REGULAMENT din 28 ianuarie 2005
privind coletele poștale (Anexa 2)**)
(actualizat la data de 13 aprilie 2009*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 bis din 6 iunie 2006
  ---------- Notă
  ──────────
  **) Aprobat de Ordinul nr. 220 din 16 mai 2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006.
  ──────────

  Uniunea Poștală Universală
  Regulamentul privind coletele poștale
  Protocol final
  Berna 2005
  Notă privind imprimarea Regulamentului privind coletele poștale și Protocolul său final
  Caracterele aldine ce figurează în texte marchează modificările în raport cu textul după revizuirea de către CEP supusă Congresului de la București, referința Congres Doc 20, versiunea revizuită 1.
  REGULAMENTUL
  privind coletele poștale
  Cuprins:

  Capitolul 1 Dispoziții generale

  Articol

  RC 101 Utilizarea abrevierii "colete"
  RC 102 Aplicarea libertății de tranzit
  RC 103 Nerespectarea libertății de tranzit
  RC 104 Unitatea monetară
  RC 105 Securitate poștală
  RC 106 Executarea serviciului de către întreprinderile de transport


  Capitolul 2 Condiții de acceptare și de depunere. Taxe. Scutirea de taxe poștale. Procedura de distribuire.
  RC 107 Scutirea de la plata taxelor poștale pentru coletele de serviciu
  RC 108 Aplicarea scutirii de taxe poștale organelor care se ocupă de prizonierii de război și de internații civili
  RC 109 Francarea
  RC 110 Calculul suprataxelor aeriene
  RC 111 Taxe speciale
  RC 112 Desemnarea coletelor poștale expediate în scutire de taxe poștale
  RC 113 Sistem de greutate. Sistem englez de cântărire în livre
  RC 114 Particularități privind limitele de greutate
  RC 115 Limite de dimensiuni
  RC 116 Procedura de distribuire
  RC 117 Condiții de acceptare a coletelor. Condiționare și ambalaj. Adresare.
  RC 118 Ambalaje speciale
  RC 119 Condiții de acceptare și de marcaj a coletelor conținând materiale radioactive
  RC 120 Semnalarea modului de îndrumare
  RC 121 Formalități de completat de către expeditor
  RC 122 Instrucțiuni ale expeditorului în momentul prezentării
  RC 123 Formalități de completat de către biroul de origine


  Capitolul 3 Servicii speciale
  RC 124 Colete cu valoare declarată
  RC 125 Colete contra ramburs
  RC 126 Colete expres
  RC 127 Colete cu confirmare de primire
  RC 128 Colete scutite de taxe și drepturi
  RC 129 Colete fragile. Colete voluminoase
  RC 130 Serviciul de grupaj "Consignment"
  RC 131 Serviciu de logistică integrată


  Capitolul 4 Materiale periculoase a căror introducere în coletele poștale este interzisă. Excepție la interdicții. Tratarea coletelor acceptate din greșeală. Reexpediere. Înapoiere la expeditor. Retragere. Reclamații.
  RC 132 Materiale periculoase a căror introducere în coletele poștale este interzisă
  RC 133 Excepții de la interdicții
  RC 134 Tratarea coletelor acceptate din greșeală
  RC 135 Condiții de reexpediere a coletelor
  RC 136 Termene de păstrare
  RC 137 Colete reținute din oficiu
  RC 138 Înapoierea la expeditor a coletelor nepredate
  RC 139 Înapoierea la expeditor a coletelor acceptate din greșeală
  RC 140 Înapoierea la expeditor ca urmare a suspendării serviciilor
  RC 141 Nerespectarea de către o administrație a instrucțiunilor date
  RC 142 Colete conținând obiecte a căror deteriorare sau alterare viitoare sunt de temut
  RC 143 Tratarea cererilor de retragere a coletelor, de modificare sau de corectare a adresei
  RC 144 Reclamații


  Capitolul 5 Probleme vamale
  RC 145 Declarația vamală și vămuirea coletelor poștale
  RC 146 Taxe de prezentare la vamă
  RC 147 Anularea drepturilor vamale și a altor drepturi


  Capitolul 6 Responsabilitatea administrațiilor poștale
  RC 148 Aplicarea responsabilității administrațiilor poștale
  RC 149 Livrarea coletelor spoliate sau avariate
  RC 150 Constatarea responsabilității expeditorului
  RC 151 Plata despăgubirii
  RC 152 Termenul de plată al despăgubirii
  RC 153 Plata din oficiu a despăgubirii
  RC 154 Stabilirea responsabilității între administrațiile poștale
  RC 155 Modalități pentru a determina responsabilitatea administrațiilor poștale
  RC 156 Recuperarea indemnizațiilor plătite de la întreprinderile de transport aerian
  RC 157 Rambursarea indemnizațiilor administrației plătitoare
  RC 158 Lichidarea indemnizațiilor între administrațiile poștale
  RC 159 Decontarea sumelor datorate cu titlu de indemnizații pentru colete


  Capitolul 7 Modalități privind transmiterea, îndrumarea și primirea coletelor
  RC 160 Principii generale de schimb al coletelor
  RC 161 Aplicarea codurilor bară pe coletele poștale
  RC 162 Măsuri de întreprins în caz de suspendare temporară și de reluare a serviciilor
  RC 163 Diverse modalități de transmitere
  RC 164 Transmiterea în depeșe închise
  RC 165 Utilizarea codurilor de bare
  RC 166 Foi de rută
  RC 167 Întocmirea foii de rută CP 87
  RC 168 Transmiterea documentelor de însoțire ale coletelor
  RC 169 Îndrumarea depeșelor
  RC 170 Transbordarea depeșelor avion și a depeșelor de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.)
  RC 171 Măsuri de luat în cazul în care o transbordare directă a depeșelor avion nu poate fi efectuată așa cum era planificată
  RC 172 Întocmirea și verificarea borderourilor de predare CN 37, CN 38 și CN 41
  RC 173 Absența borderoului de predare CN 37, CN 38 și CN 41
  RC 174 Măsuri de luat în caz de accident
  RC 175 Măsuri de luat în caz de întrerupere a zborului, de deviere sau de îndrumare greșită a coletelor-avion
  RC 176 Măsuri de luat în caz de întrerupere a zborului, de deviere sau de îndrumare greșită a coletelor de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.)
  RC 177 Întocmirea buletinelor de încercare
  RC 178 Predarea depeșelor
  RC 179 Verificarea depeșelor
  RC 180 Constatarea neregulilor și tratarea buletinelor de verificare
  RC 181 Divergențe privind greutatea sau dimensiunile coletelor
  RC 182 Primirea de către un birou de schimb a unui colet avariat sau insuficient ambalat
  RC 183 Constatarea unor nereguli care angajează responsabilitatea administrațiilor
  RC 184 Verificarea depeșelor de colete înscrise global
  RC 185 Reexpedierea unui colet ajuns în direcție greșită
  RC 186 Înapoierea recipienților goi


  Capitolul 8 Obiective în materie de calitate a serviciului
  RC 187 Obiective în materie de calitate a serviciului


  Capitolul 9 Cote-părți și cheltuieli de transport aerian
  RC 188 Nivelul de bază al cotelor-părți teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat
  RC 189 Modificarea cotelor-părți teritoriale de sosire
  RC 190 Cote-părți teritoriale de tranzit
  RC 191 Aplicarea cotelor-părți teritoriale de tranzit
  RC 192 Cota-parte maritimă
  RC 193 Aplicarea cotei-părți maritime
  RC 194 Aplicarea noilor cote-părți ca urmare a modificărilor imprevizibile de îndrumare
  RC 195 Greutatea depeșelor luată în calcul pentru remunerarea administrațiilor
  RC 196 Atribuirea cotelor părți
  RC 197 Cote-părți și cheltuieli trecute în creditul altor administrații de către administrația de origine a depeșei
  RC 198 Atribuirea și recuperarea cotelor-părți, taxelor și drepturilor în caz de înapoiere la expeditor sau de reexpediere
  RC 199 Calculul cheltuielilor de transport aerian
  RC 200 Cheltuieli de transport aerian ale coletelor-avion pierdute sau distruse
  RC 201 Cheltuieli de transport aerian ale depeșelor sau sacilor deviați sau greșit îndrumați
  RC 202 Plata cheltuielilor de transport aerian a sacilor goi


  Capitolul 10 Întocmirea și reglarea conturilor
  RC 203 Întocmirea conturilor
  RC 204 Reglarea conturilor
  RC 205 Lichidarea conturilor prin intermediul Biroului Internațional
  RC 206 Plata datoriilor restante rezultată din reglarea conturilor efectuată prin sistemul de compensare al Biroului Internațional
  RC 207 Plata datoriilor exprimate în DST. Dispoziții generale
  RC 208 Reguli de plată a conturilor a căror reglare nu se efectuează prin Intermediul Biroului Internațional


  Capitolul 11 Dispoziții diverse
  RC 209 Informații de furnizat de către administrații
  RC 210 Publicații ale Biroului Internațional
  RC 211 Adrese telegrafice
  RC 212 Termen de păstrare a documentelor
  RC 213 Formulare
  RC 214 Aplicarea standardelor


  Capitolul 12 Dispoziții tranzitorii și finale
  RC 215 Punerea în aplicare și durata Regulamentului
  Protocolul final al Regulamentului privind coletele poștale

  Articol

  RC I Prestarea serviciului de colete poștale
  RC II Particularități privind limitele de greutate ale coletelor
  RC III Procedura de distribuire
  RC IV Limite maxime pentru trimiterile cu valoare declarată
  RC V Tratarea coletelor acceptate din greșeală
  RC VI Colete reținute din oficiu
  RC VII Tratarea reclamațiilor
  RC VIII Plata despăgubirii
  RC IX Termenul de plată al despăgubirii
  RC X Aplicarea responsabilității administrațiilor poștale
  RC XI Transmiterea în depeșe închise
  RC XII Îndrumarea depeșelor
  RC XIII Stabilirea cotelor-părți medii
  RC XIV Cote-părți teritoriale de tranzit excepționale
  RC XV Cote-părți maritime
  RC XVI Cote-părți suplimentare
  RC XVII Întocmirea conturilor
  RC XVIII Cheltuieli de transport aerian
  RC XIX Plata datoriilor rezultată din reglarea conturilor efectuată prin sistemul de compensare al Biroului Internațional în vigoare înainte de 1 ianuarie 2001
  RC XX Formulare
  Lista formularelor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Număr Denumirea sau natura formularului Referințe
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CP 71 Buletin de expediție RC 121.1
  CP 72 Formular compus. Declarație vamală/Buletin de expediție RC 121.1
  CP 73 Etichetă pentru colet, cu numărul coletului și numele RC 123.1
         biroului de origine
  CP 74 Etichetă "V" pentru colete cu valoare declarată RC 124.6.1
  CP 75 Cont recapitulativ. State (formular CP 94) RC 128.8.3
  CP 77 Borderou de taxe RC 138.10
  CP 78 Buletin de verificare RC 137.1
  CP 81 Tablou. Colete de suprafață RC 160.5
  CP 82 Tablou. Colete avion RC 160.5
  CP 83 Etichetă de depeșă de colete-suprafață RC 164.3.1
  CP 84 Etichetă de depeșă de colete-avion RC 164.3.1
  CP 85 Etichetă de depeșă de colete S.A.L. RC 164.3.1
  CP 87 Foaie de rută, colete suprafață, colete S.A.L. și colete RC 166.1
         avion
  CP 88 Foaie de rută specială. Bonificație a cotelor părți RC 166.11
         datorate pentru tranzitul coletelor
  CP 91 Plic de transmitere a buletinului de expediție a RC 168.3
         documentelor de vamă, etc.
  CP 92 Plic de transmitere a buletinului de expediție, a RC 168.3
         documentelor de vamă, etc.
  CP 94 Statul sumelor datorate, colete suprafață, colete S.A.L. RC 203.1.2
         și colete avion
  CP 95 Etichetă "contra Ramburs" RC 125.3.2.1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Regulamentul privind coletele poștale


  Capitolul 1 Dispoziții generale
  ART. RC 101
  Utilizarea abrevierii "colete"
  1. Utilizarea abrevierii "colete" în prezentul Regulament și în Protocolul său final se aplică la toate coletele.
  2. Coletele transportate pe cale aeriană cu prioritate sunt denumite "colete avion"
  ART. RC 102
  Aplicarea libertății de tranzit
  1. Statele-membre care nu asigură serviciul de colete poștale cu valoare declarată, sau care nu acceptă responsabilitatea valorilor pentru transporturile efectuate prin serviciile lor maritime sau aeriene, sunt totuși obligate să îndrume pe căile cele mai rapide și mijloacele cele mai sigure, depeșele închise care le-au fost remise de către celelalte administrații.
  ART. RC 103
  Nerespectarea libertății de tranzit
  1. Suprimarea serviciului poștal cu o țară care nu respectă libertatea de tranzit trebuie semnalată în prealabil administrațiilor interesate prin e-mail sau prin oricare alt mijloc de telecomunicație. Biroul Internațional trebuie informat asupra acestui lucru.
  ART. RC 104
  Unitatea monetară
  1. Unitatea monetară prevăzută în articolul 7 din Constituție și utilizată în Convenție și în celelalte Acte ale Uniunii este Dreptul Special de Tragere (DST).
  2. Țările-membre ale Uniunii pot alege, de comun acord, o altă unitate monetară decât DST sau una din unitățile lor monetare naționale pentru stabilirea și reglarea conturilor.
  ART. RC 105
  Securitate poștală
  1. Strategia implementată de către administrațiile poștale în materie de securitate poștală are în vedere:
  1.1. să amelioreze calitatea serviciului de exploatare în ansamblul său;
  1.2. să sensibilizeze mai mult angajații conștienți de importanța securității;
  1.3. să creeze sau să consolideze servicii de securitate;
  1.4. să asigure difuzarea, în timp oportun, a informațiilor cu privire la exploatare, la securitate și la studiile efectuate în domeniu;
  1.5. să propună legislatorilor de drept, de câte ori este necesar norme, reglementări și măsuri specifice pentru a îmbunătăți calitatea și pentru a consolida securitatea serviciilor poștale în lume.
  ART. RC 106
  Executarea serviciului de către întreprinderile de transport
  1. Administrația poștală care execută serviciul prin întreprinderi de transport trebuie să se înțeleagă cu acestea pentru a asigura executarea completă, de către acestea din urmă, a tuturor clauzelor Convenției și ale Regulamentului privind coletele poștale, în special pentru a organiza serviciul de schimb. Ea este responsabilă de toate relațiile lor cu administrațiile altor țări contractante și cu Biroul Internațional.


