelor rutiere

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  sănătate
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  c. Îmbunătățirea dotării
  serviciilor de urgență cu
  autospeciale pentru
  descarcerare, ambulanțe etc.
   
   

  Îmbunătăți-
  rea dotării
  serviciilor
  de urgență
  cu
  elicoptere

   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  d. Crearea unui sistem
  integrat de date statistice
  legate de accidente și abateri
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  afaceri
  interne
  sănătate
  transport

   
   
   
   

  e. Adoptarea sistemului MAIS -
  Scala Maximum Abreviată a
  Leziunilor

   
   
   

   
   
   

  afaceri
  interne
  sănătate

   
   
   

  B. Întărirea capacității
  instituționale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Întărirea rolului Consiliului
  Interministerial pentru
  Siguranță Rutieră (CISR) prin
  revizuirea cadrului legal de
  înființare și funcționare cu
  scopul de: - a asigura
  responsabilități clar
  definite
  - a garanta angajamentul
  politic în materie de
  siguranță rutieră
  - a asigura prerogative
  pentru CISR
  - a îmbunătăți finanțarea și
  alocării resurselor pentru
  siguranța rutieră

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Alocarea unui buget specific
  la nivelul fiecărui minister
  care face parte din CISR
  precum și la nivelul bugetelor
  locale pentru a finanța
  activitățile specifice aflate
  sub răspunderea directă a
  ministerului respectiv CISR
  să dezvolte, gestioneze și
  coordoneze implementarea
  strategiei

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Găsirea
  soluțiilor
  de
  finanțare
  pentru
  activitățile
  de siguranță
  rutieră, din
  surse legal
  constituite

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea sistemului de
  intervenție la accidente și a
  asistenței medicale de urgență
  precum și asigurarea alocării
  resurselor pentru menținerea
  parcului de vehicule de
  intervenție la un nivel
  operațional corespunzător

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  II.
  FACTORUL
  UMAN ÎN
  SIGURANȚA
  RUTIERĂ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Întărirea rolului educației
  rutiere și a campaniilor de
  sensibilizare și conștientizare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reglementarea Planului
  │național de educație rutieră
  compus din: a) Componenta A
  "educația rutieră în școală"
  destinată preșcolarilor și
  elevilor din sistemul de
  învățământ preuniversitar,
  care necesită o abordare
  complexă, coerentă, continuă
  susținută atât de un cadru
  legal adecvat și racordat la
  realitatea existentă, cât și
  de un parteneriat
  instituțional eficient;
  b) Componenta B "în media"
  care se adresează prin
  intermediul mesajelor media de
  utilitate publică tuturor
  categoriilor de participanți
  la trafic, mai ales celor
  concomitent cu revizuirea
  formatului media al știrilor
  privind accidentele.
  c) Componenta C "pentru
  activitatea profesională"
  care se adresează persoanelor
  expuse riscului de accident
  rutier în cadrul desfășurării
  activității profesionale;
  d) Componenta D
  "infrastructura lizibilă"
  care se adresează tuturor
  participanților la trafic și
  care este pusă în aplicare de
  către administratorul drumului
  prin intermediul mesajelor și
  indicatoarelor de informare cu
  privire la folosirea corectă
  și adecvată a infrastructurii;
  e) Componenta E "pregătirea
  conducătorilor auto"
  privitoare la formarea
  inițială a conducătorilor auto
  care este pusă în aplicare în
  cadrul pregătirii și
  examinării pentru obținerea
  permisului de conducere.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  educație națională
  transport
  muncă
  infrastructură rutieră
  afaceri interne
   

  autorită-
  țile
  publice
  județene și
  locale
   

  Realizarea
  de proiecte
  parteneriale
  cu
  autoritatea
  publică
  centrală
  pentru
  afaceri
  interne sau
  ONG-uri,
  pentru
  elaborarea
  unor
  materiale
  didactice
  auxiliare
  adaptate
  nivelului de
  studiu al
  elevilor în
  domeniul
  educației
  rutiere
  Îmbunătăți-
  rea
  educației
  rutiere a
  tinerilor
  prin crearea
  unui program
  regulat de
  finanțare
  pentru
  dezvoltarea
  facilități-
  lor de
  instruire a
  copiilor și
  tinerilor în
  materie de
  siguranță
  rutieră, în
  spații
  identificate
  de
  autoritățile
  publice
  locale.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  educație națională
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  Actualizare
  continuă a
  manualelor de
  siguranță
  rutieră o
  dată la 5 ani

  educație națională
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  Elaborarea și desfășurarea
  unui program de instruire a
  profesorilor în toată țara cu
  privire la predarea siguranței
  rutiere

