HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 23 decembrie 2010
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (2) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 3.


  Articolul 3

  În cazul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora poliţia comunitară este organizată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea deliberativă a acestora, la propunerea autorităţii executive respective, aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, până la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 23 decembrie 2010.
  Nr. 1.332.


  Anexă

  -----
  REGULAMENT 23/12/2010