  Capitolul 2 Condiții de acceptare și de depunere. Taxe. Franciza poștală. Procedura de distribuire
  ART. RC 107
  Scutirea de la plata taxelor poștale pentru coletele de serviciu
  1. Coletele legate de serviciul poștal vor fi scutite de toate taxele poștale dacă schimburile au loc intre:
  1.1. administrații poștale;
  1.2. administrații poștale și Biroul Internațional;
  1.3. oficii poștale ale Țărilor-membre;
  1.4. oficii poștale și administrații poștale.
  2. Coletele-avion, cu excepția celor care provin de la Biroul Internațional, vor fi scutite de suprataxe aeriene.
  ART. RC 108
  Aplicarea scutirii de taxe poștale a organelor care se ocupă de prizonierii de război și de internații civili
  1. Beneficiază de scutirea taxelor poștale conform articolului 7.2 din Convenție:
  1.1. Birourile de Informații prevăzute în articolul 122 din Convenția de la Geneva din 12 august 1949, cu privire la tratarea prizonierilor de război;
  1.2. Agenția Centrală de Informații cu privire la Prizonierii de Război prevăzută în articolul 123 din aceeași Convenție;
  1.3. Birourile de Informații prevăzute în articolul 136 din Convenția de la Geneva din 12 august 1949, cu privire la protecția persoanelor civile pe timp de război;
  1.4. Agenția Centrală de Informații prevăzută în articolul 140 din această ultimă Convenție.
  ART. RC 109
  Francarea
  1. Coletele trebuie să fie francate cu ajutorul timbrelor poștale sau orice alt procedeu autorizat de reglementările administrației de origine.
  ART. RC 110
  Calculul suprataxelor aeriene
  1. Administrațiile stabilesc suprataxele care vor fi percepute pentru coletele-avion.
  2. Suprataxele trebuie corelate cu cheltuielile de transport aerian și trebuie să fie uniforme cel puțin pe întregul teritoriu al fiecărei țări de destinație, indiferent de ruta utilizată.
  3. Administrațiile poștale sunt autorizate să aplice, pentru calculul suprataxelor aeriene, eșaloane de greutate mai mici de un kilogram.
  ART. RC 111
  Taxe speciale
  1. Administrațiile poștale sunt autorizate să perceapă, în cazurile următoare, aceleași taxe ca în regimul intern.
  1.1. Taxa de depunere în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor, percepută de la expeditor.
  1.2. Taxa de ridicare de la domiciliul expeditorului, percepută de la acesta din urmă.
  1.3. Taxa de post restant, percepută de la destinatar; în caz de retur la expeditor sau de reexpediere a unui colet adresat post restant a cărui taxă indicativă maximă este de 0,49 DST, conform articolului 13.6 din Convenție.
  1.4. Taxa de magazinaj pentru orice colet pe care destinatarul nu l-a ridicat în intervalul prescris. Această taxă este percepută de către administrația care efectuează livrarea în beneficiul administrațiilor în serviciul cărora coletul a fost păstrat peste timpul prescris. În caz de retur la expeditor sau de reexpediere a unui colet supus unei taxe de magazinaj, suma indicativă maximă este de 6,53 DST, conform articolului 13.6 din Convenție.
  1.5. Administrațiile poștale dispuse să-și asume riscuri ce ar putea rezulta din cazuri de forță majoră sunt autorizate să perceapă o taxă pentru risc de forță majoră. Pentru coletele fără valoare declarată, această taxă indicativă maximă este de 0,20 DST pe colet, conform articolului 13.6.9 din Convenție. Pentru coletele cu valoare declarată, suma indicativă maximă este prevăzută în articolul RC 124.
  1.6. În mod normal când un colet este livrat la domiciliul destinatarului, nici o taxă de livrare nu poate fi percepută acestuia din urmă. În cazul în care livrarea la domiciliul destinatarului nu este asigurată în mod normal, avizul de sosire a coletului trebuie să fie trimis gratuit. În acest caz, dacă livrarea la domiciliul destinatarului este oferită ca opțiune ca răspuns la un aviz de sosire, o taxă de livrare poate fi percepută de la destinatar. Această taxă trebuie să fie aceeași cu cea aplicată în serviciul intern.
  ART. RC 112
  Desemnarea coletelor poștale expediate în scutire de taxe poștale
  1. Orice colet de serviciu și buletinul său de expediție trebuie să poarte, în imediata apropiere a adresei, mențiunea "Service de postes", (Serviciu poștal) sau o mențiune analogă; această mențiune poate să fie urmată de o traducere într-o altă limbă.
  4. Orice colet aparținând prizonierilor de război și internaților civili și buletinul său de expediție trebuie să poarte, în imediata apropiere a adresei, una dintre mențiunile "Service des prisonniers de guerre", (Serviciul prizonierilor de război) sau "Service des internes civils"; (Serviciul internaților civili) aceste mențiuni pot fi urmate de o traducere într-o altă limbă.
  ART. RC 113
  Sistem de greutate. Sistem englez de cântărire în livre
  1. Greutatea coletelor se exprimă în kilograme.
  2. Țările care, din cauza regimului lor intern, nu pot adopta sistemul de greutate metric zecimal au posibilitatea de a substitui greutățile exprimate în kilograme în echivalentul sistemului englezesc de cântărire în livre.
  ART. RC 114
  Particularități privind limitele de greutate
  1. Schimbul coletelor a căror greutate individuală depășește 20 kilograme este opțional, cu o limită maximă a greutății individuale de 50 de kilograme.
  2. Țările care fixează o greutate inferioară celei de 50 kilograme au totuși posibilitatea de a admite coletele care tranzitează în saci sau alți recipienți închiși și care cântăresc între 20 și 50 Kg.
  3. Coletele privind serviciul poștal și vizate la articolul RC 107.1 și 2, pot atinge greutatea maximă de 20 kilograme, în relațiile dintre țările care au fixat o limită mai ridicată, coletele care privesc serviciul poștal pot avea o greutate mai mare de 20 kilograme, dar să nu depășească 50 Kg.
  ART. RC 115
  Limite de dimensiuni
  1. Coletele nu trebuie să depășească 2 m, pentru una dintre dimensiuni, nici 3 m pentru suma lungimii și a celui mai mare perimetru, luat în alt sens decât cel al lungimii.
  2. Administrațiile care nu sunt în măsură să admită, pentru toate coletele sau numai pentru coletele avion, dimensiunile prevăzute la paragraful 1 pot adopta în locul lor una din următoarele dimensiuni:
  2.1. 1,50 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii și a celui mai mare perimetru, luat în alt sens decât cel al lungimii.
  2.2. 1,05 m pentru una dintre dimensiuni sau 2 m pentru suma lungimii și a celui mai mare perimetru, luat în alt sens decât cel al lungimii.
  3. Coletele nu trebuie să aibă dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru scrisori.
  ART. RC 116
  Procedura de distribuire
  1. Ca regulă generală, coletele sunt livrate destinatarilor în cel mai scurt timp posibil și în conformitate cu dispozițiile în vigoare în țara de destinație. Atunci când coletele nu sunt livrate la domiciliu, destinatarii trebuie, doar dacă nu este imposibil, să fie înștiințați fără întârziere de sosirea lor.
  2. Cu ocazia distribuirii sau a predării unui colet simplu, administrația de distribuire trebuie să obțină semnătura persoanei care primește trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care atestă primirea, persoană care răspunde juridic conform legislației țării de destinație.
  ----------
  Alin. 2. al art. RC 116 a fost modificat de subpct. 1 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  ART. RC 117
  Condiții de acceptare a coletelor. Condiționare și ambalaj. Adresare
  1. Condiții generale de ambalare
  1.1. Orice colet trebuie să fie ambalat și închis de o manieră care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului cât și modului de transport și duratei acestuia. Ambalajul și modul de închidere al acestuia trebuie să protejeze conținutul în așa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat nici de presiune, nici de manipulările succesive, iar accesul la conținut să fie imposibil fără a lăsa o urmă clară de violare.
  1.2. Orice colet trebuie să fie condiționat într-un mod deosebit de solid dacă trebuie:
  1.2.1. să fie transportat pe distanțe lungi;
  1.2.2. să suporte numeroase transbordări sau manipulări multiple;
  1.2.3. să fie protejat împotriva modificărilor importante de climă, de temperaturi sau, în caz de transport pe cale aeriană, contra variațiilor presiunii atmosferice.
  1.3. Acesta trebuie să fie ambalat și închis în așa fel încât să nu amenințe sănătatea agenților cât și pentru a se evita orice pericol dacă conține obiecte prin a căror natură pot răni agenții însărcinați cu manipularea lui, de a murdări sau de a deteriora celelalte colete sau echipamentul poștal.
  1.4. Acesta trebuie să prezinte, pe ambalaj sau plic, spații suficiente pentru înscrierea indicațiilor de serviciu și aplicarea timbrelor și etichetelor.
  1.5. Sunt acceptate fără ambalaj și eventual cu adresa destinatarului înscrisă deasupra:
  1.5.1. obiectele care pot fi îmbinate sau reunite și menținute printr-o legătură solidă asigurată cu plumbii sau sigilii în așa fel încât să formeze un colet ce nu se poate dezagrega.
  1.5.2. coletele dintr-o singură bucată, precum bucăți de lemn, piese metalice, etc., a căror ambalare nu intră în uzanțele comerțului.
  2. Adresele expeditorului și destinatarului.
  2.1. Pentru a fi admis la prezentare, orice colet trebuie să poarte, în caractere latine și în cifre arabe, chiar pe colet sau pe o etichetă atașată solid pe acesta din urmă, adresele complete ale destinatarului și expeditorului. Dacă în țara de destinație sunt folosite alte caractere și cifre, este recomandat să se înscrie adresa și în aceste caractere și cifre. Adresele scrise în creion nu sunt admise; totuși sunt acceptate coletele a căror adresă este scrisă cu creion chimic, pe un fond în prealabil udat.
  2.2. Nu poate fi desemnată decât o singură persoană fizică sau juridică ca destinatar. Totuși, adresele ca "M.A. la ......... pentru M.Z. la ........." sau "Banca A la ...... pentru M.Z. la ......." pot fi admise, înțelegându-se că doar persoana desemnată sub A este considerată ca destinatar de către administrații, în plus, adresele lui A și Z trebuie să se afle în aceeași țară.
  2.3. În plus, biroul de origine, trebuie să recomande expeditorului să introducă în colet o copie a adresei sale și a adresei destinatarului.
  3. Dovada prezentării.
  3.1. O dovadă a prezentării este înmânată gratuit expeditorului coletului în momentul depunerii.
  ART. RC 118
  Ambalaje speciale
  1. Obiectele din sticlă sau alte obiecte fragile trebuie ambalate într-o cutie rezistentă, umplută cu un material protector corespunzător. Orice frecare sau izbire pe parcursul transportului, fie a obiectelor între ele fie între obiecte și pereții cutiei, trebuie împiedicată.
  2. Lichidele și corpurile ușor lichefiabile trebuie închise în recipienți perfect etanși. Fiecare recipient trebuie plasat într-o cutie specială rezistentă, prevăzută cu un material protector corespunzător în cantitate suficientă pentru a absorbi lichidul în caz de spargere a recipientului. Capacul cutiei trebuie să fie fixat în așa fel încât să nu se poată desprinde ușor.
  3. Corpurile grase greu lichefiabile, precum unguentele, săpunul moale, rășinile, etc. și gogoșile de viermi de mătase, al căror transport presupune mai puține inconveniente, trebuie să fie închise într-un prim ambalaj (cutie, sac din pânză, material plastic, etc.), iar acesta trebuie plasat într-o cutie suficient de rezistentă pentru a împiedica pierdea conținutului.
  4. Prafurile uscate colorante, precum albastru de anilină, etc. nu sunt admise decât în cutii metalice perfect etanșe, plasate la rândul lor în cutii rezistente, cu un material absorbant și protector corespunzător între cele două ambalaje.
  5. Prafurile uscate necolorante trebuie să fie plasate în recipienți (cutie, sac) rezistente. La rândul lor acești recipienți trebuie să fie închiși într-o cutie solidă.
  6. Albinele vii, lipitorile și paraziții trebuie să fie închise în cutii aranjate în așa fel încât să se evite orice pericol.
  7. Abrogat.
  ----------
  Alin. 7 al art. RC 118 a fost modificat de subpct. 1, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  8. Nu este necesar ambalaj pentru obiectele dintr-o singură bucată, precum obiecte din lemn, obiecte metalice, etc., care de obicei în comerț nu se ambalează. În acest caz, adresa destinatarului trebuie să fie indicată chiar pe obiect.
  9. Trebuie să fie respectate, în plus, următoarele condiții:
  9.1. Metalele prețioase trebuie ambalate fie într-o cutie de metal rezistent, fie într-o casetă de lemn. Aceasta trebuie să aibă o grosime minimă de 1 cm pentru colete până la 10 Kg și de 1,5 cm pentru coletele de mai mult de 10 Kg. Ambalajul poate să fie constituit din doi saci fără cusătură formând un dublu ambalaj. Atunci când se folosesc casete de lemn contraplacate, grosimea lor poate fi limitată la 5 milimetri, cu condiția ca marginile să fie întărite cu corniere.
  9.2. Ambalajul coletelor conținând animale vii și buletinul lor de expediție trebuie să fie prevăzute cu o etichetă purtând, în caractere foarte vizibile, mențiunea "Animale vii" (Animaux vivants).
  ART. RC 119
  Condiții de acceptare și de marcaj a coletelor conținând materiale radioactive
  1. Coletele care conțin materiale radioactive sunt admise la transportul prin poștă pe baza unei autorizații prealabile din partea organismelor competente ale țării de origine, care prevede că activitatea nu depășește o zecime din cea permisă în tabelul 3 - Limitele de activitate pentru pachetele exceptate, astfel cum sunt enumerate în actuala ediție a IAEA TS R 1.
  ----------
  Alin. 1 al art. RC 119 a fost modificat de subpct. 2, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  2. Ambalajul exterior al trimiterilor ce conțin materiale radioactive trebuie să fie marcate de expeditor cu o etichetă*) cu aplicația UN număr prezentat mai jos. De asemenea, trebuie să aplice, în plus față de numele și adresa expeditorului, cererea pentru a returna trimiterile în caz de nelivrare.
  2bis. Expeditorul trebuie să indice numele și adresa lui și conținutul trimiterii pe ambalajul interior.
  2ter. Eticheta trebuie să conțină indicații clare referitore la coletul gol, care ar trebui returnat la locul de origine.
  ----------
  Alin. 2 al art. RC 119 a fost modificat de subpct. 2, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  3. Abrogat.
  ----------
  Alin. 3 al art. RC 119 a fost abrogat de subpct. 3, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  ART. RC 120
  Semnalarea modului de îndrumare
  1. Orice colet avion trebuie prevăzut, la plecare, cu o etichetă specială de culoare albastră purtând cuvintele "Par avion", cu traducerea facultativă în limba țării de origine. Modul de îndrumare trebuie să fie de asemenea clar indicat pe buletinul de expediție al coletului fie prin aplicarea etichetei speciale "Par avion", fie printr-o indicație echivalentă în rubrica corespunzătoare.
  2. Dacă buletinul de expediție este introdus într-o anvelopă autocolantă, bine lipită pe colet și prevede o rubrică albastră, corect bifată, nu este obligatoriu să fie aplicată eticheta menționată la punctul 1 pe anvelopa ce conține buletinul de expediție sau pe colet.
  ART. RC 121
  Formalități de completat de către expeditor
  1. Fiecare colet trebuie să fie însoțit de un buletin de expediție CP 71, fie ca parte dintr-un formular compus CP 72, fie ca formular unic CP 71.
  IMAGINE CP 71
  IMAGINE CP 72 - prima parte "Chitanta"
  IMAGINE CP 72 (spațiu autocopiant peste "Eticheta adresa")
  IMAGINE CP 72 - a doua parte - "Eticheta adresa"
  IMAGINE CP 72 (spațiu autocopiant peste "Declaratia vamala")
  IMAGINE CP 72 - a doua parte - "Eticheta adresa"
  IMAGINE CP 72 - a doua parte - "Declaratia vamala"
  IMAGINE CP 72 - a treia parte - "Declaratia vamala"
  IMAGINE CP 72 (spatiu autocopiant peste "Buletin de expeditie")
  IMAGINE CP 72 - a patra parte - "Buletin de expeditie"
  IMAGINE CP 72 (spatiu autocopiant peste "Copia etichetei adresa")
  IMAGINE CP 72 - a cincea parte (facultativa)- "Copie a etichetei adresa"
  ----------
  Imaginile repr. CP 71 și CP 72 au fost introduse de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  2. O declarație vamală CN 23 este anexată fiecărui colet, fie ca formular unic, fie ca parte dintr-un formular compus CP 72. Conținutul coletului trebuie să fie indicat aici în detaliu, mențiuni cu caracter general nu sunt admise. Declarația vamală trebuie să fie solid atașată buletinului de expediție.
  3. Expeditorul poate atașa de asemenea la buletinul de expediție orice document (factură, licență de export, licență de import, certificat de origine, certificat de sănătate, etc.) necesar tratamentului vamal în țara de plecare și în țara de destinație.
  4. Adresa expeditorului și cea a destinatarului cât și toate celelalte indicații de furnizat de către expeditor trebuie să fie identice pe colet și pe buletinul de expediție. În caz de divergențe, indicațiile figurând pe colet sunt valabile.
  5. Cu excepția coletelor cu valoare declarată, a coletelor scutite de taxe și de drepturi și a coletelor contra ramburs, un singur buletin de expediție, însoțit de numărul declarațiilor vamale cerut pentru un singur colet, poate servi pentru mai multe colete, dacă acestea sunt depuse simultan la același birou și de către același expeditor, îndrumate pe aceeași cale, supuse acelorași taxe și destinate aceleiași persoane. Numele și adresa completă a expeditorului și a destinatarului trebuie să fie înscrise corect și integral pe fiecare colet. Totuși, fiecare administrație poate pretinde un buletin de expediție și numărul regulamentar de declarații vamale pentru fiecare colet.
  ART. RC 122
  Instrucțiuni ale expeditorului în momentul prezentării
  1. În momentul prezentării unui colet, expeditorul este obligat să indice tratamentul de aplicat în caz de nepredare. În acest scop, expeditorul bifează rubrica desemnată în buletinul de expediție.
  2. El nu poate da decât una dintre instrucțiunile următoare:
  2.1. Înapoierea imediată la expeditor, pe calea cea mai economică, sau pe cale aeriană;
  2.2. Înapoierea la expeditor, pe calea cea mai economică, sau pe cale aeriană, la expirarea unui termen care nu poate depăși termenul de păstrare reglementat în țara de destinație;
  2.3. Reexpedierea, pe calea cea mai economică sau pe cale aeriană, a coletului pentru a fi remis destinatarului;
  2.4. Abandonarea coletului de către expeditor
  3. Administrațiile de origine au posibilitatea de a nu autoriza toate instrucțiunile menționate la punctul 2. În acest caz, ele reduc numărul de rubrici în consecință. Totuși ele trebuie întotdeauna să menționeze instrucțiunile 2.1 și 2.4. Expeditorului îi este permis să reproducă sau să imprime pe buletinul de expediție doar una din instrucțiunile autorizate. Instrucțiunea indicată pe buletinul de expediție trebuie să fie reprodusă și pe colet fie cu ajutorul unei copii a buletinului de expediție CP 71 sau a foii "etichetă-adresă" din formularul CP 72, fie de o altă manieră ce respectă instrucțiunea dată pe acest formular. Ea trebuie să fie redactată în franceză, sau într-o limbă cunoscută în țara de destinație.
  4. Dacă expeditorul dorește să interzică orice reexpediere, coletul și buletinul de expediție trebuie să fie prevăzute cu mențiunea "A nu se reexpedia" ("Ne pas reexpedier") redactată în franceză sau o limbă cunoscută în țara de destinație.
  5. Coletele sunt returate fără aviz dacă expeditorul nu a dat instrucțiuni sau dacă acestea sunt contradictorii.
  ART. RC 123
  Formalități de completat de către biroul de origine
  1. Biroul de origine sau biroul de schimb expeditor este obligat să aplice pe colet, lângă adresă, și pe buletinul de expediție o etichetă CP 73. Această etichetă trebuie să indice clar numărul de serie al coletului și numele biroului de origine. Dacă administrația de origine o permite, partea etichetei CP 73 de aplicat pe buletinul de expediție poate fi înlocuită cu o indicație preimprimată având aceeași prezentare ca partea corespondentă a etichetei.
  IMAGINE CP 73
  ----------
  Imaginea repr. CP 73 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  2. Greutatea coletului, în kilograme și sute de grame, trebuie să fie indicată pe colet și pe buletinul de expediție. Orice fracțiune de sută de grame este rotunjită la suta superioară.
  3. O ștampilă cu dată este aplicată pe buletinul de expediție.
  4. Timbrele sau indicațiile de francare conforme oricărui alt procedeu autorizat prin reglementarea administrației de origine sunt aplicate fie pe colet, fie pe buletinul de expediție.
  5. Administrațiile pot să se înțeleagă să nu efectueze formalitățile menționate la 1 și 4.
  6. Același birou de origine sau același birou de schimb expeditor nu poate folosi în același timp două sau mai multe serii de etichete, decât dacă seriile sunt diferențiate printr-un semn distinctiv.


  Capitolul 3 Servicii speciale
  ART. RC 124
  Colete cu valoare declarată
  1. Coletele pot fi schimbate cu asigurare de conținut pentru valoarea declarată de către expeditor. Acest schimb este limitat la relațiile dintre administrațiile care s-au declarat de acord cu acceptarea acestor trimiteri, fie reciproc, fie într-un singur sens.
  2. Declararea valorii.
  2.1. Suma valorii declarate este în principiu, nelimitată. Suma limită de declarare a valorii pe care fiecare administrație o poate fixa, nu poate fi mai mică de 4000 DST sau la o valoare cel puțin egală cu cea adoptată în serviciul său intern, dacă această valoare este mai mică de 4000 DST. În orice caz limita valorii adoptate pentru serviciul intern va fi aplicabilă numai dacă este egală sau mai mare decât despăgubirea fixată pentru un colet de un kilogram. Valoarea maximă va fi comunicată în DST Țărilor membre ale Uniunii.
  2.2. În relațiile dintre țările care au adoptat maxime diferite de declarare a valorii, limita cea mai joasă trebuie să fie respectată de ambele părți.
  2.3. Declararea valorii nu poate depăși valoarea reală a conținutului coletului, dar este permis de a nu declara decât o parte a acestei valori.
  2.4. Orice declarație frauduloasă a unei valori superioare valorii reale a conținutului unui colet este pasibilă de urmări judiciare prevăzute de legislația țării de origine.
  2.5. Valoarea declarată trebuie să fie exprimată în moneda țării de origine și înscrisă de expeditor pe colet și pe buletinul de expediție. Aceste indicații trebuie să fie formulate în caractere latine, în majuscule și în cifre arabe, fără ștersături sau supraimprimare. Suma valorii declarate nu poate fi indicată nici în creion, nici în creion chimic.
  2.6. Suma valorii declarate trebuie să fie transformată în DST de către expeditor, sau de către biroul de origine. Rezultatul transformării, rotunjit eventual la unitatea superioară, trebuie să fie indicat în cifre alături sau dedesubtul celor care reprezintă valoarea în moneda țării de origine. Transformarea nu se efectuează în relațiile directe între țările având monedă comună.
  2.7. Atunci când circumstanțe oarecare relevă o declarație frauduloasă a valorii superioare valorii reale a conținutului coletului, este avizată administrația de origine în cel mai scurt timp. Dacă este cazul, îi sunt transmise documentele anchetei. Dacă coletul nu a fost încă predat destinatarului, administrația de origine are posibilitatea de a cere înapoierea sa.
  3. Taxe
  3.1. Taxa coletelor cu valoare declarată trebuie să fie achitată dinainte.
  3.2. Ea se compune dintr-o taxă principală, o taxă de expediere percepută cu titlul facultativ și o taxă obișnuită de asigurare; suprataxele aeriene și taxele pentru servicii speciale se adaugă eventual la taxa principală; taxa de expediere indicativă maximală este aceeași cu taxa de recomandare a trimiterilor poștei de scrisori, și anume de 1,31 DST, sau taxa corespunzătoare din serviciul intern dacă aceasta este superioară sau în mod excepțional, o taxă a cărui indicativ maximal este de 3,27 DST.
  3.3. Taxa obișnuită de asigurare indicativă maximală este de 0,33 DST pentru fiecare 65,34 DST valoare declarată, sau fracție din 65,34 DST declarați, sau de 0,5% pe treaptă de valoare declarată.
  3.4. În cazul coletelor, taxa eventuală pentru riscuri de forță majoră va fi fixată în așa fel încât suma totală formată din această taxă și din taxa obișnuită de asigurare să nu depășească suma maximală a taxei de asigurare.
  3.5. În cazurile în care sunt necesare măsuri excepționale de securitate, administrațiile pot percepe asupra expeditorilor sau a destinatarilor, în plus față de taxele menționate de la 3.2 la 4, taxe speciale prevăzute de legislația lor internă.
  4. Administrațiile poștale au dreptul să furnizeze clienților lor un serviciu de trimiteri cu valoare declarată corespunzător altor specificații decât cele definite în articolul de față.
  5. Admitere
  5.1. Orice colet cu valoare declarată este supus regulilor particulare de condiționare de mai jos:
  5.1.1. trimiterile cu valoare declarată trebuie să fie confecționate în așa fel încât să nu poată fi spoliate fără a se deteriora anvelopa, ambalajul sau sigiliile și trebuie să fie sigilate prin mijloace eficace cu bandă adezivă fină, cu o ștampilă sau marca uniformă specială a expeditorului. În același timp, administrațiile pot conveni să nu ceară o astfel de ștampilă sau marcă.
  5.1.2. În ciuda dispozițiilor prevăzute la punctul 5.1.1., administrațiile pot cere ca trimiterile cu valoare declarată să fie sigilate cu sigilii identice de ceară, cu plumbi sau alte mijloace eficace, cu o ștampilă sau marcă uniformă specială a expeditorului.
  5.1.3. ștampilele, sigiliile, etichetele de orice fel și când este cazul, timbrele poștale aplicate pe aceste colete trebuie să fie spațiate, în așa fel încât să nu ascundă deteriorările ambalajului.
  5.1.4. etichetele și ștampilele nu trebuie să fie îndoite pe două din fețele ambalajului în așa fel încât să acopere o margine.
  5.1.5. o etichetă adresă poate fi lipită chiar pe ambalaj.
  5.2. Fiecare administrație are posibilitatea de a fixa o sumă maximă de declarare a valorii până la concurența asupra căreia ea va renunța să aplice dispozițiile prevăzute la 5.1.1 și 5.1.2. Se aplică valoarea cea mai mică în relațiile între țările ale căror administrații au fixat maxime diferite.
  5.3. O recipisă trebuie să fie livrată gratuit, în momentul prezentării, expeditorului unui colet cu valoare declarată.
  6. Desemnarea și tratarea coletelor.
  6.1. Orice colet cu valoare declarată și buletinul său de expediție trebuie prevăzut cu o etichetă roz CP 74. Aceasta trebuie să poarte, în caractere latine, litera "V", numele biroului de origine și numărul de serie al coletului. Ea trebuie să fie lipită pe colet pe partea cu adresa și în apropierea acesteia.
  IMAGINE CP 74
  ----------
  Imaginea repr. CP 74 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  6.2. Administrațiile au totuși posibilitatea de a utiliza simultan eticheta CP 73 prevăzută la articolul RC 123.1 și o etichetă roz, de mici dimensiuni, purtând în caractere foarte aparente mențiunea "Valoare declarată" ("Valeur declaree").
  6.3. Greutatea în kilograme și zeci de grame este indicată, pe de o parte, pe colet pe fața cu adresa și pe buletinul de expediție în locul rezervat. Orice fracțiune de zeci de grame este rotunjită la zecimea superioară.
  6.4. Nici un număr de serie nu trebuie trecut pe spatele coletului cu valoare declarată de către administrațiile intermediare.
  7. Procedura de distribuire
  7.1. Rolul biroului de destinație
  7.1.1. La distribuirea sau predarea unui colet cu valoare declarată, administrația de distribuire trebuie să obțină semnătura persoanei care primește trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care confirmă primirea, persoană responsabilă din punctul de vedere al legislației țării de distribuire.
  ----------
  Pct. 7.1.1. al art. RC 124 a fost modificat de subpct. 2 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  ART. RC 125
  Colete contra ramburs
  1. Coletele pot fi trimise contra ramburs. Schimbul coletelor contra ramburs se efectuează în baza unui acord anterior între administrațiile de origine și de destinație.
  2. Colete admise și taxe
  2.1. Pe baza acordurilor bilaterale, pot fi trimise coletele care îndeplinesc condițiile stabilite în acest Regulament.
  2.2. Administrația de origine a coletului trebuie să decidă liber suma ce urmează a fi plătită de expeditor în concordanță cu taxele poștale plătibile din categoria din care aparțin coletele.
  3. Rolul biroului de prezentare
  3.1. Indicațiile ce trebuie date pe coletele și buletinele de expediție
  3.1.1. Coletele grevate de ramburs și buletinele de expediție corespondente trebuie să poarte, înscris foarte vizibil, în apropierea adresei, în ceea ce privește coletele, mențiunea "Remboursement" ("Ramburs") urmată de indicația sumei de plată a rambursului, conform dispozițiilor prevăzute în articolele RF 201.2 și RF 303 din Regulamentul Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.
  3.1.1. Expeditorul trebuie să indice, în apropierea adresei coletului și pe spatele buletinului de expediție, numele și adresa sa în caractere latine.
  3.2. Eticheta
  3.2.1. Buletinele de expediție ale coletelor contra ramburs sunt însoțite de o etichetă de culoare portocalie, conform modelului CN 29. Dacă buletinul de expediție este introdus într-o anvelopă autocolantă și poartă indicația exactă a sumei de plătit la distribuire, eticheta CN 29 nu mai este obligatorie. În plus, coletele ramburs sunt însoțite, în apropierea adresei, de două etichete suplimentare conform modelelor CN 29 bis și respectiv CP 95.
  IMAGINE CP 95
  ----------
  Imaginea repr. CP 95 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  3.3. Formulare asociate coletelor
  3.3.1. Orice colet contra ramburs trebuie să fie însoțit de un formular de mandat conform dispozițiilor articolului RF 201.2 din Regulamentul Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.
  4. Rolul biroului de destinație
  4.1. Coletele grevate de ramburs sunt predate destinatarilor în condițiile fixate de administrația de destinație. Sumele încasate sunt tratate potrivit articolului RF 701 din Regulamentul Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.
  5. Reexpedierea
  5.1. Orice colet grevat de ramburs poate fi reexpediat dacă țara noii destinații asigură în relațiile cu țara de origine, serviciul de trimiteri în speță.
  6. Despăgubirile
  6.1. În cazul livrării unui colet cu ramburs fără colectarea sumei de ramburs, administrația de destinație trebuie să plătească administrației de expediere o despăgubire corespunzătoare sumei de rambursat.
  6.2. Dacă trimiterea este parțial spoliată, despăgubirea trebuie stabilită la valoarea reală a pagubei pe baza sumei de ramburs.
  6.3. În eventualitatea pierderii despăgubirea se limitează la suma totală de ramburs.
  ART. RC 126
  Coletele expres
  1. Desemnarea coletelor
  1.1. Fiecare colet expres și buletinul său de expediție trebuie să fie prevăzute cu o etichetă roșu deschis pe care este printat foarte vizibil indicația "Expres". Această etichetă trebuie să fie atașată de câte ori este posibil lângă numele locului de destinație.
  2. Taxe
  2.1. Taxa indicativă maximă suplimentară pentru coletele expres trebuie să fie de 1,63 DST. Această taxă trebuie să fie plătită în totalitate în avans. Este plătibilă chiar și în cazul în care coletul nu poate fi livrat expres, ci numai avizul de sosire.
  2.2. O taxă adițională poate fi colectată în conformitate cu prevederile ce se referă la expedierile de același tip din serviciul intern, când livrarea expres implică cereri speciale. Această taxă trebuie să fie plătită chiar și în cazul în care coletul este returat expeditorului sau redirecționat. În acest caz, suma indicativă maximă suplimentară fixată în 2.1 este de 1,63 DST.
  2.3. Destinatarii pot cere biroului de destinație, sub rezerva dispozițiilor menționate în 2.1, livrarea expres a trimiterilor care le sunt destinate, dacă regulamentele administrației de destinație permit acest lucru. În acest caz administrația de destinație trebuie să fie autorizată să colecteze la livrare suma care se aplică în serviciul său intern.
  3. Tratarea coletelor
  3.1. În țările în care administrația poștală nu asigură predarea la domiciliu, coletele expres dau loc la predarea printr-un curier special a unui aviz de sosire. Avizul poate fi transmis prin mijloace de telecomunicații.
  3.2. Dacă domiciliul destinatarului este situat în afara zonei locale de predare a oficiului de destinație predarea unui colet expres sau a unui aviz de sosire prin curier special nu este obligatorie.
  3.3. Livrarea prin curier special a unui colet expres sau a avizului de sosire trebuie să fie făcută cel puțin o dată. Dacă prima încercare este fără succes orice altă încercare de livrare a coletului sau a avizului de sosire prin curier special nu este neapărat obligatorie.
  3.4. Administrațiile care participă la schimbul de colete expres trebuie să ia toate măsurile pentru a grăbi vămuirea.
  ART. RC 127
  Colete cu confirmare de primire
  1. Pentru acele administrații care oferă servicii de confirmare de primire clienților lor, expeditorul unui colet poate solicita o confirmare de primire în momentul prezentării coletului plătind o taxă a cărei valoare maximă indicativă este stabilită la punctul 3.1. Confirmarea de primire este returată expeditorului pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață). Administrațiile pot restricționa acest serviciu pentru coletele cu valoare declarată dacă o astfel de restricție există în serviciul său intern.
  2. Desemnarea coletelor
  2.1. Fiecare colet pentru care expeditorul solicită o confirmare de primire va purta la vedere ștampila A.R. Aceeași indicație va fi făcută pe buletinul de expediție.
  2.2. Coletele cu confirmări de primire sunt însoțite de un exemplar al formularului CN 07 completat corect. Acest formular este atașat la buletinul de expediție. Dacă formularul CN 07 nu ajunge în oficiul de destinație, acel oficiu va face automat un nou aviz de primire.
  3. Taxarea
  3.1. Taxa maximă indicativă pentru o confirmare de primire prevăzută la punctul 1 este 0,98 DST.
  4. Tratarea confirmărilor de primire
  4.1. Cu prioritate, confirmarea de primire trebuie semnată de către destinatar, iar dacă acest lucru nu este posibil, de o altă persoană autorizată conform reglementărilor țării de destinație. Dacă aceste reglementări permit confirmarea de primire, aceasta poate fi semnată de către un lucrător al oficiului de destinație. În afara semnăturii, a numelui, cu litere majuscule, orice altă indicație clară și lizibilă permițând identificarea formală a autorului semnăturii trebuie, de asemenea, înscrisă.
  ----------
  Alin. 4.1. al art. RC 127 a fost modificat de subpct. 3 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  4.2. Imediat ce coletul a fost livrat, oficiul de destinație returează formularul CN 07 completat corect, la adresa specificată de către expeditor. Acest formular este transmis deschis și gratuit pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață). În cazul în care confirmarea de primire este returată fără a fi completată corect, neregula este semnalată prin intermediul formularului CN 08 specificat la articolul RC 144, la care este atașată confirmarea de primire în cauză.
  4.3. Când expeditorul reclamă o confirmare de primire care nu i-a parvenit într-o perioadă considerată normală, acest aviz este cerut gratuit prin intermediul formularului CN 08. Un duplicat al avizului de primire având înscris pe față cu litere îngroșate cuvântul "Duplicata", este atașat la reclamația CN 08. Aceasta este tratată în conformitate cu articolul RC 144.
  ART. RC 128
  Colete scutite de taxe și drepturi
  1. În relațiile dintre administrațiile poștale care s-au declarat de acord în această privință, expeditorii pot să ia în sarcina lor, conform unei declarații anterioare dată oficiului de origine, totalitatea taxelor și a drepturilor cu care coletele sunt grevate la livrare.
  2. Expeditorul trebuie să se angajeze să plătească sumele care ar putea fi reclamate de biroul de destinație. Dacă este cazul, trebuie să facă o plată provizorie.
  3. Administrația de origine percepe de la expeditori o taxă, a cărei sumă maximă indicativă prevăzută la punctul 6.1, și pe care ea o reține ca remunerație pentru serviciile furnizate în țara de origine.
  4. Administrația de destinație este autorizată să perceapă o taxă de comision a cărei sumă maximă indicativă este fixată la punctul 6.2. Această taxă este independentă de taxa de prezentare la vamă. Ea este percepută de la expeditori în profitul administrației de destinație.
  5. Desemnarea și tratarea coletelor
  5.1. Orice colet ce trebuie încredințat destinatarului scutit de taxe și de drepturi și buletinul său de expediție trebuie să poarte în caractere foarte vizibile, mențiunea "Franc de taxes et de droits" (Scutit de taxe și drepturi), sau o mențiune analogă în limba țării de origine. Coletul și buletinul de expediție sunt prevăzute cu o etichetă de culoare galbenă purtând, de asemenea, în caractere foarte vizibile, indicația "Franc de taxes et de droits" (Scutit de taxe și drepturi).
  5.2. Orice colet expediat scutit de taxe și de drepturi este însoțit de un buletin de francare CN 11, confecționat din hârtie galbenă. Expeditorul coletului completează textul buletinului de francare pe verso, pe partea dreaptă a părților A și B. Biroul expeditor adaugă aici indicațiile aferente serviciului poștal. Înscrierile expeditorului pot fi efectuate cu ajutorul indigoului. Textul trebuie să comporte angajamentul prevăzut la punctul 2. Buletinul de expediție, declarațiile vamale și buletinul de francare trebuie să fie solid atașate între ele.
  6. Taxe
  6.1. Suma maximă indicativă a taxei vizate la punctul 3 este 0.98 DST pe colet.
  6.2. Suma maximă indicativă a taxei de comision prevăzută la punctul 4 este de 0.98 DST pe colet.
  7. Înapoierea buletinelor de francare (partea A). Recuperarea taxelor și drepturilor
  7.1. Sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Poștei de Scrisori.
  7.2. În cazul în care expeditorul contestă suma cheltuielilor trecută pe partea A a buletinului de francare, administrația de destinație verifică valoarea sumelor plătite. Acesta intervine, dacă este cazul, pe lângă serviciile vamale din țara sa. După ce a procedat eventual la rectificări utile, ea înapoiază partea A a buletinului în cauză administrației de origine. De asemenea, dacă administrația de destinație constată o eroare, sau o omisiune privind cheltuielile referitoare la un colet scutit de taxe și drepturi a cărui parte A a buletinului de francare a fost înapoiată administrației de origine, acesta emite un duplicat rectificativ. Acesta transmite partea A administrației de origine în vederea regularizării.
  8. Decontarea cu administrația de prezentare
  8.1. Decontarea privind taxele, drepturile vamale și alte cheltuieli ce trebuie plătite de fiecare administrație în contul alteia este efectuată cu ajutorul conturilor particulare CN 12 întocmite trimestrial de administrația creditoare. Datele părților B ale buletinelor de francare pe care ea le-a păstrat sunt înscrise în ordinea alfabetică a birourilor care au avansat cheltuielile, respectând ordinea numerică care le-a fost dată. Nu se întocmește cont negativ.
  8.2. Contul particular, însoțit de părțile B ale buletinelor de francare, este transmis administrației debitoare cel mai târziu până la sfârșitul celei de-a doua luni următoare trimestrului la care se referă.
  8.3. Deconturile se fac prin intermediul contului CP 75 menționat la articolul RC 203.
  *Font 7*
  Administrația care întocmește contul CONT RECAPITULATIV CP 75
                                                 State (formular CP 94)
                                                 Data Referința noastră

