ORDIN nr. 885/827/2017privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 885 din 31 iulie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 827 din 27 iulie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 august 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 7.534 din 2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.294 din 27.07.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 102 și 103 se abrogă.2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 230 și 405 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │"230│W58249002 │L01DC01 │BLEOMYCINUM│BLEOMYCIN │PULB. PT.   │15000UI│MEDAC       │GERMANIA  │CUTIE CU 1     │  PR │   1│    52,836000│    69,108000│    56,362000│
  │    │          │        │SULFAS     │MEDAC     │SOL. INJ.   │       │GESELLSCHAFT│          │FLAC. DIN      │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │15000 UI  │            │       │FUR         │          │STICLĂ INCOLORĂ│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │KLINISCHE   │          │CU CAPACITATEA │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │SPEZIALPRA  │          │DE 10 ML CU    │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │PARATE      │          │PULB. PT. SOL. │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │INJ.           │     │    │             │             │             │
  ├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
  │ ............................................................................................................................................................... │
  ├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
  │ 405│W53654002 │L02BA01 │TAMOXIFENUM│TAMOXIFEN │COMPR. FILM.│  10 mg│HEXAL AG    │GERMANIA  │CUTIE X 10     │P-RF/│ 100│     0,245200│     0,331600│    0,188700"│
  │    │          │        │           │SANDOZ    │            │       │            │          │BLIST. X       │S    │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │10 mg     │            │       │            │          │10 COMPR. FILM.│     │    │             │             │             │
  └────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 531 se adaugă cinci noi poziții, pozițiile 532-536, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │"532│W63065001 │L01DC01 │BLEOMYCINUM│BLEOMICINA│PULB. PT.   │15000UI│ACCORD      │MAREA     │CUTIE CU 1     │PR   │   1│    44,030000│    57,590000│     0,000000│
  │    │          │        │SULFAS     │ACCORD    │SOL.        │       │HEALTHCARE  │BRITANIE  │FLAC. DIN      │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │15000UI   │INJ./PERF.  │       │LIMITED     │          │STICLĂ INCOLORĂ│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │CU CAPACITATEA │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │DE 6 ML CU PULB│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │PT. SOL. INJ./ │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │PERF           │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 533│W63164001 │L01XE24 │PONATINIBUM│ICLUSIG   │COMPR. FILM.│15 mg  │INCYTE      │MAREA     │FLAC. DIN PEID │PR   │  60│   396,080666│   432,364333│     0,000000│
  │    │          │        │**1        │ 15 mg    │            │       │BIOSCIENCES │BRITANIE  │CU DOP CU FILET│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │UK LTD.     │          │X 60 COMPR.    │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │FILM.          │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 534│W63165001 │L01XE24 │PONATINIBUM│ICLUSIG   │COMPR. FILM.│45 mg  │INCYTE      │MAREA     │FLAC. DIN PEID │PR   │  30│   792,161333│   864,728666│     0,000000│
  │    │          │        │**1        │45 mg     │            │       │BIOSCIENCES │BRITANIE  │CU DOP CU FILET│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │UK LTD.     │          │X 30 COMPR.    │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │FILM.          │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 535│W62137001 │L01XX14 │TRETINOINUM│VESANOID  │CAPS. MOI   │10 mg  │CN Unifarm -│ROMÂNIA   │CUTIE X 100    │PRF  │ 100│    10,443000│    11,764400│     0,000000│
  │    │          │        │4)         │10 mg     │            │       │S.A.        │          │CAPSULE MOI    │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 536│W62667001 │L02BA01 │TAMOXIFENUM│TAMOXIFEN │COMPR.      │10 mg  │CN Unifarm -│ROMÂNIA   │CUTIE X 30     │PR   │  30│     0,204333│     0,276333│    0,000000"│
  │    │          │        │           │SOPHARMA  │            │       │S.A.        │          │COMPRIMATE     │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │10 mg     │            │       │            │          │               │     │    │             │             │             │
  └────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
  4. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ la subprogramul P9.1. „Transplant medular“, poziția 243 se abrogă.5. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ la subprogramul P9.1. „Transplant medular“, pozițiile 240, 241, 242, 245 și 246 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │"240│W52049001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMADOL  │CAPS.       │  50 mg│ARENA       │ROMÂNIA   │CUTIE X 2 BLIST│P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,107600│
