ANEXE din 28 noiembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.177 bis din 8 decembrie 2022 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.365 din 28 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1177 din 8 decembrie 2022.


  Anexa nr. 1

  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele maritime și pentru personalul navigant maritim

  Nr. crt.

  Denumirea prestației sau a operațiunii specifice

  U.M.

  Tarif (euro/U.M.)

  Observații

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora:

  TB - tonajul brut al navei

  a) navă maritimă TB >500

  Document

  480

  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500

  Document

  240

  c) navă maritimă TB ≤ 15

  Document

  120

  d) ambarcațiune de pescuit

  Document

  60

  2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție

  Operațiune

  60

  3) Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

  Operațiune

  50

  2

  Emiterea/ prelungirea valabilității permisului provizoriu de arborare a pavilionului român:


  a) navă maritimă

  Document

  180

  b) ambarcațiune de pescuit

  Document

  60

  3

  Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritime angajate în voiaje internaționale:

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate

  a) TB < 500

  Operațiune

  600

  b) 500 ≤ TB < 10000

  Operațiune

  600+0.36(TB-500)

  c) 10000 ≤ TB < 30000

  Operațiune

  4020+0.24(TB-10000)

  d) TB ≥ 30000

  Operațiune

  8820+0.12(TB-30000)

  4

  Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritime angajate în voiaje interne:

  TB - tonajul brut al navei
  Tariful include și emiterea actului de naționalitate

  a) navă maritimă TB >500

  Operațiune

  420

  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500

  Operațiune

  240

  c) navă maritimă ≤ 15 TB

  Operațiune

  120


  5

  Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru ambarcațiunea de pescuit

  Operațiune

  120

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate

  6

  Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritime

  Operațiune

  120

  Tariful include și emiterea documentului de evidență

  7

  Emiterea autorizației de modificare constructivă:


  a) navă maritimă

  Document

  60


  b) ambarcațiune de pescuit

  Document

  36


  8

  Emiterea autorizației de dezmembrare a navei:


  a) TB < 500

  Document

  60


  b) 500 < TB ≤10000

  Document

  240

  TB - tonajul brut al navei

  c)TB > 10000

  Document

  480


  d) ambarcațiune de pescuit

  Document

  36


  9

  Emitere registru sinoptic permanent

  Document

  120


  10

  Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ ambarcațiune de pescuit; navă/ ambarcațiune de pescuit în construcție

  Operațiune

  60


  11

  Preschimbare / emitere duplicat:

  În cazul în care
  proprietarul/operatorul depune la căpitania portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului

  a) act de naționalitate

  Document

  60

  b) document de evidență navă

  Document

  24

  c) alte documente

  Document

  12

  12

  Schimbare formular:

  în cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului

  a) act de naționalitate

  Document

  15

  b) document de evidență navă

  Document

  9

  13

  Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:


  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție

  Document

  120

  b) registrul de evidență nave

  Document

  60

  14

  Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri, evidențe sau documente statistice, create de Autoritatea Navală Română

  Document

  12


  15

  Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documente deținute de Autoritatea Navală Română

  Document

  10


  16

  Emitere document cu informații despre nave, conforme evidențelor Autorității Navale Române

  Pagină/ document

  10


  17

  Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navei/ ambarcațiunii de pescuit; suspendarea/ prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:

  Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.
  TB - tonajul brut al navei

  a) navă maritimă TB > 500

  Operațiune

  120

  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500

  Operațiune

  60

  c) navă maritimă TB ≤ 15

  Operațiune

  24

  d) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  6

  18

  1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență:

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate documentului de evidență

  a) navă

  Operațiune

  240

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  120

  2) Transcrierea actului adițional la contractul de garanție reală

  a) navă

  Operațiune

  90

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  60

  19

  l) Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar / lichidator judiciar; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces-verbal de sechestru:

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență

  a) navă

  Operațiune

  240

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  120

  2) transcriere act adițional la contract

  a) navă

  Operațiune

  90

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  60

  20

  Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană

  Operațiune

  6

  Operațiune înmatriculare, înscriere, transcriere si altele asemenea.
  Tariful nu include prețul imprimatului

  21

  Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documentele în limba română ale navei și ale proprietarului/ operatorului

  Document

  2

  Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române

  22

  Emiterea de:


  a) foaie matricolă pentru personalul navigant

  Document

  12

  b) brevet certificat de capacitate

  Document

  24

  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

  Document

  12

  d) carnet de marinar

  Document

  24

  e) certificat/atestat special

  Document

  12

  f) atestat de confirmare a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigant

  Document

  12

  g) atestat de confirmare a certificatului de operator de
  radiocomunicații GMDSS

  Document

  12

  h) atestat de recunoaștere a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigant

  Document

  72

  i) atestat de recunoaștere a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS

  Document

  48

  j) confirmare autenticitate documente navigatori români

  Document

  12

  k) certificat specializare personal navigant conform prevederilor Convenției MLC

  Document

  30

  23

  Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant

  Perioada

  4


  24

  Reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitate

  Operațiune

  6


  25

  Prelungirea valabilității carnetului de marinar

  Operațiune

  6


  26

  Înscriere certificat medico-psihologic în carnetul de marinar fără viză

  Operațiune

  4


  27

  Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:


  a) brevet de comandant/șef mecanic

  Examen

  720

  b) brevet de ofițer punte secund/ofițer mecanic secund

  Examen

  600

  c) brevet de ofițer punte/mecanic/electrician

  Examen

  120

  d) certificat de capacitate maritim portuar

  Examen

  72

  e) certificat de capacitate

  Examen

  60

  f) brevet de pilot maritim

  Examen

  360

  g) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:

  g(1)) clasa A sau B

  Examen

  180

  g(2)) clasa C sau D

  Examen

  120

  h) atestat de recunoaștere

  Examen

  60

  i) certificat de capacitate de Skipper navă de pescuit

  Examen

  120

  28

  Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de diferență și de restanță pentru:


  a) brevet maritim managerial/pilot maritim

  Disciplină

  90

  b) brevet maritim operațional

  Disciplină

  60

  c) certificat de capacitate maritim portuar

  Disciplină

  36

  d) certificat de capacitate

  Disciplină

  12

  29

  Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:


  a) curs organizat de un furnizor de educație

  Curs

  1.300

  b) curs de formare profesională (calificare)

  Curs

  1.040

  c) curs de perfecționare sau specializare opțional

  Curs

  1.170

  d) curs de promovare obligatoriu

  Curs

  650

  e) curs obligatoriu în materie de siguranță maritimă

  Curs

  1.950

  f) curs de pregătire conducător ambarcațiune de agrement

  Curs

  650

  30

  Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

  Curs

  390


  31

  Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare

  Curs

  130


  32

  Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor de pregătire aprobate pentru conducător de ambarcațiune de agrement

  Curs

  130


  33

  Participarea unui reprezentant ANR la examenul practic de promovare al cursului organizat de un furnizor de educație, formare profesională sau de perfecționare, aprobat de ANR în vederea obținerii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement.

  Sesiune

  100


  34

  Inspecția în vederea aprobării noilor sedii pentru desfășurarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

  Sediu

  130


  35

  Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

  Curs

  50% din tarifele de aprobare


  36

  Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau care prestează servicii de recrutare și plasare a navigatorilor

  Document

  360


  37

  Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a agențiilor de furnizare navigatori

  Document

  260


  38

  Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare

  Operațiune

  130


  39

  Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau care prestează servicii de recrutare și plasare a navigatorilor

  Operațiune

  60


  40

  Reconfirmarea anuală a autorizației pentru prestarea serviciilor de recrutare și plasare navigatori

  Document

  120


  41

  Vizarea și parafarea actelor de bord și a altor documente

  Document

  5


  42

  însoțirea transportului special și alte categorii de activități pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port

  Oră

  150


  43

  Vizarea ex Pertizei tehnice și a raportului de ex Pertiză

  Document

  10% din valoarea ex Pertizei


  44

  Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații:


  a) trei exemplare originale

  Document

  60

  b) o copie de pe documentul existent în arhiva Autorității Navale Române

  Document

  15

  45

  Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere)

  Document

  30


  46

  Emiterea de copii de pe raportul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)

  Document

  48


  47

  Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate

  Navă

  360


  48

  Controlul liniilor de încărcare (la cerere)

  Navă

  156


  49

  Determinarea cantității de marfa în navă (la cerere)

  Navă

  300


  50

  Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)

  Operațiune

  520


  51

  Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere)

  Magazie/navă

  195


  52

  Emiterea documentelor de confirmare/informaționale (la cerere)

  Document

  120

  Altele decât cele de la punctul 14 Vezi Nota pct. 20

  53

  Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:

  Vezi nota 20

  a) cu imobilizarea navei/imobilizarea motorului principal

  Navă

  130

  b) alte lucrări

  Navă

  130

  54

  Autorizare probe motor principal la cheu (la cerere)

  Navă

  12


  55

  Solicitarea reținere navă:

  TB - tonajul brut al navei

  a) navă maritimă > 500 TB

  Solicitare

  480

  b) navă maritimă ≤ 500 TB

  Solicitare

  120

  56

  Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranță

  Navă

  120


  57

  Emitere documente privind evidența activităților ce se desfășoară la bord (jurnal de bord, sau alte jurnale conform legii)

  Document

  15


  58

  Supravegherea navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare:

  TB - tonajul brut al navei P - puterea instalată de propulsie ex Primată în Kw

  a) navă maritimă pentru mărfuri generale (solide)

  Navă

  0.16x TB

  Dar nu mai puțin de 240 euro/navă

  b) navă maritimă port container

  Navă

  0.12x TB

  Dar nu mai puțin de 360 euro/navă

  c) navă maritimă pentru mărfuri lichide (produse petroliere, gaze lichefiate, substanțe lichide nocive)

  Navă

  0.22x TB

  Dar nu mai puțin de 360 euro/navă (Navelor de bunkeraj nu li se aplică baremul minim de 360 euro/navă)

  d) navă maritimă pentru pasageri

  Navă

  0.06x TB


  e) remorcher maritim angajat în voiaje internaționale

  Navă

  O.10x P


  f) navă care efectuează curse între porturi și platformele petroliere și remorcherele maritime care se deplasează între porturile românești pentru manevre portuare

  Navă

  0.04x P/cursă

  Cursă-un voiaj dus-întors

  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări/ieșiri în/din port

  Navă

  0.05x P/zi


  h) navă de pasageri tip RO/RO

  Navă

  0.08xTB

  Dar nu mai puțin de 200 euro/navă

  i) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în porturile românești

  Navă

  0.13xTB

  Dar nu mai puțin de 200 euro/navă

  59

  Efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC:


  a) prima reinspecție

  Navă

  520

  b) a-II-a reinspecție

  Navă

  780

  c) a-III-a reinspecție și următoarele

  Navă

  1.040

  60

  Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte locuri decât în dane dotate cu instalații specializate:

  TB - tonajul brut al navei

  a) TB < 500

  Navă

  65

  b) TB între 500 și 2000

  Navă

  130

  c) TB > 2000

  Navă

  195

  61

  Supravegherea navigației și managementul traficului navei maritime:


  a) radă interioară (pentru predare reziduri/hidrocarburi, slop, bunkeraj, adăpost)

  Navă/Zi

  60

  b) radă exterioară

  Navă/Zi

  24

  62

  Emiterea titlului executoriu-act de confirmare a operațiunilor de asistență și/sau de salvare a navei

  Document

  1.200


  63

  Activități ISM:


  1) Verificarea SMS a companiei în vederea eliberării DOC provizoriu

  Activitate

  500


  2) Verificarea SMS a navei în vederea eliberării SMC provizoriu

  Activitate

  500


  3) Efectuarea auditului


  a) inițial/reînnoire la companie

  Activitate

  1.950

  Nu include emiterea certificatului

  b) anual la companie

  Activitate

  780

  Nu include viză certificat

  c) suplimentar la companie

  Activitate

  390

  Nu include viză certificat

  d) inițial/ reînnoire la navă

  Activitate

  1.170

  Nu include emiterea certificatului

  e) intermediar la navă

  Activitate

  910

  Nu include viză certificat

  f) suplimentar la navă

  Activitate

  390

  Nu include viză certificat

  4) Eliberare/vizare certificate ISM


  a) eliberare DOC provizoriu

  Document

  300

  b) eliberare DOC

  Document

  400

  c) viză anuală DOC/intermediară SMC

  Document

  200

  d) eliberare SMC provizoriu

  Document

  300

  e) eliberare SMC

  Document

  400

  f) eliberare duplicat DOC/SMC - DOC/SMC provizoriu

  Document

  100

  g) viză suplimentară DOC/SMC

  Document

  200

  5) Emitere/vizare certificate ISM când auditul se face de către o Organizație Recunoscută


  a) document de conformitate(DOC) companie:

  Document

  200

  a(1)) pentru un singur tip de navă

  Document

  840

  a(2)) pentru fiecare tip suplimentar de navă (definiții SOLAS)