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │Administrația care expediază caietele │Luna │Anul │
  │ ├──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┤
  │ │Trimestrul │Semestrul │Anul │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┘
  │Metoda de reglare [ ] Direct [ ] Via UPU*Clearing │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

     Indicații
     Se întocmește în dublu exemplar. Se completează la mașina de scris sau computer
  ┌────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │ │ │Sume datorate în conformitate cu statul (formular │ │
  │Nr. de serie│Biroul de schimb de destinație│CP 94) administrației │ Observații │
  │ │ │ │ │
  │ │ │ care întocmește contul │ expeditoare │ │
  ├────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ │DST │ │DST │ │ │
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  ├────────────┴──────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  │Totaluri │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  │De dedus │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────│────────┼───────────────│────────┼──────────────────────────────┤
  │Sold creditor │ │ ──── │ │ ──── │ │
  ├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┤
  │Numele administrației creditoare │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Administrația care întocmește contul Văzut și acceptat de către administrația care expediază coletele
  Semnătura Loc, data și semnătura


  ____________________________________ ________________________________________________________________
     Dimensions 210 x 297 mm

  ----------
  Imaginea repr. CP 75 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  8.4. În afară de cazul în care administrațiile interesate nu au convenit altfel, suma ultimei linii din contul CN 12 va trebui să fie inclusă de administrația creditoare în următorul cont CP 75 trimis de această administrație, cu justificare în coloana "Observații".
  8.5. Pentru cazul în care administrația nu va utiliza contul CP 75 în relațiile sale cu administrația debitoare, contul CN 51 va putea fi, cu titlu de excepție, utilizat într-un mod similar.
  ART. RC 129
  Colete fragile. Colete voluminoase
  1. Orice colet care conține articole care se pot sparge ușor și care este necesar a fi manevrat cu atenție specială este denumit "colet fragil".
  2. Este denumit "colet voluminos" orice colet:
  2.1. ale cărui dimensiuni depășesc limitele stabilite în acest Regulament sau cele pe care administrațiile pot să le fixeze între ele.
  2.2. care prin forma sau structura sa, nu se pretează ușor la încărcarea cu alte colete sau care cere precauții speciale.
  3. Coletele fragile și coletele voluminoase sunt pasibile unei taxe suplimentare, a cărei sumă maximă indicativă este stabilită la punctul 6.1. Dacă coletul este fragil și voluminos taxa suplimentară nu este percepută decât o singură dată. Totuși. suprataxele aeriene privind aceste colete, nu suportă nici o majorare.
  4. Schimbul de colete fragile și colete voluminoase este limitat la relațiile între administrațiile care acceptă aceste trimiteri.
  5. Desemnarea coletelor fragile și a coletelor voluminoase
  5.1. Sub rezerva de a respecta regulile generale de condiționare și ambalare, orice colet fragil trebuie să fie prevăzut, fie de către expeditor, fie de către biroul de origine, cu o etichetă cu o imagine reprezentând un pahar imprimat roșu pe fond alb.
  5.2. Buletinul de expediție corespunzător trebuie să fie prevăzut, pe față, cu o mențiune foarte vizibilă "Colis fragile" ("Colet fragil"), scrisă de mână, sau imprimată pe o etichetă.
  5.3. Orice colet a cărui fragilitate a conținutului este semnalată printr-un semn exterior oarecare aplicat de expeditor este prevăzut obligatoriu de către biroul de origine cu eticheta prevăzută la 5.1. Taxa suplimentară corespunzătoare este percepută. Dacă expeditorul nu dorește ca acest colet să fie tratat ca fragil, biroul de origine anulează semnul aplicat de expeditor.
  5.4. Orice colet voluminos și fața buletinului de expediție corespondent trebuie să fie prevăzute cu o etichetă purtând, în caractere foarte vizibile, mențiunea "Encombrant" ("Voluminos").
  5.5. Administrațiile care admit limitele de dimensiuni fixate la articolul RC 115.1 au posibilitatea de a taxa ca voluminos orice colet ale cărui dimensiuni depășesc limitele indicate la articolul RC 115.2, dar a cărui greutate este inferioară celei de 10 Kg. În asemenea caz, mențiunea "Voluminos" trebuie să fie completată, doar pe buletinul de expediție, prin cuvintele "În virtutea articolului RC 129.5.5".
  6. Taxe
  6.1. Suma maximă indicativă a taxei suplimentare vizată la punctul 3 este de 50% din taxa principală.
  ART. RC 130
  Serviciul de grupaj "Consignment"
  1. Administrațiile poștale pot să convină între ele să participe la un serviciu de grupaj denumit "Consignment" opțional pentru trimiterile grupate de la un singur expeditor destinate străinătății.
  2. În măsura în care este posibil, acest serviciu este identificat prin logo-ul definit la punctul 4.
  3. Detaliile acestui serviciu sunt stabilite bilateral între administrația de origine și cea de destinație în baza dispozițiilor definite de Consiliul de Exploatare Poștală.
  4. Identificarea serviciului de grupaj "Consignment"
  4.1. Logo-ul destinat să identifice serviciul de grupaj "Consignment"*) este compus din următoarele elemente:
  - cuvântul "CONSIGNMENT" în albastru;
  - trei benzi orizontale (una roșie, una albastră și una verde).
  ART. RC 131
  Serviciul de logistică integrată
  1. În cadrul schimburilor între administrațiile care au decis să asigure această prestație, serviciul de logistică integrată poate să includă colectarea, primirea, prelucrarea, depozitarea, manipularea, expedierea, transferul, transportul și livrarea fizică de documente sau de mărfuri izolate sau grupate.
  2. Modalitățile referitoare la un serviciu de logistică integrată privind două sau mai multe administrații poștale trebuie să se bazeze pe acorduri bilaterale. Aspectele care nu sunt menționate în mod expres de acestea din urmă sunt supuse dispozițiilor corespunzătoare din Actele Uniunii.
  3. Tarifele inerente acestui serviciu sunt stabilite de către administrațiile de origine ținând cont de costurile și cererile pieței.


  Capitolul 4 Materiale periculoase a căror introducere în coletele poștale este interzisă. Excepții la interdicții. Colete acceptate din greșeală. Reexpediere. Înapoierea la expeditor. Retragere. Reclamații
  ART. RC 132
  Materiale periculoase a căror introducere în coletele poștale este interzisă
  1. Obiectele vizate prin "Recomandările referitoare la transportul mărfurilor periculoase, stabilite de către Națiunile Unite, cu excepția anumitor mărfuri periculoase și materii radioactive" prevăzute în prezentul Regulament, precum și prin "Instrucțiunile tehnice ale Organizației Aviației Civile Internaționale" (OACI) și "Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase" al Asociației Transportului Aerian Internațional (IATA) sunt considerate ca materiale periculoase conform dispozițiilor articolului 15.3 al Convenției, și introducerea lor în coletele poștale este interzisă.
  ART. RC 133
  Excepții la interdicții
  1. Interdicția privind stupefiantele și substanțele psihotrope nu se aplică expedițiilor efectuate în scop medical sau științific, pentru țările care admit această condiție.
  2. Dacă reglementarea interioară a administrațiilor interesate o permite, coletele pot conține orice document schimbat între expeditorul și destinatarul coletului, sau persoane locuind cu ei.
  3. Articolul 15.6.1.3 al Convenției nu este aplicabil atunci când schimbul de colete între două administrații, care admit schimbul coletelor cu valoare declarată, nu se poate efectua decât în tranzit deschis prin intermediul unei administrații care nu le admite.
  ART. RC 134
  Tratarea coletelor acceptate din greșeală
  1. Coletele conținând obiectele citate la articolul 15.2, 15.4.3 și 15.5 din Convenție și acceptate din greșeală la expediție sunt tratate conform legislației din țara administrației care le constată prezența.
  2. În cazul introducerii unei singure corespondențe neautorizate conform articolului 15.5 din Convenție, aceasta este tratată ca o trimitere poștală de corespondență netimbrată. Coletul nu poate fi înapoiat expeditorului pentru acest motiv.
  3. Administrația de destinație este autorizată să livreze destinatarului, în condițiile fixate de reglementarea sa, un colet fără valoare declarată provenind dintr-o țară care admite declararea valorii și conținând obiectele citate la articolul 15.6.1.2 și 15.6.1.3 din Convenție. Dacă livrarea nu este admisă, coletul este înapoiat expeditorului.
  4. Dispozițiile de la pct. 3 sunt aplicabile coletelor ale căror greutăți sau dimensiuni depășesc sensibil limitele admise. Totuși, aceste colete pot fi, eventual, livrate destinatarului dacă acesta a achitat în prealabil taxele datorate.
  5. Dacă un colet admis din greșeală sau o parte din conținutul lui, nu sunt nici predate destinatarului nici înapoiate expeditorului, administrația de origine trebuie să fie informată fără întârziere de tratamentul aplicat acestui colet. Această informație trebuie să indice în mod precis interdicția sub incidența căreia cade coletul sau obiectele care au determinat sechestrul.
  6. În caz de sechestrare a unui colet admis din greșeală la expediție, administrația de destinație sau administrația de tranzit trebuie să informeze administrația de origine prin trimiterea unui formular CN 13.
  ART. RC 135
  Condiții de reexpediere a coletelor
  1. Reexpedierea în interiorul țării de destinație se poate efectua la cererea expeditorului sau a destinatarului, sau din oficiu dacă regulamentul acestei țări o permite.
  2. Reexpedierea în afara țării de destinație nu poate fi făcută decât la cererea expeditorului sau a destinatarului. În acest caz, coletul trebuie să corespundă condițiilor cerute pentru noua transmitere.
  3. La cererea expeditorului sau destinatarului, reexpedierea poate avea loc pe cale aeriană. Plata suprataxelor aeriene aferente noii transmiteri trebuie să fie garantată.
  4. Pentru prima reexpediere, sau pentru orice eventuală reexpediere ulterioară a fiecărui colet, pot fi percepute:
  4.1. taxe autorizate pentru această reexpediere prin regulamentul administrației interesate, în cazul reexpedierii în interiorul țării de destinație.
  4.2. cotele-părți și suprataxele aeriene pe care le comportă nouă transmitere, în cazul reexpedierii în afara țării de destinație.
  4.3. taxele și drepturile pentru care administrațiile de destinație anterioare nu acceptă anularea.
  5. Taxele, cotele-părți și drepturile menționate la pct. 4 sunt percepute de la destinatar.
  6. Dacă taxele, cotele-părți și drepturile menționate la pct. 4 sunt achitate în momentul reexpedierii, coletul este tratat ca și cum ar fi fost originar din țara de reexpediere și destinat noii țări de destinație.
  7. Dacă un colet expres de reexpediat a dat loc unei încercări infructuoase de livrare la domiciliu prin comisionar special, biroul de reexpediere trebuie să bareze eticheta sau mențiunea "EXPRES" cu două linii groase transversale.
  ART. RC 136
  Termene de păstrare
  1. Orice colet a cărui sosire a fost anunțată destinatarului este păstrat la dispoziția sa cincisprezece zile sau, cel mult, o lună socotind de a doua zi de la expedierea avizului. Acest termen poate fi în mod excepțional prelungit la două luni dacă regulamentul administrației de destinație o permite.
  2. În cazul în care sosirea coletului nu a putut fi anunțată destinatarului, se aplică termenul de păstrare prescris prin regulamentul țării de destinație. Același lucru este valabil pentru coletele adresate la post restant. Acest termen începe să curgă de a doua zi din care coletul este ținut la dispoziția destinatarului. Acesta nu poate depăși două luni. Înapoierea coletului trebuie să aibă loc într-un termen mai scurt dacă expeditorul o cere într-o limbă cunoscută în țara de destinație.
  3. Termenele de păstrare prevăzute la 1 și 2 sunt aplicabile, în caz de reexpediere, coletelor ce trebuie distribuite de către noul birou de destinație.
  4. Dacă, la sfârșitul controlului vamal asupra unui colet, s-a scurs o perioadă de timp mai mare de trei luni, administrația de destinație trebuie să ceară administrației de origine instrucțiuni referitoare la colet.
  5. Dacă administrația de destinație nu se conformează dispozițiilor prevăzute la punctele 1 - 4 ea este obligată să plătească cotele-părți și taxele datorate pentru înapoierea la origine.
  ART. RC 137
  Coletele reținute din oficiu
  1. Pentru orice colet reținut din oficiu sau în instanță din cauze de spoliere, avarie, sau alte cauze de aceeași natură, administrația de destinație întocmește un buletin de verificare CP 78. Această măsură nu este, totuși, obligatorie în caz de forță majoră sau dacă numărul de colete reținute din oficiu face practic imposibilă transmiterea unui aviz.
  *Font 7*
  Administrația poștală de origine BULETIN DE VERIFICARE CP 78
                                                       Data Nr. Depeșa nr.

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Biroul de origine a buletinului │Data expedierii │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Vapor │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Biroul de destinație a buletinului │Nr. liniei aeriene │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Biroul de schimb expeditor │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Biroul de schimb de destinație │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Codul de eveniment

    [ ] 20-Primit aici în bună stare [ ] 24-Diferența mare de greutate sau [ ] 29-Transportatorul a predat
                                                       pierdere de trimiteri dar fără urme recipientul la adresa greșită
    [ ] 21-Deteriorat de intemperii sau de o exterioare de efracție [ ] 30-Recipient primit aici fără
        manipulare greșită (fără urme de furt) [ ] 25-Recipient primit cu codul în bare etichetă
    [ ] 22-Primit tăiat, rupt sau spart și ilizibil [ ] 31-Recipientul nu a ajuns aici
        conținutul alterat [ ] 26-Furat/spoliat aici (semne că
    [ ] 23-Sigiliu deteriorat sau lipsă și furtul s-a produs) [ ] 32-Administrația de origine a
        conținut alterat [ ] 27-Găsit aici fără protecție sau indicat o adresă greșită pe
                                                       abandonat etichetă
                                                   [ ] 28-Transportatorul nu a reușit să
                                                       îmbarce recipientul sau să se ocupe
                                                       de transbordarea sa
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    [ ] Document absent (rugăm transmiteți [ ] Borderou CN 38 [ ] Foaie de rută CP 88
        o copie)
    [ ] Neregulă [ ] Foaie de rută CP 87
  ┌────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ │Număr total de colete│Greutate brută│Valoare declarată│Număr de recipienți │Cote părți datorate │
  │ │ │ │ │ Saci │ Casete │ Altele │Total │ │
  │Colete înscrise ├─────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────┴─────────┴─────────┴──────┼────────────────────┤
  │ │ │kg │DST │ │DST │
  ├────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Colete primite │ │ │ │ │ │
  └────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────┘
   1. Nereguli
  ┌─────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Nr. coletului│Biroul de origine│Adresa completă a destinatarului sau biroul│ Greutate │ Observații │
  │ │ │ de destinație │ │ │
  ├─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────┬─────────┼─────────────────────┤
  │ │ │ │kg │g │ │
  ├─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
  ├─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
  ├─────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────────────┤
  │[ ] │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Erori
  ┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
  │ │ │ │ Greutatea │ │ Înscrierea │ Rectificarea │
  │Nr. coletului│Biroul de origine│Țara de destinație│ │Nr. coloanei│biroului de schimb│biroului de schimb │
  │ │ │ │Indicată │Constantă │ │ expeditor │ de destinație │
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┬────┼──────┬────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │ │kg │g │kg │g │ │DST │ │DST │ │
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┼────┼──────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┼────┼──────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┼────┼──────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┼────┼──────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  ├─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────┼────┼──────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  ├─────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────┴────┴──────┴────┴────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
  │Totaluri │ │ │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘
   Dimensions 210 x 297 mm


  3. Alte observații CP 78 (verso)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Transportatorul sau reprezentantul sau
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nume și calitate │Semnătura │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Biroul care întocmește buletinul [ ] Văzut și acceptat [ ] Văzut și notat
  Semnătura agenților Biroul de destinație a buletinului
                                                                         Loc, data și semnătura responsabilului


  ................................ ....................................................