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  educație națională
  afaceri interne
   
   
   

   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea programelor
  naționale de comunicare
  privind siguranța rutieră
  printr-o mai bună coordonare
  și printr-o desfășurare a
  acestora în mod permanent

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reabilitarea
  și
  consilierea
  conducăto-
  rilor de
  autovehicule
  cu abateri
  grave de la
  normele
  circulației
  rutiere,
  comise în
  mod repetat

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   
   
   
   
   
   
   

  III.
  FORMAREA
  ÎN
  DOMENIUL
  SIGURANȚEI
  RUTIERE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Crearea de Programe
  universitare, post-universitare
  și de formare în domeniul
  siguranței rutiere, în
  conformitate cu legislația în
  vigoare și cu standardele ARACIS
  pentru experții în domeniul
  siguranței rutiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Crearea de
  Programe
  universitare,
  post-
  universitare
  și de formare
  în domeniul
  siguranței
  rutiere pentru
  a. Auditor de
  siguranță
  rutieră
  b. Managemen-
  tul traficului
  rutier
  c. Mobilitate
  urbană
  d. Reconsti-
  tuirea acci-
  dentelor
  e. Psihologia
  transportu-
  rilor

  educație
  națională
  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  instituții
  de
  învățământ
  superior
  centre de
  cercetare
  publice
  sau
  private,
  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  B. Îmbunătățirea calității
  cercetării la locul accidentului
  și a expertizelor tehnice
  judiciare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea capacității de
  cercetare la locul
  accidentului, prin
  îmbunătățirea dotării tehnice
  și metodelor destinate
  cercetării accidentelor
  rutiere.

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  justiție
   
   
   
   

  Biroul
  Central de
  Expertize
  Tehnice
  Judiciare
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Perfecționa-
  rea
  activității
  de expertiză
  tehnică
  judiciară
  prin
  aplicarea
  metodelor
  moderne de
  reconstruc-
  ție a para-
  metrilor
  cinematici
  și dinamici
  caracteri-
  zanți ai
  conflictelor
  rutiere de
  către
  experții
  tehnici
  judiciari.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  justiție
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Biroul
  Central de
  Expertize
  Tehnice
  Judiciare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  C. Îmbunătățirea practicii
  judiciare prin introducerea în
  programele de pregătirea
  magistraților a unor tematici
  generale, necesare unei corecte
  înțelegeri a aspectelor ce țin
  de accidentele rutiere și care
  nu aparțin domeniului juridic.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea
  în
  programele
  de
  pregătirea
  magistrați-
  lor a unor
  tematici
  generale,
  necesare
  unei
  corecte
  înțelegeri a
  aspectelor
  ce țin de
  accidentele
  rutiere și
  care nu
  aparțin
  domeniului
  juridic.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul
  Național al
  Magistratu-
  rii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  IV. ÎMBU-
  NĂTĂȚIREA
  EVALUĂRII
  MEDICALE
  ȘI PSIHO-
  LOGICE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Îmbunătățirea evaluării
  medicale și psihologice a
  candidaților pentru obținerea
  permisului de conducere auto
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Realizarea
  unor
  evidențe
  integrate
  din punct de
  vedere
  medical
  pentru
  funcțiile
  care concură
  la siguranța
  rutieră,
  care să
  poată fi
  accesate de
  toți actorii
  implicați
  (medicul de
  familie,
  medicii spe-
  cialiști din
  Comisia de
  Siguranță a
  Circulației,
  etc.).

