HOTĂRÂRE nr. 755 din 27 iulie 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 2 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul cuprins:
  "54. asigură, în calitate de autoritate competentă în domeniu, la nivel naţional, inclusiv în punctele pentru trecerea frontierei, controlul oficial al materialelor şi obiectelor care vin în contact cu alimentele."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  3. La anexa nr. 2, litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" capitolul I "Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat", punctul 5 se abrogă.
  4. La anexa nr. 2, litera A capitolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
  "10. Spitalul Tichileşti (leprozerie)".
  5. La anexa nr. 2, nota de la litera A capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-10 este de 6.679, din care:
  - Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;
  - medici rezidenţi pe post - 49."
  6. La anexa nr. 2, litera A, capitolul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  7. La anexa nr. 2, litera A, după capitolul III "Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat" se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins:
  "IV. Unităţi finanţate din venituri proprii:
  Academia de Ştiinţe Medicale".


  Articolul II

  Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termenele şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu
  Bucureşti, 27 iulie 2011.
  Nr. 755.


  Anexa 1
  ───────
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  ──────────────────────────────────────────────────
  Numărul maxim de posturi = 258,
  exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătăţii


  Anexa 2
  II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
       
      Arad
    1.Spitalul de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna
      Bacău
    2.Sanatoriul Balnear Slănic Moldova
      Bihor
    3.Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
    4.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
      Braşov
    5.Sanatoriul de Nevroze Predeal
      Bucureşti
    6.Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota"
    7.Institutul Naţional de Endocrinologie "CI Parhon"
    8.Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare
    9.Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Bratila"
    10.Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"
    11.Institutul Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş"
    12.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
    13.Institutul Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu"
    14.Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "prof. dr. C.C. Iliescu"
    15.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "prof. Dr. A. Rusescu"
    16.Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
    17.Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N.C. Paulescu"
    18.Institutul Clinic Fundeni
    19.Spitalul Clinic de Urgenţă
    20.Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"
    21.Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"
    22.Spitalul Universitar de Urgenţă
    23.Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi
    24.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
    25.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"
    26.Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"
    27.Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice
    28.Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"
      Buzău
    29.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Sapoca
      Cluj
    30.Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stancioiu"
    31.Institutul Oncologic "prof. dr. I. Chiricuţă"
    32.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal
    33.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
    34.Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj
      Constanţa
    35.Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia
    36.Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
    37.Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
      Covasna
    38.Spitalul de Cardiologie Covasna
      Dolj
    39.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
    40.Centrul de Cardiologie Craiova
    41Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
      Hunedoara
    42.Spitalul de Psihiatrie Zam
      Iaşi
    43.Institutul Regional de Oncologie Iaşi
    44.Institutul de Boli Cardiovasculare "prof. dr. G. I. M. Georgescu"
    45.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"
    46.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri
    47.Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"
      Maramureş
    48.Spitalul de Recuperare Borşa
      Mureş
    49.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
      Prahova
    50.Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
      Timiş
    51.Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
    52.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
    53.Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş
    54.Spitalul de Psihiatrie Gătaia
    55.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
    56.Institutul Regional de Oncologie Timişoara

  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-56 este de 45.849.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
  _________