  ----------
  Imaginea repr. CP 78 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  2. Buletinul de verificare CP 78 este întocmit de către administrația intermediară în cauză pentru orice colet reținut din oficiu în cursul transportului fie de către serviciul poștal (întrerupere accidentală de trafic), fie de către vamă. Rezerva prevăzută la 1 se aplică în egală măsură în acest caz.
  3. Buletinul de verificare CP 78 trebuie să reproducă toate indicațiile care figurează pe etichetele CP 74 și CP 73 cât și data de prezentare a coletului. Buletinul de verificare CP 78 este adresat, pe calea cea mai rapidă, administrației țării de domiciliu al expeditorului.
  4. Buletinul de verificare CP 78 este însoțit de o copie a buletinului de expediție. În cazurile vizate la 1 și 2, formularul CP 78 trebuie să poarte, în caractere foarte vizibile, mențiunea "Colis retenu d'office" (Colet reținut din oficiu). Dacă coletul este în instanță din cauze de spoliere sau avarie, el face obiectul unui proces verbal CN 24. O copie a procesului-verbal care furnizează informații despre dimensiunile pagubei trebuie să fie anexată formularului CP 78.
  5. Mai multe colete prezentate simultan de către același expeditor pe adresa aceluiași destinatar pot face obiectul unui singur buletin de verificare CP 78, chiar dacă aceste colete au fost însoțite de mai multe buletine de expediție. În acest caz, toate aceste buletine sunt anexate la buletinul CP 78.
  6. Ca regulă generală, un buletin CP 78 este schimbat între biroul de destinație și biroul de schimb de origine. Totuși, fiecare administrație poate cere ca buletinele CP 78 privind serviciul său să fie transmise administrației sale centrale sau unui birou special desemnat. Numele acestui birou trebuie să fie indicat administrațiilor prin intermediul Biroului internațional. Administrației țării de domiciliu al expeditorului îi revine obligația de a-l aviza pe acesta. Schimbul de buletine de verificare CP 78 trebuie să fie pe cât posibil accelerat de către toate birourile interesate.
  ART. RC 138
  Înapoierea la expeditor a coletelor nepredate
  1. Orice colet care nu poate fi livrat destinatarului sau dacă este reținut din oficiu, este tratat în conformitate cu instrucțiunile date de expeditor în cadrul limitelor fixate în articolul RC 122.
  2. Înapoierea unui colet care nu a putut fi predat are loc imediat dacă:
  2.1. expeditorul a cerut înapoierea imediată;
  2.2. expeditorul a făcut o cerere neautorizată;
  2.3. instrucțiunile expeditorului date în momentul prezentării nu au atins rezultatul dorit.
  3. Înapoierea unui colet care nu a putut fi livrat are loc în cazurile următoare imediat după expirarea:
  3.1. termenului eventual fixat de către expeditor;
  3.2. termenelor de păstrare prevăzute la articolul RC 136, dacă expeditorul nu s-a conformat articolului RC 122. În acest caz expeditorului i se pot cere instrucțiuni pe orice cale convenabilă;
  3.3. unui termen corespunzător termenului de păstrare a coletelor contra ramburs neplătite aplicat în regimul intern.
  4. Orice colet este înapoiat pe calea utilizată în mod normal pentru expedierea depeșelor a căror prioritate este cea mai redusă. El este înapoiat prin avion numai dacă expeditorul a garantat plata suprataxelor aeriene. Totuși, atunci când calea de suprafață nu mai este folosită de către țara care îl înapoiază, acesta are obligația de a transmite trimiterile nedistribuibile pe calea cea mai adecvată pe care o utilizează.
  5. Biroul care efectuează înapoierea unui colet menționează cauza nepredării pe colet și pe buletinul de expediție. El utilizează în acest scop o ștampilă sau o etichetă CN 15. În cazul lipsei buletinului de expediție, motivul returului este înscris pe foaia de rută. Mențiunea trebuie redactată în limba franceză. Fiecare administrație are posibilitatea de a adăuga traducerea în propria limbă și orice altă indicație.
  6. Biroul de destinație trebuie să bareze indicațiile care îl privesc și să treacă pe fața coletului și pe buletinul de expediție mențiunea "Retour" (înapoiat). El trebuie să aplice ștampila sa cu data alături de această mențiune.
  7. Coletele sunt înapoiate expeditorului în ambalajul lor inițial. Ele sunt însoțite de buletinul de expediție întocmit de expeditor. Dacă un colet trebuie să fie reambalat sau buletinul de expediție inițial înlocuit, numele biroului de origine al coletului, numărul de serie inițial și, dacă este posibil, data prezentării trebuie să figureze pe noul ambalaj și pe buletinul de expediție.
  8. Dacă un colet avion este înapoiat pe cale de suprafață, eticheta "PAR AVION" și toate adnotările referitoare la transmiterea pe cale aeriană trebuie să fie barate din oficiu.
  9. Un colet înapoiat expeditorului este supus cotelor-părți pe care le comportă noua transmitere. El este supus de asemenea taxelor și drepturilor neanulate care sunt datorate administrației de destinație în momentul înapoierii la expeditor. Acest colet este tratat de către administrația de destinație conform propriei sale legislații. Totuși, dacă expeditorul abandonează un colet care nu a putut fi predat destinatarului, nici expeditorului, nici administrațiile nu sunt obligate să plătească taxe poștale, drepturi vamale sau alte cheltuieli la care ar putea fi expus coletul respectiv.
  10. Atribuirea și recuperarea cotelor-părți, taxelor și drepturilor de care este grevat coletul sunt efectuate așa cum este menționat la articolul RC 198. Ele trebuie să fie indicate în detaliu pe un borderou de taxe CP 77. Borderoul este lipit pe o margine de buletinul de expediție.
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ BORDEROU DE TAXE CP 77 │
  │ │
  │ Administrația Data │
  │ │
  │ Biroul de schimb │
  │ │
  │ │
  │ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
  │ │Coletul nr. │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Motivul returului │ │
  │ │ [ ] Necunoscut [ ] Refuzat [ ] Import │ │
  │ │ interzis │ │
  │ │ [ ] Plecat [ ] Nereclamat [ ] │ │
  │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬───┤ │
  │ │ │DST │ │ │
  │ │Taxa de prezentare la vamă │ │ │ │
  │ │ ├──────────┼───┤ │
  │ │Taxa de magazinaj │ │ │ │
  │ │ ├──────────┼───┤ │
  │ │Taxa de retur │ │ │ │
  │ │ ├──────────┼───┤ │
  │ │Taxa de reexpediere │ │ │ │
  │ │ ├──────────┼───┤ │
  │ │Drepturi non poștale │ │ │ │
  │ │ ├──────────┼───┤ │
  │ │Diverse │ │ │ │
  │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤ │
  │ │ Total│ │ │ │
  │ └────────────────────────────────────────┴──────────┴───┘ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Dimensions 105 x 148 mm

  ----------
  Imaginea repr. CP 77 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  11. Cotele-părți, taxele și drepturile prevăzute la 9 sunt percepute de la expeditor. Administrațiile pot renunța la calculul sumelor exacte pentru aceste taxe și drepturi și să opteze pentru fixarea de taxe standard pentru coletele de returat expeditorului.
  12. Coletele înapoiate la expeditor și care nu pot fi predate sunt tratate de către administrația în cauză în conformitate cu propria legislație.
  ART. RC 139
  Înapoierea la expeditor a coletelor acceptate din greșeală
  1. Orice colet acceptat din greșeală și returat la expeditor este supus cotelor-părți, taxelor și drepturilor prevăzute în articolul RC 138.9.
  2. Aceste cote-părți, taxe și drepturi, sunt în sarcina expeditorului, dacă coletul a fost admis din greșeală în urma unei erori a acestuia sau în cazul în care cade sub incidența uneia dintre interdicțiile de la articolul 15 din Convenție.
  3. Ele sunt în sarcina administrației responsabile de eroare dacă coletul a fost admis din greșeală în urma unei erori imputabile serviciului poștal. În acest caz expeditorul are dreptul la restituirea taxelor achitate.
  4. Dacă cotele-părți atribuite administrației care înapoiază coletul sunt insuficiente pentru acoperirea cotelor-părți, taxele și drepturile vizate la 1, cheltuielilor care rămân datorate sunt recuperate de la administrația țării de domiciliu a expeditorului.
  5. Dacă există excedent, administrația care înapoiază coletul restituie administrației țării de domiciliu a expeditorului soldul cotelor-părți pentru a fi rambursat acestuia.
  ART. RC 140
  Înapoierea la expeditor ca urmare a suspendării serviciilor
  1. Înapoierea unui colet expeditorului datorită suspendării serviciilor este gratuită. Cotele-părți percepute pentru traseul de parcurs și neatribuite sunt creditate administrației țării de domiciliu a expeditorului pentru a fi rambursate acestuia.
  ART. RC 141
  Nerespectarea de către o administrație a instrucțiunilor date
  1. În cazul în care administrația de destinație sau o administrație intermediară n-a respectat instrucțiunile date în momentul prezentării sau ulterior, trebuie să ia în sarcina ei părțile de transport (dus și întors) și celelalte taxe sau drepturi neanulate. Totuși, cheltuielile plătite la dus rămân în sarcina expeditorului dacă acesta, la prezentare sau ulterior, a declarat că abandonează coletul în caz de nepredare.
  2. Administrația țării de domiciliu a expeditorului este autorizată să treacă în cont din oficiu cheltuielile menționate la 1 administrației care nu a observat instrucțiunile date și care, sesizată regulamentar de caz, a lăsat să treacă trei luni fără să dea o soluție definitivă cazului. Termenul se socotește din ziua în care această administrație a fost informată de caz.
  3. Dispoziția prevăzută la 2 este aplicabilă de asemenea dacă administrația țării de domiciliu a expeditorului nu a fost informată că nerespectarea se datorează unui caz de forță majoră sau că, coletul a fost reținut, sechestrat sau confiscat în virtutea reglementării țării de destinație.
  ART. RC 142
  Colete conținând obiecte a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut
  1. Articolele dintr-un colet a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut, și numai aceste articole, pot fi vândute imediat, fără aviz prealabil. Vânzarea se face în beneficiul proprietarului de drept, pe parcursul transmisiei, atât la ducere, cât și la întoarcere. Dacă vânzarea este imposibilă, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse.
  ----------
  Alin. 1 al art. RC 142 a fost modificat de subpct. 4, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  2. Dacă un colet este vândut sau distrus conform dispozițiilor de la 1, se întocmește un proces-verbal al vânzării sau distrugerii. O copie a procesului-verbal, anexată buletinului de expediție, este transmisă biroului de origine a coletului.
  3. Sumele obținute în urma vânzării coletului vor servi în primul rând pentru a acoperi cheltuielile care grevează coletul. Dacă este cazul, excedentul este transmis oficiului poștal de origine pentru a fi remis expeditorului. Acesta suportă cheltuielile expedierii.
  ART. RC 143
  Tratarea cererilor de retragere a coletelor, de modificare sau corectare a adresei
  1. Expeditorul unui colet poate cere ca acesta să-i fie returat sau să i se modifice adresa. El trebuie să garanteze plata sumelor datorate pentru orice nouă transmitere.
  2. Totuși, administrațiile au posibilitatea de a nu admite cererile vizate la punctul 1, când acestea nu sunt acceptate în serviciul lor intern.
  3. Întocmirea cererii
  3.1. Orice cerere de retragere a trimiterii, de modificare sau corectare a adresei determină completarea, de către expeditor, a unui formular CN 17. Un singur formular poate fi utilizat pentru mai multe trimiteri predate simultan aceluiași birou de către același expeditor, pe adresa aceluiași destinatar.
  3.2. Depunând cererea la biroul de poștă, expeditorul trebuie să își justifice identitatea și să prezinte, dacă este cazul, recipisa de prezentare. Administrația țării de origine își asumă responsabilitatea acestei justificări.
  3.3. O simplă corectare a adresei (fără modificarea numelui sau calității destinatarului) poate fi cerută direct de către expeditor biroului de destinație. Taxa prevăzută la pct. 4 nu este percepută într-un astfel de caz.
  3.4. Printr-o notificare adresată Biroului Internațional, orice administrație poate prevede schimbul de cereri CN 17, în ceea ce o privește, prin intermediul administrației sale centrale sau al unui birou special desemnat. Această notificare trebuie să comporte numele acestui birou.
  3.5. Administrațiile care utilizează posibilitatea prevăzută la pct. 3.4 iau în sarcina lor cheltuielile pe care le poate determina transmiterea în serviciul lor intern, pe cale poștală sau pe calea telecomunicațiilor, a comunicațiilor schimbate cu biroul de destinație. Recurgerea la calea telecomunicațiilor sau la un serviciu analog este obligatorie atunci când expeditorul însuși utilizează această cale și când biroul de destinație nu poate fi înștiințat în timp util pe cale poștală.
  3.6. Dacă trimiterea se găsește încă în țara de origine, cererea este tratată conform legislației acestei țări.
  4. Taxe
  4.1. Expeditorul trebuie să plătească, pentru fiecare cerere, o taxă specială a cărei suma maximă indicativă este de 1,31 DST.
  4.2. Cererea este expediată pe cale poștală sau pe calea telecomunicațiilor pe cheltuiala expeditorului. Condițiile expedierii și instrucțiunile legate de utilizarea telecomunicației sunt indicate la pct. 6.
  4.3. Pentru fiecare cerere de retragere, de modificare sau de corectare a adresei privind mai multe trimiteri prezentate simultan la același birou de către același expeditor pe adresa aceluiași destinatar, nu se percep decât o singură dată taxele prevăzute la 4.1 și 4.2.
  5. Transmiterea cererii pe cale poștală
  5.1. Dacă cererea este destinată a fi transmisă pe cale poștală, formularul CN 17, însoțit dacă este posibil de un facsimil perfect al plicului sau al adresei trimiterii, este expediat direct biroului de destinație, în plic recomandat și pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).
  5.2. Dacă schimbul de cereri se efectuează prin intermediul administrațiilor centrale, o copie a cererii poate, în caz de urgență, să fie expediată direct de către biroul de origine biroului de destinație. Trebuie să se țină seama de cererile expediate direct. Trimiterile respective sunt excluse de la distribuire până la sosirea cererii de la administrația centrală.
  5.3. La primirea formularului CN 17, biroul destinatar caută trimiterea semnalată și dă urmarea necesară cererii.
  5.4. Urmarea dată de către biroul de destinație oricărei cereri de retragere a trimiterii, de modificare sau de corectare a adresei este comunicată imediat biroului de origine, pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață), prin intermediul unei copii după formularul CN 17 corect completat în partea "Răspunsul biroului de destinație". Biroul de origine înștiințează reclamantul. Același lucru este valabil și în cazurile de mai jos:
  5.4.1. cercetări infructuoase;
  5.4.2. trimiterea deja predată destinatarului;
  5.4.3. trimiterea confiscată, distrusă sau reținută.
  5.5. Returarea la origine a unei trimiteri neprioritare sau de suprafață ca urmare a unei cereri de retragere se realizează pe cale prioritară sau pe cale aeriană atunci când expeditorul se angajează să plătească diferența de francare corespunzătoare. Atunci când o trimitere este reexpediată pe cale prioritară sau pe cale aeriană ca urmare a cererii de modificare sau corectare a adresei, diferența de francare corespunzătoare noului parcurs este percepută de la destinatar și rămâne în posesia administrației de distribuire.
  6. Transmiterea cererii prin intermediul telecomunicațiilor
  6.1. Dacă cererea trebuie făcută pe calea telecomunicațiilor, formularul CN 17 este depus în serviciul corespunzător însărcinat să transmită termenii biroului de poștă de destinație. Expeditorul trebuie să plătească taxa corespunzătoare acestui serviciu.
  6.2. La primirea mesajului sosit pe calea telecomunicațiilor, biroul de destinație caută trimiterea semnalată și dă cererii urmarea necesară.
  6.3. Orice cerere de modificare sau corectare a adresei referitoare la o trimitere cu valoare declarată formulată pe calea telecomunicațiilor trebuie să fie confirmată poștal prin primul curier, în forma prevăzută la punctul 5.1. Formularul CN 17 trebuie atunci să poarte ca antet, în caractere foarte vizibile mențiunea "Confirmarea cererii transmise pe calea telecomunicațiilor din .....". Așteptând această confirmare, biroul de destinație se limitează la a reține trimiterea. Totuși, administrația de destinație poate, sub propria responsabilitate, să dea urmare cererii transmise pe calea telecomunicațiilor fără a aștepta confirmarea poștală.
  6.4. În relațiile între două țări care admit această procedură, expeditorul poate solicita să fie informat pe calea telecomunicațiilor de dispozițiile luate de către biroul de destinație ca urmare a cererii sale. El trebuie să plătească o taxă corespunzătoare. În caz de utilizare a telegramelor, el trebuie să achite taxa unei telegrame calculată pe baza a cincisprezece cuvinte. Când se utilizează telexul, taxa percepută de la expeditor se ridică în principiu, la aceeași valoare ca cea percepută pentru transmiterea cererii prin telex.
  6.5. Dacă expeditorul unei cereri transmise pe calea telecomunicațiilor a solicitat să fie informat printr-un mijloc analog, răspunsul este trimis pe această cale biroului de origine. Acesta informează expeditorul cât mai curând posibil. Același lucru este valabil atunci când cererea pe calea telecomunicațiilor nu este suficient de explicită pentru a identifica în mod sigur trimiterea.
  ART. RC 144
  Reclamații
  1. Coletele simple și coletele cu valoare declarată trebuie să facă obiectul reclamațiilor distincte.
  2. Orice reclamație privind un colet este tratată conform dispozițiilor următoare.
  3. Principii
  3.1. În termenul indicat în articolul 17 din Convenție, reclamațiile sunt acceptate de îndată ce problema este semnalată de către expeditor sau destinatar. Totuși, când reclamația unui expeditor se referă la o trimitere nedistribuită și când termenul de îndrumare prevăzut nu a expirat încă, se convine să se informeze expeditorul asupra acestui termen.
  4. Întocmirea cererii
  4.1. Orice reclamație determină întocmirea unui formular CN 08.
  4.2. Formularul CN 08 trebuie să fie însoțit, pe cât posibil, de un facsimil al adresei trimiterii. Formularul de reclamație trebuie să fie completat cu toate detaliile pe care le comportă textul, inclusiv informații obligatorii privind tarifele plătite, și într-un mod foarte citeț. Se vor utiliza, de preferință, litere majuscule latine și cifre arabe sau, și mai bine, mașina de scris.
  ----------
  Alin. 4.2 al art. RC 144 a fost modificat de subpct. 5, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  4.3. Dacă reclamația privește o trimitere contra ramburs, ea trebuie să fie însoțită, în plus, de un duplicat de mandat TFP 3 prevăzut de Regulamentul Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.
  4.4. Un singur formular poate fi utilizat pentru mai multe trimiteri prezentate simultan la același birou de către același expeditor și expediate pe aceeași cale pe adresa aceluiași destinatar.
  4.5. Orice administrație poate solicita printr-o notificare adresată Biroului Internațional, ca reclamațiile CN 08 care privesc serviciul său să fie transmise administrației centrale sau unuia sau mai multor birouri special desemnate.
  4.6. Administrația care primește prima formularul CN 08 și documentele justificative de la un client trebuie în mod garantat să își termine ancheta în termen de zece zile și să reexpedieze formularul CN 08 și documentele justificative administrației respective. Formularul și documentele justificative trebuie să fie returate administrației de unde a venit reclamația cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de două luni începând de la data reclamației originale sau treizeci de zile începând de la această dată dacă reclamația a fost transmisă prin fax sau un alt mijloc electronic. Dacă expeditorul solicită ele vor fi însoțite de declarația destinatarului, redactată pe un formular CN 18 și care certifică neprimirea trimiterii reclamate. Odată scursă perioada prescrisă, un răspuns este adresat prin fax, e-mail sau orice alt mijloc de telecomunicații administrației de origine, pe cheltuiala administrației de destinație.
  4.7. Răspunsurile la reclamațiile transmise prin fax sau e-mail trebuie să fie transmise, în măsura posibilului, pe aceeași cale.
  4.7 bis. Dacă expeditorul face dovada că, în ciuda atestării predării de către administrația poștală de destinație, destinatarul pretinde că nu a primit trimiterea căutată, se procedează după cum urmează. La cererea expresă a administrației de origine, administrația de destinație este obligată să furnizeze expeditorului, prin intermediul administrației poștale de origine, o confirmare a predării prin scrisoare, confirmare de primire CN 07 sau orice alt mijloc, semnat conform art. RC 127.4.1, sau o copie a semnăturii persoanei care a primit trimiterea, indicând acceptul său, sau altă formă de confirmare de primire, conform art. RC 116.2 ori RC 124.7.1.1, după caz.
  ----------
  Alin. 4.7 bis al art. RC 144 a fost introdus de subpct. 4 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  5. Reclamațiile cu privire la coletele simple și coletele cu valoare declarată
  5.1. Pentru cercetarea coletelor simple schimbate conform sistemului de înscriere globală, numărul și data expedierii depeșei trebuie să figureze pe reclamația CN 08. Transmiterea formularului se face, în măsura posibilului, prin fax sau e-mail, fără cheltuieli suplimentare pentru client, dacă nu, transmiterea se face pe cale poștală. În acest caz formularul este expediat din oficiu fără scrisoare de înaintare și întotdeauna, pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).
  5.2. Dacă administrația de origine sau administrația de destinație o solicită, reclamația este transmisă direct de la biroul de origine către biroul de destinație.
  5.3. Dacă, după primirea reclamației, administrația centrală a țării de destinație sau biroul special desemnat este în stare să furnizeze informațiile privind situația definitivă a trimiterii, completează pe formularul CN 08 partea: "Informații de furnizat de către serviciul de destinație". În caz de distribuire întârziată, de reținere sau de înapoiere la origine se înscrie motivul în formularul CN 08.
  5.4. Administrația care nu poate stabili nici predarea către destinatar, nici transmiterea regulată către o altă administrație ordonă imediat ancheta necesară. Ea consemnează în mod obligatoriu hotărârea sa privind responsabilitatea, în tabelul "Răspuns definitiv" al formularului CN 08.
  5.5. Formularul CN 08, completat corespunzător în condițiile prevăzute la punctele 5.3 și 5.4, este înapoiat în măsura posibilului prin fax sau e-mail, dacă nu, pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață) pe adresa biroului care l-a întocmit.
  5.6. Excepție făcând trimiterile cu valoare declarată, reclamațiile pentru trimiteri care au tranzitat una sau mai multe administrații intermediare se tratează direct între țara de origine și țara de destinație finală, fără consultarea țării sau țărilor intermediare. În cazurile în care această consultare trebuie menținută, administrația intermediară, care transmite o reclamație CN 08 administrației următoare, este obligată să informeze despre aceasta administrația de origine prin intermediul unui formular CN 21. Dacă în interval de o lună, administrația de origine nu a primit avizul CN 21, ea adresează administrației în cauză o revenire însoțită de o copie după formularul CN 08.
  5.7. Abrogat.
  ----------
  Alin. 5.7. al art. RC 144 a fost abrogat de subpct. 5 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  6. Reclamații cu privire la neînapoierea către expeditor a confirmării de primire
  6.1. În cazul prevăzut la articolul RC 127.4.3. și dacă o trimitere a fost distribuită, administrația țării de destinație obține pe formularul CN 07 "Confirmare de primire" care poartă mențiunea "Duplicata", semnătura persoanei care a primit coletul. Sub rezerva dispozițiilor legislative ale țării care înapoiază confirmarea de primire, în loc de a obține semnătura pe duplicatul confirmării de primire, aceasta este autorizată să însoțească formularul CN 07 de o copie a unui document utilizat în regimul său interior cu semnătura persoanei care a primit trimiterea sau o copie a semnăturii electronice a celui care a primit trimiterea. Formularul CN 07 rămâne atașat reclamației CN 08 pentru predarea ulterioară către reclamant.
  7. Cereri de trimis prin telegramă, telex sau prin serviciul EMS
  7.1. Dacă este solicitată transmiterea telegrafică a unei reclamații, în locul formularului CN 08 este adresată o telegramă, fie administrației centrale a țării de destinație, fie biroului special desemnat în cauză. Taxa telegrafică este percepută de la solicitant.
  7.2. Dacă este formulată o cerere de transmitere prin serviciul EMS, taxele prevăzute în mod normal pentru acest serviciu pot fi percepute de la solicitant.
  7.3. În relațiile dintre două țări care admit această procedură, expeditorul poate solicita să fie avizat prin telegramă despre urmarea pe care a avut-o reclamația sa. În acest caz, el trebuie să achite taxa unei telegrame calculate pe baza a 15 cuvinte. Când se utilizează telexul, taxa percepută de la expeditor se ridică în principiu la aceeași sumă care se percepe pentru transmiterea reclamației prin telex. Cu titlu de reciprocitate, nu se procedează la recuperarea costurilor unui răspuns transmis prin alte mijloace de telecomunicații sau prin serviciul EMS.
  7.4. Dacă reclamația prin telegramă sau prin telex nu permite să se determine situația unei trimiteri recomandate sau a unei trimiteri cu valoare declarată, reclamația trebuie să fie reluată pe cale poștală înainte de a examina dreptul la despăgubire. Atunci este redactat un formular CN 08 și este prelucrat conform punctelor 5.1 până la 5.7.
  8. Dacă reclamația se referă la un colet depus într-o altă țară, formularul CN 08 este transmis administrației centrale sau biroului special desemnat al administrației de origine a trimiterii. Acesta trebuie să-i parvină în termenul prevăzut pentru păstrarea documentelor. Recipisa de prezentare trebuie să fie furnizată, dar nu este atașată formularului CN 08. Acesta trebuie să fie prevăzut cu mențiunea "Vu recepisse de depot No. ...... le ....... par le bureau de .......". ("Văzut recipisa de prezentare nr. .... din data ... oficiul ...").
  8 bis. În caz de alternativă la transmiterea unui formular CN 08 pentru reclamații, administrațiile poștale pot alege să utilizeze un sistem de reclamații pe Internet (Cricket), în cadrul căruia, în cazul în care trimiterile poartă cod de bare, sunt utilizate normele următoare:
  8 bis.1. Cerere de anchetă: administrația poștală de origine cere în primul rând administrației poștale de destinație informațiile obținute cu ajutorul sistemului de urmărire; administrația de destinație le transmite într-un interval de 12 ore lucrătoare, în cazul în care un sistem «Cricket» sau un sistem electronic este disponibil. În absența unui sistem de urmărire, nu poate fi formulată nicio cerere de anchetă.
  8 bis. 2. Cercetare specială: dacă cererea de anchetă nu dă niciun rezultat, administrația poștală de origine poate să solicite administrației poștale de destinație să efectueze cercetări la nivelul birourilor și centrelor de distribuire prin intermediul cărora trimiterea este posibil să fi trecut; informațiile obținute trebuie să fie comunicate într-un interval de 24 de ore lucrătoare, în cazul în care are la dispoziție un sistem «Cricket» sau un sistem de curier electronic.
  8 bis. 3. Cercetare extinsă: în cazul în care trimiterea nu poate fi localizată cu ocazia cercetării speciale, se convine să se întreprindă o cercetare mai aprofundată într-un interval de 160 de ore lucrătoare; la expirarea acestei perioade, administrația poștală de origine poate indemniza pe cel în drept în contul administrației poștale de destinație. Un cod de autorizare corespunzător trebuie să fie transmis pe cale electronică de administrația poștală responsabilă.
  ----------
  Alin. 8 bis. al art. RC 144 a fost introdus de subpct. 6 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  9. Nu se admite nicio rezervă a perioadei de manipulare și de decontare a reclamațiilor decât în cadrul unui acord bilateral.
  ----------
  Alin. 9 al art. RC 144 a fost introdus de subpct. 6, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.