  Tip navă

  360

  b) viză anuală DOC

  Document

  240

  c) DOC provizoriu companie

  Document

  120

  d) certificat de management al siguranței la navă (SMC)

  d(1)) navă transport marfa în vrac

  Document

  360

  d(2)) navă tanc petrolier

  Document

  480

  d(3)) navă tanc transport gaze lichefiate

  Document

  540

  d(4)) navă tanc transport substanțe chimice

  Document

  500

  d(5)) navă de pasageri

  Document

  600

  d(6)) unitate mobilă de foraj marin

  Document

  600

  d(7)) alt tip de navă

  Document

  300

  e) viză intermediară SMC

  Document

  180

  f) viză suplimentară DOC/SMC

  Document

  200

  g) SMC provizoriu

  Document

  180

  6) Eliberare duplicat DOC/SMC - DOC provizoriu/SMC provizoriu

  Document

  60


  64

  Activități ISPS:


  1) Aprobarea planului de securitate al navei

  Activitate

  300

  2) Avizarea evaluării de securitate a navei/Avizarea modificărilor aduse planului de securitate al navei

  Activitate

  100

  3) Verificarea în vederea eliberării Certificatului Internațional Interimar de Securitate a Navei (CISN provizoriu)

  Activitate

  500

  4) Efectuare audit:


  600


  a) inițial/reînnoire la navă

  Activitate

  1.170

  Nu include emiterea certificatului

  b) intermediar la navă

  Activitate

  910

  Nu include viză certificat

  c) suplimentar la navă

  Activitate

  390

  Nu include viză certificat

  5) Emitere/vizare Certificat Internațional de Securitate a Navei


  a) eliberare CISN provizoriu

  Document

  300

  b) eliberare CISN

  Document

  400

  c) viză intermediară CISN

  Document

  200

  d) viză suplimentară CISN

  Document

  200

  e) eliberare duplicat CISN/ CISN provizoriu

  Document

  100

  6) Emitere/vizare CISN, atunci când auditul se face de către o Organizație de Securitate Recunoscută


  a) CISN inițial/reînnoire

  Document

  600

  b) viza intermediară CISN

  Document

  180

  c) CISN provizoriu navă

  Document

  120

  d) viză suplimentară CISN

  Document

  200

  e) duplicat CISN/CISN provizoriu

  Document

  60

  7) Efectuare reinspecție la navele sub pavilion străin în urma unei inspecții de securitate


  a) prima reinspecție

  Activitate

  480

  b) a doua reinspecție și următoarele

  Activitate

  720

  65

  Inspecție în vederea emiterii permisului de operare pentru:
  a) navă tanc

  Navă

  780


  b) baijă tanc

  Navă

  260

  66

  Supravegherea pe timpul operării:  a) navă tanc

  Oră/ supraveghere

  26


  b) baijă tanc

  Oră/ supraveghere

  10

  67

  Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie

  Activitate

  120

  68

  Inspecție în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

  Terminal

  2600/terminal cu o instalație pe o categorie de produse manipulate declarate

  Pentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 1300 euro pe fiecare instalație, în cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va majora cu 1300 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs

  69

  Reinspecția terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

  Terminal

  50% din tariful de inspecție


  70

  Inspecție în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free pentru nave tip tanc:  a) navă pana la 50.000 mc

  1.000 mc de volum inspectat

  45

  Dar nu mai puțin de 390 euro/navă

  b) navă peste 50.000 mc

  1.000 mc de volum inspectat pentru ce depășește 50.000 mc

  52


  71

  Inspecția navelor în vederea emiterii permisului Hot work

  Navă

  195


  72

  Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas- free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive

  100 mc de volum inspectat

  65

  Dar nu mai puțin de 390 euro/navă

  73

  Supravegherea navigației și managementul traficului în cazul corpurilor de nave, remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:


  a) navă cu lungimea max.< 100 m

  Navă

  650

  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m

  Navă

  1.300

  c) navă cu lungimea max. > 150 m

  Navă

  2.600

  74

  Emitere autorizație privind transporturile speciale

  Document

  120

  75

  Consultanță de specialitate în domeniu

  Oră

  72

  76

  Emiterea certificatului CLC

  Document

  240

  77

  Eliberarea certificatului BUNKERS 2001

  Document

  240

  78

  Eliberarea certificatului Wreck Removal

  Document

  240

  Certificatul Wreck Removal se va elibera dupa publicarea Normelor Metodologice de aplicare a Convenției internaționale de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor adoptată

  79

  Avizarea documentațiilor/planurilor de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere, relocare platforme de extracție, etc

  Document

  420


  80

  înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial

  Examen

  60


  81

  Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial

  Document

  12


  82

  Vizarea la un interval de 2,5 ani a certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial.

  Document

  12


  83

  Inspecția inițială a navei în vederea eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim

  Document

  1.040


  84

  Inspecția navei pentru eliberarea Certificatului provizoriu de muncă în sectorul maritim provizoriu

  Document

  650


  85

  Eliberarea Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim

  Document

  480

  Include:
  a) eliberarea, de către autoritatea competentă, a Părții a-I-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim
  b) certificarea, de către autoritatea competentă, a Părții a-II-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim

  86

  Inspecția intermediară efectuată pentru a asigura continuitatea respectării cerințelor interne de aplicare a Convenției

  Document

  325


  87

  Inspecția pentru reînnoirea Certificatului de muncă în sectorul maritim

  Document

  910


  88

  Inspecția suplimentară efectuată pentru verificarea respectării normelor care au stat la baza eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim

  Document

  325


  89

  Inspecția navei cu TB<500 pentru eliberarea Raportului de inspecție care atestă îndeplinirea cerințelor Convenției MLC


  a) inițială

  Document

  390

  b) reînnoire

  Document

  325

  c) suplimentară

  Document

  195

  90

  Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele maritime

  Navă

  130


  91

  Supravegherea operațiunilor de ridicare sau lansarea la apă de pe cală ori doc a unei:


  a) nave maritime

  Navă

  150

  b) nave fluviale cu propulsie

  Navă

  100

  c) nave fluviale fără propulsie și instalații plutitoare

  Navă

  50

  92

  Supravegherea operațiunii de scoatere a unei nave pe uscat în alte locuri decât pe doc sau cală navă

  Navă

  10


  93

  Inspecție în vederea autorizării navei de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile

  Navă

  500


  NOTĂ

  1

  Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.

  2

  Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și soluționate în „Regim de urgență”, tariful se majorează cu 100%. Prin ”Regim de urgență” se înțelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 22, 23, 24, 25 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.

  3

  Operațiunea prevăzută la pct. 41 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.

  4

  Tarifele prevăzute la pct. 53 nu se aplică navelor din șantierele navale. Autorizația este valabilă 10 zile pentru navele cu operațiuni portuare și 30 zile pentru cele fără operațiuni. După ex Pirarea termenelor este necesară o noua autorizație.

  5

  În cazul pct. 55 dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.

  6

  Tarifele prevăzute la pct. 60 nu se aplică șalupelor, remorcherelor și navelor tehnice maritime portuare.

  7

  Operațiunile prevăzute la pct. 63 alin.(5) și pct.64 alin.(6) includ și analiza documentației SMC, respectiv analiza și avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.

  8

  Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM si ISPS, activitățile prevăzute la pct. 63 și pct. 64 se pot efectua la cerere pe baza de comanda, iar tariful este de 50% din tariful prevăzut în prezenta anexa.

  9

  Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la punctele 58, 61, 65, 66.

  10

  În înțelesul tarifarii prevăzute la pct. 68, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.

  11

  Substanța lichidă nocivă - înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de MARPOL 73/78, Anexa II.

  12

  În cazul în care se solicită inspecții și constatări în rada portului sau în afara limitelor portului tariful se majorează cu 30%, cu excepția inspecțiilor prevăzute la pct. 70.

  13

  În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 70, atunci când se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.

  14

  Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.

  15

  Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.

  16

  Numele navei or/ambarcațiunilor de pescuit se rezervă pentru o perioada de maximum 90 de zile.

  17

  Pentru navele de linie angajate în traficul de pasageri, RO-RO sau RO-RO-pasageri, ce desfășoară minim 8 voiaje pe lună, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 58 se diminuează cu 50%.

  18

  Pentru navele tanc care urmează să intre în reparații în porturile Mangalia sau Midia și intră în portul Constanța să predea rezidurile, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 58 se aplică o singură dată.

  19

  Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4. Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi romanești, atestare condiții meteo document a stării navei și alte asemenea.

  20

  Pentru operațiunea prevăzută la punctul 53 ex Presia ”alte lucrări” se referă printre altele la următoarele situații (reparații la corp punți și magazii, reparații la instalațiile de manevră - legare și acostare, guvernare, propulsie, ancorare, piturare marcă de bord liber, scări pescaj, nume navă, etc.)


  Anexa nr. 2

  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial

  Nr. crt.

  Denumirea prestației sau a operațiunii specifice

  U.M.

  Tarif (euro/U.M.)

  Observații

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/ scoaterea din evidență a acestora:

  ∆ - deplasamentul maxim al navei
  CI - capacitatea maximă de încărcare a navei

  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15t sau CI ≥ 15 t

  Document

  180

  b) navă de navigație interioară cu ∆ < 15 t sau CI < 15 t

  Document

  120

  c) ambarcațiune de pescuit

  Document

  60

  2) înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție

  Operațiune

  48

  3) Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

  Operațiune

  40

  2

  Emiterea/prelungirea valabilității permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru:


  a) navă de navigație interioară

  Document

  180

  b) ambarcațiune de pescuit

  Document

  60

  3

  Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale:

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  ∆ - deplasamentul maxim al navei
  CI - capacitatea maximă de încărcare a navei

  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI > 15 t

  Operațiune

  120

  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 t

  Operațiune

  120

  c) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  24

  4

  Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale - navă de navigație interioară

  Operațiune

  120


  5

  Emiterea autorizației de modificare constructivă:


  a) navă de navigație interioară

  Document

  60

  b) ambarcațiune de pescuit

  Document

  36

  6

  Emiterea autorizației de dezmembrare a navei:

  CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  ∆ - deplasamentul maxim al navei

  a) CI < 100 t sau ∆ < 100 t

  Document

  30

  b) 100 t ≤ CI < 500 t sau 100 t ≤ ∆ ≤ 5001

  Document

  60

  c) CI > 500 t sau ∆ > 500 t

  Document

  120

  d) ambarcațiune de pescuit

  Document

  36

  7

  Preschimbare/ emitere duplicat:

  În cazul în care proprietarul/operatorul
  depune la căpitania portului de înmatriculare/ înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului

  a) act de naționalitate

  Document

  60

  b) document de evidență navă

  Document

  24

  c) alte documente

  Document

  12

  8

  Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ambarcațiune de pescuit; navă/ambarcațiune de pescuit în construcție

  Operațiune

  30


  9

  Schimbare formulare:

  În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului

  a) act de naționalitate

  Document

  15

  b) document de evidență navă

  Document

  9

  10

  Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:


  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție

  Document

  120

  b) registrul de evidență nave

  Document

  60

  11

  Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri, evidențe sau documente statistice, create de Autoritatea Navală Română

  Document

  10


  12

  Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documentele deținute de Autoritatea Navală Română

  Document

  10


  13

  Emitere document cu informații despre nave, conforme evidențelor Autorității Navale Române

  Pagină
  document

  10


  14

  Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navelor/ambarcațiunilor de pescuit; suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:

  Tariful se aplică indiferent de motiv
  Se exceptează operațiunile de radiere
  efectuate din oficiu
  ∆ - deplasamentul maxim al navei
  CI - capacitatea maximă de încărcare a navei

  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI ≥ 15 t

  Operațiune

  24

  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 t

  Operațiune

  12

  c) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  6

  15

  1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență:

  Tariful include si emiterea actului de naționalitate/documentului de evidenta

  a) navă

  Operațiune

  120

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  60

  2) Transcrierea actului adițional la contractul de garanție reală

  a) navă

  Operațiune

  60

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  36

  16

  1) Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/ înscrise; administrator judiciar/ lichidator judiciar; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces-verbal de sechestru:

  Tariful include și emiterea actului de naționalitate

  a) navă

  Operațiune

  120

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  60

  2) Transcriere act adițional la contract:

  a) navă

  Operațiune

  60

  b) ambarcațiune de pescuit

  Operațiune

  36

  17

  Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană

  Operațiune

  6

  Operațiune-înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea Tariful nu include prețul imprimatului

  18

  Emiterea certificatului de apartenență a navei la navigația pe Rin

  Document

  120


  19

  Emitere duplicat certificat de apartenență a navei la navigația pe Rin

  Document

  50


  20

  Emiterea Certificatului de cabotaj pentru nava de navigație interioară

  Document

  120

  Vezi Nota, pct. 20

  21

  Emitere duplicat al Certificatului de cabotaj pentru nava de navigație interioară

  Document

  50


  22

  Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documentele în limba română ale navei și ale proprietarului/ operatorului

  Document

  2

  Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române

  23

  Emiterea de:


  a) foaie matricolă pentru personalul navigant

  Document

  12

  b) certificat conducător de navă și certificate de calificare naționale

  Document

  24

  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

  Document

  12

  d) autorizații și operațiuni specifice

  Document

  6

  e) certificat de pregătire profesională pentru consilieri de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, ex Pert ADN