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
  sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Casa
  Națională
  de
  Asigurări
  de Sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Crearea
  cadrului
  pentru sta-
  bilirea
  profilului
  psihologic
  al candi-
  datului de
  către o
  persoană
  autorizată

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea
  programelor
  de conducere
  preventivă,
  de
  consiliere/
  reabilitare
  psihologică
  pentru
  șoferii care
  încalcă pre-
  vederile
  legale pri-
  vitoare la
  viteză și
  la condu-
  cerea sub
  influența
  băuturilor
  alcoolice,
  programelor
  de consilie-
  re-reeducare
  post-
  eveniment de
  circulație,
  precum și a
  responsabi-
  lizării prin
  lege a celor
  implicați în
  eliberarea
  avizelor
  medicale și
  psihologice.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  B. Îmbunătățirea evaluării
  medicale și psihologice a
  persoanelor cu funcții care
  concură la siguranța circulației
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a. eficientizarea baremelor de
  evaluare medicală și
  psihologică aplicabile
  diferitelor categorii de
  persoane cu funcții care
  concură la siguranța
  circulației, cu respectarea
  principiului
  proporționalității,

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  b. îmbunătățirea securității
  și a controlului sistemului
  național de evaluare medicală
  și psihologică a persoanelor
  cu funcții care concură la
  siguranța circulației, în
  scopul eliminării posibilită-
  ților de obținere a avizelor
  medicale și psihologice în
  mod fraudulos și

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
  sănătate
   
   
   
   
   
   
   
   

  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   
   
   
   

  c. conștientizarea și
  întărirea rolului de
  îndrumători/coordonatori
  regionali pentru activitatea
  specifică, pe care prestatorii
  de servicii medicale și
  psihologice îl pot avea.

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  transport
  sănătate
   
   
   
   
   

  organizații
  profesio-
  nale în
  domeniul
  psihologiei
   
   

  V.
  INSTRUIRE
  ȘI
  EXAMINARE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Îmbunătățirea calității
  instruirii oferite de școlile de
  conducători auto și de centrele
  de pregătire și perfecționare
  profesională a personalului de
  specialitate din domeniul
  transportului rutier
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea înregistrării
  video a examenelor pentru
  obținerea certificatelor și
  atestatelor profesionale
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea
  unui criteriu
  ca min. 50% să
  promoveze
  examenul; în
  caz contrar,
  școala de
  conducători
  auto nu își
  poate prelungi
  autorizația de
  funcționare.

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dezvoltarea unui sistem
  informatizat de monitorizare a
  pregătirii profesionale

   
   
   

   
   
   

  transport
   
   

   
   
   

  Creșterea numărului de
  activități de control la
  școlile de conducători auto și
  la centrele de pregătire și
  perfecționare

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  B. Perfecționarea legislației în
  domeniu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea legislației
  privind controlul și
  sancționarea școlilor de
  conducători auto și a
  centrelor de pregătire și
  perfecționare

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  Introducerea de norme privind
  îmbunătățirea continuă a
  abilităților de conducere a
  autovehiculelor deținătorilor
  de permise de conducere care
  nu sunt atestați profesional
  pentru transporturile rutiere,
  a persoanelor cu dizabilități
  și a persoanelor în vârstă;

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reducerea perioadelor de
  efectuare a verificării
  medicale a conducătorilor auto
  începând cu o anumită vârstă,
  în conformitate cu normele
  stabilite de Ministerul
  Sănătății;

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  sănătate
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Legiferarea eliberării unui
  duplicat al permisului de
  conducere având aceeași
  valabilitate administrativă cu
  documentul înlocuit, în cazul
  pierderii, furtului ori al
  deteriorării permisului de
  conducere;

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  Legiferarea obligativității
  absolvirii învățământului
  minim obligatoriu pentru
  obținerea permisului de
  conducere.

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  transport
  afaceri
  interne
   
   

   
   
   
   
   

  C. Îmbunătățirea calității
  examinării
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea procedurilor de
  asigurare a corectitudinii și
  legalității examenelor pentru
  obținerea permisului de
  conducere și pentru obținerea
  atestatelor și certificatelor
  profesionale.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  transport
  afaceri
  interne
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea
  dispozitive-
  lor de
  înregistrare
  audio și
  video în
  autovehicu-
  lul de
  examinare

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VI. ÎMBU-
  NĂTĂȚIREA
  LEGISLA-
  ȚIEI ȘI A
  CONTROLU-
  LUI RES-
  PECTĂRII
  ACESTEIA
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Îmbunătățirea legislației
  rutiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cercetarea impactului
  legislației existente asupra
  siguranței rutiere, cercetarea
  comparată a legislației
  europene din domeniu, a
  metodelor de comunicare și
  impunere a acesteia

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  CISR
  educației
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Completarea legislației pentru
  stoparea agresivității rutiere

   
   

   
   

  afaceri
  interne

   
   

