ORDIN nr. 1.943 din 19 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2002  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
  în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991, publicată în brosura ca anexa la Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 noiembrie 1991, cuprinse la: cap. I "Formulare"; cap. II "Procedura de autorizare" şi la cap. III "Conţinutul documentaţiilor", pct. 3 "Documentaţia necesară eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare", se abroga.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea


  Anexă

  NORMA 19/12/2001