  Document

  18

  f) carnet de serviciu

  Document

  24

  g) carnet de serviciu (document unic)

  Document

  60

  h) înscriere calificare în documentul unic

  Document

  30

  24

  Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcări, debarcări)

  Operațiune

  3


  25

  Reconfirmare certificate de calificare ale Uniunii și certificate de calificare naționale

  Operațiune

  3


  26

  Prelungirea valabilității carnetului de serviciu și prelungirea valabilității documentului unic

  Operațiune

  6


  27

  Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:


  a) curs organizat de un furnizor de educație

  Curs

  1300

  b) curs de formare profesională (calificare/specializare/ promovare)

  Curs

  1040

  c) curs de perfecționare sau specializare opțional

  Curs

  1170

  d) curs special obligatoriu

  Curs

  1950

  28

  Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

  Curs

  390


  29

  Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

  Curs

  50% din tarifele de aprobare


  30

  Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare

  Curs

  130


  31

  Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:


  a) certificate de calificare ale Uniunii, autorizații/certificate specifice, operațiuni specifice și certificate speciale

  Examen

  120

  b) certificate de calificare naționale

  Examen

  90

  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:

  c(1)) clasa A sau B

  Examen

  180

  c(2)) clasa C sau D

  Examen

  120

  d) brevet de pilot pe sectorul maritim al Dunării

  Examen

  360

  32

  Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de restanță pentru certificatele de calificare ale Uniunii și certificatele de calificare naționale

  Disciplina

  60


  33

  Participare la examenul practic pe simulator, la programele de formare profesională care se finalizează cu examen practic pe simulator, în vederea eliberării certificatului de examinare practică

  Zi/Ex Pert

  150


  34

  Aprobarea simulatoarelor utilizate pentru evaluarea competențelor profesionale

  Simulator

  500


  35

  Testarea anuală a simulatoarelor în vederea verificării respectării standardelor de aprobare inițială sau în vederea ridicării suspendării aprobării

  Simulator

  250


  36

  Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval

  Document

  390


  37

  Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare

  Operațiune

  130


  38

  Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval

  Document

  60


  39

  Vizarea și parafarea actelor de bord și a altor documente

  Document

  5


  40

  Avizarea:


  a) operării în puncte izolate

  Document

  120

  b) punctelor de trecere a căilor navigabile interioare în afara porturilor

  Document

  120

  c) operare mărfuri la mal neamenajat

  Document

  100

  d) operațiuni de încărcare/descărcare mărfuri în dană industrială

  Document

  100

  41

  Însoțirea transportului special și alte categorii de activități pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port

  Oră/supraveghere

  130

  42

  Vizarea ex Pertizei tehnice și a raportului de ex Pertiză

  Document

  10% din valoarea ex Pertizei

  43

  Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații:


  a) trei exemplare originale

  Document

  30

  b) o copie de pe documentul existent în evidența Autorității Navale Române

  Document

  6

  44

  Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere)

  Document

  30


  45

  Emitere copii de pe raportul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)

  Document

  30


  46

  Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate

  Document

  360


  47

  Emitere autorizație privind transporturile speciale:


  a) transportul agabaritic

  Document

  120

  b) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 1 - ex Plozivi, diviziunea 1.1 și 1.2, echipamente și tehnică militară, precum și altele asemenea

  Document

  360

  c) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 7 - substanțe radioactive (inclusiv combustibil nou sau uzat)

  Document

  1200

  48

  Controlul liniilor de încărcare (la cerere)

  Document

  156


  49

  Determinarea cantității de marfa în navă (la cerere)

  Document

  52


  50

  Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)

  Operațiune

  130


  51

  Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere)

  Magazie/navă

  65


  52

  Emiterea documentelor de confirmare/informaționale (la cerere)

  Document

  120

  Altele decât cele de la punctul 11
  Vezi Nota pct. 17 și pct. 20

  53

  Solicitarea reținere navă:


  ∆ - deplasamentul navei
  CI - capacitatea de încărcare a navei

  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI ≥ 15 t

  Solicitare

  480

  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 t

  Solicitare

  120

  54

  Emitere certificat de echipaj minim de siguranță

  Navă

  150


  55

  Emitere documente privind evidența activităților ce se desfășoară la bord (jurnal de bord, sau alte jurnale conform legii)

  Document

  15


  56

  Supravegherea navigației și managementul traficului naval la intrarea/ieșirea în/din porturi/Canalul Dunăre Marea Neagră/puncte izolate/locuri de operare pe căi navigabile interioare:

  Navele care efectuează manevre în port și radă sunt scutite
  P-puterea instalată de propulsie ex Primată în Kw
  Se taxează o singură dată la intrarea în port/radă/canal/puncte izolate /locuri de operare

  a) împingător/remorcher când navighează singur

  Navă

  0.02x P

  b) navă de navigație interioară autopropulsată, precum și împingător și remorcher angajat în operațiuni de remorcaj/ împingere

  Navă

  0.04x P

  c) navă de pasageri pentru curse de zi regulate/linie

  Navă/Zi

  6

  d) navă de pasageri cu cabine care efectuează croaziere

  Navă

  120

  57

  Supravegherea și managementul traficului naval la nava care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau în punctele de frontieră

  Convoi/Navă/Zi

  10

  Unitatea formată dintr-o navă propulsată și bac se taxează ca o navă

  58

  Întocmirea formalităților de sosire/plecare:  Se taxează puterea instalată de propulsie ex Primată în Kw
  TC - tone capacitate
  Dar nu mai puțin de 5 euro

  a) navă de navigație interioară de pasageri pentru curse de zi

  Navă/Zi

  10

  b) navă cu propulsie

  Navă

  0.30 la 100 Kw

  c) navă autopropulsată și navă nepropulsată de transport marfa

  Navă

  0.20 la TC

  d) navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau punctele de frontieră

  Convoi/Navă/Zi

  10

  e) navă de navigație interioară de pasageri cu cabine care efectuează croaziere

  Navă

  120

  Tarifele pentru formalitățile de sosire/plecare se percep o singură dată la sosirea navei

  f) alte nave nepropulsate

  Navă

  10

  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări / ieșiri în / din port

  Navă/zi

  50

  59

  Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele de navigație interioară oprite din navigație

  Navă

  130


  60

  Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie

  Activitate

  60


  61

  Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru navă/barja-tanc

  Navă

  260


  62

  Supravegherea navei/barjei-tanc pe timpul operării

  Oră/supraveghere

  10


  63

  Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

  Terminal

  1300/terminal cu o instalație pe o categorie de produs manipulat

  Pentru terminale cu mai multe instalații tariful se majorează cu 650 euro pe fiecare tip de instalație în cazul manipulării mai multor categorii de produse (petroliere, substanțe lichide nocive, gaze lichefiate), tariful se va majora cu 650 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs

  64

  Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

  Terminal

  50% din tariful de inspecție


  65

  Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free / Non Gas-free pentru barje-tanc:

  Dar nu mai puțin de 200 euro/navă

  a) navă / barjă pâna la 1.000 mc

  200 mc de volum inspectat

  46

  b) navă / barjă peste 1.000 mc

  200 mc de volum inspectat pentru ce depășește 1.000 mc

  52

  66

  Inspecția navelor în vederea emiterii permisului Hot work

  Navă

  130


  67

  Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive

  100 mc de volum inspectat

  65


  68

  Supravegherea navigației și managementul traficului naval în cazul corpurilor de nave remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:


  a) navă cu lungimea < 100 m

  Navă

  300

  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m

  Navă

  600

  c) navă cu lungimea > 150 m

  Navă

  1200

  69

  Avizarea documentației/planului de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere pe căile navigabile interioare, etc.

  Document

  420


  70

  înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial

  Examen

  60


  71

  Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial

  Document

  12


  72

  Vizarea la un interval de 2,5 ani a certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial

  Document

  12


  73

  Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:


  a) cu imobilizarea navei

  Navă

  50


  b) alte lucrări

  Navă

  50


  74

  Autorizare probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere)

  Navă

  50


  NOTĂ

  1

  Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.

  2

  Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate, precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și soluționate în regim de urgență tariful se majorează cu 100%. Prin ”Regim de urgență” se înțelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 23, 24, 25, 26 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.

  3

  Operațiunea prevăzută la pct. 39 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.

  4

  în cazul pct. 53, dacă solicitarea vine din partea echipajului tariful este 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.

  5

  Tarifele prevăzute la pct. 56 și 58 nu se percep pentru navele aparținând Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați: drage, șalande pentru deservirea dragelor, navele de semnalizare, navele de măsurători topohidrografice și de debite, navele de verificare a condițiilor de navigație, remorchere, împingătoare, navele de transport fără propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de întreținere și asigurare a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe brațele navigabile ale acesteia, navele aparținând Ministerului Sănătății Publice, precum și navele sanitare de ambulantă si navele de inspecție sanitară.

  6

  Tariful prevăzut la pct. 57 nu se aplică navelor de pasageri care efectuează transport cu caracter social.

  7

  Tariful prevăzut la pct. 58 lit. a) nu se aplică navelor de pasageri având ca proprietari persoane fizice sau juridice romane și care efectuează transporturi publice subvenționate de la bugetul de stat sau local.

  8

  Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexa la pct. 56, 57, 58, 61, 62, 68.

  9

  în înțelesul tarifării prevăzute la pct. 64, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, lichide nocive și gaze lichefiate.

  10

  Substanța lichidă nocivă înseamnă orice substanța care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de Marpol 73/78, Anexa II.

  11

  În cazul în care se solicită inspecții în rada portului sau în afara limitelor portului, tariful se majorează cu 10%.

  12

  Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant fluvial (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.

  13

  Tarifele din prezenta anexa includ și costul imprimatului, dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.

  14

  Numele navei/ ambarcațiunii de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

  15

  Tariful prevăzut la pct. 56 nu se aplică în cazul navelor folosite pentru operațiunile de spart gheață.

  16

  Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4.

  17

  Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo, document al stării navei si alte asemenea.

  18

  Pentru operațiunea prevăzută la punctul 73 lit. b) ex Presia ”alte lucrări” se referă printre altele la următoarele situații (reparații la corp punți și magazii, reparații la instalațiile de manevră - legare și acostare, guvernare, propulsie, ancorare, piturare marcă de bord liber, scări pescaj, nume navă, etc,)

  19

  Pentru operațiunea prevăzută la punctul 75 aprobarea se dă pentru navele care nu pot opera într-o dană specializată.

  20

  Certificatul de cabotaj pe căile navigabile interioare este certificatul reglementat de Regulamentul (CEE) nr. 3921/91 al Consiliului din 16.12.1991.


  Anexa nr. 3

  Tarifele
  pentru operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile efectuate
  în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la ambarcațiunile de agrement

  Nr. crt.

  Denumirea prestației sau a operațiunii specifice

  U.M.

  Tarif (euro / U.M.)

  Observații

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție/scoaterea din evidență a acestora:


  a) ambarcațiune construită în regie proprie cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW

  Document

  72

  Pentru toate categoriile de ambarcațiuni propulsate cu motor, vele, forța umană.
  L - lungimea maximă a ambarcațiunii
  P - puterea instalată de propulsie ex Primată în kW

  b) ambarcațiune construită în regie proprie cu L < 7 m și P < 15 kW

  Document

  36

  2) înscrierea modificărilor în registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție

  Operațiune

  48

  3) Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

  Operațiune

  40


  2

  Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de navigație pentru ambarcațiunea de agrement

  Document

  60

  Pentru cazul în care ambarcațiunea este pusă în circulație o perioadă scurtă de timp

  3

  Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru ambarcațiuni:

  L - lungimea maximă a ambarcațiunii
  P - puterea instalată de propulsie ex Primată în kW
  Tariful include si emiterea actului de naționalitate

  a) ambarcațiune cu L ≥ 7mși/sau P ≥ 15 kW

  Operațiune

  120

  b) ambarcațiune cu L<7mșiP<15 kW

  Operațiune

  60

  4

  Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale:

  L - lungimea maximă a ambarcațiunii
  P - puterea instalată de propulsie ex Primată în kW
  Tariful include și emiterea documentului de evidență

  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW

  Operațiune

  120

  b) ambarcațiune cu L< 7m și P < 15 kW

  Operațiune

  36

  c) ambarcațiune cu vele cu L ≥ 7 m

  Operațiune

  60

  d) ambarcațiune cu vele cu L < 7 m

  Operațiune

  24

  5

  Emitere autorizație de modificare constructivă ambarcațiune de agrement

  Document

  36

  În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă

  6

  Emitere autorizație de dezmembrare ambarcațiune de agrement

  Document

  36

  În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă

  7

  Verificare disponibilitate și rezervare nume ambarcațiune de agrement/ambarcațiune de agrement în construcție

  Operațiune

  30


  8

  Emitere duplicat document ambarcațiune

  Document

  12

  În cazul deteriorării sau pierderii documentului

  9

  Preschimbare document ambarcațiune:

  În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitania portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului.

  a) certificat de ambarcațiune de agrement

  Document

  60

  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement

  Document

  12

  c) alte documente

  Document

  10

  10

  Schimbare formular ambarcațiune:


  În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului.

  a) certificat de ambarcațiune de agrement

  Document

  15

  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement

  Document

  9

  11

  Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:


  a) registrul de evidență al ambarcațiunilor în construcție

  Document

  120

  b) registrul matricol al ambarcațiunilor

  Document

  120

  c) registrul de evidență al ambarcațiunilor

  Document

  12

  12

  Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri, evidențe sau documente statistice, create de Autoritatea Navală Română

  Document

  12


  13

  Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documente deținute de Autoritatea Navală Română

  Document

  10


  14

  Emitere document cu informații despre ambarcațiuni, conform evidențelor ANR

  Pagină
  document

  10


  15

  Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea ambarcațiunii de agrement; scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement

  Operațiune

  6

  Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.
  În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă

  16

  a)Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale; Transcrierea/radierea contractelor de închiriere/bare-boat/ leasing/comodat etc., dreptului de administrare asupra ambarcațiunii înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență; transcrierea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar; transcrierea încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii

  Operațiune

  60

  În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă

  b) Transcriere act adițional contract

  Operațiune

  36

  17

  Transcrierea/radierea procesului-verbal de sechestru

  Operațiune

  60


  18

  Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documentele în limba română/traduse în limba română ale navei și ale proprietarului/operatorului

  Document

  2


  19

  Emiterea, la cerere, a Raportului cu date tehnice în vederea înmatriculării/luării în evidență sau ca urmare a modificării constructive sau a schimbării motorului ambarcațiunii

  Document

  24


  20

  Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de agrement, propulsate prin forță umană

  Operațiune

  6

  Operațiune-înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea.
  Tariful nu include prețul imprimatului

  21

  Inspecția tehnică:


  a) inițială pentru toate ambarcațiunile cu motoare cu puterea:


  Tariful include și emiterea permisului de navigație
  k - coeficient de corecție funcție de puterea motorului
  k = 1,56 - pentru P>250 kW
  k = 1.43 - pentru 250≥P>200 kW
  k = 1.30 - pentru 200≥P>150 kW

  a(1)) P>150 kW

  Operațiune

  130+kx P+S

  a(2)) 55<P≤150kW

  Operațiune

  110.5+kx P+S

  a(3)) P≤55 kW

  Operațiune

  91+kx P+S

  b) inițială pentru ambarcațiune propulsată prin forță umană

  Operațiune

  7

  c) anuală pentru ambarcațiune cu motor (inclusiv emitere raport)

  Operațiune

  39

  d) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație pentru ambarcațiunile cu motoare cu puterea :

  k = 0.91- pentru 150≥P>100 kW
  k = 0.78 - pentru 100≥ P>75 kW
  k = 0.65 - pentru 75≥ P>55 kW
  k = 0.52 - pentru 55≥ P>40 kW
  k = 0.39 - pentru 40≥ P>25 kW
  k = 0.26- pentru P≤25 kW

  d(1)) P>150kW

  Operațiune

  104+kx P+S

  d(2)) 55<P≤150kW

  Operațiune

  91+kx P+S

  d(3)) P≤55 kW

  Operațiune

  78+kx P+S

  e) inspecție ocazională pentru eliberare certificat de stare tehnică

  Operațiune

  130 + kx P+S

  S - suprafața în mp a velei principale L - lungimea maximă a ambarcațiunii
  B - lățimea maximă a ambarcațiunii D - înălțimea de construcție a ambarcațiunii

  f) supraveghere tehnică pe timpul construcției ambarcațiunii în regie proprie (inclusiv probe și emitere documente date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare)

  Operațiune

  130 +1.95L(B+D)+0.98P

  22

  Emiterea avizului pentru desfășurarea activității de agrement nautic

  Document

  180


  NOTĂ

  1

  Ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative.

  2

  Sunt considerate ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.

  3

  Ambarcațiunile care au două sisteme de propulsie, motor și vele, se taxează ca ambarcațiune cu motor.

  4

  Raportul de inspecție tehnică anuală al unei ambarcațiuni conține date tehnice în urma verificării mașinilor, instalațiilor mecanice, electrice și a corpului exterior al ambarcațiunii.

  5

  Ambarcațiunea cu vele care, conform certificatelor ambarcațiunii, are în dotare motor de manevră este considerată și se tarifează ca ambarcațiune cu vele.

  6

  Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și soluționate, în regim de urgență, tariful se majorează cu 50%. Prin "Regim de urgență" se înțelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării

  7

  Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%.

  8

  Numele ambarcațiunilor de agrement se rezervă pentru o perioadă de maximum 90 de zile.


  Anexa nr. 4

  Tarifele
  pentru inspecțiile tehnice și alte activități și operațiuni specifice aferente
  efectuate de către Autoritatea Navală Română la navele maritime și navele de navigație interioară

  Nr. Crt.

  Cod

  Denumirea prestației sau a operațiunii specifice

  U.M.

  Tarif (euro/U.M.)

  Observații

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  INSPECȚII TEHNICE CORP, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CORP NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  1

  A-110

  Inspecție inițială - construcții noi

  Lx(B+D)mp

  203 + 4,70 x Lx(B+D)

  L - lungimea maximă
  B - lățimea maximă D - înălțimea de construcție
  Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-120.
  Tariful A-160 nu se aplică în cazul aplicării tarifelor A-110.
  Tariful A-140 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidăm certificatelor tehnice ex Pirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt ex Pirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată.

  2

  A-120

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar

  Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-110, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-120.
  În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de:
  - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.
  - 40% la platforme mobile de foraj; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, nave pentru transport auto, nave de pasageri și alte nave care transportă peste 12 persoane în afara membrilor de echipaj.
  La navele cu o vechime de 20 de ani sau mai mult tariful se aplică majorat cu 40%.

  Lx (B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D)mp

  268 +0,40 x L x(B+D)

  Lx (B+D) > 2000

  Lx(B+D)mp

  642 + 0,22 x L x(B+D)

  3

  A-130

  Inspecție pentru confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic

  Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere 50% la tarifele A-120, A-130.

  Lx (B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D)mp

  68 + 0,10 x L x(B+D)

  Lx (B+D) > 2000

  Lx(B+D)mp

  161 + 0,055 x L x(B+D)

  4

  A-140

  Inspecție specială pentru emitere certificat de stare tehnică

  L x(B+D) ≤ 2000

  Lx(B+D)mp

  94 + 0,41 x L x(B+D)

  L x (B+D) > 2000

  Lx(B+D)mp

  226 +0,077 x L x( B+D)

  5

  A-160

  Inspecție a operei vii în doc/pe uscat

  Lx(B+D)mp

  26 + 0,07 x Lx (B+D)

  INSPECȚII TEHNICE MAȘINI ȘI INSTALAȚII MECANICE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  6

  A-210

  Inspecție inițială - construcții noi

  P- puterea totală a mașinilor cu arderere internă (Kw)
  Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-220.
  La navele nepropulsate, care au montate pe ele agregate mecanice diverse cum ar fi, pompe, ventilatoare, compresoare, vinciuri etc., care se inspectează, se consideră P egal cu zero și se aplică formula de calcul pentru acest caz.
  Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-210, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va plică integral tariful A-220.
  În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de :
  20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.
  40% la nave de pasageri; nave RO-RO, nave
  de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj.
  Tariful A-240 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidăm certificatelor tehnice ex Pirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt ex Pirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord.
  Tariful A-250 nu se va aplica la navele de navigație interioară, în cazul aplicării tarifelor A-210, A-220, A-230 sau A-240.
  Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele A-220 și A-230.

  P ≤ 2000 kw

  P

  559+ 1,40 x P

  P > 2000 kw

  P

  2328 + 0,52 x P

  7

  A-220

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar

  P ≤ 400 kw

  P

  52+ 1,24 x P

  400 < P ≤ 2000 kw

  P

  346 +0,52 x P

  P > 2000 kw

  P

  1152 +0,09 x P

  8

  A-230

  Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic

  P ≤ 400 kw

  P

  12 +0,27 x P

  400 < P ≤ 2000 kw

  P

  75 + 0,10 x P

  P > 2000 kw

  P

  255 +0,02 x P

  9

  A-240

  Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică

  P ≤ 400 kw

  P

  16 + 0,38x P

  400 < P ≤ 2000 kw

  P

  105 +0,14 x P

  P > 2000 kw

  P

  356 +0,027 x P

  10

  A-250

  Insp. conf. Reg. ANR pt prevenirea poluări cu hidrocarburi

  P

  18+ 0,05 x P

  INSPECȚII TEHNICE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  11

  A-310

  Inspecție inițială - construcții noi

  P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice, care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (Kw)
  Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t inspecția inițială se va calcula conform A-320.
  Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-310, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-320.

  P(E) ≤ 100 kw

  P(E)

  390 + 5,95 x P(E)

  100 < P(E) ≤ 500 kw

  P(E)

  611 + 3,52 x P(E)

  P(E) > 500 kw

  P(E)

  1768 + 1,17 x P(E)

  12

  A-320

  Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar

  Pentru nave care nu sunt dotate cu generatorare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie de la mal sau de la altă navă, « P(E)» este puterea totală a motoarelor electrice instalate la bord.
  Pentru nave care nu sunt dotate cu generatoare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie electrică de la mal sau de la altă navă, fară a avea montate la bord motoare electrice se aplică tariful A-340.
  În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de :
  20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.
  40% la nave de pasageri, platforme; nave RO -RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru substanțe lichide nocive sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj.

  P(E) ≤ 50 kw

  P(E)

  52 + 4,16 x P(E)

  50 < P(E) ≤ 400 kw

  P(E)

  221 + 0,86 x P(E)

  P(E) > 400 kw

  P(E)

  481 + 0,16 x P(E)

  13

  A-330

  Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic

  P(E) < 50 kw

  P(E)

  20 + 0,75 x P(E)

  50 < P(E) < 300 kw

  P(E)

  43 + 0,25 x P(E)

  P(E) > 300 kw

  P(E)

  104 + 0,04 x P(E)

  14

  A-340

  Inspecție instalație cu alimentare de la mal, de la altă navă sau de la baterii cu acumulatori.

  ambarcațiune/navă

  20

  15

  A-350

  Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică

  P(E) ≤ 50 kw

  P(E)

  27 + 1,05 x P(E)

  50 < P(E) ≤ 300 kw

  P(E)

  60 + 0,35 x P(E)

  P(E) > 300 kw

  P(E)

  146 + 0,05 x P(E)

  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII FRIGORIFICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  16

  A-410

  Inspecție inițială - construcții noi - magazii de marfa

  W

  650 +0,3 xW

  W = volumul magaziilor de marfa (metri cubi)
  Nf = Numărul containerelor înmulțit cu lungimea containerelor (în picioare)
  La navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif.

  17

  A-420

  Inspecție inițială - construcții noi - containere

  Nf

  936 + 0,8 x Nf

  18

  A-430

  Inspecție reînnoire certificat tehnic magazii de marfa

  W

  161 +0,03 x W

  19

  A-440

  Inspecție reînnoire certificat tehnic containere

  Nf

  109 + 0,3 x Nf

  20

  A-450

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic - magazii de marfa

  W

  98 + 0,03 x W

  21

  A-460

  Inspecție curentă - containere

  Nf

  68 + 0,15 x Nf

  22

  A-470

  Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică - magazii de marfa

  W

  135 +0,04 xW

  23

  A-480

  Inspecție specială pt certificat de stare tehnică- containere

  Nf

  91 + 0,18 x Nf

  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII AUTOMATIZĂRI LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  24

  A - 510

  Inspecție inițială

  P

  117+ 0,14 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (Kw).
  Pentru inspecția inițială la navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif.
  La navele de navigație interioară se aplică 80% din tarif.

  25

  A-520

  Inspecție reînnoire certificat tehnic

  P

  52 +0,07 x P

  26

  A-530

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

  P

  26 +0,05 x P

  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII DE RIDICAT LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARA

  27

  A - 610

  Inspecție inițială - construcții noi

  N

  46 + 111 x N

  N = numărul de instalații de ridicat
  Numai pentru proba de sarcină se percepe 40% din tarif A-620.
  P - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (kW).
  Pentru instalațiile cu generator de gaz inert tariful se majorează cu 20%.
  Pt. instalațiile de stocare a gazului inert se aplică 50% din tarif.

  28

  A-620

  Inspecție reînnoire certificat tehnic

  20+ 111 xN

  29

  A-630

  Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

  20 + 84 x N

  30

  A-700

  Inspecții instalații gaz inert la navele petroliere maritime și nave de navigație interioară

  P

  468 +0,09 x P

  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE CU NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  31

  A-711

  Inspecție inițială - emitere certificat

  Lx(B+D)


  203 + 0,47 x L x(B+D)

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție

  32

  A-721

  Inspecție de reînnoire certificat


  117 + 0,08 x L x(B+D)

  33

  A-731

  Inspecție confirmare anuală certificat


  52 + 0,05 x L x(B+D)

  INSPECȚII CĂLDĂRI ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE

  34

  A-810

  Căldare principală ignitubulară

  buc

  130

  Tariful se aplică separat pentru :
  inspecție exterioară
  inspecție interioară
  proba hidraulică
  Tariful se multiplică cu numărul căldărilor sau recipientelor sub presiune inspectate la bordul navei.