  Completarea legislației
  rutiere pentru sancționarea
  pietonilor și a bicicliștilor
  pentru abateri de la
  reglementările privind
  circulația pe drumurile
  publice

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  B. Îmbunătățirea capacității de
  supraveghere și control a
  respectării legii prin
  intermediul sistemelor automate
  de constatare a abaterilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Crearea cadrului legal
  privitor la introducerea,
  utilizarea și finanțarea
  utilizării sistemelor automate
  de constatare a abaterilor,
  precum și la utilizarea
  informațiilor obținute de
  sistemele automate de
  constatare a abaterilor pentru
  alte domenii de impunere a
  legii

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  transport
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Definirea unui necesar de
  sisteme de management și
  sisteme automate de constatare
  a abaterilor cel puțin la
  nivelul rețelei de autostrăzi,
  drumuri naționale și în zona
  punctelor negre

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  transport
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Definirea unor dispecerate
  zonale la care toate sistemele
  să fie conectate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

  afaceri
  interne
  transport

   
   
   

  Crearea unei
  rețele de
  sisteme
  automate de
  constatare a
  abaterilor
  la nivelul
  rețelei de
  autostrăzi,
  drumuri
  naționale
  și în zona
  punctelor
  negre

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Definirea
  unor
  proiecte
  standardi-
  zate de
  sisteme de
  management
  și sisteme
  automate de
  constatare
  a abateri-
  lor pentru
  diferite
  tipuri de
  drumuri /
  localități:
  urban mic,
  urban mare,
  drum jude-
  țean, drum
  național,
  autostradă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  Extinderea la
  toate tipurile
  de drumuri a
  utilizării
  sistemelor
  automate de
  constatare a
  abaterilor

  afaceri
  interne
  transport
  dezvoltare regională și
  administrație publică
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  C. Creșterea gradului de încasare
  a amenzilor contravenționale și
  scăderea costurilor
  administrative de procesare a
  contravențiilor.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Legiferarea principiului
  "răspunderii obiective", în
  cazul contravențiilor
  constatate prin sisteme
  automate. Pentru aceasta este
  necesară amendarea legislației
  privind regimul juridic al
  contravențiilor

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  afaceri
  interne
  justiție
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea serviciului
  public on-line ce va permite
  utilizatorilor plata amenzilor
  contravenționale

   
   
   
   

   
   
   
   

  afaceri
  interne
  finanțe
   

   
   
   
   

  VII.
  SIGURANȚA
  INFRAS-
  TRUCTURII
  RUTIERE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Îmbunătățirea managementului
  siguranței infrastructurii
  rutiere prin:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Revizuirea modului de aplicare
  a Directivei nr. 2008/96/CE
  privind managementul
  siguranței infrastructurii
  rutiere cu scopul
  îmbunătățirii modului de
  efectuare a evaluării de
  impact asupra siguranței
  rutiere, a auditului de
  siguranță rutieră și a
  inspecției de siguranță
  rutieră

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
  dezvoltare
  regională și
  administrație
  publică
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea modului de
  tratare a punctelor negre, cu
  accent pe măsuri și rezultate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea
  modului de
  tratare a
  punctelor
  negre, în
  special prin
  îndeplinirea
  indicatorului
  de realizare
  2S20 Puncte
  negre
  eliminate
  prevăzute în
  cadrul POIM
  2014-2020,
  respectiv
  eliminarea a
  150 de puncte
  negre până în
  2023)

  transport
  infrastructură rutieră
  dezvoltare regională și
  administrație publică
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autorități-
  le publice
  județene și
  locale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Analiza, prioritizarea și
  actualizarea principalelor
  standarde și normative de
  construcție a drumurilor, cu
  accent pe creșterea siguranței
  rutiere și a prevenirii
  efectelor erorilor umane și
  elaborarea unui manual de
  siguranță rutieră cu cele mai
  bune practici legate de
  proiectare și construcție a
  drumurilor și de amenajare a
  zonelor adiacente drumului,
  inclusiv prevederea unor
  facilități pentru STI
  aferente infrastructurilor
  fizice asociate rețelelor
  de comunicații electronice
  în banda largă.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Finalizarea
  îmbunătăți-
  rii tuturor
  standarde-
  lor și nor-
  mativelor
  de
  construcție
  a drumuri-
  lor, cu
  accent pe
  creșterea
  siguranței
  rutiere și a
  prevenirii
  efectelor
  erorilor
  umane și
  actualizarea
  manualului
  de siguranță
  rutieră cu
  cele mai
  bune
  practici
  legate de
  proiectare
  și
  construcție
  a drumurilor
  și de amena-
  jare a
  zonelor
  adiacente
  drumului,
  inclusiv
  prevederea
  unor faci-
  lități
  pentru STI
  aferente
  infrastruc-
  turilor
  fizice
  asociate
  rețelelor
  de comuni-
  cații
  electronice
  în banda
  largă.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
  comunicații
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  B. Introducerea utilizării pe
  scară largă a sistemelor de
  transport inteligente - STI
   