  Capitolul 5 Probleme vamale
  ART. RC 145
  Declarația vamală și vămuirea coletelor poștale
  1. Administrațiile nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește declarațiile vamale. Responsabilitatea întocmirii declarațiilor vamale revine în exclusivitate expeditorului. Cu toate acestea, administrațiile trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul informării clienților lor asupra modalităților de îndeplinire a formalităților vamale și, în special, să asigure întocmirea completă a declarațiilor vamale CN 23, astfel încât să faciliteze vămuirea rapidă a trimiterilor.
  2. Administrațiile iau toate măsurile pentru a accelera atât cât este posibil vămuirea coletelor-avion.
  ART. RC 146
  Taxa de prezentare la vamă
  1. Suma maximă indicativă a taxei de prezentare la vamă vizată la articolul 18.2 din Convenție, de care pot fi grevate coletele supuse controlului vamal în țara de origine, este de 0,65 DST per colet.
  2. Coletele supuse controlului vamal în țara de destinație pot fi grevate de o taxă a cărei sumă maximă indicativă este de 3,27 DST pe colet, conform articolului 18.2 din Convenție.
  3. Fără o înțelegere specială, încasarea sumei se face în momentul predării coletului către destinatar. Totuși, atunci când este vorba de un colet scutit de taxe și drepturi, taxa de prezentare la vamă este percepută de către administrația de origine în folosul administrației de destinație.
  ART. RC 147
  Anularea drepturilor vamale și a altor drepturi
  1. Administrațiile se angajează să intervină pe lângă autoritățile competente din țările lor pentru ca drepturile (printre care și drepturile vamale) să fie anulate când ele privesc un colet:
  1.1. înapoiat expeditorului;
  1.2. reexpediat spre o terță țară;
  1.3. abandonat de expeditor;
  1.4. pierdut în serviciul lor sau distrus din cauza avariei totale a conținutului;
  1.5. spoliat sau avariat în serviciul lor.
  2. În caz de spoliere și avarie, anularea drepturilor nu este cerută decât pentru valoarea conținutului absent sau pentru deprecierea suferită de conținut.


  Capitolul 6 Responsabilitatea administrațiilor poștale
  ART. RC 148
  Aplicarea responsabilității administrațiilor poștale
  1. Principii
  1.1. Responsabilitatea administrațiilor poștale este angajată atât pentru coletele transportate în tranzit deschis cât și pentru cele îndrumate în depeșe închise sau returate fără indicația pe colet a motivului de nelivrare.
  1.2. Administrațiile poștale care se angajează să acopere riscurile decurgând dintr-un caz de forță majoră sunt responsabile față de expeditorii coletelor depuse în țara lor de pierderile, spolierile sau avarierile datorate unui caz de forță majoră care survine pe durata întregului parcurs al coletelor. Angajamentul acoperă eventual parcursul reexpedierii sau al înapoierii la expeditor.
  1.3. Administrația în serviciul căreia pierderea, spolierea, avarierea sau returarea fără motiv a avut loc trebuie să decidă, în conformitate cu legislația țării sale, dacă această pierdere, această spoliere, această avariere sau această returare fără motiv este datorată unor circumstanțe constituind un caz de forță majoră. Acestea sunt aduse la cunoștința administrației țării de origine dacă aceasta din urmă o cere.
  1.4. Administrațiile care participă la schimbul de colete contra ramburs sunt responsabile, până la concurența sumei rambursului, de predarea coletelor contra ramburs fără încasarea fondurilor sau contra perceperii unei sume inferioare sumei rambursului. Administrațiile nu își asumă nici o responsabilitate asupra întârzierilor care se pot produce în încasarea și transmiterea fondurilor.
  1.5. Cu aplicare din data de 1 martie 2006, toate cererile vizând angajarea responsabilității administrațiilor poștale vor trebui să fie limitate doar la colete identificate printr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificatorul trimiterilor poștale: Partea D: identificator de 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.
  ----------
  Alin. 1.5. al art. RC 148 a fost modificat de subpct. 7 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  2. Despăgubiri
  2.1. Despăgubirea prevăzută în articolul 21.4.1 din Convenție nu poate în nici un caz să depășească pentru coletele simple, sumele calculate din combinarea taxei de 40 DST pe colet și taxa de 4,50 DST pe kilogram.
  2.2. Administrațiile pot conveni să aplice în relațiile lor reciproce suma de 130 DST pe colet, fără a ține seama de greutatea sa.
  2.3. Despăgubirea pentru returarea fără motiv a unui colet corespunde cu suma taxelor plătite la momentul prezentării coletului în țara de origine și cheltuielile ocazionate de returarea lui.
  ART. RC 149
  Livrarea coletelor spoliate sau avariate
  1. Biroul care efectuează predarea unui colet spoliat sau avariat întocmește, în două exemplare, un proces verbal CN 24 de verificare contradictorie, contrasemnat, pe cât posibil, de destinatar. Un exemplar este înmânat destinatarului sau, în caz de refuz al coletului sau de reexpediere, anexat coletului. Celălalt exemplar este păstrat de administrația care a întocmit procesul-verbal.
  2. În cazul în care reglementarea internă o impune, un colet tratat conform l este înapoiat expeditorului dacă destinatarul refuză să contrasemneze procesul-verbal CN 24.
  3. Exemplarul procesului-verbal CN 24 întocmit de biroul de schimb de primire conform articolului RC 182.2. este tratat, în caz de livrare, conform reglementărilor țării de destinație. În caz de refuz al coletului, el rămâne anexat la acesta.
  4. Dacă responsabilitatea asumată conform articolului 22.1 din Convenție trebuie să fie împărțită cu o altă administrație, cererea în acest scop îi este transmisă printr-o scrisoare, însoțită de o copie sau o traducere a procesului-verbal CN 24. Dacă este cazul, o copie a buletinului de verificare CP 78 menționat în articolul RC 179.4 este de asemenea anexată la scrisoare.
  ART. RC 150
  Constatarea responsabilității expeditorului
  1. Administrația care constată o pagubă datorată greșelii expeditorului informează despre aceasta administrația de origine, căreia îi revine sarcina să intenteze, eventual, acțiune contra expeditorului.
  ART. RC 151
  Plata despăgubirii
  1. Administrația de origine sau de destinație, după caz, este autorizată să despăgubească pe cel în cauză în contul administrației care, participând la transport și în mod reglementar atenționată, a lăsat să se scurgă două luni și dacă faptul a fost semnalat prin fax sau prin orice alt mijloc electronic care ar permite confirmarea primirii reclamației, treizeci de zile, fără să dea o soluție definitivă afacerii sau fără să fi semnalat:
  1.1. că paguba pare să fie datorată unui caz de forță majoră;
  1.2. că trimiterea ar fi fost reținută, confiscată sau distrusă de către autoritatea competentă datorită conținutului său sau este reținută în virtutea legislației țării de destinație.
  2. Administrația de origine sau de destinație, după caz, este de asemenea autorizată să amâne plata indemnizației către cel în drept în cazul în care formularul de reclamație este insuficient completat sau incorect și a trebuit să fie returat pentru completarea informațiilor sau modificare, antrenând depășirea termenului prevăzut la pct. 1. Plata despăgubirii va putea avea loc într-un termen suplimentar de două luni socotind de la data completării sau modificării formularului CN 08. Dacă nu a fost adusă reclamației nici o completare a informației sau modificare, administrația în cauză este autorizată să nu despăgubească pe cel în drept.
  3. În cazul unei reclamații referitoare la o trimitere contra ramburs, administrația de origine este autorizată să despăgubească pe cel în drept la valoarea sumei de rambursat în contul administrației de destinație care, sesizată reglementar, a lăsat să curgă două luni fără a da o soluție definitivă acestui lucru.
  4. Nu se admite nicio rezervă a perioadei și condițiilor de plată a despăgubirii și de rambursare către administrația poștală plătitoare privind perioadele de tratare și de finalizare a reclamațiilor decât în cadrul unui acord bilateral.
  ----------
  Alin. 4 al art. RC 151 a fost introdus de subpct. 7, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  ART. RC 152
  Termenul de plată a despăgubirii
  1. Plata despăgubirii trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, cel târziu în termen de trei luni începând din a doua zi după ziua reclamației.
  1^1. Nu se admite nicio rezervă privind perioada pentru plata despăgubirilor decât în cadrul unui acord bilateral.
  ----------
  Alin. 1^1 al art. RC 152 a fost introdus de subpct. 8, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  2. Abrogat.
  ----------
  Alin. 2. al art. RC 152 a fost abrogat de subpct. 8 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  2.1. Cerere de anchetă: administrația de origine solicită în primul rând administrației de destinație informațiile obținute datorită sistemului de urmărire; administrația de destinație le trimite în următoarele 36 de ore dacă cele două administrații pot comunica prin e-mail.
  2.2. Cercetare specială: dacă cererea de anchetă nu dă nici un rezultat, administrația de origine poate atunci să solicite administrației de destinație să efectueze o anchetă în cadrul birourilor și centrelor de distribuire prin care trimiterea se consideră că ar fi trecut în îndrumarea sa; informațiile obținute trebuie să fie comunicate în 72 de ore dacă administrațiile respective dispun de e-mail.
  2.3. Cercetare specială complementară: dacă trimiterea nu poate fi localizată prin căutarea specială, este necesar să se facă o cercetare mai aprofundată în următoarele trei săptămâni; la sfârșitul acestei perioade, administrația de origine îl poate despăgubi pe cel în drept în contul administrației de destinație.
  ART. RC 153
  Plata din oficiu a despăgubirii
  1. Înapoierea formularului CN 08 ale cărui secțiuni "Informații de furnizat de către serviciile intermediare", "Informații de furnizat de către serviciul de destinație" și "Răspuns definitiv" nu au fost completate nu poate fi considerat ca un răspuns definitiv conform articolului RC 151.1.
  2. Abrogat.
  ----------
  Alin. 2 al art. RC 153 a fost abrogat de subpct. 9, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  ART. RC 154
  Stabilirea responsabilității între administrațiile poștale
  1. Până la proba contrară, responsabilitatea revine administrației poștale care, primind trimiterea fără a face observație și având la dispoziție toate mijloacele regulamentare de investigare, nu poate stabili nici remiterea la destinatar nici, dacă are loc, transmiterea pe baze regulate către o altă administrație.
  2. Dacă pierderea, spolierea sau avarierea este produsă în timpul transportului fără a fi posibil de stabilit pe teritoriul sau în serviciul cărei țări s-a întâmplat faptul, administrațiile în cauză suportă paguba în părți egale. Totuși, când este vorba de un colet simplu și când suma despăgubirii nu depășește suma calculată conform articolului 21.4.1 din Convenție pentru un colet de 1 kilogram, această sumă este suportată, în părți egale, de către administrațiile de origine și destinație, excluzând administrațiile intermediare.
  3. În ceea ce privește trimiterile cu valoare declarată, responsabilitatea unei administrații față de alte administrații nu este în nici un caz angajată peste maximul aferent valorii declarate pe care ea a adoptat-o.
  4. Administrațiile poștale care nu asigură serviciul de trimiteri cu valoare declarată își asumă, pentru astfel de trimiteri transportate în depeșe închise, responsabilitatea prevăzută pentru trimiterile recomandate, respectiv pentru coletele simple. Această dispoziție se aplică în aceeași măsură atunci când administrațiile poștale nu acceptă responsabilitatea valorilor pentru transporturile efectuate la bordul navelor sau avioanelor pe care le utilizează.
  5. Dacă pierderea, spolierea sau avarierea unei trimiteri cu valoare declarată se produce pe teritoriul sau în serviciul unei administrații intermediare care nu asigură serviciul de trimiteri cu valoare declarată, administrația de origine suportă paguba neacoperită de administrația intermediară. Aceeași regulă este aplicabilă dacă valoarea pagubei este superioară maximului de valoare declarată adoptat de către administrația intermediară.
  6. Drepturile vamale și alte drepturi a căror anulare nu a putut fi obținută cad în sarcina administrațiilor responsabile pentru pierdere, spoliere sau avariere.
  7. Administrația care a efectuat plata despăgubirii își va menține dreptul asupra ei, până la concurența cu valoarea despăgubirii, față de persoana care a primit despăgubirea, pentru orice eventual recurs fie contra destinatarului, fie contra expeditorului, fie contra unor terți.
  ART. RC 155
  Modalități pentru a determina responsabilitatea administrațiilor poștale
  1. O administrație intermediară sau de destinație este, până la proba contrarie și sub rezerva articolului RC 154.2 degajată de orice responsabilitate:
  1.1. atunci când ea a respectat dispozițiile privind verificarea depeșelor și a coletelor, și la constatarea neregulilor;
  1.2. atunci când ea poate stabili că nu a fost sesizată de reclamație decât după distrugerea documentelor de serviciu privind coletul cercetat, termenul de păstrare regulamentar fiind expirat; această rezervă nu aduce prejudicii drepturilor reclamantului.
  2. Dacă spolierea sau avarierea a fost constatată în țara de destinație sau în caz de înapoiere la expeditor, în țara sa de domiciliu, îi revine administrației acestei țări să dovedească:
  2.1. că nici ambalajul, nici închiderea coletului nu purtau urme aparente de spoliere sau de avarie;
  2.2. că, în cazul coletelor cu valoare declarată, greutatea constatată de la prezentare nu a variat;
  2.3. că, în cazul coletelor transmise în recipienți închiși, acestea erau intacte, la fel ca și închiderea lor.
  3. În cazul în care proba menționată la pct. 2 a fost adusă, nici una dintre celelalte administrații în cauză nu-și poate declina partea sa de responsabilitate invocând faptul ca ea a livrat coletul fără ca administrația următoare să fi formulat obiecțiuni.
  4. În cazul coletelor transmise în număr, nici una dintre administrațiile în cauză nu poate în scopul declinării părții sale de responsabilitate, să invoce faptul că numărul coletelor găsite în depeșă diferă de cel care este anunțat în foaia de rută.
  5. Totuși în caz de transmitere globală, administrațiile interesate se pot înțelege pentru ca responsabilitatea să fie suportată în părți egale în caz de pierdere, spoliere sau avariere a unor anumite categorii de colete desemnate de comun acord.
  6. În cazul în care un colet a fost pierdut, spoliat sau avariat în circumstanțe de forță majoră, administrația pe teritoriul sau în serviciile căreia s-a produs paguba, este responsabilă față de administrația de origine doar dacă cele două administrații își asumă riscuri rezultând din caz de forță majoră.
  ART. RC 156
  Recuperarea indemnizațiilor plătite de la întreprinderile de transport aerian
  1. Dacă pierderea, spolierea sau avarierea s-a produs în serviciul unei întreprinderi de transport aerian, administrația țării care percepe taxele de transport este obligată să ramburseze administrației de origine indemnizația vărsată expeditorului. Ei îi revine sarcina de a recupera aceste sume de la întreprinderea de transport aerian responsabilă. Dacă administrația de origine reglează cheltuielile de transport direct cu compania aeriană, trebuie să ceară ea însăși rambursarea acestor sume de la această companie.
  ART. RC 157
  Rambursarea indemnizațiilor administrației plătitoare
  1. Administrația responsabilă sau în contul căreia a fost efectuată plata trebuie să ramburseze administrației plătitoare suma indemnizației taxelor și drepturilor vărsate celui în drept, în conformitate cu informațiile obligatorii prevăzute în formularul CN 08. Această rambursare trebuie să aibă loc într-un termen de două luni, socotind de la data anunțării plății.
  ----------
  Alin. 1 al art. RC 157 a fost modificat de subpct. 10, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  2. Dacă indemnizația, drepturile și taxele plătite care au fost rambursate celui în drept trebuie să fie suportate de mai multe administrații, întreaga indemnizație, taxele și drepturile plătite care au fost rambursate celui în drept trebuie să fie vărsate administrației plătitoare, în termenul menționat la pct. 1, de către prima administrație care, primind cu forme în regulă trimiterea reclamată, nu poate stabili transmiterea regulată către serviciul corespondent. Acestei administrații îi revine sarcina de a recupera de la celelalte administrații responsabile eventuala cotă parte ce revine fiecăreia dintre ele în despăgubirea celui în drept.
  3. Administrația a cărei responsabilitate este stabilită cu forme în regulă și care mai întâi a refuzat plata despăgubirii trebuie să ia în sarcina ei toate cheltuielile suplimentare rezultând din întârzierea nejustificată adusă plății.
  ART. RC 158
  Lichidarea indemnizațiilor între administrațiile poștale
  1. Imediat după ce a plătit despăgubirea, administrația plătitoare trebuie să comunice administrației responsabile data și suma plății efectuate. Dacă, un an după data expedierii autorizației de plată a despăgubirii, administrația plătitoare nu a comunicat data și suma plății sau nu a debitat contul administrației responsabile, autorizația este considerată ca fără efect. Administrația care a primit-o nu mai are atunci dreptul să reclame rambursarea indemnizației eventual plătite.
  2. În cazul în care responsabilitatea a fost recunoscută, la fel ca în cazul prevăzut la articolul RC 151.1, suma indemnizației poate fi recuperată din oficiu de la administrația responsabilă. Această recuperare are loc printr-un decont oarecare fie direct, fie prin intermediul unei administrații care stabilește regulat decontări cu administrația responsabilă.
  3. În cazul în care dovada predării este adusă după termenul prevăzut la articolul RC 151.1, despăgubirea vărsată rămâne în sarcina administrației intermediare sau de destinație dacă suma plătită nu poate, pentru un motiv oarecare, să fie recuperată de la expeditor.
  4. Dacă expeditorul sau destinatarul primește o trimitere regăsită ulterior contra rambursării sumei despăgubirii, această sumă este restituită administrației sau, dacă este cazul, administrațiilor care au suportat paguba. Această restituire trebuie să aibă loc într-un termen de un an calculând de la data rambursării.
  5. Administrațiile de origine sau de destinație se pot înțelege pentru a lăsa în totalitate responsabilitatea pagubei în sarcina celei care trebuie să facă plata celui în drept.
  6. Rambursarea către administrația creditoare este efectuată după regulile de plată prevăzute în articolele RC 207 și RC 208.
  ART. RC 159
  Decontarea sumelor datorate cu titlu de indemnizații pentru colete
  1. Atunci când este cazul de a imputa plăți administrațiilor responsabile și când este vorba de mai multe sume, acestea sunt recapitulate pe un formular CN 48. Suma totală este trecută în contul CP 75 menționat în articolul RC 203.3.


  Capitolul 7 Proceduri privind transmiterea, îndrumarea și primirea coletelor
  ART. RC 160
  Principii generale de schimb al coletelor
  1. Administrațiile pot schimba reciproc, prin intermediul uneia sau mai multora dintre ele, depeșe închise și coletele deschise în conformitate cu nevoile și exigențele serviciului.
  2. Când circumstanțe excepționale obligă temporar o administrație poștală să-și suspende serviciile, în totalitate sau în parte, imediat trebuie să informeze administrațiile interesate.
  3. Când expedierea coletelor, în tranzit într-o țară, se face fără participarea operatorului poștal din acea țară, administrația poștală în cauză va fi informată din timp. Această formă de tranzit nu va implica responsabilitatea din partea administrației poștale a țării tranzitate.
  4. Administrațiile pot trimite par avion, cu prioritate redusă, colete de suprafață. Administrația de destinație indică, în Culegerea de informații referitoare la executarea serviciilor de colete poștale, coordonatele biroului de schimb sau ale aeroportului de destinație care acceptă aceste colete.
  5. Fiecare administrație semnalează condițiile în care ea acceptă în tranzit coletele cu destinația țărilor pentru care ea poate servi ca intermediar. Ea utilizează în acest scop tablourile CP 81 și CP 82. Acestea indică în special cotele-părți care trebuie să-i fie atribuite.
  *Font 7*
  Administrația poștală TABLOU CP 81
                                                               Colete de suprafață
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Țări pentru care administrația sus menționată acceptă în
         tranzit colete poștale în condițiile indicate mai jos
         ┌──────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
         │ │ │ Cote părți de atribuit │ Descompunerea sumelor │Țări și servicii│ Limita │ Număr de │ │
   Nr. de│ Țara de │ Căi de │ administrației din │ din coloanele 3 și 4 │maritime cărora │ valorii │declarații│Observații│
   ordine│destinație│îndrumare├─────────────┬──────────┼─────────────┬──────────┤le sunt datorate│declarate│ vamale │ │
         │ │ │Taxe pe colet│Taxe pe kg│Taxe pe colet│Taxe pe kg│ cotele părți │ │ │ │
         ├──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
         │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
         │ │ │DST │DST │DST │DST │ │DST │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
          Dimensions 297 x 210 mm

  *Font 7*
  Administrația poștală TABLOU CP 82
                                                          Colete-avion
                                                          Data Referință

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Indicații
  Administrația sus menționată acceptă, în condițiile indicate mai jos, coletele avion pentru propriul său teritoriu și coletele
  în tranzit având ca destinație țările pentru care ea servește ca intermediar

     1. Condiții privind serviciul interior
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │A. Administrația care întocmește prezentul [ ] Da [ ] Nu │Cote părți de sosire de │
  │ tablou se însărcinează sau nu cu reîndrumarea Dacă da, cu destinația căror localități? │atribuit administrației de │
  │ aeriană a coletelor avion în interiorul țării (Indicați următoarele în ordine alfabetică) │destinație │
  │ sale, pe tot sau pe o parte din parcurs? ├─────────────┬────────────────┤
  │ │Pe colet, DST│Pe kg brut, DST │
  │B. Coletele avion având ca destinație alte [ ] Da [ ] Nu │ │ │
  │ locuri pot ele, la cererea expeditorului, │ │ │
  │ să fie îndrumate către aceste localități? │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘
   2. Serviciu cu destinația altor țări
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Col. 3 Cheltuielile indicate în această coloană reprezentând Col. 5 În această coloană, este indicat totalul cotelor│
  │ cota parte de sosire cu care trebuie să fie creditată părți de sosire și de tranzit de atribuit │
  │ administrația de destinație administrației intermediare pentru primire și │
  │ tranzit │
  │Col. 4 Cota parte forfetară pe colet datorată administrației │
  │ intermediare pentru coletele avion în tranzit deschis Col. 7 Nu se utilizează decât în cazul relațiilor cu │
  │ trebuie să fie indicată în coloana 4a. Dacă trebuie să țările de destinație care figurează în articolul│
  │ se atribuie cote părți de tranzit și/sau cote părți RC XVIII al Protocolului final din Regulamentul │
  │ maritime, în cazul parcursului teritorial sau maritim privind coletele poștale (București 2004) │
  │ utilizat, totalul va fi indicat, cu trimitere în │
  │ coloanele 4a și 4b, taxa pe colet (coloana 4a) fiind │
  │ suplimentată cu cota parte forfetară premenționată. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ │ │ │ Total al cheltuielilor datorate │ │
  │ │ │ Cote părți de atribuit serviciilor din │ pentru transportul aerian │ │
  │ │ Căi de │ │ datorate serviciilor din │ Observații │
  │ Țara de │transmitere├───────────┬───────────┬─────────────────────────┼─────────────┬───────────────────┤ (inclusiv limita │
  │destinație│Parcursuri │Cote părți │Cote părți │ Total coloane │ │ │ valorii declarate │
  │ │ aeriene │ de sosire │de tranzit │ │Până în țara │În interiorul țării│ în DST) │
  │ │ utilizate │ │ │5a = 3a + 4a│5b = 3b + 4b│de destinație│de destinație │ │
  │ │ │ Pe │Pe kg│ Pe │Pe kg│ │ │ │ │ │
  │ │ │colet│brut │colet│brut │ Pe colet │ Pe kg brut │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼─────┴─────┼─────┴─────┼────────────┴────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ 4 │ 5 │ │ │ │
  │ 1 │ 2 ├─────┬─────┼─────┬─────┼────────────┬────────────┤ 6 │ 7 │ 8 │
  │ │ │ a │ b │ a │ b │ a │ b │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │DST │DST │DST │DST │DST │DST │DST │DST │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
  Dimensions 297 x 210 mm

                                                                                                                     CP 82 (verso)
  ┌──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ │ │ │ Total al cheltuielilor pe │ │
  │ │ │ Cote părți de atribuit serviciilor din │ greutate datorate pentru │ │
  │ │ Căi de │ │ transportul aerian de atribuit │ Observații │
  │ │transmitere│ │ serviciilor din │ (inclusiv limita │
  │ Țara de │Parcursuri ├───────────┬───────────┬─────────────────────────┼─────────────┬───────────────────┤ valorii declarate │
  │destinație│ aeriene │Cote părți │Cote părți │ Total coloane │ │ │ în DST) │
  │ │ utilizate │ de sosire │de tranzit │ │Până în țara │În interiorul țării│ │
  │ │ │ │ │5a = 3a + 4a│5b = 3b + 4b│de destinație│de destinație │ │
  │ │ │ Pe │Pe kg│ Pe │Pe kg│ │ │ │ │ │
  │ │ │colet│brut │colet│brut │ Pe colet │ Pe kg brut │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼─────┴─────┼─────┴─────┼────────────┴────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ 4 │ 5 │ │ │ │
  │ 1 │ 2 ├─────┬─────┼─────┬─────┼────────────┬────────────┤ 6 │ 7 │ 8 │
  │ │ │ a │ b │ a │ b │ a │ b │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │DST │DST │DST │DST │DST │DST │DST │DST │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