  35

  A-820

  Căldare principală acvatubulară suprafața încălzire sub 400 mp

  130

  36

  A-830

  Căldare principală acvatubulară suprafață încălzire 401 - 1000 mp

  156

  37

  A-840

  Căldare principală acvatubulară suprafața de încălzire de peste 1001 mp.

  182

  38

  A-850

  Căldare auxiliară cu combustibil lichid sau gaze arse

  13

  39

  A-860

  Căldare auxiliară cu alimentare combinată

  20

  40

  A-870

  Recipient sub presiune cu un volum sub 1 mc

  13

  41

  A-880

  Recipient sub presiune cu un volum de și peste 1 mc

  20

  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI INSPECȚII LUCRĂRI REPARAȚII, RECONSTRUCȚII, MODERNIZĂRI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

  42

  A-901

  V(L) ≤ 20.000 euro

  V(L)

  104+ 0.04 x V(L)

  V(L) = valoarea totală facturată a lucrărilor, comunicată de armator sau șantier.
  Pentru lucrări efectuate în regie proprie sau care nu sunt comunicate la cerere, se percepe 150% din tariful prevăzut la A-120, A-220, A-320
  Tariful include examinarea și aprobarea listei de lucrări, încercarea materialelor folosite la lucrări, probe, măsurători, inspecții vizuale, eliberare documente.

  43

  A-902

  20.001 euro ≤ V(L) < 60.000 euro

  260+0.033 xV(L)

  44

  A-903

  60.001euro≤ V(L) ≤ 200.000 euro

  650+ 0.03 x V(L)

  45

  A-904

  V(L)≥200.001euro

  1300+ 0.02 x V(L)

  INSPECȚII OCAZIONALE

  46

  A-1000

  Inspecție casare corp

  Lx(B+D)

  273+0,14 x L x(B+D)

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție
  P - puterea totală a mașinilor principale (kW).
  P(E)- puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (kW)
  N = număr de echipamente sau perechi de echipamente de ridicare
  N(O) = numărul de ore consumate pentru inspecție și eliberare documente
  N(T) = numărul total de inspecții
  Pentru nave tancuri petroliere tariful se majorează cu 20%.
  Pentru inspecția unui număr mai mare de 5 magazii sau 6 tancuri de marfa tariful se diminuează cu 20%.

  47

  A-1010

  Inspecție casare mașini

  P

  164 +0,47 x P

  48

  A-1020

  Inspecție casare electric

  P(E)

  192 +0,12 x P(E)

  49

  A-1030

  Inspecție arbore portelice / intermediar extras

  P

  27 + 0,04 x P

  50

  A-1040

  Insp. arbore portelice / intermediar neextras

  P

  20 + 0,03 x P

  51

  A-1050

  Inspecție după avarie instalația de încărcare

  N

  34 + 65 x N

  52

  A-1060

  Insp. după avarie nave sub pavilion român

  L x(B+D)xN(O)

  [30 + 0,015 x L x(B+D)] x N(O)

  53

  A-1070

  Inspecții magazii / tancuri marfa (curățenie, vopsire, etanșare, probe hidraulice, etc.)

  N(T)

  59 x N(T)

  54

  A-1080

  Alte prestații, care nu se regăsesc în tarife

  oră

  78 euro pentru o oră sau fracțiune de oră

  55

  A-1100

  Emiterea documentului cu date tehnice pentru înmatriculare sau înscriere nave maritime și de navigație interioară

  P

  16 + 0,03 x P+ 0,15 x P(E)

  INSPECȚII PENTRU BORDUL LIBER

  Inspecții conform Convenție internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare


  56

  B- 101

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L x(B+D)

  328 +0,015 x L x(B+D)

  L - lungimea maximă;

  57

  B- 102

  Inspecție de reînnoire certificat

  274 + 0,015 x L x(B+D)

  B - lățimea maximă;

  58

  B- 103

  Inspecție anuală

  248 + 0,015 x L x(B+D)

  D - înălțimea de construcție

  59

  B- 104

  Inspecție scutire

  261 + 0,015 x L x(B+D)


  60

  B- 105

  Inspecție ocazională/inspecție modificare mărci bord liber

  104


  Inspecții conform reguli naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaj e internaționale

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție

  61

  B- 106

  Inspecție inițială

  L x(B+D)

  65 + 0,015 x L x(B+D)

  62

  B- 107

  Inspecție anuală

  26 +0,015 x L x(B+D)

  63

  B- 109

  Inspecție ocazională/ modificare mărci bord liber

  78

  64

  B -110

  Inspecție la 5 ani

  52 + 0,015 X Lx (B+D)

  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE SOLAS 74

  SIGURANȚA PENTRU NAVA DE PASAGERI


  65

  B - 211

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L x(B+D)

  1244 + 0,07 X L X(B+D)

  La navele petroliere tariful se majorează cu 20%.
  Pentru stivuirea mărfii numai pe punte se percepe 40% din tarif.
  Pentru stivuirea mărfii numai sub punte se percepe 60% din tarif.
  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție.

  66

  B - 212

  Inspecție de reînnoire certificat

  1170 + 0,07 X L X(B+D)

  SIGURANȚA CONSTRUCȚIEI PENTRU NAVA DE MĂRFURI

  67

  B-221

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L x(B+D)

  655 + 0,03 X L X(B+D)

  68

  B-222

  Inspecție de reînnoire certificat

  507 + 0,03 X L X(B+D)

  69

  B-223

  Inspecție anuală

  300 + 0,015 x L x(B+D)

  70

  B-224

  Inspecție intermediară

  413 + 0,015 x L x(B+D)

  SIGURANȚA ECHIPAMENT PENTRU NAVA DE MĂRFURI

  71

  B - 231

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L x(B+D)

  550 + 0,03 X L X(B+D)

  72

  B - 232

  Inspecție de reînnoire certificat

  392 + 0,03 X L X(B+D)

  73

  B - 233

  Inspecție anuală

  249 + 0,015 x L x(B+D)

  74

  B - 234

  Inspecție periodică

  300 + 0,015 x L x(B+D)

  SIGURANȚA RADIO PENTRU NAVA DE MĂRFURI

  75

  B - 241

  Inspecție inițială - eliberare certificat

  L x(B+D)

  225 + 0,015 x L x(B+D)

  76

  B - 242

  Inspecție de reînnoire certificat

  170 + 0,015 x L x(B+D)

  77

  B - 243

  Inspecție periodică

  125 +0,015 x L x(B+D)

  78

  B - 245

  Certificat de scutire

  L x(B+D)

  333 + 0,04 X L X(B+D)

  79

  B - 250

  Autorizare pentru transport cereale

  L x(B+D)

  143 + 0,02 X L X(B+D)

  Verificare și aprobare: manual de încărcare cereale, informația asupra stabilității, eliberare autorizație pentru transport cereale

  80


  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE
  81

  B - 261

  Inspecție inițială - eliberare DOC

  Lx(B+D)

  176 + 0,015 x L x(B+D)


  82

  B - 262

  Inspecție de reînnoire DOC

  130 + 0,015 x L x(B+D)

  83

  B - 263

  Inspecție intermediară DOC

  85 +0,015 x L x(B+D)

  84

  B - 270

  Manualul de asigurare a mărfii

  Lx(B+D)

  111 + 0,015 x L x(B+D)

  Examinare inițială/aprobare CSM

  INSPECȚII CONFORM CODURI I.M.O. LA CARE FACE TRIMITERE CONVENȚIA SOLAS 74

  TRANSPORT PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ÎN VRAC - TANCURI CHIMICE

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție.

  85

  B - 281

  Inspecție inițială - construcție nouă

  Lx(B+D)

  702 + 0,08 x L x (B+D)

  86

  B -282

  Inspecție inițială - navă existentă

  832 + 0,09 x L x (B+D)

  87

  B -283

  Reînnoire “Certificate of Fitness”

  624 + 0,07 x L x (B+D)

  88

  B -284

  Inspecție anuală

  221 + 0,03 x L x (B+D)

  89

  B -285

  Inspecție intermediară

  247 + 0,03 x L x (B+D)

  TRANSPORT GAZE LICHEFIATE - TANC GAZE LICHEFIATE

  90

  B -286

  Inspecție inițială - construcție nouă

  Lx(B+D)

  910 +0,10 x L x (B+D)

  91

  B -287

  Inspecție inițială - navă existentă

  1079 +0,12 x L x (B+D)

  92

  B -288

  Reînnoire “Certificate of Fitness”

  806 + 0,09 x L x (B+D)

  93

  B -289

  Inspecție anuală

  299 + 0,04 x L x (B+D)

  94

  B -290

  Inspecție intermediară

  351 +0,05 x L x (B+D)

  95

  B -291

  Transport în siguranță a mărfurilor în vrac - cod BC

  130 +0,015 x L x (B+D)

  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE MARPOL

  PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI (I.O.P.P.)/ANEXA 1 MARPOL

  P - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (kW).
  La tancuri pentru gaze lichefiate tariful se multiplică cu 0,8.

  96

  B - 311

  Inspecție inițială - eliberare certificat IOPP

  P

  428 + 0,03 x P

  97

  B - 312

  Inspecție de reînnoire certificat IOPP

  256 +0,015 x P

  98

  B - 313

  Inspecție anuală

  174 +0,015 x P

  99

  B - 314

  Inspecție intermediară

  255 +0,015 x P

  100

  B - 315

  Examinare inițială/aprobare SOPEP

  navă

  177

  PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANȚE NOCIVE LICHIDE IN VRAC /ANEXA 2 MARPOL


  101

  B - 321

  Inspecție inițială - eliberare certificat NLS

  P

  133 +0,03 x P

  La navele de pasageri tariful se multiplică cu 2.

  102

  B - 322

  Inspecție de reînnoire certificat NLS

  116 +0,015 x P

  103

  B - 323

  Inspecție anuală

  82 +0,015 x P

  104

  B - 324

  Inspecție intermediară

  116 +0,015 x P

  PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE /ANEXA 4 MARPOL


  105

  B - 331

  Inspecție inițială - eliberare certificat ISPP

  P

  96 + 0,015 x P

  La tancuri petroliere tariful se multiplică cu 1,5.

  106

  B - 332

  Inspecție de reînnoire certificat ISPP

  87 + 0,015 x P

  PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI /ANEXA 5 MARPOL

  107 | B - 333 |lnspecție certificare conformitate cu Anexa 5 | navă | 65

  PREVENIREA POLUĂRII AERULUI DE CATRE NAVE / ANEXA 6 MARPOL

  108

  B - 334

  Inspecție inițială (I.A.P.P.)

  P

  234 + 0,03 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).

  109

  B - 335

  Inspecție de reînnoire certificate (I.A.P.P.)

  156 +0,015 x P

  110

  B - 336

  Inspecție intermediară (I.A.P.P.)

  104 +0,015 x P

  111

  B - 337

  Inspecție anuală (I.A.P.P.)

  78 + 0,015 x P

  112

  B - 338

  Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă existentă

  325 + 0.03 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).

  113

  B - 339

  Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă nouă sau considerată nou-construită ori care a suferit o transformare importantă

  585 + 0.03 x P

  P - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).

  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE ILO LA INSTALAȚIILE DE RIDICARE DE LA BORDUL NAVELOR

  114

  B - 401

  Examinare, testare și certificare inițială

  buc

  130 + 0,14 x S

  S = capacitatea maximă a instalației de ridicare, tf.

  115

  B - 402

  Examinare la 5 ani

  104 + 0,12 x S

  116

  B - 403

  Examinare anuală

  78 + 0,08 x S

  117

  B - 404

  Examinare și retestare după avarie/reparație

  26 +0,14 x S

  INSPECȚII PRIVIND MASURAREA, CERTIFICAREA TONAJULUI LA NAVE MARITIME SI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARA

  118

  B - 501

  Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1969 Londra la nave maritime

  Lx (B+D)

  200 + 0,5 x L x(B+D)

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție.
  În cazul inspecțiilor în care se reeliberează Certificatul de tonaj sau se prelungește valabilitatea certificatului existent, pentru navele care nu au suferit transformări/modificări, tarifele se aplică prin multiplicare cu coeficientul 0,25.

  119

  B - 502

  Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1966 Geneva la nave de navigație interioară

  166 + 0,5 x L x(B+D)

  120

  B - 503

  Inspecție și emitere certificat pentru nave de pescuit cu lungimea max. egală cu 15m sau mai mare, dar cu lungimea între perpendiculare mai mică de 24 m, conform legislației naționale .