  Adoptarea unui Plan Național
  pentru STI
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  comunicații transport
   
   
   

  Consiliul
  de
  coordonare
  pentru STI

  C. Controlul îmbunătățirii
  siguranței drumurilor publice și
  sancționarea administratorilor/
  executanților de lucrări la
  drumuri pentru nerespectarea
  prevederilor legale.
   
   
   
   
   
   
   

  Legiferarea obligațiilor
  administratorilor de a menține
  drumul într-o stare care să
  confere siguranță
  utilizatorilor

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
  afaceri interne
   
   

  Autorități-
  le publice
  județene și
  locale
   

  Efectuarea inspecțiilor de
  siguranță rutieră la drumurile
  care fac obiectul
  Legii nr. 265/2008 privind
  gestionarea siguranței
  circulației pe infrastructura
  rutieră

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  D. Realizarea de amenajări
  speciale destinate
  participanților vulnerabili la
  trafic
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea cerinței de
  separare a utilizatorilor de
  drum motorizați de pietoni și
  bicicliști la proiectarea
  infrastructurilor noi și la
  reamenajarea celor existente

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
  dezvoltare regională și
  administrație publică
   
   

  Autorități-
  le publice
  județene și
  locale
   
   

  Adoptarea și implementarea
  unor standarde cu privire la
  pistele pentru bicicliști
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
  dezvoltare regională și
  administrație publică

  Autorități-
  le publice
  județene și
  locale

  VIII.
  TRANSPORT
  ȘI
  MOBILITATE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Creșterea siguranței
  transportului rutier de mărfuri
  și a transportului rutier public
  de persoane prin curse regulate
  și local
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătățirea permanentă a
  legislației din domeniul
  transporturilor

   
   
   

   
   
   

  transport
  CISR
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îmbunătăți-
  rea planifi-
  cării și
  modului de
  efectuare a
  activități-
  lor de
  control în
  domeniu,
  prin
  folosirea
  informații-
  lor oferite
  de
  sistemele
  de supra-
  veghere
  video a
  traficului

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În ceea ce
  privește
  transportul de
  marfă, pentru
  degrevarea și
  sporirea
  siguranței
  sistemului
  rutier, se vor
  promova
  transporturi-
  lor combinate,
  de tip RO-LA

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Înlocuirea
  etapizată a
  vehiculelor
  de
  capacitate
  până în 22
  de locuri,
  care
  operează
  transport
  interjude-
  țean, cu
  autobuze și
  autocare,
  pentru
  sporirea
  siguranței
  și a
  confortului
  acestui tip
  de transport

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Responsabilizarea și
  sancționarea, de principiu,
  atât a conducătorului auto cât
  și a operatorului de transport
  /întreprinderii de transport
  cu privire la comiterea de
  abateri

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  B. Revizuirea reglementărilor de
  dezvoltare urbană și a normelor
  de construire în mediul urban
  de-a lungul drumurilor de tranzit
  - europene, naționale, județene -
  și limitarea dezvoltării liniare
  a localităților existente.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Intensificarea construcției de
  autostrăzi și de centuri
  ocolitoare

   
   
   

   
   
   

  transport
  infrastructură rutieră
   

   
   
   

  Reglementarea limitării
  extinderii intravilanului
  localităților de-a lungul
  drumurilor existente.
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  dezvoltare regională și
  administrație publică
   
   
   

  autorități-
  le adminis-
  trației
  publice
  locale

  Restricționarea construirii în
  zonele adiacente arterelor de
  tranzit și ocolitoare.
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  dezvoltare regională și
  administrație publică
   