  │    │          │        │           │ARENA     │            │       │GROUP - S.A.│          │AL/PVC X       │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 CAPS.       │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 241│W60291001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMACALM │CAPS.       │  50 mg│A.C. HELCOR │ROMÂNIA   │CUTIE CU 1     │P-RF │  10│     0,265800│     0,359400│     0,025600│
  │    │          │        │           │          │            │       │PHARMA -    │          │BLIST. PVC/AL X│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │S.R.L.      │          │10 CAPS.       │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 242│W41593001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │K-ALMA (R)│CAPS.       │  50 mg│ANTIBIOTICE │ROMÂNIA   │CUTIE X 2 BLIST│P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,039100│
  │    │          │        │           │          │            │       │- S.A.      │          │AL/PVC X       │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 CAPS.       │     │    │             │             │             │
  ├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
  │ ............................................................................................................................................................... │
  ├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
  │ 245│W42957001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMADOL  │COMPR.      │50 mg  │BIO EEL -   │ROMÂNIA   │CUTIE X 2 BLIST│P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,024100│
  │    │          │        │           │EEL       │            │       │S.R.L.      │          │AL/PVC X       │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 COMPR.      │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 246│W42440001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMAG 50 │COMPR.      │50 mg  │MAGISTRA    │ROMÂNIA   │CUTIE X 2 BLIST│P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│    0,039100"│
  │    │          │        │           │          │            │       │C & C       │          │AL/PVC X       │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 COMPR.      │     │    │             │             │             │
  └────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
  6. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.6. „Transplant pulmonar“, poziția 119 se abrogă.7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.6. „Transplant pulmonar“, pozițiile 116, 117, 118, 121 și 122 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │"116│W52049001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMADOL  │CAPS.       │50 mg  │ARENA       │ROMÂNIA   │CUTIE X 2 BLIST│P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,107600│
  │    │          │        │           │ARENA     │            │       │GROUP - S.A.│          │AL/PVC X       │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 CAPS.       │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 117│W60291001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMACALM │CAPS.       │50 mg  │A.C. HELCOR │ROMÂNIA   │CUTIE CU 1     │P-RF │  10│     0,265800│     0,359400│     0,025600│
  │    │          │        │           │ARENA     │            │       │PHARMA -    │          │BLIST. PVC/AL  │     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │ARENA     │            │       │S.R.L.      │          │X 10 CAPS.     │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 118│W41593001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │K-ALMA (R)│CAPS.       │50 mg  │ANTIBIOTICE │ROMÂNIA   │CUTIE X 2      │P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,039100│
  │    │          │        │           │          │            │       │- S.A.      │          │BLIST. AL/PVC X│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 CAPS.       │     │    │             │             │             │
  ├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
  │ ............................................................................................................................................................... │
  ├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
  │ 121│W42957001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMADOL  │COMPR.      │50 mg  │BIO EEL -   │ROMÂNIA   │CUTIE X 2      │P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│     0,024100│
  │    │          │        │           │EEL       │            │       │S.R.L.      │          │BLIST. AL/PVC X│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 COMPR.      │     │    │             │             │             │
  ├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 122│W42440001 │N02AX02 │TRAMADOLUM │TRAMAG 50 │COMPR.      │50 mg  │MAGISTRA    │ROMÂNIA   │CUTIE X 2      │P-RF │  20│     0,265800│     0,359400│    0,039100"│
  │    │          │        │           │          │            │       │ C & C      │          │BLIST. AL/PVC X│     │    │             │             │             │
  │    │          │        │           │          │            │       │            │          │10 COMPR.      │     │    │             │             │             │
  └────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna august 2017.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea

  ----