  133 + 0,5 x L x(B+D)

  121

  B - 504

  Inspecție și emitere certificat pentru nave /ambarcațiuni de pescuit cu lungimea maximă mai mică de 15 m, inclusiv bărci, lotci, luntrii și altele conform legislației naționale.

  13

  In cazul inspecțiilor în care se eliberează Certificatul de tonaj 69 la docurile plutitoare se va aplica 10% din tarif.

  122

  B - 505

  Inspecție și emitere certificat conform legislației naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale.

  98+0,5x L x(B+D)

  INSPECȚII LA PLATFORME DE FORAJ MARIN CONFORM MODU CODE

  123

  B - 601

  Inspecție inițială eliberare certificat

  buc

  1105+0,07xL(B+D)


  124

  B - 602

  Inspecțiede reînoire certificat

  910+0,07xL(B+D)

  125

  B - 603

  Inspecție anuală

  780+0,015xL(B+D)

  126

  B - 604

  Inspecție intermediară

  845+0,015xL(B+D)

  INSPECȚII ECHIPAMENTE CONFORM CERINȚE RIPAM CCOLREG) LA NAVE MARITIME CARE NU EFECTUEAZA VOIAJE INTERNATIONALE

  127

  B - 701

  Inspecția inițială

  L = lungimea maximă a navei

  L < 12 m

  L(m)

  52

  12m≤L<50m

  104

  L ≥ 50 m

  156

  128

  B -702

  Inspecția la 5 ani

  L < 12 m

  L(m)

  26

  12m≤L<50m

  52

  L ≥ 50 m

  78

  129

  B - 703

  Inspecția anuală

  L < 12 m

  L(m)

  20

  12m≤L<50m

  33

  L ≥ 50 m

  46

  INSPECȚII SISTEME ANTIVEGETATIVE LA NAVE CONFORM CONVENȚIEI AFS SAU REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE

  130

  B - 704

  Inspecția inițială sau inspecția de reînnoire

  Lx (B+D)

  156+0,07xL(B+D)

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D - înălțimea de construcție.
  Contravaloarea activităților de prelevare a eșantioanelor și a analizelor de laborator se va taxa separat.

  131

  B - 705

  Inspecția de confirmare

  65+0,015xL(B+D)

  INSPECȚII PRIVIND RECICLAREA NAVELOR

  132

  B - 706

  Inspecția inițială sau inspecția de reînnoire

  L x (B + D)

  120 + 0,05x L (B + D)

  L - lungimea maximă;
  B - lățimea maximă;
  D- înălțimea de construcție;

  133

  B - 707

  Inspecția suplimentară

  40 + 0,05x L (B + D)

  134

  B - 708

  Inspecția finală

  100 + 0,01x L (B + D)

  PRODUSE LAMINATE (verificare materiale)

  135

  Cl-101

  Oțeluri de rezistență normală pentru construcții navale

  t

  9


  136

  Cl-102

  Oțeluri de înaltă rezistență pentru construcții navale

  13

  137

  Cl-103

  Oțeluri pt construcții și oțeluri de înaltă rezistență pt. construcții

  8

  138

  Cl-104

  Oțeluri pt. căldări și recipiente sub presiune, oțeluri pentru temperaturi scăzute

  13

  139

  Cl-105

  Oțeluri pentru lanțuri de ancoră

  8

  140

  Cl-106

  Oțeluri înalt aliate (elemente de aliere>5%)

  33

  141

  Cl-107

  Table placate

  40

  142

  Cl-108

  Cupru și aliaje de cupru

  33

  143

  Cl-109

  Aliaje de aluminiu

  33

  144

  Cl-110

  PIESE FORJATE, PIESE TURNATE (verificare calitate material și control final)

  buc

  Greutate piesă finită (t)

  Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.

  Până la 0,11

  17

  De la 0,11 la 0,5 t

  33

  De la 0,5 t la 1 t

  49

  De la 1 t la 2 t

  82

  De la 2 t la 3 t

  147

  De la 3 t la 5 t

  204

  Peste 5 t

  488

  145

  Cl-120

  ARBORI COTIȚI
  (verificare calitate material și control final)

  buc

  Greutate piesă finită (kg)

  Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.
  Pentru piesa forjată sau turnată se aplică tarif cod Cl-110.

  Până la 500 kg

  105

  De la 500 kg la 1000 kg

  127

  De la 1000 kg la 2000 kg

  182

  De la 2000 kg la 3000 kg

  241

  De la 3000 kg la 4000 kg

  325

  De la 4000 kg la 5000 kg

  394

  Peste 5000 kg

  488

  146

  C1-130

  ȚEVI PENTRU CAZANE, RECIPIENTE SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII
  (verificare materiale, inspectare)

  t

  Material

  Pentru țevi sudate tariful se majorează cu 25%.
  Pentru țevi pentru construcții tariful se aplică 50% din tarif.

  Oțel slab aliat,

  33

  Cu, Cu-Zn, Al

  33

  Oțel aliat, Cu-Ni

  73

  147

  C1-140

  ELICE MONOBLOC (verificare materiale, control final)

  buc

  Greutate elice finită (t)

  Tariful este pentru elici din oțeluri inoxidabile sau din aliaje de cupru.
  Pentru elici din fontă și oțeluri nealiate sau slab aliate se aplică 75% din tarif.
  Pentru elice cu pas variabil se majorează cu coeficientul 1,25.

  Până la 0,11

  33

  De la 0,11 la 0,5 t

  49

  De la 0,5 t la 1 t

  82

  De la 1 t la 2,5 t

  195

  De la 2,5 t la 5 t

  285

  Peste 5 t

  569

  148

  C1-150

  LANȚURI DE ANCORĂ
  (inspectare, verificare la sarcina de probă și la sarcina de rupere)

  t

  Calibru lanț ancoră (mn)

  Tariful este pentru lanțuri de categoria a 2-a.
  Pentru lanțuri de categoria 1 se aplică 90% din tarif.
  Pentru lanțuri de categoria a 3-a tariful se majorează cu 10%.

  Până la 50 mm

  82

  De la 51 mm la 100 mm

  60

  Peste 101 mm

  33

  149

  C1-151

  ACCESORII PENTRU LANȚURI DE ANCORĂ (inspectare, verificare la sarcină)

  t

  Calibru lanț ancoră (mm)

  Tariful se aplică accesoriilor care sunt verificate separat, fară lanțuri.

  Până la 50 mm

  5

  Peste 51 mm

  8

  150

  C1-160

  PARAME
  (verificare materiale, control final)

  t

  Parâme din oțel

  49


  Parâme din fibre naturale sau sintetice

  105

  151

  C1-170

  BUCȘE PENTRU ARBORI ȘI AXE
  (verificare materiale, verificare dimensională, verificare la presiune)


  Greutatea piesei (kg)


  Până la 200

  40

  De la 200 la 400

  65

  De la 400 la 600

  90

  De la 600 la 800

  114

  De la 800 la 1000

  138

  152

  Cl-180

  PANEL (verificare materiale, inspectare)

  mp

  0,57


  153

  C1-190

  AUTORIZAREA PRODUCĂTORILOR
  Privind capabilitatea tehnică de a produce o anumită categorie de
  oțel sau de aliaj neferos, de a forja piese navale și de a efectua în
  laboratoare proprii încercări metalice, analize chimice și
  metalografice, nedistructive.

  buc

  Autorizare pentru:

  Autorizarea laboratoarelor este inclusă în autorizarea producătorilor.

  produse laminate

  2275

  produse forjate

  277

  lanțuri de ancoră/parâme

  1138

  laboratoare de încercări

  813

  154

  C1-197

  MATERIALE, TEHNOLOGII ȘI CONTROL SUDARE

  tip /tehnologie/ 5 filme/oră

  Acceptare de tip materiale pentru sudare euro/tip

  1073


  Supraveghere fabricație materiale pentru sudare

  5% din valoarea cantității supravegheate

  Pentru recunoașterea acceptărilor și certificărilor realizate de alte organizații se aplică 50% din tarif.

  Acceptare tehnologie sudare C/tehnologie

  650


  Interpretare radiografii euro/5 filme

  25


  Examinare nedistructivă și verificare euro/oră

  98


  155

  C1-198

  AUTORIZARE SUDORI PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE

  persoană

  130

  Prelungirea pe un an : 70% din tarif.
  Pentru sudorii care efectuează lucrări la structuri marine, recipienți sub presiune sau lucrări subacvatice tariful se majorează cu 50%.
  Pentru recunoașterea autorizărilor eliberate de alte organizații se aplică 50% din tarif.

  ELEMENTE STRUCTURALE ALE CORPULUI ȘI ECHIPAMENTE DE PUNTE

  Tarif în funcție de greutatea elementului structural supravegheat:


  156

  C2-201

  Secții plane (supravegherea execuției la producător)

  t

  7

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  157

  C2-202

  Secții de volum, suprastructuri, rufuri, tancuri structurale (supravegherea execuției la producător)

  t

  8

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  158

  C2-203

  Postamenți, grinzi și similare (supravegherea execuției la producător)

  t

  17


  159

  C2-204

  Etambou, suportul lagărului cârmei (supravegherea execuției la producător)

  t

  20


  160

  C2-205

  Secțiuni de pereți gofrați, table fasonate-pregătite pentru sudare (supravegherea execuției la producător)

  t

  5


  161

  C2-206

  Profile sudate (supravegherea execuției la producător)

  t

  7

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  162

  C2-207

  Capace guri de magazii, punți pt. transp. vehicule pe roți, platforme, porți de încărcare și componente similare (suprav. execuție la producător, insp. și încercări)

  mp

  8


  163

  C2-208

  Uși etanșe (supravegherea execuției la producător, inspecții și

  buc

  Uși etanșe în pereți de compartimentare

  82


  încercări)

  Uși etanșe în pereți de suprastructuri și rufuri

  8


  164

  C2-209

  Ferestre și hublouri (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  buc

  12


  165

  C2-210

  Catarge, coloane, bigi, crucete, coloane macara, brațe macara, cabine macara, catarge radar
  (supravegherea execuției la producător, inspecții si încercări)

  t

  40

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  166

  C2-211

  Cârme (supravegherea execuției ans. la producător)

  t

  49

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  167

  C2-212

  Ajutaje pentru elice(duze) (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Diametru interior (m)


  Până la 2 m

  114

  De la 2 m la 3 m

  228

  Peste 3 m

  342

  168

  C2-213

  Stabilizatoare de ruliu (supravegherea execuției la producător)

  buc

  413

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  169

  C2-214

  Tancuri de apă
  (supravegherea execuției la producător)

  tanc

  Capacitate tanc (1)


  Până la 750 litri tanc

  66

  Tariful include inspecția exterioară, interioară și încercarea la presiune.

  De la 750 litri la 2000 litri tanc

  95

  Pentru inspecție exterioară și interioară fară probă de încercare la presiune se aplică 80 % din tarif.

  Peste 2000 litri tanc

  121

  Pentru inspecție exterioară fară inspecție interioară și probă de încercare la presiune se aplică 50 % din tarif.

  170

  C2-221

  Instalații de grui, scări, scări de acces la bord (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări la navele în ex Ploatare)

  buc

  Grui bărci, macara pentru barca

  187


  Rampe lansare liberă bărci

  187

  Accesorii lansare liberă bărci

  764

  Grui scări acces la bord, scări acces la bord, scări pilot, scări pasarele și schele

  114

  171

  C2-222

  Macarale de bord și poduri rulante (supravegherea execuției la
  producător)

  buc

  Macarale cu deschidere fixă

  Pentru macarale cu deschidere fixă cu vinci manual tarifele se reduc cu 20%.

  Până la 2,5 t

  277

  De la 2,5 t la 101

  463

  Peste 101

  610

  Macarale cu deschidere variabilă

  Până la 2,5 t

  472

  De la 2,5 t la 101

  837

  De la 101 la 16 t

  1203

  De la 16 t la 301

  1463

  Peste 301

  1869

  Macarale cu braț mobil

  2357

  Macarale capră

  Până la 16 t

  277

  Peste 16 t

  610

  Macarale capră cu deplasare pe șine cu braț cu deschidere variabilă

  2690

  172

  C2-223

  Accesorii pt. instalații de ridicare și dispozitive de lansare bărci (supravegherea execuției la producător)

  buc

  0,04 x Vp

  Vp = valoarea produsului

  173

  C2-224

  Ancore (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Greutate ancoră finită (t)

  Tariful este pentru ancore cu ținere normală

  Până la 1 t

  57

  Pentru ancore cu capacitate de ținere mare tariful se majorează cu 25 %.

  De la 1 t până la 3 t

  147

  De la 3 t până la 5 t

  195

  De la 5 t până la 7 t

  293

  De la 7 t până la 10 t

  277

  Peste 10 t

  488

  174

  C2-225

  Cârlige de remorcă (supravegherea execuției la producător sau la bordul navelor)

  buc

  Sarcina de lucru în siguranță (t)


  Până la 5 t

  73

  De la 5 t până la 20 t

  98

  De la 201 până la 100 t

  147

  Peste 100 t

  244

  175

  C2-226

  Vinci de ancoră (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Calibru lant ancoră (mm)

  La vinciuri cu parâme în loc de lanțuri se va asimila 0 parâmă cu calibrul lanțului.

