ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 27 mai 2009
pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009  Luând în considerare faptul că dispoziţiile în vigoare ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd accesul procurorilor şi judecătorilor cu o vechime de cel puţin 6 ani în aceste funcţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, indiferent de nivelul parchetului unde aceştia funcţionează,
  având în vedere că, începând din anul 2007, un număr mare de procurori care au activat în cadrul DIICOT şi DNA, la data încetării activităţii în aceste structuri, revenind la posturile ocupate anterior, au solicitat recunoaşterea gradelor profesionale specifice DIICOT şi DNA, fără să fi parcurs procedurile de concurs în vederea obţinerii acestora, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis în mod constant asemenea cereri prin hotărâri irevocabile,
  constatând că această practică judiciară a avut ca efect acordarea gradului profesional specific Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru un număr de 350 de procurori care nu au parcurs procedurile de concurs prevăzute de lege pentru obţinerea acestuia, dintre care unii funcţionează la parchete de pe lângă judecătorii,
  în scopul prevenirii pentru viitor a unor asemenea consecinţe, care conduc la inechităţi profesionale şi salariale între procurori care lucrează în cadrul aceloraşi parchete, fără a fi urmate procedurile de concurs pentru avansarea în grad profesional, situaţie ce trebuie reglementată de urgenţă, inechităţile fiind cu atât mai mari cu cât numărul procurorilor salarizaţi cu coeficient maxim va creşte, grevând bugetul de stat în mod inutil, fapt ce justifică situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 75, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:
  "(11^1) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul acestei direcţiei."
  2. La articolul 87, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
  "(9^1) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul să funcţioneze, potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul direcţiei."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Nedelcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 27 mai 2009.
  Nr. 56.
  ----