   
   

  autorități-
  le adminis-
  trației
  publice
  locale

  IX.
  SIGURANȚA
  VEHICU-
  LELOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Creșterea siguranței rutiere
  prin îmbunătățirea stării tehnice
  a parcului de vehicule comerciale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Actualizarea legislației
  referitoare la inspecția
  tehnică periodică și controlul
  tehnic în trafic al
  vehiculelor, conform
  legislației europene privind
  inspecția tehnică periodică
  și controlul tehnic al
  vehiculelor în traficul
  rutier

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Menținerea unui nivel ridicat
  al controalelor stațiilor de
  inspecție tehnică periodică și
  al vehiculelor comerciale în
  traficul rutier, concomitent
  cu monitorizarea
  corectitudinii și legalității
  activităților în domeniu

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  B. Introducerea inspecției
  tehnice de siguranță pentru
  repunerea în circulație a
  vehiculelor implicate în
  accidente rutiere.
   
   
   
   

  Legiferarea inspecției tehnice
  de siguranță în vederea
  repunerii în circulație a
  vehiculelor care au fost
  implicate în accidente
  rutiere, care cuprinde
  verificări suplimentare față
  de ITP (structura caroseriei,
  sistemul de direcție, etc.)

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  transport
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  C. Efectuarea de expertize
  tehnice extrajudiciare
  vehiculelor implicate în
  accidente rutiere în vederea
  identificării pieselor și
  lucrărilor necesare restabilirii
  parametrilor funcționali ai
  vehiculelor din punct de vedere
  al siguranței rutiere și a
  protecției mediului
   
   
   
   

  Efectuarea de expertize
  tehnice extrajudiciare care au
  ca scop evaluarea din punct de
  vedere tehnic a ansamblurilor
  mecanice, echipamentelor
  electrice și/sau electronice,
  a structurii caroseriei și a
  emisiilor poluante, în cadrul
  unor laboratoare care au
  capacitatea tehnică adecvată
  și care, în urma evaluării,
  vor fi autorizate de către
  autoritatea publică centrală
  pentru transport.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Transport
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  X.
  CERCETARE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  A. Determinarea, actualizarea și
  îmbunătățirea utilizării
  costurilor sociale ale
  accidentelor rutiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inițierea cercetării pentru
  cuantificarea costurilor
  accidentelor rutiere și
  fatalităților în funcție de
  gravitate și evaluarea
  amplorii pierderilor anuale
  suportate de economia
  românească

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și ex-
  pertiză în
  cercetare

  Aplicarea analizelor cost-
  beneficiu pentru a clasifica
  și selecta intervențiile de
  siguranță care ar putea fi
  cele mai rentabile
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  transport infrastructură
  rutieră
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și exper-
  tiză în
  cercetare

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Estimările
  privind
  costurile
  sociale ale
  accidentelor
  ar trebui să
  fie repetate
  la fiecare 3
  ani conform
  preferințe-
  lor
  declarate.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și exper-
  tiză în
  cercetare
   
   
   
   

  B. Stabilirea viziunilor și a
  obiectivelor detaliate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea prezentei
  Strategii de Siguranță Rutieră
  Națională și a Master Planului
  General de Transport

   
   
   
   

   
   
   
   

  CISR
   
   
   

   
   
   
   

  Asigurarea mecanismului de
  finanțare/fonduri dedicate
  pentru implementarea
  planurilor
  Monitorizarea și urmărirea
  planului și strategiei
  acțiunii

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Pregătirea
  pentru
  perioada
  după 2020 a
  unei noi
  Strategii
  Naționale
  de
  Siguranță
  Rutieră și
  planuri de
  acțiune
  Corespun-
  zătoare în
  armonie cu
  viitoarele
  linii
  directoare
  stabilite
  la nivelul
  Uniunii
  Europene.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  C. Îmbunătățirea colectării și
  analizei datelor și a diseminării
  statisticilor Din domeniul
  siguranței rutiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Înregistrarea tuturor
  accidentelor cu coordonate GPS

   
   

   
   

  afaceri interne
   

   
   

   
   
   
   
   
   

  Utilizarea
  și îmbună-
  tățirea
  bazei de
  date cu
  accidente

   
   
   
   
   
   

  afaceri interne
  transport
  infrastructură rutieră
  dezvoltare regională și
  administrație publică
   

   
   
   
   
   
   