  Până la 30 mm

  147

  De la 31 mm la 50 mm

  244

  De la 51 mm la 75 mm

  325

  De la 76 mm la 100 mm

  488

  Peste 100 mm

  569

  176

  C2-227

  Vinciuri (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Sarcina de lucru (tf)

  Pentru vinciuri cu acționare manuală tariful se multiplică cu 0,5.

  Până la 0,5 tf

  105

  De la 0,5 tf până la 2,5 tf

  130

  De la 2,5 tf până la 5 tf

  163

  De la 5 tf până la 10 tf

  203

  De la 10 tf până la 25 tf

  293

  De la 25 tf până la 50 tf

  439

  De la 50 tf până la 100 tf

  602

  De la 100 tf până la 150 tf

  813

  Peste 150 tf

  959

  177

  C2-228

  Furtun de încărcare (supravegherea execuției la producător, încercări inițiale)

  buc

  Diametru nominal (mm)


  Până la 100 mm

  40

  Tariful este pentru furtunuri cu lungimea de până la 10 m.

  De la 101 mm la 150 mm

  49

  Pentru furtunuri cu lungimi mai mari de 10 m tariful se înmulțește cu 1,5.

  Peste 150 mm

  59

  178

  C2-230

  Mijloace de salvare (supravegherea execuției la producător)

  buc

  0,04 x Vp

  Vp = valoarea produsului

  179

  C2-241

  Elemente de ghidare containere în magazii (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)

  t

  0,04 x Vp

  Încercarea materialelor se va taxa separat

  180

  C2-242

  Elemente de stivuire și de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecții prin sondai)

  lot

  181

  C2-243

  Elemente de stivuire si de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecție piesă cu piesă)

  lot

  182

  C2-244

  Elemente de stivuire si de amarare containere (încercarea pieselor pe un dispozitiv de încercare la cel puțin 2% din lot)

  buc

  DISPOZIȚII TARIFARE GENERALE ACȚIONARI PRINCIPALE

  183

  C3-301

  Motoare cu ardere internă / mașini cu abur pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)

  buc

  Puterea kw

  Pentru valori intermediare ale puterilor valoarea prestației se determină prin interpolare liniară.
  Tarifele sunt calculate pentru puterea maximă continuă declarată de producător.
  Tarifele includ și probele de stand ale motoarelor/turbinelor.
  Pentru verificările și probele la cerere a unor motoare/turbine existente în stare asamblată tariful se aplică în pondere de 50%.

  10

  252

  20

  277

  40

  309

  60

  342

  80

  390

  100

  439

  120

  488

  160

  577

  200

  667

  240

  755

  280

  845

  340

  992

  420

  1138

  480

  1284

  560

  1438

  620

  1600

  700

  1772

  800

  1975

  900

  2194

  1000

  2438

  1250

  2828

  1500

  3250

  1750

  3705

  2000

  4193

  2500

  4892

  3000

  5623

  4500

  6403

  5000

  7264

  6000

  7914

  7000

  8580

  8000

  9279

  10000

  10449

  12000

  11717

  14000

  13813

  16000

  14577

  18000

  15584

  22000

  18127

  26000

  20717

  32000

  24804

  40000

  29890

  184

  C3-302

  Turbine cu abur / gaze pentru propulsie și auxiliare (supravegherea
  execuției la producător, inclusiv probe pe stand)


  Puterea kw


  20

  277

  40

  309

  60

  342

  80

  390

  100

  439

  120

  488

  160

  577

  200

  667

  240

  755

  280

  845

  340

  992

  420

  1138

  480

  1284

  560

  1438

  620

  1600

  700

  1772

  800

  1975

  900

  2194

  1000

  2438

  1250

  2828

  1500

  3250

  1750

  3705

  2000

  4193

  2500

  4892

  3000

  5623

  4500

  6403

  5000

  7264

  6000

  7914

  7000

  8580

  8000

  9279

  10000

  10449

  12000

  11717

  14000

  13813

  16000

  14577

  18000

  15584

  22000

  18127

  26000

  20717

  32000

  24804

  40000

  29890

  185

  C3-303

  Grupuri antrenate de motoare cu ardere internă - generatoare,
  compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la
  producător)

  buc

  20% din suma tarifelor aplicabile pentru fabricarea individuală a
  elementelor componente ale grupului (motor, generator, compresor,
  pompă, ventilator)

  Tarifele se aplică la grupurile care au elementele componente certificate de ANR sau de o organizație recunoscută de ANR la testarea individuală a acestora pe standul producătorului.

  186

  C3-304

  Grupuri antrenate de turbine -generatoare, compresoare, pompe,
  ventilatoare (verificare pe stand la producător)

  187

  C3-305

  Grupuri electro- antrenate de motoare electrice , compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)

  Diametru rotor suflantă (mm)


  Până la 100 mm

  105


  De la 101 mm la 200 mm

  144
  Turbosuflante supraalimentare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)


  De la 201 mm la 300 mm

  181

  Pentru supravegherea execuției la producător a rborelui/rotorului turbosuflantei se percepe un tarif reprezentând 20 % din tariful turbosuflantei.

  188

  C3-306

  buc

  De la 301 mm la 400 mm

  220

  De la 401 mm la 500 mm

  257

  De la 501 mm la 700 mm

  293

  De la 701 mm la 1000 mm

  390

  Peste 1001 mm

  488

  189

  C3-307

  Plăci de bază/cartere pt. motoare cu ardere internă (supravegherea
  execuției la producător)

  buc

  Puterea (kw)


  10

  26

  20

  27

  40

  31

  60

  34

  80

  39

  100

  44

  120

  49

  160

  59

  200

  66

  240

  77

  280

  85

  340

  99

  420

  114

  480

  129

  560

  144

  620

  161

  700

  177

  800

  199

  900

  221

  1000

  244

  1250

  283

  1500

  325

  1750

  380

  2000

  420

  2500

  489

  3000

  563

  4500

  641

  5000

  727

  6000

  792

  7000

  824

  8000

  891

  10000

  1004

  12000

  1125

  14000

  1256

  16000

  1399

  18000

  1559

  22000

  1812

  26000

  2072

  32000

  2480

  40000

  2989

  190

  C3-308

  Arbori cotiți (supravegherea execuției la producător și inspecție finală)

  buc

  Greutatea piesei finite (kg)


  Până la 150 kg

  40

  De la 151 kg la 300 kg

  49

  De la 301 kg la 600 kg

  105

  De la 601 kg la 900 kg

  147

  De la 901 kg la 1300 kg

  179

  De la 1301 kg la 2000 kg

  235

  De la 2001 kg la 3000 kg

  293

  De la 3001 kg la 4000 kg

  358

  Peste 4000 kg

  390

  191

  C3-309

  Coloane pt. motoare cu ardere internă (supraveghere la producător)

  buc

  Diametru cilindru (mm)


  Până la 700 mm

  98

  Peste 700 mm

  130

  192

  C3-310

  Blocuri de cilindri pt. motoare cu ardere internă (supravegherea
  execuției la producător)


  Puterea (kw)


  10

  26

  20

  27

  40

  31

  60

  34

  80

  39

  100

  44

  120

  49

  160

  59

  200

  66

  240

  77

  280

  85

  340

  99

  420

  114

  480

  129

  560

  144

  620

  161

  700

  177

  800

  199

  900

  221

  1000

  244

  1250

  283

  1500

  325

  1750

  371

  2000

  420

  2500

  469

  3000

  540

  4500

  615

  5000

  697

  6000

  759

  7000

  824

  8000

  891

  10000

  1004

  12000

  1125

  14000

  1256

  16000

  1399

  18000

  1559

  22000

  1812

  26000

  2072

  32000

  2480

  40000

  2989
  buc

  Valoare Produs (VP)


  193

  C3-311

  Cămăși cilindru (supravegherea execuției la producător)

  Până la 1000 euro

  0,065xVp

  194

  C3-312

  Biele pt. motoare cu ardere inteRNă(supravegherea la producător)

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,055xVp

  195

  C3-313

  Chiulase, pistoane, capete de piston pentru motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,049xVp

  196

  C3-314

  Pompe de injecție / injectoare (inspecție finală/probă hidraulică)

  De la 10001 euro la 50000 euro

  0,039xVp

  197

  C3-315

  Amortizoare de vibrații torsionale (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 euro la 70000 euro

  0,034xVp

  198

  C3-316

  Separatoare de combustibil/ulei (supravegherea la producător)

  De la 70001 euro la 100000 euro

  0,018xVp

  199

  C3-317

  Filtre de ulei/combustibil (supravegherea execuției la producător și probe pe stand)

  Peste 100000 euro

  0,016xVp

  TRANSMISIE SI ECHIPAMENTE AUXILIARE

  200

  C3-401

  Cuplaje elastice/hidraulice (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea (kw)

  Pentru reductor principal (fară inversor) tariful se aplică diminuat cu 0,75.

  10

  101

  20

  111

  40

  124

  60

  137

  80

  156

  100

  176

  120

  195

  160

  231

  200

  267

  240

  303

  280

  338  340
  420

  397
  455

  480

  514

  560

  576

  620

  641

  700

  709

  800

  632

  900

  879

  1000

  975

  1250

  1131

  1500

  1300

  1750

  1482

  2000

  1677

  2500

  1957

  3000

  2249

  4500

  2561

  5000

  2790

  6000

  3039

  7000

  3294

  8000

  3563

  10000

  4012

  12000

  4499

  14000

  5023

  16000

  5600

  18000

  5304

  22000

  7254

  26000

  8284

  32000

  9922

  201

  C3-402

  Reductoare - inversoare (supravegherea execuției la producător)


  40000

  11950


  202

  C3-403

  Compresoare de aer (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Debit nominal (mc/oră)

  Tariful este pentru compresoare cu un piston.
  Pentru compresoare cu mai multe pistoane , tariful se aplică majorat cu 15%.
  Pentru compresoare cu șurub tariful se diminuează cu 35 %

  Până la 50 mc/oră

  130

  De la 51 la 100 mc/oră

  179

  De la 101 la 200 mc/oră

  244

  De la 201 la 500 mc/oră

  472

  De la 501 la 800 mc/oră

  634

  De la 801 la 1000 mc/oră

  829

  203

  C3-404

  Compresoare frigorifice(supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)


  Peste 1000 mc/oră

  975

  204

  C3-405

  Pompe (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)

  buc

  Debit nominal (mc/oră)

  Tariful este pentru pompe cu înălțime de pompare până la 50 m coloană apă.
  Pentru pompe cu înălțimi de pompare mai mari, tariful se majorează cu 40%.

  Până la 40 mc/oră

  33

  De la 41 la 100 mc/oră

  57

  De la 101 la 400 mc/oră

  82

  De la 401 la 1000 mc/oră

  130

  De la 1001 la 2000 mc/oră

  179

  De la 2001 la 3000 mc/oră

  228

  De la 3001 la 5000 mc/oră

  325

  Peste 5000 mc/oră

  407

  205

  C3-406

  Motoare hidraulice și pompe pentru instalații hidraulice
  (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe de stand)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Până la 1000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,055xVp

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,049xVp

  De la 10001 euro la 50000 euro

  0,039xVp

  De la 50001 euro la 70000 euro

  0,034xVp

  206

  C3-407

  Cilindri hidraulici (supravegherea execuției la producător)

  De la 70001 euro la 100000 euro

  0,018xVp

  207

  C3-408

  Componente, agregate și instalații hidropneumatice.(supravegherea execuției la producător )

  Peste 100000 euro

  0,016xVp

  208

  C3-409

  Mijloace de guvernare activă (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea maximă (kw)


  Până la 60 kw

  116

  De la 61 kw la 300 kw

  199

  De la 301 kw la 600 kw

  381

  De la 601 kw la 1000 kw

  644

  Peste 1001 kw

  826

  CĂLDĂRI, SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE

  209

  C3-501

  Căldări cu abur principale și auxiliare.(supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare Produs (Vp)


  210

  C3-502

  Caldarine cu gaze (supravegherea execuției la producător)

  Până la 1000 euro

  0,065xVp

  211

  C3-503

  Schimbătoare de căldură supravegherea execuției la producător)

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,055xVp

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,049xVp

  212

  C3-504

  Răcitoare de aer (supravegherea execuției la producător)

  De la 10001 euro la 50000 euro

  0,039xVp

  213

  C3-505

  Distilatoare de apă tehnică (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 euro la 70000 euro

  0,034xVp

  De la 70001 euro la 100000 euro

  0,018xVp

  214

  C3-506

  Recipiente sub presiune (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 euro

  0,016xVp

  COMPONENTE PENTRU LINIA DE ARBORI

  215

  C3-601

  Lagăre de împingere (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Diametru (mm)


