ORDIN nr. 4.824 din 30 august 2018privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2018, pentru seria de elevi ianuarie 2018-noiembrie 2018:

  - Înscrierea candidaților:

  18-19 octombrie 2018;

  - Desfășurarea probei practice:

  20-23 octombrie 2018;

  - Desfășurarea probei scrise:

  24 octombrie 2018;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  25 octombrie 2018;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  25-26 octombrie 2018;

  - Desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:

  27-29 octombrie 2018;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  30 octombrie 2018.


  Articolul 2

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  28-31 ianuarie 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  4-5 februarie 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  6 februarie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  7 februarie 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  8 februarie 2019;

  - Susținerea proiectului:

  11-12 februarie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  13 februarie 2019.


  Articolul 3

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  8-10 mai 2019;

  - Desfășurarea probelor de examen:

  13-14 mai 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  15 mai 2019.


  Articolul 4

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  10-14 iunie 2019;

  - Desfășurarea probelor de examen:

  18-21 iunie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  21 iunie 2019.


  Articolul 5

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  3-21 iunie 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  8-10 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba practică:

  10 iulie 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  11-12 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  12 iulie 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  12 iulie 2019;

  - Susținerea proiectului:

  15-17 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  18 iulie 2019.


  Articolul 6

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  10-28 iunie 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  15-16 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba practică:

  16 iulie 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  17 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  17 iulie 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  17 iulie 2019;

  - Susținerea proiectului:

  18 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  19 iulie 2019.


  Articolul 7

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:– Înscrierea candidaților: 18-21 iunie 2019;– Desfășurarea probei practice: 24 iunie-1 iulie 2019;– Desfășurarea probei scrise: 2 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;– Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 3 iulie 2019;– Susținerea proiectului: 4-5 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018.
  (la 17-05-2019, Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.947 din 23 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 17 mai 2019 )


  Articolul 8

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  22-26 iulie 2019;

  - Desfășurarea probelor de examen:

  29-31 iulie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  1 august 2019.


  Articolul 9

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  31 iulie-2 august 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  5-14 august 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  16 august 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  21 august 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  21 august 2019;

  - Susținerea proiectului:

  22-27 august 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  28 august 2019.


  Articolul 10

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  5-9 august 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  12-13 august 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  14 august 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  19 august 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  19-20 august 2019;

  - Susținerea proiectului:

  21-23 august 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  23 august 2019.


  Articolul 11

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  26-30 august 2019;

  - Desfășurarea probelor de examen:

  2-3 septembrie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  4 septembrie 2019.


  Articolul 12

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  26-30 august 2019;

  - Desfășurarea probelor de examen:

  2-3 septembrie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  4 septembrie 2019.


  Articolul 13

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019, pentru seria de elevi noiembrie 2018-septembrie 2019:

  - Înscrierea candidaților:

  30 august-6 septembrie 2019;

  - Desfășurarea probei practice:

  7-10 septembrie 2019;

  - Desfășurarea probei scrise:

  11 septembrie 2019;

  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

  12 septembrie 2019;

  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  12-13 septembrie 2019;

  - Desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:

  14-16 septembrie 2019;

  - Afișarea rezultatelor finale:

  17 septembrie 2019.


  Articolul 14

  Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.


  Articolul 15

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 30 august 2018.
  Nr. 4.824.
  -----