  Organizarea colectării de date
  pentru a permite monitorizarea
  impactului intervențiilor în
  materie de siguranță rutieră
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Îmbunătățirea instrumentelor
  pentru analiza încrucișată a
  datelor despre accidente
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Efectuarea analizei
  încrucișate în fiecare an
  pentru o mai bună înțelegere
  a cauzelor accidentelor de
  circulație
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Implementarea unui sistem
  național de colectare a
  datelor despre accidente care
  să permită fiecărui
  administrator de drumuri
  (toate nivelurile) și
  celorlalte părți interesate
  să acceseze datele despre
  accidente și fișa detaliată
  a accidentului, dacă este
  cazul, la toate nivelurile

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   

  Intensificarea cooperării
  referitoare la statisticile
  accidentelor între nivelul
  central și nivelul județean
  și local.

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  D. Crearea sistemului de
  monitorizare și evaluare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Definirea și implementarea
  sistemului de monitorizare și
  evaluare regulată a
  performanțelor de siguranță în
  raport cu obiectivele
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Implementarea sistemului de
  monitorizare a accidentelor
  pentru locațiile unde au avut
  loc îmbunătățiri în domeniul
  siguranței rutiere
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Efectuarea
  de anchete
  periodice de
  evaluare a
  siguranței
  pentru
  fiecare
  categorie de
  drumuri
  pentru a
  asigura
  respectarea
  standarde-
  lor
  specifice
  de sigu-
  ranță

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Punerea în
  aplicare a
  sistemului
  de contori-
  zare a tra-
  ficului, în
  scopul de a
  monitoriza
  traficul
  rutier și
  calcula
  expunerea la
  risc

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   

  E. Îmbunătățirea cercetării,
  dezvoltării și transferului de
  cunoștințe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Alcătuirea unei situații a
  tuturor cercetărilor în
  domeniul siguranței rutiere
  efectuate în România în
  ultimii 10 ani
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Identificarea universităților
  și a institutelor de cercetare
  interesate și capabile să
  întreprindă cercetări cu
  privire la aspectele de
  siguranță rutieră
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Elaborarea unei strategii
  naționale de cercetare privind
  siguranța rutieră cu obiective
  clare și identificarea și
  asigurarea fondurilor
  necesare aferente
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare

  Demararea unui program de
  cercetare de 1 an în cele mai
  severe puncte negre din
  România unde sunt implicați
  pietoni și bicicliști și
  proiectarea măsurilor de
  reducere a numărului de
  accidente cu pietoni pe
  diferite zone și tipuri de
  drumuri
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și exper-
  tiză în
  cercetare

  Crearea unui
  cadru
  cuprinzător
  de proiecte
  de cercetare
  care să
  acopere
  factorii
  vehicule,
  factorii
  drumuri,
  factorii
  comporta-
  mentali și
  factorii
  instituțio-
  nali pentru
  punerea în
  aplicare pe
  parcursul
  unei
  perioade de
  3-5 ani

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Alocarea de
  fonduri
  suficiente
  pentru a
  finanța
  programul
  cuprinzător
  de cerceta-
  re privind
  siguranța
  rutieră și
  pentru a
  invita
  cadre uni-
  versitare/
  cercetători
  /consultanți
  să liciteze
  pentru
  monitoriza-
  rea eficaci-
  tății
  intervenții-
  lor planului
  de acțiuni
  pentru
  implementa-
  rea strate-
  giei de
  siguranță
  rutieră

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dezvoltarea
  sistematică
  a cercetării
  în materie
  de siguranță
  rutieră,
  capacitatea
  universită-
  ților și a
  institutelor
  de cercetare
  de a
  dezvolta
  efective de
  cercetători
  care să
  sprijine
  programul de
  siguranță în
  România

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Evaluarea
  oportunită-
  ții de
  înființare a
  unei
  organizații
  naționale
  independente
  de cercetare
  în materie
  de siguranță
  rutieră
  pentru a
  realiza un
  program
  național de
  cercetare
  privind
  siguranța
  rutieră

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Încurajarea /
  susținerea
  institutelor
  de cercetare
  pentru organi-
  zarea unor
  conferințe
  anuale cu
  cadre univer-
  sitare și
  cercetători
  pentru a
  prezenta și a
  discuta
  rezultatele
  cercetărilor

  CISR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  mediul
  academic și
  organiza-
  țiile cu
  atribuții
  și
  expertiză
  în
  cercetare
   
   
   
   
   
   
   

  ----