  ----------
  Imaginile repr. CP 81 și CP 82 au fost introduse de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  6. Culegerea de informații de interes general privind executarea serviciului de colete poștale furnizează detalii pe tema schimbului de colete.
  7. Pe baza acestor informații și a tabelelor CP 81 și CP 82 ale administrațiilor intermediare, fiecare administrație determină căile de urmat pentru îndrumarea coletelor sale. Aceste date îi permit, de asemenea, să fixeze taxele ce trebuie percepute de la expeditori.
  8. Administrațiile își notifică prin comunicare directă, cu cel puțin o lună înaintea aplicării lor, tabelele CP 81 și CP 82. Ele adresează copii Biroului Internațional. Modificările ulterioare aduse acestor tablouri sunt semnalate în același fel. Termenul de anunțare nu se aplică în cazurile vizate la articolul RC 194.1.
  9. Fiecare administrație este obligată să îndrume, prin căile și mijloacele pe care ea le folosește pentru propriile sale colete, pe cele care îi sunt încredințate de o altă administrație în tranzit prin teritoriul său.
  10. În cazul întreruperii unei căi prevăzute, coletele în tranzit sunt îndrumate pe cea mai utilă cale disponibilă.
  11. Dacă utilizarea noii căi de îndrumare ocazionează cheltuieli mai mari (cote-părți suplimentare teritoriale sau maritime), administrația de tranzit procedează conform articolului RC 194.1.
  12. Tranzitul trebuie să fie efectuat în condițiile fixate de Convenție și de prezentul Regulament, chiar dacă administrația de origine sau de destinație a coletelor nu participă la serviciul de colete poștale.
  13. În raporturile între țări separate de unul sau mai multe teritorii intermediare, coletele trebuie să urmeze căile asupra cărora administrațiile interesate au convenit.
  14. Orice administrație care asigură serviciul coletelor-avion este obligată să îndrume, pe căile aeriene pe care le folosește pentru propriile sale trimiteri de acest gen, coletele avion care i-au fost încredințate de o altă administrație. Dacă îndrumarea coletelor-avion pe o altă cale oferă avantaje asupra căii aeriene existente, coletele-avion trebuie să fie îndrumate pe această cale.
  15. Administrațiile care nu participă la serviciul coletelor-avion le îndrumă pe acestea din urmă prin legăturile aeriene pe care ea le utilizează pentru transportul corespondenței sale avion. În lipsa unei legături aeriene, coletele-avion sunt expediate, de aceste administrații, pe calea de suprafață utilizată în mod obișnuit pentru celelalte colete.
  16. Schimbul depeșelor de colete este efectuat de birouri numite "birouri de schimb". Oriunde, un birou de schimb trebuie să fie menționat într-un formular poștal, acesta trebuie să fie făcut în concordanță cu regulile stabilite în Standardele Tehnice S 34 UPU (Identificarea/Codificarea Centrelor de Prelucrare Internațională a poștei). Acestea cuprind:
  16.1. numele biroului de schimb
  16.2. numele operatorului responsabil pentru biroul de schimb
  16.3. identificator de cod bare: codul S 34 identificând biroul de schimb.
  17. Administrațiile care trimit mai mult de 100 tone de colete pe an trebuie să aplice prevederile de mai jos și toate celelalte administrații trebuie încurajate să:
  17.1. marcheze recipienții folosind standardul UPU cu privire la conținutul recipienților (norma S 9)
  17.2. includă identificatori S 9 pe eticheta recipientului în conformitate cu norma S 29;
  17.3. notifice în avans, prin preaviz electronic, toate depeșele prin mesaje conforme cu standardele UPU, specificând identificatorii S 9 ai recipienților conținuți în fiecare depeșă.
  17.4. confirme electronic primirea recipienților sosiți, care au fost pre-avizate, folosind mesaje de răspuns sau/și notificarea de evenimente conform standardelor UPU.
  18. Toate birourile de schimb vor fi înregistrate în lista de coduri a Centrului de Procesare a Corespondenței Internaționale, împreună cu numele operatorului căruia îi aparține acest oficiu. Această listă este publicată pe site-ul web UPU.
  19. Pe orice document, un birou de schimb este identificat după numele lui și numele operatorului căruia îi aparține, publicate în lista de coduri mai sus menționată.
  20. În cazul identificatorilor prevăzuți cu cod de bară, va fi folosit standardul S 34 pentru a identifica fiecare birou de schimb. Administrațiile trebuie să păstreze o listă a operatorilor responsabili de care depinde fiecare centru căruia îi este asociat un cod din baza lor de date.
  ART. RC 161
  1.1. Aplicarea codurilor de bare pe coletele poștale
  1. Toate administrațiile poștale vor aplica coduri de bare pe toate coletele poștale internaționale externe (avion, S.A.L., suprafață). Specificațiile vor fi următoarele:
  1.1. Fiecare colet va fi identificat printr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri poștale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.
  1.2. De asemenea, identificatorul trebuie să fie reprezentat printr-un cod de bare în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri poștale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.
  ----------
  Alin. 1. al art. RC 161 a fost modificat de subpct. 9 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  2. Toate administrațiile poștale se vor angaja, de asemenea, să furnizeze informații trak&trace cu toate administrațiile partenere pentru coletele din afara și interiorul teritoriului său național și să se asigure că au echipamentul tehnic necesar pentru a schimba date pentru următoarele evenimente de urmărire:
  2.1. Evenimente de urmărit în mod obligatoriu
  2.1.1. EMC - Plecarea de la biroul de Identificatorul biroului de schimb
         schimb expeditor expeditor
                                         Data și ora evenimentului
  2.1.2. EMD - Sosirea la biroul de Identificatorul biroului de schimb de
         schimb de destinație destinație
                                         Data și ora evenimentului
  2.1.3. EMH - Distribuire nereușită Identificatorul biroului de distribuire
                                         sau codul poștal pentru distribuire
                                         Codul "Motivul de nelivrare"
                                         Data și ora evenimentului
  2.1.4. EMI - Predare finală Identificatorul biroului de distribuire
                                         sau codul poștal de distribuire
                                         Numele destinatarului (opțional)
                                         Data predării
                                         Data și ora evenimentului
  2.2. Evenimente de urmărit opțional
  2.2.1. EMA - Prezentarea Identificatorul biroului de prezentare
                                         Data și ora evenimentului
  2.2.2. EME - Remis la vamă Identificatorul biroului de schimb
                                         Motivul reținerii în vamă
                                         Data și ora evenimentului
  2.2.3. EMF - Plecarea din biroul Identificatorul biroului de schimb
               de schimb de sosire Supus/nesupus drepturilor vamale
                                         Data și ora evenimentului

  ART. RC 162
  Măsuri de întreprins în caz de suspendare temporară și de reluare a serviciilor
  1. În cazul suspendării temporare a serviciilor, administrația sau administrațiile interesate trebuie să fie anunțate pe calea telecomunicațiilor indicând, dacă este posibil, durata aproximativă a suspendării serviciilor. Aceeași procedură trebuie să fie aplicată când sunt reluate serviciile suspendate.
  2. Biroul Internațional trebuie să fie anunțat de suspendarea sau reluarea serviciilor, dacă se consideră necesară o notificare generală. Eventual, Biroul Internațional va anunța administrațiile pe calea telecomunicațiilor.
  3. Administrația de origine va avea posibilitatea să ramburseze expeditorului taxele de francare, taxele speciale și suprataxele aeriene dacă, datorită suspendării serviciilor, prestația legată de transportul trimiterii sale nu a fost furnizată decât parțial sau de loc.
  ART. RC 163
  Diverse modalități de transmitere
  1. Schimbul depeșelor de colete se efectuează, în general, cu ajutorul recipienților. Administrațiile limitrofe se pot înțelege asupra transmiterii unor anumite categorii de colete în afara recipienților.
  2. În relațiile între țările non-limitrofe, schimbul se operează, în general, prin intermediul depeșelor închise.
  3. Administrațiile se pot înțelege pentru a stabili schimburile în tranzit deschis. Totuși, este obligatoriu să formeze depeșe închise dacă, conform declarației unei administrații intermediare, coletele în tranzit deschis sunt de natură să încurce operațiunile sale.
  4. Coletele de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.) sunt schimbate în condițiile convenite între administrațiile interesate.
  ART. RC 164
  Transmiterea în depeșe închise
  1. În cazul general de transmitere în depeșe închise, recipienți (saci, coșuri, rame, etc.) trebuie să fie marcate, închise și etichetate în felul prevăzut mai jos:
  2. Formarea sacilor
  2.1. Depeșele, inclusiv acelea care sunt alcătuite exclusiv din saci goi sunt închise în saci al căror număr trebuie redus la strictul necesar. Acești saci trebuie să fie în stare bună pentru a proteja conținutul lor. Fiecare sac trebuie etichetat.
  2.2. Sacii sunt închiși de preferință cu plumbi. Sigiliile pot fi de asemenea din metal ușor sau din plastic. Închiderea trebuie să se facă astfel încât să nu poată fi deschisă, fără a lăsa urme de manipulare sau de violare. Amprentele sigiliilor trebuie să reproducă în caractere latine foarte vizibile numele biroului de origine sau o indicație suficientă care să permită determinarea acestui birou. Totuși, dacă administrația de origine dorește acest lucru, amprentele sigiliilor pot reproduce numai numele administrației poștale de origine.
  2.3. Pentru confecționarea depeșelor-avion se utilizează saci în întregime albaștri sau cu benzi late albastre. Pentru confecționarea depeșelor de suprafață sau a depeșelor de suprafață transportate pe cale aeriană se utilizează saci de suprafață de altă culoare decât aceea a sacilor-avion (ex. bej, maro, alb, etc.). Administrațiile de destinație trebuie totuși să verifice toate etichetele de la saci pentru a garanta o bună prelucrare.
  2.4. Sacii trebuie să indice în mod citeț, în caractere latine biroul sau țara de origine și să poarte mențiunea "Poșta" sau oricare altă mențiune analogă care să îi semnaleze ca depeșe poștale.
  3. Etichetarea depeșelor
  3.1. Etichetele sacilor trebuie să fie confecționate din pânză suficient de rigidă, din material plastic, din carton gros, din pergament sau din hârtie lipită pe o plăcuță. Ele trebuie să fie prevăzute cu un orificiu. Trebuie folosite etichete CP 83, CP 84 și CP 85 de culoare galben-ocru. Condiționarea și textul lor trebuie să fie conform modelelor anexate. Greutatea brută a fiecărui sac sau recipient ce face parte din depeșă trebuie să fie înscrisă pe fiecare din aceste etichete. Greutatea este rotunjită la hectogramul superior atunci când fracțiunea de hectogram este egală sau mai mare de 50 grame și rotunjită la hectogramul inferior în caz contrar.
  IMAGINE CP 83
  IMAGINE CP 84
  IMAGINE CP 85
  ----------
  Imaginile repr. CP 83, CP 84 și CP 85 au fost introduse de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  3.2. Etichetele sau adresele recipienților închiși conținând colete-avion trebuie să poarte mențiunea sau eticheta "Par Avion".
  3.3. În plus, o închidere specială poate fi adaptată pentru ceilalți recipienți în afară de saci, astfel încât conținutul să fie suficient protejat.
  4. Birourile intermediare nu trebuie să înscrie vreun număr de serie pe etichetele sacilor sau pachetelor depeșelor închise aflate în tranzit.
  5. Coletele cu valoare declarată sunt expediate în recipienți distincți. În caz de expediere în același sac cu colete fără valoare declarată, coletele cu valoare declarată sunt cuprinse într-un recipient interior sigilat sau plumbuit. Sacul exterior conținând colete cu valoare declarată trebuie să fie în stare bună. El trebuie să fie prevăzut dacă este posibil, la marginea superioară, cu un sul împiedicând deschiderea ilicită fără a lăsa urme vizibile. Recipienții care total sau parțial, conțin colete cu valoare declarată trebuie să fie prevăzuți cu litera "V".
  6. Coletele fragile sunt, de asemenea, expediate în recipienți distincți. Acestea sunt prevăzute cu eticheta indicată la articolul RC 129.5.1.
  7. Coletele expres sunt expediate în recipienți distincți, dacă numărul lor îl justifică. Recipienții care, parțial sau total, conțin asemenea colete trebuie să poarte eticheta sau mențiunea "Expres".
  8. Coletele contra ramburs sunt expediate în recipienți distincți, dacă numărul lor îl justifică. Recipienții care nu conțin decât colete contra ramburs trebuie să poarte eticheta sau mențiunea "Remboursement". (Ramburs).
  9. Eticheta recipientului conținând foaia de rută este prevăzută întotdeauna cu litera "F", marcată într-un mod aparent. În funcție de înțelegerea specială între administrațiile interesate, ea poate prezenta indicația numărului de saci ce compun depeșa și, eventual, numărul de colete transmise în tranzit deschis.
  10. Coletele voluminoase, fragile sau cele a căror natură o justifică, pot fi transportate în afara recipienților. În scopul determinării depeșei din care fac parte, asemenea colete trebuie să fie prevăzute cu o etichetă CP 83 sau CP 84. Etichetele coletelor cu valoare declarată expediate fără recipienți trebuie să fie prevăzute cu litera "V". Totuși, coletele transportate pe cale maritimă, excepție făcând coletele voluminoase, trebuie să fie expediate în recipienți.
  11. Ca regulă generală, sacii și ceilalți recipienți care conțin colete nu trebuie să cântărească mai mult de 32 kilograme.
  12. În vederea transportului lor, sacii de colete și coletele fără recipienți pot fi introduse în containere. Modalitățile de utilizare a acestora din urmă fac obiectul unui acord special între administrațiile interesate.
  ART. RC 165
  Utilizarea codurilor bară
  1. Administrațiile au posibilitatea să utilizeze în serviciul poștal internațional coduri de bară generate de calculator sau un sistem de identificare unic în scopul depistării și cercetării sau pentru alte nevoi de identificare. Specificațiile sunt definite de către Consiliul de Exploatare Poștală.
  2. Administrațiile care optează pentru utilizarea de coduri de bară în serviciul poștal internațional trebuie să respecte specificațiile tehnice definite de către Consiliul de Exploatare Poștală.
  ART. RC 166
  Foi de rută
  1. Toate coletele de îndrumat pe cale de suprafață, S.A.L. sau avion sunt înscrise, de biroul de schimb expeditor, pe o foaie de rută conform modelului CP 87. Greutatea brută a depeșei trebuie să fie întotdeauna notată în foaia de rută CP 87.
  *Font 7*
  Administrația expeditoare FOAIE DE RUTĂ CP 87
  Birou de schimb expeditor [ ] Suprafața Depeșa nr.
                                                            [ ] S.A.L.
                                                            [ ] Avion

                                                            Data plecării
                                                                              ┌────┬──────┬──────┬─────┐
                                                                              │Saci│Casete│Altele│Total│
  ┌───────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────────────────────────┐
  │ │Greutatea brută a depeșei │Număr de recipienți│ │ │ │ │Număr de colete în depeșă│
  │Birou de schimb de │ │ai depeșei │ │ │ │ │ │
  │destinație ├───────────────────────────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
  │ │kg │Număr de recipienți│ │ │ │ │Număr de colete pe │
  │ │ │de returat │ │ │ │ │dinafară recipienților │
  ├───────────────────────┴───────────────────────────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
  │Linia aeriană Un buletin CN 44 este │Număr de recipienți│ │ │ │ │Nr. de foi de rută │
  │ [ ] anexat la depeșă │goi │ │ │ │ │(dacă sunt mai multe) │
  └───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────────────────────────┘
        Înscriere detaliată
        ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
        │ │ │ │ │ │ │Cheltuieli datorate │ │
        │ │ │ │ │ │Cote părți teritoriale și │pentru transportul │ │
        │ │ │ │ │ │maritime datorate de către │aerian de către administrația│ │
        │ Nr. │Biroul de│ Țara de │Greutatea│Valoarea │administrația │ │ Obser- │
        │coletului│ origine │destinație│ │declarată│expeditoare │corespondenta │expeditoare │corespondenta │ vații │
        │ │ │ │ │ │administrației│administrației│administrației│administrației│ │
        │ │ │ │ │ │corespondenta │expeditoare │corespondente │expeditoare │ │
  Nr. de├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
  ordine│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
     1 │ │ │ │kg │g │DST │DST │DST │DST │DST │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
     9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
        │ Total față │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        │ ├──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
        │ Report de pe spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        │ ├──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
        │ Totaluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        └──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┘
   Înscriere globală (recapitularea coletelor pentru țara de destinație)
  ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
  │Număr total de colete │Greutate totală*1) a coletelor │Observații │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │
  │ │kg │ │
  │ │ │[ ] Prezența coletelor contra ramburs │
  └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
    *1) Această greutate poate include greutatea sacilor sau a recipienților de același gen utilizați pentru expedierea coletelor

  Birou de schimb expeditor Birou de schimb de destinație
  Data și semnătura Data și semnătura


  ......................... .............................
  Dimensions 210 x 297 mm


        Înscriere detaliată CP 87 (verso)
        ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
        │ │ │ │ │ │ │Cheltuieli datorate │ │
        │ │ │ │ │ │Cote părți teritoriale și │pentru transportul │ │
        │ │ │ │ │ │maritime datorate de către │aerian de către administrația│ │
        │ Nr. │Biroul de│ Țara de │Greutatea│Valoarea │administrația │ │ Obser- │
        │coletului│ origine │destinație│ │declarată│expeditoare │corespondenta │expeditoare │corespondenta │ vații │
        │ │ │ │ │ │administrației│administrației│administrației│administrației│ │
        │ │ │ │ │ │corespondente │expeditoare │corespondente │expeditoare │ │
  Nr. de├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
  ordine│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤
    14 │ │ │ │kg │g │DST │DST │DST │DST │DST │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┼─────────┼──────────┼────│────┼─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
    40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ├─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼──────│───────┼─────────┤
        │De reportat pe față │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        └──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┘

  ----------
  Imaginea repr. CP 87 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  2. Foaia de rută trebuie să fie inclusă în unul din recipienții ce compun depeșa. Eventual, ea va fi plasată în unul din sacii conținând coletele cu valoare declarată sau coletele expres.
  3. Foile de rută privind depeșe conținând colete cu valoare declarată trebuie să fie introduse într-o anvelopă de culoare roz. Dacă coletele cu valoare declarată sunt plasate într-un recipient interior sigilat, anvelopa roz trebuie să fie atașată exterior acestui recipient.
  4. Foaia de rută trebuie completată cu toate detaliile pe care le comportă contextul.
  5. Pentru coletele de serviciu, coletele prizonierilor de război și ale internaților civili îndrumate par avion, cheltuielile de transport aerian sunt trecute în creditul administrațiilor interesate.
  6. Fără o înțelegere specială, foile de rută pe cale de suprafață și foile de rută S.A.L. trebuie să fie numerotate separat conform unei serii anuale pentru fiecare birou de schimb expeditor și pentru fiecare birou de schimb de destinație. Numerotarea va fi diferită pentru fiecare cale dacă se utilizează mai mult de o cale. Ultimul număr al anului trebuie să fie menționat pe prima foaie de rută din anul următor. Dacă o depeșă este suprimată, biroul expeditor trece pe foaia de rută, alături de numărul depeșei, mențiunea "Derniere depeche" (Ultima depeșă). În relațiile maritime și în relațiile aeriene numele navei transportatoare sau, în funcție de situație, serviciul aerian utilizat este pe cât posibil, menționat pe foile de rută.
  7. Dacă coletele-avion sunt transmise dintr-o țară în alta pe cale de suprafață în același timp cu celelalte colete, prezența lor este indicată, printr-o adnotație corespunzătoare, pe foaia de rută CP 87.
  8. Orice colet cu valoare declarată este înscris în foaia de rută cu mențiunea "V" în coloana "Observații".
  9. Orice colet reexpediat sau înapoiat expeditorului este înscris în foaia de rută cu mențiunea "Reexpedie", sau "Retour" în coloana "Observații".
  10. Numărul recipienților din care se compune depeșa și, dacă nu s-a convenit altfel între administrațiile interesate, numărul recipienților de înapoiat trebuie să fie înscris pe foaia de rută. În lipsa unei înțelegeri speciale, administrațiile numerotează recipienții care compun aceeași depeșă. Numărul de serie al fiecărui recipient este trecut pe eticheta CP 83 sau CP 84.
  11. În caz de schimb de depeșe închise între țări non-limitrofe, biroul de schimb expeditor stabilește, pentru fiecare administrație intermediară, o foaie de rută specială CP 88. Acest birou înscrie aici numărul total de colete și greutatea brută a depeșei. Foaia de rută CP 88 este numerotată după o serie anuală pentru fiecare birou de schimb expeditor și pentru fiecare dintre administrațiile intermediare. De altfel, ea poartă numărul de serie al depeșei corespondente. Ultimul număr al anului trebuie menționat pe prima foaie de rută din anul următor. În relațiile maritime, foaia de rută CP 88 trebuie, pe cât posibil, să fie completată cu numele navei transportatoare.
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Administrația expeditoare FOAIE DE RUTĂ SPECIALĂ CP 88 │
  │ Bonificație a cotelor părți │
  │ Birou de schimb expeditor datorate pentru tranzitul coletelor │
  │ Data Nr. │
  │ │
  │ ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │
  │ │Birou de schimb intermediar │Data plecării │Depeșa nr. │ │
  │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Tren nr./Numele vaporului │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Administrația de tranzit │Parcurs urmat de depeșă │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Birou de destinație a depeșei │ │
  │ │[ ] Tranzit teritorial [ ] Tranzit maritim │ │ │
  │ ├────────────────────────┬────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Număr total de colete │Greutate brută*1) │Observații │ │
  │ ├────────────────────────┼────────────────────┤ │ │
  │ │ │kg │ │ │
  │ ├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Natura coletelor │Număr de recipienți │Număr de colete în recipienți │Număr de colete în afara recipienților │ │
  │ ├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Colete fără valoare │ │ │ │ │
  │ │declarată │ │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Colete cu valoare │ │ │ │ │
  │ │declarată │ │ │ │ │
  │ ├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Totaluri │ │ │ │ │
  │ └────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ │
  │ Birou de schimb expeditor Birou de schimb intermediar │
  │ Semnătura agentului Semnătura agentului │
  │ │
  │ ......................... ........................... │
  │ │
  │ *1) Aceasta poate include greutatea sacilor de curier sau a recipienților de același tip, dar nu a containerelor maritime sau│
  │aeriene │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Dimensions 210 x 148 mm

  ----------
  Imaginea repr. CP 88 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  12. În cazul în care colete-avion sunt îndrumate pe cale de suprafață, biroul de schimb expeditor întocmește o foaie de rută specială CP 88 pentru administrațiile de tranzit interesate.
  13. Foaia de rută specială CP 88 este transmisă deschis sau prin orice altă modalitate convenită între administrațiile interesate, însoțită, dacă este cazul, de documentele cerute de țările intermediare.
  ART. RC 167
  Întocmirea foii de rută CP 87
  1. Cu excepția acelor categorii de colete menționate la punctele de la 2 la 6 de mai jos, toate coletele trimise administrațiilor de destinație fac obiectul înscrierii globale în foaia de rută CP 87. Numărul și greutatea totală a acestor colete, inclusiv greutatea sacilor, vor fi indicate în secțiunea "Înscriere globală" în foaia de rută.
  2. Coletele reexpediate, coletele înapoiate la expeditor sau coletele îndrumate în tranzit deschis sunt înscrise întotdeauna individual, cu mențiunea sumei cheltuielilor care le grevează sau a cotei părți corespondente. Numărul și greutatea acestor colete nu trebuie să fie cuprinse în numărul și în greutatea brută a coletelor indicate în rubrica "Înscriere globală" din foaia de rută. Numărul și greutatea brută a coletelor indicate în rubrica "Înscriere globală" a foii de rută privește întotdeauna toate celelalte colete, altele decât cele reexpediate, returate la expeditor sau îndrumate în tranzit deschis.
  3. Coletele cu valoare declarată sunt, de asemenea, înscrise individual, dar fără mențiunea cotei-părți corespondente. Numărul și greutatea lor trebuie să fie cuprinse în numărul și greutatea totală a coletelor indicate în rubrica "Înscriere globală" din foaia de rută.
  4. Dacă administrațiile interesate au hotărât să facă o înscriere detaliată a coletelor pe foile de rută, ele trebuie să înscrie individual toate coletele simple trimise administrațiilor de destinație pe foaia de rută, dar fără menționarea cotelor părți teritoriale corespondente. După cum este prevăzut la punctul 2, numărul și greutatea coletelor, inclusiv greutatea sacilor trebuie să fie cuprins în numărul și greutatea totală a coletelor înscrise în rubrica "Înscriere globală" a foii de rută.
  5. Prezența coletelor contra ramburs trebuie să fie indicată în rubrica "Înscriere globală" a formularului.
  6. Coletele de serviciu și coletele prizonierilor de război și ale internaților civili care conform articolului 7.1 și 2 din Convenție, nu determină atribuirea nici unei cote-părți, nu trebuie să fie cuprinse în numărul și în greutatea totală a coletelor indicate în foaia de rută. Pentru expedierea coletelor pe cale aeriană, este aplicabil articolul RC 166.5.
  ART. RC 168
  Transmiterea documentelor de însoțire a coletelor
  1. Documentele de însoțire menționate la articolul RC 121.1 și 2 trebuie să fie fixate de coletul corespondent.
  2. Formularul-compus CP 72 este lipit pe colet.
  3. Dacă formularul-compus CP 72 nu poate fi lipit pe colet sau dacă coletul trebuie să fie însoțit de alte documente care nu fac parte din formularul compus, documentele de însoțire trebuie să fie plasate într-o anvelopă autocolantă transparentă CP 91, sau CP 92. Aceasta este aplicată pe colet.
  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ BULETIN DE EXPEDIȚIE, DOCUMENTE VAMALE, ETC., INCLUSE CP 91│ │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────┘
  Dimensions 245 x 170 mm (exterieur), 230 x 155 mm (interieur), patte de 50 mm

