ORDIN nr. 1.053 din 13 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 octombrie 2016
  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri unități sanitare nr. VVV 3.678 din 13 septembrie 2016;– Adresa Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București nr. 3.553/2016,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:


  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.321/2010*) pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București. Notă
  *) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.321/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  București, 13 septembrie 2016.
  Nr. 1.053.


  ANEXĂ

  REGULAMENT din 13 septembrie 2016

  ----