  Până la 150 mm

  138

  De la 151 mm la 200 mm

  179

  De la 201 mm la 300 mm

  252

  De la 301 mm la 400 mm

  325

  De la 401 mm la 500 mm

  407

  De la 501 mm la 600 mm

  480

  De la 601 mm la 800 mm

  618

  De la 801 mm la 1000 mm

  699

  216

  C3-602


  buc

  Diametru (mm)  Până la 200 mm

  40

  Bucșe tub etambou (supravegherea execuției la producător) și

  De la 201 mm la 200 mm

  49

  etambreu

  De la 401 mm la 600 mm

  73


  De la 601 mm la 800 mm

  98


  De la 801 mm la 1000 mm

  122

  217

  C3-603

  Etanșări tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreu

  Peste 1000 mm

  147

  DIVERSE

  218

  C3-701

  Mașini de cârmă (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Moment nominal (kNm)


  Până la 100 kNm

  166

  De la 101 la 500 kNm

  332

  De la 501 la 1000 kNm

  495

  Peste 1000 kNm

  826

  219

  C3-702

  Echipamente de separare și filtrare a apelor cu conținut de hidrocarburi (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Debit nominal (mc/oră)


  Până la 1 mc/oră

  166

  De la 1,1 la 10 mc/oră

  222

  De la 10,1 la 50 mc/oră

  454

  Peste 50,1 mc/oră

  660

  220

  C3-703

  Instalații de gaz inert (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Debit nominal (mc/oră)


  Până la 500 mc/oră

  628

  De la 501 la 1000 mc/oră

  742

  De la 1001 la 5000 mc/oră

  1156

  221

  C3-704

  Arzătoare pentru căldări (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Până la 1000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,055xVp

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,049xVp

  De la 10001 euro la 50000 euro

  0,039xVp

  De la 50001 euro la 70000 euro

  0,034xVp

  Peste 70001 euro

  0,018xVp

  222

  C3-705

  Ventilatoare (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Diametru rotor (mm)


  Până la 500 mm

  40

  De la 501 mm la 1000 mm

  75

  Peste 1001 mm

  116  223

  C3-706

  Racorduri flexibile/compensatoare de dilatație (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Diametru nominal (mm)


  Până la 100 mm

  17

  De la 101 mm la 500 mm

  83

  Peste 501 mm la 1000 mm

  207

  Peste 1001 mm

  306

  224

  C3-707

  Valvule și armături (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Diametru nominal (mm)


  Până la 100 mm

  40

  De la 101 mm la 500 mm

  131

  Peste 501 mm la 1000 mm

  313

  Peste 1001 mm

  560

  225

  C3-708

  Aparate de măsură, control, semnalizare, comandă, reglaj (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Până la 1000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,055xVp

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,049xVp

  De la 10001 euro la 50000 euro

  0,039xVp

  De la 50001 euro la 70000 euro

  0,034xVp

  226

  C3-709

  Flanșe (inspecție finală la producător)

  De la 70001 euro la 100000 euro

  0,018xVp

  227

  C3-710

  Alte componente pentru mașini și mecanisme solicitate sub supraveghere ANR (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 euro

  0,016xVp

  228

  C-711

  Reparații la mașini și echipamente mecanice (produs reparat)


  Valoarea reparației

  Vr - valoarea reparației

  Până la 5000 euro

  0,05xVr

  De la 5001 euro la 20000 euro

  0,04xVr

  Peste 20001 euro

  0,03xVr

  MAȘINI ȘI TRANSFORMATOARE ELECTRICE

  229

  C4-801

  Generatoare autoexcitate, mașini electrice speciale, convertizoare rotative (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea (kVA)


  Până la 1

  20

  5

  57

  10

  90

  15

  122

  20

  147

  30

  195

  50

  309

  100

  342

  200

  407

  300

  480

  400

  553

  500

  618

  1000

  959

  1500

  1170

  2000

  1268

  2500

  1365

  3000

  1463

  4000

  1707

  230

  C4-802

  Motoare electrice (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea (kVA)


  Până la 1

  10

  5

  25

  10

  40

  15

  49

  20

  57

  30

  82

  50

  122

  100

  138

  200

  163

  300

  195

  400

  220

  500

  244

  1000

  382

  1500

  472

  2000

  512

  2500

  553

  3000

  585

  4000

  683

  231

  C4-803

  Motoare electrice de propulsie (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea (kVA)


  Până la 1

  13

  5

  33

  10

  56

  15

  65

  20

  77

  30

  109

  50

  163

  100

  187

  200

  220

  300

  264

  400

  296

  500

  329

  1000

  517

  1500

  634

  2000

  690

  2500

  748

  3000

  788

  4000

  824

  232

  C4-804

  Transformatoare.(supravegherea execuției la producător)

  buc

  Putere (kVA)


  Până la 1

  8

  5

  23

  10

  36

  15

  49

  20

  59

  30

  78

  50

  124

  100

  137

  200

  163

  300

  192

  400

  220

  500

  244

  1000

  382

  1500

  472

  2000

  504

  2500

  545

  3000

  585

  4000

  683

  233

  C4-805

  Frâne, amplificatoare magnetice, drosele, cuplaje, dispozitive de
  compensare a factorului de putere etc.(supravegherea execuției la producător)

  buc

  Puterea (kVA)


  Până la 1

  7

  5

  14

  10

  18

  15

  30

  20

  34

  30

  49

  50

  73

  100

  83

  200

  98

  300

  117

  400

  131

  500

  147

  1000

  228

  1500

  285

  2000

  309

  2500

  333

  3000

  350

  4000

  407

  TABLOURI ȘI PUPITRE ELECTRICE

  234

  C4-901

  Tablouri principale de distribuție și tablouri de distribuție de avarie trifazate.(supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Pana la 100 euro

  0,130xVp

  De lal01eurola 500 euro

  0,104xVp

  De la 501 euro la 1000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,052xVp

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,039xVp

  De la 10001 euro la 20000 euro

  0,026xVp

  235

  C4-902

  Tablouri secundare de distribuție, pupitre de comandă, stații de redresare și grupuri de excitație statică (supravegherea execuției la producător)

  De la 20001 euro la 50000 euro

  0,020xVp

  236

  C4-903

  Tablouri de încărcare acumulatori (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 euro la 100000 euro

  0,017xVp

  237

  C4-904

  Convertizoare cu semiconductori (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 euro

  0,013xVp

  238

  C4-905

  Tablouri de iluminat (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)

  Pana la 100 euro

  0,130xVp

  De lal01eurola 500 euro

  0,104xVp

  De la 501 euro la 1000 euro

  0,065xVp

  239

  C4-906

  Tablouri pornitoare (supravegherea execuției la producător)

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,052xVp

  240

  C4-907

  Tablouri de comandă și forță pentru mecanisme de punte, inclusiv controlere (supravegherea execuției la producător)

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,039xVp

  241

  C4-908

  Tablouri de comandă de semnalizare sau de automatizare și telefonie (supravegherea execuției la producător)

  De la 10001 euro la 20000 euro

  0,026xVp

  242

  C4-909

  Tablouri pentru instalații frigorifice (supravegherea execuției la producător)

  De la 20001 euro la 50000 euro

  0,020xVp

  243

  C4-910

  Radiatoare și alte aparate electrotehnice (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 euro la 100000 euro

  0,017xVp

  244

  C4-911

  Eclise de separație pentru bare de cupru (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 euro

  0,013xVp

  ECHIPAMENTE DE COMANDA, CONTROL SI SEMNALIZARE

  245

  C4-1001

  Centrale pentru măsurarea temperaturilor, presiunilor și a altor
  parametri, telegrafe, axiometre, tahometre, telefoane antiex (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Pana la 100 euro

  0,130xVp

  246

  C4-1002

  Centrale telefonice, sisteme de comunicații interioare, avertizare de incendiu (supravegherea execuției la producător)

  De lal01eurola 500 euro

  0,104xVp

  De la 501 euro la 1000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 euro la 5000 euro

  0,052xVp

  247

  C4-1003

  Instalații de telecomandă motoare termice, turbine, instalații de cârmă, bowthruster (supravegherea execuției la producător)

  De la 5001 euro la 10000 euro

  0,039xVp

  De la 10001 euro la 20000 euro

  0,026xVp

  De la 20001 euro la 50000 euro

  0,020xVp

  248

  C4-1004

  Aparate electronice în construcție modulară sistem EUROCARD cu module debroșabile (supravegherea execuției la producător)

  De la 50001 euro la 100000 euro

  0,017xVp  Peste 100000 euro

  0,013xVp

  249

  C4-1005

  Posturi de comandă locală (supravegherea execuției la producător)  250

  C4-1006

  Adaptoare electronice pentru detectoare pasive și butoane de semnalizare manuală a incendiului (supravegherea execuției la producător)

  251

  C4-1100

  Cabluri electrice (supravegherea execuției la producător)

  APARATE ELECTRICE

  252

  C4-1201

  întreruptoare automate (supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vp)


  Până la 100 euro

  0,130xVp

  De la 101 la 500 euro

  0,104xVp

  253

  C4-1202

  Contactoare (supravegherea execuției la producător)

  Valoare produs (Vp)

  Până la 100 euro

  0,130xVp

  De la 101 la 500 euro

  0,104xVp

  De la 501 lai 000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 la 5000 euro

  0,052xVp

  254

  C4-1203

  Comutatoare, întreruptoare manuale (supravegherea la producător)

  De la 5001 la 10000 euro

  0,039xVp

  De la 10001 la 20000 euro

  0,026xVp

  255

  C4-1204

  Relee (supravegherea execuției la producător)

  De la 20001 la 50000 euro

  0,020xVp

  De la 50001 lai 00000 euro

  0,017xVp

  256

  C4-1205

  Prize, fise doze, limitatoare (supravegherea la producător)

  Peste 100000 euro

  0,013xVp

  257

  C4-1206

  Butoane, lămpi (supravegherea execuției la producător)  258

  C4-1207

  Siguranțe fuzibile (supravegherea execuției la producător)

  259

  C4-1208

  Echipamente electrotehnice diverse (supravegherea execuției la producător)

  260

  C4-1300

  Echipamente de navigație și radionavigație.(supravegherea execuției la producător)

  buc

  Valoare produs (Vpt


  Până la 100 euro

  0,130xVp

  De la 101 la 500 euro

  0,104xVp

  De la 501 lai 000 euro

  0,065xVp

  De la 1001 la 5000 euro

  0,052xVp

  De la 5001 la 10000 euro

  0,039xVp

  De la 10001 la 20000 euro

  0,026xVp

  De la 20001 la 50000 euro

  0,020xVp

  De la 50001 lai 00000 euro

  0,017xVp

  261

  C4-1400

  Echipamente de radiocomunicații. (supravegherea execuției la producător)

  Peste 100000 euro

  0,013xVp

  262

  C4-1500

  Calculatoare echipamente de navigație. Echipamente de radiocomunicație  263

  C4-1600

  Reparații echipamente electrotehnice sau electronice

  buc

  Valoarea reparației (Vp)

  Până la 5000 euro

  0,05 x Vp

  De la 5001 la 20000 euro

  0,04 x Vp

  Peste 20001 euro

  0,03 x Vp

  SUPRAVEGHERE TEHNICA CONTAINERE

  264

  D-410

  Avizare documentație conform reguli ANR, Convenției internaționale pentru securitatea containerelor (CSC) și după caz a altor reglementări internaționale (TIR; UIC; RID; ADR; TCT; Cod IMDG)

  buc

  Container uz general

  992

  Pentru avizarea de modificări, la documentații anterior avizate, se aplică 20% din tarif.

  Container izoterm

  1321

  Container cisterna

  1817

  265

  D-411

  Aprobare de tip constructiv (acceptare de tip)

  buc

  Container

  3137

  Aprobarea de tip constructiv include supravegherea execuției prototipului, încercarea acestuia si eliberarea în 3 exemplare a certificatului.

  266

  D-420

  Supravegherea execuției containerelor noi în serie (sub 100 buc.)

  buc

  Container uz general

  40

  Pentru containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60% din tarif.

  Container izoterm

  66

  Container cisterna

  124

  267

  D-421

  Aprobarea și certificarea vamală TIR

  buc

  Container

  4

  Tariful pentru verificarea și aprobarea vamală, precum și verificarea și UIC este de 180 euro pentru fiecare proiect.

  268

  D-422

  Aprobarea și înregistrarea UIC

  buc

  Container

  4

  Tariful se aplică la comenzi repetate și serii de tipuri aprobate.

  269

  D-430

  Supravegherea reparației containerelor

  buc

  Container uz general

  40

  Pentru containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60% din tarif.

  Container izoterm

  59

  Container cisterna

  99

  Container uz general

  33

  Tariful se referă la inspecții CSC, anuale sau ocazionale.
  Ptr. containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60% din tarif.

  270

  D-440

  Inspecția pentru aprecierea stării tehnice în exploatare

  buc.

  Container izoterm

  49


  Container cisternă

  83

  271

  D-450

  Atestare întreprindere producătoare/reparatoare de containere

  buc

  Construcție containere noi

  1156

  Prelungirea atestării întreprinderilor se taxează cu 50% din tarif. Autorizarea procedurilor de sudare și a sudorilor se va taxa separat.

  Reparații containere