  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ BULETIN DE EXPEDIȚIE, DOCUMENTE VAMALE, ETC., INCLUSE CP 92│ │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────┘
  Dimensions 170 x 130 mm (exterieur), 155 x 115 mm (interieur), patte de 50 mm

  ----------
  Imaginile repr. CP 91 și CP 92 au fost introduse de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  4. Eventual, formularele mandatelor de rambursare, buletinele de francare și avizele de primire sunt transmise în același fel.
  5. Administrațiile de origine și de destinație se pot înțelege pentru a anexa documentele de însoțire la foaia de rută.
  6. În cazul prevăzut la pct. 5, administrațiile interesate pot conveni să transmită foaia de rută și documentele de însoțire par avion biroului de schimb de destinație.
  7. În cazul în care nu este posibil să se lipească formularul-compus CP 72, sau să se aplice anvelopa autocolantă transparentă pe colete din cauza dimensiunilor acestora din urmă sau din cauza naturii ambalajului, documentele de însoțire sunt solid atașate de colet.
  8. Administrațiile care se găsesc în imposibilitatea de a utiliza anvelopele autocolante transparente au posibilitatea de a anexa documentele de însoțire atașându-le solid de colete.
  9. Administrațiile de origine și de destinație se pot înțelege pentru ca documentele de însoțire ale coletelor schimbate în depeșe directe să fie transmise conform oricărui alt sistem care le convine.
  ART. RC 169
  Îndrumarea depeșelor
  1. Depeșele închise vor fi îndrumate pe cea mai directă cale posibilă.
  2. Când o depeșă conține mai mulți saci, aceștia trebuie să rămână reuniți, pe cât posibil, și vor fi îndrumați prin același curier.
  3. Administrația țării de origine are posibilitatea să precizeze ruta de urmat de către depeșele închise pe care ea le expediază, cu condiția, ca utilizarea acestei rute să nu antreneze pentru o administrație intermediară, cheltuieli speciale. Informațiile asupra căii de îndrumare sunt înscrise pe borderourile CN 37, CN 38 sau CN 41 și pe etichetele CP 83, CP 84 sau CP 85.
  4. Depeșele-avion închise sunt îndrumate prin zborul solicitat de către administrația țării de origine, sub rezerva ca acest zbor să fie utilizat de către administrația țării de tranzit pentru transmiterea propriilor sale depeșe. Dacă nu e cazul sau dacă timpul pentru transbordare nu este suficient, administrația țării de origine trebuie să fie avertizată despre acest lucru.
  5. În cazul unei modificări în schimbul de depeșe închise stabilit între două administrații prin intermediul uneia sau mai multor țări terțe, administrația de origine a depeșei face cunoscut acest lucru administrațiilor acestor țări.
  6. Dacă este vorba de o modificare la calea de îndrumare a depeșelor, o nouă cale de urmat trebuie să fie indicată administrațiilor care efectuau anterior tranzitul. Vechea cale va fi semnalată spre informare administrațiilor care vor asigura acest tranzit.
  ART. RC 170
  Transbordarea depeșelor-avion și a depeșelor de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.)
  1. În principiu, transbordarea depeșelor în curs de transmitere, pe același aeroport, va fi asigurată de administrația țării în care are loc transbordarea.
  2. Aceasta nu se va aplica în cazul în care transbordarea se efectuează între aparatele a două linii succesive ale aceleași companii aeriene.
  3. În cazul menționat la 2 și atunci când administrația de origine, de destinație și compania aeriană în cauză au convenit anterior, compania aeriană care efectuează transbordarea are posibilitatea să întocmească, dacă este necesar, un borderou de predare special care va înlocui borderoul CN 38 sau CN 41 original. Părțile implicate se înțeleg reciproc asupra procedurilor de urmat și a formularului utilizat.
  4. Dacă administrația țării de origine dorește, depeșele sale sunt transbordate direct în aeroportul de tranzit, între două companii aeriene diferite. Companiile aeriene interesate trebuie totuși să accepte să asigure transbordarea iar administrația țării de tranzit să fie informată în prealabil.
  5. În cazul menționat la pct. 4 și când administrația de origine, de destinație și companiile aeriene respective s-au înțeles în prealabil, companiile aeriene care efectuează transbordarea au posibilitatea să întocmească dacă este necesar, un borderou de predare special care va înlocui borderoul CN 38 sau CN 41 original. Părțile implicate se înțeleg împreună asupra procedurilor de urmat și a formularului de utilizat.
  6. În cazurile menționate la 2 și 4, sacii depeșelor pot fi prevăzuți, în plus față de etichetele prevăzute pentru transportul aerian al curierului, cu o etichetă CN 42.
  7. Când depeșele de suprafață care provin de la o administrație sunt reîndrumate prin avion prin grija altei administrații, condițiile acestei reîndrumări fac obiectul unui acord special între administrațiile interesate.
  ART. RC 171
  Măsuri de luat în cazul în care o transbordare directă a depeșelor avion nu poate fi efectuată așa cum era planificată
  1. Dacă, la aeroportul de transbordare, depeșele semnalate prin documente pentru a fi transbordate direct nu au putut fi reîndrumate prin zborul prevăzut, compania aeriană predă imediat aceste depeșe agenților poștali de la aeroportul de transbordare în vederea reîndrumării lor pe căile cele mai rapide (aeriană sau de suprafață).
  2. Acestea nu se aplică atunci când:
  2.1. administrația care expediază depeșele a luat măsurile necesare pentru a asigura reexpedierea lor printr-un zbor ulterior;
  2.2. în absența dispozițiilor menționate la 2.1, compania aeriană însărcinată cu predarea depeșelor este în măsură să le reîndrume în următoarele 24 de ore care survin sosirii lor pe aeroportul de transbordare.
  3. În cazul menționat la 1, biroul care asigură reîndrumarea este obligat să informeze biroul de origine al fiecărei depeșe, printr-un buletin de verificare CP 78, indicând prin acesta în special serviciul aerian care i-a predat depeșa și serviciile utilizate (cale aeriană sau de suprafață) pentru reîndrumarea până la destinație.
  ART. RC 172
  Întocmirea și verificarea borderourilor de predare CN 37, CN 38 sau CN 41
  1. Borderourile de livrare sunt completate conform textului lor pe baza indicațiilor care figurează pe eticheta sacilor sau cu adresa. Numărul total și greutatea totală a sacilor și trimiterilor fiecărei depeșe sunt înscrise global pe categorie. Administrațiile de origine pot, dacă doresc, să opteze pentru înscrierea individuală a fiecărui sac.
  2. Orice birou intermediar sau de destinație care constată erori în indicațiile care figurează pe borderourile CN 38 sau CN 41 trebuie imediat să le rectifice. El le semnalează, prin buletin de verificare CP 78, ultimului birou de schimb expeditor și biroului de schimb care a confecționat depeșa. Administrațiile se pot înțelege ca pentru semnalarea neregulilor să utilizeze sistematic curierul electronic sau orice alt mijloc de telecomunicații corespunzător.
  3. Atunci când depeșele expediate sunt introduse în containere sigilate de către serviciul poștal, numărul de ordine și numărul sigiliului fiecărui container sunt înscrise în cadrul rubricii borderoului CN 37, CN 38 sau CN 41 rezervat în acest scop.
  ART. RC 173
  Absența borderoului de predare CN 37, CN 38 sau CN 41
  1. În cazul absenței borderoului CN 37, biroul care primește trebuie să întocmească un astfel de borderou, în trei exemplare, conform încărcăturii primite. Două exemplare, însoțite de un buletin de verificare CP 78, sunt transmise biroului care predă, care returează din acestea un exemplar, după examinare și semnare.
  2. Când o depeșă sosește la aeroportul de destinație - sau la un aeroport intermediar care trebuie să îi asigure reîndrumarea prin intermediul altei întreprinderi de transport - fără a fi însoțită de un borderou CN 38 sau CN 41, administrația de care depinde acest aeroport întocmește din oficiu acest document. Acesta trebuie să fie corespunzător vizat de către agentul de transport de la care a primit depeșa. Faptul este semnalat prin buletin de verificare CP 78, cu două exemplare din borderoul CN 38 astfel întocmit, biroului responsabil de încărcarea acestei depeșe. Acesta din urmă este invitat să retureze o copie din document corespunzător autentificată.
  3. Dacă borderoul CN 38 sau CN 41 original lipsește, administrația care a primit depeșa trebuie să accepte borderoul de substituire CN 46 întocmit de către compania aeriană. Faptul este semnalat printr-un buletin de verificare CP 78 transmis biroului de origine, însoțit de două copii din borderoul de substituire CN 46.
  4. Administrațiile se pot înțelege că pentru reglarea cazurilor de absență a borderoului CN 38 sau CN 41 să utilizeze sistematic curierul electronic sau orice alt mijloc de telecomunicații corespunzător.
  5. Biroul de schimb de pe aeroportul de destinație - sau dintr-un aeroport intermediar însărcinat cu îndrumarea printr-un alt transportator poate să accepte fără să întocmească buletin de verificare CP 78, un borderou CN 38 sau CN 41 furnizat de primul transportator și transmis electronic de la biroul său din aeroportul de expediere și semnalat corespunzător de către reprezentantul său la aeroportul de descărcare a depeșei.
  6. Dacă nu poate fi determinată escala de încărcare, buletinul de verificare este adresat direct biroului expeditor al depeșei, cu sarcina ca acesta să îl transmită biroului prin care depeșa a fost tranzitată.
  ART. RC 174
  Măsuri de luat în caz de accident
  1. Când, urmare a unui accident survenit în timpul transportului, un vapor, un tren, un avion sau orice alt mijloc de transport nu poate urma traseul său și nu poate preda curierul în escalele sau stațiile prevăzute, personalul de bord, trebuie să predea depeșele biroului poștal celui mai apropiat de locul accidentului sau celui mai calificat pentru reîndrumarea curierului. În cazul în care personalul de bord este în imposibilitate, acest birou, informat despre accident, intervine fără întârziere pentru preluarea curierului și pentru a-l reîndruma la destinație pe calea cea mai rapidă după constatarea stării și, eventual, recondiționarea trimiterilor deteriorate.
  2. Administrația țării în care s-a produs accidentul trebuie să informeze pe calea telecomunicațiilor toate administrațiile escalelor sau stațiilor precedente asupra situației curierului. Acesta avizează la rândul lor pe aceeași cale toate administrațiile interesate.
  3. Administrațiile de origine al căror curier se găsea în mijlocul de transport accidentat trebuie să transmită o copie după borderourile de predare CN 37, CN 38 sau CN 41 administrației țării în care s-a produs accidentul.
  4. Biroul calificat semnalează apoi, printr-un buletin de verificare CP 78, birourilor de destinație a depeșelor accidentate detaliile împrejurărilor accidentului și constatările făcute. O copie după fiecare buletin de verificare este adresată birourilor de origine a depeșelor corespunzătoare și una administrației țării de care depinde compania de transport. Aceste documente sunt expediate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).
  ART. RC 175
  Măsuri de luat în caz de întrerupere a zborului, de deviere sau de îndrumare greșită a curierului-avion
  1. Când un avion își întrerupe parcursul pentru o durată susceptibilă să determine întârzierea curierului sau când, dintr-o cauză oarecare, curierul este debarcat la un aeroport altul decât cel care este indicat pe borderoul CN 38, compania aeriană remite imediat acest curier agenților administrației țării în care are loc escala. Aceștia îl reîndrumă pe căile cele mai rapide (aeriene sau de suprafață).
  2. Administrația care primește depeșele-avion sau sacii greșit îndrumați ca urmare a unei erori de etichetare trebuie să aplice o nouă etichetă la depeșă sau la sac, cu indicarea biroului de origine, și să o îndrume către adevărata destinație.
  3. În toate cazurile, biroul care a asigurat reîndrumarea este obligat să informeze biroul de origine al fiecărei depeșe sau sac, printr-un buletin de verificare CP 78, în care să indice în special serviciul aerian căruia l-a predat, serviciile utilizate (cale aeriană sau de suprafață) pentru reîndrumarea până la destinație și cauza îndrumării greșite, de exemplu o eroare de transport sau de etichetare.
  ART. RC 176
  Măsuri ce trebuie luate în caz de întrerupere a zborului, de deviere sau de îndrumare greșită a curierului de suprafață transportat pe cale aeriană (S.A.L.)
  1. Când curierul care face parte dintr-o depeșă-suprafață transportată pe cale aeriană (SAL) face obiectul unei întreruperi de zbor sau este debarcat la un aeroport altul decât cel care este indicat pe borderoul CN 41, se procedează după cum urmează:
  1.1. Agenții administrației țării în care curierul se găsește în tranzit îl preiau în sarcină și îl reîndrumă pe cale de suprafață dacă condițiile reîndrumării asigură transmiterea în țara de destinație în cel mai scurt timp. Administrația de origine este informată prin e-mail sau altă formă de telecomunicație.
  1.2. Dacă transmiterea rapidă a curierului pe cale de suprafață către țara de destinație nu poate fi asigurată, administrația țării de tranzit ia contact prin e-mail sau altă formă de telecomunicație cu administrația de origine a curierului pentru a determina în ce mod curierul trebuie să fie reîndrumat la destinație și cum trebuie să fie calculată și reglată eventuala remunerație pentru noua îndrumare.
  1.3. Administrația țării de tranzit întocmește un nou borderou de predare (CN 37, CN 41 sau CN 38 după caz) și reexpediază curierul conform instrucțiunilor primite de la administrația de origine.
  ART. RC 177
  Întocmirea buletinelor de încercare
  1. În vederea determinării parcursului cel mai favorabil al depeșelor de colete, biroul de schimb expeditor poate adresa biroului de schimb de destinație un buletin de încercare, conform modelului CN 44. Acest buletin trebuie să fie anexat la foaia de rută, pe care este semnalată prezența sa. Dacă la sosirea depeșei, formularul CN 44 lipsește, biroul de destinație trebuie să întocmească un duplicat. Buletinul de încercare, corect completat de biroul de destinație este înapoiat pe calea cea mai rapidă, fie la adresa indicată, fie, în lipsa unei astfel de indicații, biroului care l-a întocmit.
  ART. RC 178
  Predarea depeșelor
  1. Colete de suprafață
  1.1. În absența unei înțelegeri speciale între administrațiile interesate, predarea depeșelor de colete de suprafață se va efectua prin intermediul unui borderou de livrare CN 37.
  1.2. Acest borderou este întocmit în două exemplare. Primul este destinat biroului care primește, al doilea biroului care predă. Biroul care primește dă descărcare pe al doilea exemplar, pe care îl returează imediat pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).
  1.3. Borderoul de predare CN 37 poate fi întocmit în trei exemplare atunci când predarea depeșelor între două birouri corespondente are loc prin intermediul unui serviciu de transport. În acest caz, primul exemplar este destinat biroului care primește și însoțește depeșele. Al doilea primește descărcarea serviciului transportator și este predat biroului care predă. Al treilea este păstrat de către serviciul de transport după semnarea lui de către biroul care primește.
  1.4. Borderoul de predare CN 37 poate fi, de asemenea, întocmit în trei exemplare și atunci când transmiterea depeșelor se efectuează prin intermediul unui mijloc de transport fără personal de însoțire. Primele două exemplare sunt transmise cu depeșele și al treilea este păstrat de către biroul care predă.
  Primul exemplar este destinat biroului care primește și al doilea, contrasemnat de către acesta din urmă, este returat pe calea cea mai rapidă biroului care predă.
  1.5. Datorită organizării lor interne, anumite administrații pot solicita ca borderouri CN 37 distincte să fie întocmite pentru depeșele poștei de scrisori, pe de o parte și pentru coletele poștale pe de altă parte.
  1.6. Când predarea depeșelor între două birouri corespondente are loc prin intermediul unui serviciu maritim, biroul de schimb care predă poate întocmi un al patrulea exemplar din borderoul de predare CN 37 care să-i fie returat de către biroul de schimb care primește, după ce îl certifică. În acest caz, exemplarele 3 și 4 însoțesc depeșele. O copie din borderoul CN 37 trebuie să fie transmisă în prealabil prin avion sau prin e-mail, sau orice alt mijloc de telecomunicații, fie biroului de schimb care primește din portul de debarcare, fie administrației sale centrale.
  2. Colete-avion și colete de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.)
  2.1. Depeșele coletelor avion de predat la aeroport sunt însoțite de borderouri CN 38.
  2.2. Depeșele de predat la aeroport sunt însoțite de cinci exemplare, prin escală aeriană, din borderoul de predare CN 38 dacă este vorba de colete-avion sau CN 41 dacă este vorba de colete de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.)
  2.3. Un exemplar din borderoul CN 38 sau CN 41, semnat pentru predarea depeșelor de către compania aeriană sau organismul însărcinat al serviciului terestru, este păstrat de către biroul expeditor.
  2.4. Două exemplare din borderoul CN 38 sau CN 41 sunt păstrate la aeroportul de îmbarcare de către compania care transporta depeșele.
  2.5. Două exemplare din borderoul CN 38 sau CN 41 sunt introduse într-un plic CN 45. Acestea sunt transportate în sacoșa de bord a avionului sau în alt sac special în care sunt păstrate documentele de zbor. La sosirea pe aeroportul de descărcare a depeșelor, primul exemplar contrasemnat de predarea depeșelor, este păstrat de către compania aeriană care a transportat depeșele. Al doilea exemplar însoțește depeșele la biroul poștal căruia îi este adresat borderoul CN 38 sau CN 41.
  2.6. Borderourile CN 38 sau CN 41 transmise electronic de către transportatorul aerian pot fi acceptate la biroul de schimb de sosire atunci când cele două exemplare vizate la 2.4 nu sunt imediat disponibile. În acest caz, două exemplare din borderoul CN 38 sau CN 41 sunt semnate de către reprezentantul companiei aeriene în aeroportul de destinație înainte de predarea depeșelor către administrația de primire. Cu excepția punctelor 2.6.1 sau 2.6.2 un exemplar este semnat de către administrația de primire pentru recepționarea depeșelor și păstrat de către transportatorul aerian. Al doilea exemplar, în toate cazurile, însoțește depeșele până la biroul poștal căruia îi este adresat borderoul CN 38 sau CN 41.
  2.6.1. Administrațiile care dețin un sistem de primire electronic pentru depeșele de colete care le sunt transmise prin transportatorii aerieni pot utiliza înregistrările sistemului în loc de prelucrarea borderourilor CN 38 sau CN 41 cum este indicat la 2.6. În loc de formularele semnate CN 38 sau CN 41 administrația de recepție poate furniza transportatorului aerian o versiune imprimată a înregistrării electronice privind recepția depeșei.
  2.6.2. Administrațiile care schimbă mesaje EDI pentru depeșele și expedițiile de colete pot utiliza mesajele EDI privind recepția în locul borderourilor CN 38 sau CN 41 cum este indicat la 2.6. În locul exemplarului semnat CN 38 sau CN 41, administrația de recepție poate transmite mesajul EDI privind recepția.
  2.7. Administrațiile se pot înțelege între ele pentru utilizarea sistematică a curierului electronic sau a oricărui alt mijloc de telecomunicații corespunzător pentru a transmite borderourile CN 38 sau CN 41 între biroul care întocmește acest document și biroul care îl primește.
  2.8. Când coletele sunt transmise pe cale de suprafață unei administrații intermediare pentru a fi reîndrumate pe cale aeriană ele sunt însoțite de un borderou CN 38 sau CN 41 în atenția biroului intermediar. Un borderou CN 38 sau CN 41 va fi întocmit și în atenția țării de destinație pentru depeșele-avion îndrumate pe cale de suprafață.
  3. Dacă borderourile de predare CN 37, CN 38 sau CN 41 sunt generate electronic și transmise, fără intervenția personalului administrației poștale, unei întreprinderi de transport sau mandatarului care cooperează cu aceasta, și borderourile sunt imprimate de către acesta, administrațiile sau întreprinderile care participă la operațiunile de transport pot conveni că nu mai este necesar să semneze borderourile de predare.
  4. Administrațiile de primire se asigură că serviciile de transport pot preda coletele către un serviciu competent.
  5. Depeșele trebuie să fie predate în stare bună. Totuși, o depeșă nu poate fi refuzată pe motiv de avariere sau spoliere.
  6. Greutatea sacilor sau a altor recipienți conținând colete-avion cu valoare declarată se va indica individual pe borderoul CN 38. Litera "V" este, de asemenea, înscrisă în coloana "Observații" corespunzătoare.
  ART. RC 179
  Verificarea depeșelor
  1. Orice birou care primește o depeșă procedează încă de la recepție la verificarea recipienților și a închiderii lor. El verifică, de asemenea, originea și destinația sacilor ce compun depeșa înscrisă pe borderoul de predare, apoi coletele și diversele documente care le însoțesc. Aceste controale sunt contradictorii de fiecare dată când acest lucru este posibil.
  2. Biroul de destinație ține o evidență clară în ceea ce privește sosirea depeșelor în ordinea expedierii lor, în special pentru depeșele conținând colete cu valoare declarată.
  3. La deschiderea recipienților, elementele de închidere (sfoară, plumbi, etichetă) trebuie să rămână unite; în acest scop, sfoara este tăiată într-un singur loc.
  4. Neregulile constatate sunt semnalate neîntârziat printr-un buletin de verificare CP 78. În cazul în care biroul de schimb de destinație nu a expediat buletinul CP 78 cu primul curier utilizabil, el este considerat, până la dovedirea contrariului, că a primit în totalitate sacii și coletele în bună stare.
  5. În cazul în care constatările făcute de un birou de schimb sunt susceptibile de a angaja responsabilitatea unei întreprinderi de transport, ele trebuie, pe cât posibil, să fie contrasemnate de reprezentantul numitei întreprinderi. Această viză poate figura fie pe buletinul de verificare CP 78, din care un exemplar este predat întreprinderii, fie, în funcție de caz, pe borderourile CN 37, CN 41 sau CN 38 care însoțesc depeșa.
  6. Constatarea, cu ocazia verificării, a unor nereguli oarecare nu poate în nici un caz să motiveze returul unui colet la expeditor, cu excepția aplicării articolului RC 134.3 și 4.
  ART. RC 180
  Constatarea neregulilor și tratarea buletinelor de verificare
  1. În cazul în care un birou intermediar primește o depeșă în stare proastă, el trebuie să verifice conținutul dacă bănuiește că acesta nu a rămas intact și să-l pună așa cum se află într-un nou ambalaj. Acest birou trebuie să copieze indicațiile de pe eticheta originală pe noua etichetă și să aplice pe aceasta o ștampilă cu data, precedată de mențiunea "Remballe a ....." (Reambalat la ....). Faptul este semnalat printr-un buletin de verificare CP 78 întocmit în 4 sau 5 exemplare, după caz. Un exemplar este păstrat de biroul care-l întocmește. Celelalte sunt transmise:
  1.1. biroului de schimb de unde a fost primită depeșa (2 exemplare);
  1.2. biroului de schimb expeditor (dacă acesta este un altul decât cel indicat mai sus);
  1.3. biroului de destinație (inclus în trimiterea reambalată).
  2. În caz de lipsă a unei depeșe, a unuia sau mai mulți saci ce fac parte din ea, sau de orice altă neregulă, faptul este semnalat în modul descris la pct. 1. Totuși, birourile de schimb intermediare nu sunt obligate să verifice documentele ce însoțesc foaia de rută.
  3. Dacă biroul de schimb de destinație constată erori sau omisiuni în foaia de rută, el operează imediat rectificările necesare. El are grijă să bareze indicațiile eronate, în așa fel încât să lase lizibile inscripțiile inițiale. Aceste modificări se efectuează în prezența a doi agenți; la cel puțin o eroare evidentă, ele prevalează asupra declarației inițiale. Biroul de schimb procedează, de asemenea, la constatările regulamentare în cazul în care recipientul, sau închiderea lui lasă să se bănuiască faptul că, conținutul nu a rămas intact, sau că orice altă neregulă a fost comisă. Neregulile constatate sunt semnalate neîntârziat biroului de schimb expeditor cu ajutorul unui buletin de verificare CP 78 întocmit în trei sau patru exemplare, după caz. Un exemplar este păstrat de biroul de schimb care-l întocmește. Celelalte sunt transmise:
  3.1. biroului de schimb expeditor (două exemplare)
  3.2. biroului de schimb intermediar de unde a fost primită depeșa (dacă depeșa nu a fost primită direct)
  4. Lipsa unei depeșe, a unuia sau mai mulți saci făcând parte din ea sau a foii de rută este semnalată în modul descris la pct. 3. În cazul absenței foii de rută, biroul de schimb de destinație trebuie să întocmească o foaie de rută de înlocuire.
  5. Lipsa unei depeșe de colete de suprafață sau colete-avion este semnalată cel târziu în momentul primirii primei depeșe urmând depeșei absente. De asemenea, lipsa unuia sau a mai multor saci sau colete transmise neînchise în sac dintr-o depeșă de colete de suprafață sau de colete-avion este semnalată cel târziu în momentul primirii primei depeșe ce urmează numitei depeșe.
  6. Biroul de schimb de destinație are posibilitatea să renunțe la a opera rectificări și de a întocmi un buletin de verificare CP 78 dacă erorile sau omisiunile privind cotele-părți datorate nu depășesc 10 DST de foaie de rută.
  7. Buletinele de verificare sunt transmise, de preferință prin telefax sau prin oricare alt mijloc de comunicare electronică sau, dacă sunt transmise prin curier, pe calea cea mai rapidă, în anvelopa specială ce poartă cu caractere îngroșate mențiunea "Bulletin de verification" ("Buletin de verificare"). Aceste anvelope pot fi, fie în prealabil imprimate, fie semnalate prin intermediul unei ștampile ce reproduce cu claritate mențiunea respectivă. Neregulile privind coletele cu valoare declarată care angajează responsabilitatea administrațiilor sunt întotdeauna semnalate imediat pe calea telecomunicațiilor, dacă este posibil.
  8. Birourile cărora le sunt adresate buletinele de verificare CP 78 le înapoiază cât mai prompt posibil, după ce le-au examinat și au menționat pe ele observațiile lor, dacă este cazul; își păstrează un exemplar. Buletinele înapoiate sunt anexate la foile de rută la care se referă. Corectările făcute pe o foaie de rută și nesprijinite cu documente justificative sunt considerate nule. Totodată, dacă aceste buletine nu sunt înapoiate biroului de schimb de unde provin într-un termen de o lună socotind de la data expedierii lor, sunt considerate, până la proba contrarie, ca fiind acceptate.
  ART. RC 181
  Divergențe privind greutatea sau dimensiunile coletelor
  1. Punctul de vedere al biroului de origine prevalează în ceea ce privește determinarea greutății sau a dimensiunilor coletelor, în afară de o eroare evidentă.
  2. Diferențele de greutate inferioare unui kilogram, privind coletele simple nu pot face obiectul buletinelor de verificare sau să permită înapoierea coletelor.
  3. Diferențele de greutate ale coletelor cu valoare declarată până la 10 grame în plus sau în minus față de greutatea indicată nu pot face obiectul unor obiecțiuni din partea administrației intermediare sau de destinație, în afară de cazul în care starea exterioară a coletului o impune.
  ART. RC 182
  Primirea de către un birou de schimb a unui colet avariat sau insuficient ambalat
  1. Orice birou de schimb care primește un colet avariat sau insuficient ambalat trebuie să-l expedieze după ce l-a reambalat, dacă este cazul. Ambalajul inițial, adresa și etichetele trebuie, pe cât posibil, să fie respectate. Greutatea coletului, înainte și după reambalare, trebuie să fie indicată chiar pe ambalajul coletului. Această indicație este urmată de mențiunea "Remballe a ...........", purtând ștampila cu data și semnătura agenților care au efectuat reambalarea.
  2. Dacă starea coletului este astfel încât conținutul ar fi putut fi sustras sau avariat, faptul este semnalat biroului de schimb expeditor prin intermediul unei adnotări suficient de explicite pe buletinul de verificare CP 78. Se procedează în plus la deschiderea din oficiu a coletului și la verificarea conținutului său. Rezultatul acestei verificări trebuie să facă obiectul unui proces-verbal CN 24. Acesta este întocmit în 2 exemplare. Unul este păstrat de biroul de schimb care-l întocmește, celălalt este anexat coletului.
  3. Procedura descrisă la punctul 2 se aplică de asemenea dacă, coletul prezintă o diferență de greutate permițând a se bănui sustragerea în totalitate sau parțială a conținutului.
  ART. RC 183
  Constatarea unor nereguli care angajează responsabilitatea administrațiilor
  1. Orice birou de schimb care, la sosirea unei depeșe, constată absența, spolierea sau avarierea unuia sau mai multor colete procedează în felul următor:
  1.1. indică pe buletinul de verificare CP 78, sau în procesul-verbal CN 24 într-un mod cât mai detailat posibil, starea în care el a găsit ambalajul exterior al depeșei. Exceptând imposibilitatea motivată, recipientul, sfoara, sigiliul sau plumbul închiderii și eticheta sunt păstrate intacte timp de șase săptămâni calculând de la data verificării. Ele sunt transmise administrației de origine dacă aceasta o cere.
  1.2. adresează ultimului birou de schimb intermediar, dacă se poate prin același curier ca și biroului de schimb expeditor, un duplicat al buletinului de verificare.
  2. În cazul în care consideră util, biroul de schimb de destinație poate, pe cheltuiala administrației sale, să informeze biroul de schimb expeditor de constatările sale pe calea telecomunicațiilor.
  3. Dacă este vorba de birouri de schimb în contact imediat, administrațiile respective ale acestor birouri se pot înțelege asupra modului de a proceda în cazul neregulilor care angajează responsabilitatea lor.
  ART. RC 184
  Verificarea depeșelor de colete înscrise global
  1. Articolele RC 179 până la RC 183 sunt aplicabile atât coletelor spoliate și avariate cât și coletelor înscrise individual în foile de rută. Celelalte colete sunt considerate global.
  2. Administrația de origine se poate înțelege cu administrația de destinație pentru a limita la anumite categorii de colete înscrierea detailată ca și întocmirea buletinelor de verificare CP 78 și a proceselor-verbale CN 24. Aceeași înțelegere poate fi convenită cu administrațiile intermediare.
  3. Dacă numărul de colete găsite în depeșă diferă de numărul anunțat în foaia de rută, buletinul de verificare se rezumă la a rectifica numărul total al coletelor.
  4. Dacă greutatea brută a depeșei, indicată în foaia de rută, nu corespunde cu greutatea brută constatată, buletinul de verificare se rezumă la a rectifica greutatea brută a depeșei.
  ART. RC 185
  Reexpedierea unui colet ajuns în direcție greșită
  1. Orice colet ajuns în direcție greșită este reexpediat la destinația sa reală, pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).
  2. Orice colet reexpediat prin aplicarea prezentului articol este supus cotelor-părți pe care le comportă transmiterea la adevărata sa destinație precum și taxelor și drepturilor menționate la articolul RC 135.4.3.
  3. Administrația de reexpediere semnalează faptul celui de la care ea a primit coletul printr-un buletin de verificare CP 78.
  4. Ea tratează coletul ajuns în direcția greșită ca și cum acesta ar fi sosit în tranzit deschis. În cazul în care cotele-părți care i-au fost atribuite sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de reexpediere, ea atribuie administrației de destinație reală și, eventual, administrațiilor intermediare cotele-părți de transport respective. Ea se creditează apoi, printr-o preluare de la administrația de care depinde biroul de schimb care a transmis coletul în direcția greșită, cu suma cu care este descoperită. Această administrație percepe suma de la expeditor dacă eroarea este imputabilă acestuia. Preluarea și motivul sunt anunțate cu ajutorul unui buletin de verificare.
  5. În locul aplicării sistemului descris la pct. 4, administrațiile primitoare pot solicita administrației responsabile de îndrumarea greșită a coletului să plătească numai cheltuielile de reexpediere ale acestuia către adevărata țară de destinație.
  ART. RC 186
  Înapoierea recipienților goi
  1. În afara unei înțelegeri speciale între administrațiile interesate, sacii trebuie înapoiați goi, cu următorul curier, într-o depeșă pentru țara căreia îi aparțin acești saci și dacă este posibil pe calea normală urmată la sosire. Numărul acestor saci înapoiați cu fiecare depeșă trebuie să fie înscris în foaia de rută CP 87.
  2. Administrațiile de origine pot forma depeșe speciale pentru înapoierea sacilor goi. Totuși, formarea depeșelor speciale este obligatorie atunci când administrațiile de tranzit sau de destinație o cer. Pentru sacii returați pe cale aeriană, formarea depeșelor speciale este obligatorie. Depeșele speciale sunt descrise pe borderouri CN 47. Dacă nu se formează depeșe speciale pentru sacii goi înapoiați pe cale de suprafață, numărul și greutatea pachetelor de saci goi sunt indicate în coloana corespunzătoare a borderoului CN 37.
  3. Înapoierea este efectuată între birourile de schimb desemnate în acest scop. Administrațiile interesate se pot înțelege asupra modalităților de înapoiere, în relațiile pe distanță lungă, ele nu trebuie, în general să desemneze decât un singur birou însărcinat să asigure recepția sacilor goi care le sunt înapoiați.
  4. Sacii goi trebuie rulați în pachete convenabile. Dacă este cazul, planșetele cu etichete ca și etichetele din pânză, hârtie pergament sau alt material solid trebuie plasate în interiorul sacilor.
  5. Dacă nu sunt prea numeroși, sacii goi înapoiați pe cale de suprafață, pot fi plasați în sacii conținând colete poștale. În toate celelalte cazuri, inclusiv cel al sacilor goi înapoiați pe cale aeriană, aceștia trebuie plasați separat în saci etichetați cu numele birourilor de schimb. Acești saci pot fi sigilați conform acordului administrațiilor interesate. Etichetele trebuie să poarte mențiunea "Sacs Vides".
  6. Dacă în cursul controlului exercitat de o administrație se stabilește că sacii care-i aparțin nu au fost înapoiați serviciilor sale într-un timp mai mare decât cel necesar duratei de îndrumare (dus-întors), ea este îndreptățită să reclame rambursarea valorii sacilor după cum este prevăzut la punctul 7. Această rambursare nu poate fi refuzată de administrația în cauză decât dacă ea este în măsură să dovedească înapoierea sacilor absenți.
  7. Fiecare administrație fixează, periodic și uniform pentru toate categoriile de saci care sunt utilizați de birourile sale de schimb, o valoare în DST și o comunică administrațiilor interesate prin intermediul Biroului Internațional. În caz de rambursare, se ține cont de costul înlocuirii sacilor.
  8. Prin intermediul unui acord prealabil, o administrație poate folosi pentru formarea depeșelor sale avion, sacii aparținând administrației de destinație.
  9. Depeșele de recipienți goi trebuie tratate ca depeșe ale poștei de scrisori care nu dau loc plății de cheltuieli terminale, dar sunt supuse plății cheltuielilor de 30% din taxele de tranzit aplicabile depeșelor poștei de scrisori.
  10. O administrație expeditoare are posibilitatea de a indica, dacă ea dorește sau nu ca recipienții folosiți pentru o anumită depeșă să-i fie înapoiate. Ea trece această indicație pe foaia de rută întocmită pentru depeșă.

