HOTĂRÂRE nr. 571 din 30 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este de 463, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  3. La anexa nr. 2, nota de subsol corespunzătoare literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ: Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 165 de posturi, iar unitatea prevăzută la nr. crt. 2 poate utiliza un număr maxim de 38 posturi."
  4. La anexa nr. 2, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "B. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Bucureşti
  2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Bucureşti

  NOTĂ: Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 este de 1.320. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii."
  5. La anexa nr. 2, nota de subsol corespunzătoare literei C se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 87, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 133, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 90, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 240."
  6. La anexa nr. 2, la litera D se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins:
  "NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 160, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 690, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 508, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 440, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 5 este de 44, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 6 este de 397."
  7. La anexa nr. 2, litera E se abrogă.


  Articolul II

  (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  interimar,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 571.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor
  Numărul maxim de posturi = 463, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
                                      ┌────────────┐
                                      │ MINISTRU │
     ┌─────────────────────┐ └─────┬──────┘ ┌──────────────────┐
     │CABINETUL MINISTRULUI├────────────────┤ │SERVICIUL PROBLEME│
     └─────────────────────┘ ├────────────┤ SPECIALE │
                                            │ └──────────────────┘
     ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐
     │ SERVICIUL AUDIT ├────────────────┼────────────┤ SECRETARIATUL │
     └─────────────────────┘ │ │ NAŢIONAL TRACECA │
                                            │ └──────────────────┘
                                            │ ┌────────────────────┐
     ┌─────────────────────┐ │ │DIRECŢIA COMUNICARE,│
     │ CORPUL DE CONTROL*) ├────────────────┼───────────┤ RELAŢII CU │
     └─────────────────────┘ │ │ PARLAMENTUL ŞI │
                                            │ │ SINDICATELE │
                                            │ └────────────────────┘
                                            │
          ┌──────────────────┬──────────────┼────────┬──────────────────┐
  ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ │┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐
  │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ ││SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│
  ├────────────────┤ ├────────────────┤ │├────────────────┤ └────────────────┘
  │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ ││ CABINETUL │
  │SECRETARULUI DE │ │SECRETARULUI DE │ ││SECRETARULUI DE │
  │ STAT │ │ STAT │ ││ STAT │
  └────────────────┘ └────────────────┘ │└────────────────┘
                                            │
                                            │
  ┌──────────────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌──────────────────┐
  │SECRETARUL GENERAL├────────────┤ SECRETAR GENERAL ├───────┤ SECRETAR GENERAL │
  │ ADJUNCT │ │ │ │ ADJUNCT │
  └──────────────────┘ └─────────┬────────┘ └──────────────────┘
                                            │
       ┌──────────┬──────────┬──────────┬───┴──────┬───────────┬──────────┐
       │ │ │ │ │ │ │
  ┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴─────┐┌────┴────┐┌────┴────┐
  │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA │
  │GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ │
  │TRANSPORT││TRANSPORT││MANAGE- ││JURIDICĂ ││STRATEGIE,││ PENTRU ││ECONOMICĂ│
  │TERESTRU ││AERONAVAL││MENTUL ││ ŞI ││MANAGE- ││MANAGE- ││ ŞI │
  └─────────┘└─────────┘│FONDURI- ││ RESURSE ││MENT ŞI ││MENTUL ŞI││ADMINIS- │
                        │LOR ││ UMANE ││ AFACERI ││IMPLEMEN-││TRATIVĂ │
                        │ EXTERNE │└─────────┘│ EXTERNE ││TAREA │└─────────┘
                        └─────────┘ └──────────┘│PROIECT- │
                                                          │TELOR │
                                                          └─────────┘

  ----------- Notă *) Se organizează la nivel de direcţie.
  ------