  Capitolul 8 Calitatea serviciului
  ART. RC 187
  Obiective în materie de calitatea serviciului
  1. Administrațiile verifică rezultatele efective în raport cu obiectivele pe care și le-au fixat în materie de calitatea serviciului.


  Capitolul 9 Cote-părți și cheltuieli de transport aerian
  ART. RC 188
  Nivelul de bază al cotelor-părți teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat
  1. Nivelul cotelor-părți teritoriale de sosire
  1.1. Pentru anii 2006-2009, nivelul cotelor-părți teritoriale de sosire prevăzute la art. 34.1 din Convenție sunt:
  1.1.1. Cota-parte de bază specifică țării corespunde unei taxe maxime/colet și unei taxe maxime/kg. Pentru anul 2007, aceste taxe vor fi fixate la 71,4% din taxa stabilită de fiecare administrație poștală pentru anul 2004. Pentru anii 2008 și 2009, aceste taxe de bază vor corespunde cotelor-părți teritoriale de sosire de bază proprii fiecărei țări, fixate de fiecare administrație poștală în anul precedent.
  1.1.2. Totuși, în cazul în care pentru anul 2007, noua cotă-parte teritorială de sosire de bază a unei administrații poștale reprezintă mai puțin de 2,85 DST/colet și de 0,28 DST/kg, sub rezerva unei taxe-plafon prevăzute la alin. 1.1.3, cota-parte teritorială de sosire aplicată unei astfel de administrații poștale va fi stabilită la nivelul cotelor-părți teritoriale de sosire minimale universale, corespunzând la 2,85 DST/colet și la 0,28 DST/kg.
  1.1.3. În cazul în care o administrație poștală aplică cota-parte teritorială de sosire de bază, așa cum este indicat la alin. 1.1.2, aplicarea acestei cote-părți face obiectul unei taxe-plafon corespunzând combinației remunerațiilor pe colet și pe kilogram, fixată la 4,25 DST pentru un colet de 5 kg. În cazul în care valoarea corespunzătoare la 71,4% din suma remunerațiilor pe colet și pe kilogram pentru anul 2004 este superioară valorii de 4,25 DST, cota-parte teritorială de sosire de bază va fi stabilită pe baza unei proporții de 71,4% din taxele pe colet și pe kilogram. Dacă valoarea corespunzând la 71,4% din suma remunerațiilor pe colet și pe kilogram pentru anul 2004 este inferioară sumei de 4,25 DST, cotele-părți teritoriale de sosire de bază vor fi stabilite conform dispozițiilor alin. 1.1.2.
  1.1.4. În scopul determinării cotelor-părți teritoriale de sosire, termenul «administrație poștală» este considerat ca raportându-se la fiecare țară sau teritoriu asigurând funcțiile unei administrații poștale independente. În cazul în care serviciile de colete poștale ale unei țări sau ale unui teritoriu sunt executate în cadrul administrației poștale aparținând unei alte țări sau teritoriu, conform art. 12 din Convenție, ele sunt considerate ca făcând parte din cadrul acestei ultime administrații poștale, în scopul determinării elementelor de serviciu furnizat și al calculului cotelor-părți teritoriale de sosire pe baza elementelor serviciului furnizat.
  ----------
  Alin. 1. al art. RC 188 a fost modificat de subpct. 10 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  2. Bonificații
  2.1. Orice administrație își poate mări cotele-părți de bază la care s-a făcut referire în paragraful 1.1 furnizând între una și cinci caracteristici de serviciu clar definite (descrise mai jos) care, fiecare în parte, vor asigura o bonificație cuprinsă între 5% și 40% din cota-parte de bază. Posibilitatea obținerii bonificațiilor este deschisă oricărei administrații, indiferent dacă beneficiază de o taxă specifică țării sau de taxa de bază globală.
  3. Definiția caracteristicilor de serviciu și a bonificațiilor
  3.1. Element de serviciu 1 - Urmărire și localizare (Track&Trace)
  3.1.1. În cazul în care o administrație poștală furnizează informații asupra coletelor sosite printr-un sistem de urmărire și localizare (având atașate etichete cod-bară conform standardelor UPU) și este echipată tehnic pentru a putea schimba date privind un minim de evenimente de urmărire (listate mai jos) cu toate administrațiile partenere, în conformitate cu indicii de performanță de mai jos, atunci administrația respectivă va fi îndreptățită să primească o bonificație de 15% din cotele-părți de bază la care se face referire la punctul 1.1.
  3.1.1.1. Minimum de evenimente de urmărire:
  3.1.1.1.1. EMD sosirea la biroul de schimb de destinație: informații de transmis în următoarele 48 de ore de la sosire, data și ora evenimentului
  3.1.1.1.2. EMH tentativă de distribuire nefinalizată: informații de transmis în următoarele cinci zile lucrătoare de la eveniment, data și ora
  3.1.1.1.3. EMI distribuirea finală: date de transmis în următoarele cinci zile lucrătoare de la eveniment, data și ora;
  3.1.1.2. Indicii de performanță pentru transmiterea datelor:
  3.1.1.2.1. 90% din coletele ce au înscris evenimentul EMC (ieșire din biroul de schimb de origine) ar trebui să aibă EMD transmis în 48 de ore de la data și ora producerii EMD.
  3.1.1.2.2. 90% din coletele care au înscris evenimentul EMD ar trebui să aibă EMH și/sau EMI transmis în următoarele cinci zile lucrătoare de la data și ora producerii lor.
  3.2. Element de serviciu 2 - Distribuirea la domiciliu
  3.2.1. În afara cazurilor când clienții sunt posesori ai unei căsuțe poștale, dacă administrația poștală face o primă încercare de distribuire la domiciliul destinatarului și lasă un aviz acestuia în cazul în care este absent și dacă administrația, în cazul trimiterilor grevate de taxe vamale, oferă destinatarului opțiunea ca plătind direct taxele și drepturile să intre în posesia fizică a trimiterii, ea va primi în plus o bonificație 10% din cotele-părți de bază la care se face referire în articolul 1.1.
  3.3. Element de serviciu 3 - Asumarea responsabilității
  3.3.1. Dacă administrația poștală de destinație își asumă responsabilitatea pentru pierderea, spolierea sau deteriorarea coletelor, așa cum este specificat în articolul 21 din Convenție, aceasta va primi, în plus, o bonificație de 5% din taxa de bază la care se face referire la punctul 1.1.
  3.4. Element de serviciu 4 - Semnătura de primire
  3.4.1. Administrația poștală care obține semnătura destinatarului, indicând acceptul său, sau orice altă formă de atestare a primirii acceptabilă din punct de vedere juridic, în virtutea legislației țării de destinație, pe parcursul distribuirii sau predării unui colet simplu, așa cum prevede art. RC 116, va avea dreptul la o bonificație corespunzând la 5% din cotele-părți de bază indicate la alin. 1.1.
  ----------
  Alin. 3.4.1. al art. RC 188 a fost modificat de subpct. 11 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  3.5. Element de serviciu 5 - Norme de distribuire
  3.5.1. Conform articolului 20.1 și 2 din Convenție, dacă o administrație poștală furnizează următoarele informații în Culegerea de Norme de Distribuire, va primi în plus o bonificație de 5% din taxa de bază la care se face referire la punctul 1.1.
  3.5.1.1. Normele de distribuire pentru coletele avion, coletele prioritare și coletele de suprafață sau economice, așa cum sunt definite în Culegerea de Norme de Distribuire.
  3.5.1.2. O indicație privind timpul mediu necesar vămuirii coletelor avion, prioritare și de suprafață sau economice.
  4. Măsurarea caracteristicilor de serviciu furnizate
  4.1. Caracteristica de serviciu 1 - Urmărire și localizare (Track and trace)
  4.1.1. Biroul Internațional va fi responsabil cu punerea în aplicare a unui sistem care să permită verificarea implementării dispozițiilor prevăzute prevederilor stabilite în definirea caracteristicii de serviciu 1, așa cum este definit la punctul 3.1. Biroul Internațional va fi de asemenea responsabil să se asigurare că sistemul utilizat este capabil să monitorizeze performanțele privind transmiterea de date și calitate și performanțele privind calitatea serviciului. Nivelul de performanță al rezultatelor nu va fi în nici un caz utilizat pentru acordarea sau nu a bonificației de 15%.
  4.2. Element de serviciu 2 - Distribuirea la domiciliu
  4.2.1. Informațiile privind îndeplinirea prevederilor stabilite prin definiția caracteristicii de serviciu 2, așa cum este prevăzută la punctul 3.2, vor fi furnizate de către administrație în Culegerea de informații privind coletele poștale. Dacă administrația indică în Culegerea de informații că nu oferă caracteristica respectivă, sau dacă administrația nu furnizează nici o informație, la punctul respectiv din Culegere, aceasta nu se va califica pentru bonificația de 10%.
  4.2.1.1. În cazul în care există restricții guvernamentale sau de ordin legal care limitează o administrație în implementarea caracteristicii de serviciu 2, se poate califica pentru bonusul de 10% dacă publică informațiile cu privire la limitarea implementării la punctul corespunzător din Culegerea de informații privind coletele poștale. Corectitudinea informațiilor furnizate de către țări prin Culegerea de informații privind coletele poștale poate fi supusă examinării Biroului Internațional în cazul în care una din administrațiile partenere au îndoieli asupra lor. În astfel de cazuri, dreptul la bonificația de 10% poate fi de asemenea revăzut.
  4.3. Caracteristica de serviciu 3 - Asumarea responsabilității
  4.3.1. Informații privind implementarea sau nu a prevederilor stabilite la articolul 21 al Convenției vor fi furnizate în Culegerea de informații privind coletele poștale. Dacă o administrație indică în Culegere că acceptă prevederea, sau dacă administrația nu reușește să furnizeze nici o informație, aceasta nu se va califica pentru bonificația de 5%.
  4.4. Caracteristica de serviciu 4 - Semnătura de primire
  4.4.1. Informații privind implementarea prevederilor stabilite în articolul RC 116, vor fi oferite de către administrație în Culegerea de informații privind coletele poștale. Dacă o administrație indică în Culegere că nu poate implementa prevederile, sau dacă nu reușește să furnizeze informațiile respective, aceasta nu va putea beneficia de bonificația de 5%.
  4.4.1.1. În cazul în care există restricții guvernamentale sau de ordin legal care susțin limitarea unei administrații în implementarea caracteristicii de serviciu 4, aceasta se poate califica pentru bonusul de 5% în cazul în care publică informațiile cu privire la limitarea implementării în rubrica respectivă a Culegerii. Informațiile furnizate de către administrațiile poștale și incluse în Culegere pot fi supuse examinării Biroului Internațional în cazul în care una dintre administrațiile partenere au îndoieli asupra exactității lor. În astfel de cazuri, dreptul la bonificația de 5% poate fi de asemenea revăzut.
  4.5. Caracteristica de serviciu 5 - Norme de distribuire
  4.5.1. Dacă o administrație poștală furnizează informațiile stabilite la articolele 20.1 și 2 al Convenției, conform definiției caracteristicii de serviciu 5 unde toate informațiile figurează în Culegerea de informații privind coletele poștale, aceasta va putea beneficia de bonificația de 5%. O administrație poștală în care toate informațiile nu sunt incluse în Culegere nu va putea beneficia de această bonificație.
  5. Responsabilitatea în materie de evaluare a caracteristicilor de serviciu furnizate
  5.1. Conform criteriilor stabilite la punctul 4, Biroul Internațional va fi responsabil să verifice dacă administrațiile aplică sau nu prevederile stabilite în definițiile descrise la punctul 3.
  ART. RC 189
  Modificări ale cotelor-părți teritoriale de sosire
  1. Majorarea cotelor-părți teritoriale de sosire, conform articolului 34.1 din Convenție, nu pot intra în vigoare decât de la 1 ianuarie. Pentru ca această condiție să fie respectată, o administrație care dorește să reclame o majorare a cotei-părți teritoriale de sosire de bază legată de inflație, va fi rugată să furnizeze Biroului Internațional, cu cel puțin patru luni înainte de această dată, documente care să justifice o astfel de cerere. Biroul Internațional le va notifica administrațiilor interesate cu cel puțin trei luni înaintea intrării lor în vigoare. Dacă aceste perioade nu au fost respectate, modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie anul următor.
  2. Reducerile de cote-părți teritoriale de sosire pot intra în vigoare la data de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie. Ele sunt comunicate fără întârziere administrațiilor de către Biroul Internațional.
  ART. RC 190
  Cote-părți teritoriale de tranzit
  1. Taxele aplicabile în calculul cotei-părți teritoriale de tranzit, conform articolului 34.2 din Convenție, sunt următoarele:
  1.1. 0,200 miimi de DST pe kilogram și pe kilometru până la 1500 km;
  1.2. 0,140 miimi de DST pe kilogram și pe kilometru suplimentar până la 5000 km;
  1.3. 0,100 miimi de DST pe kilogram și pe kilometru suplimentar;
  1.4. taxa pe distanță este calculată pe trepte de distanță de 100 km., pornind de la valoarea medie a fiecărei trepte.
  2. Pentru coletele în tranzit deschis, administrațiile intermediare sunt autorizate să solicite o cotă-parte forfetară de 0,40 DST per trimitere.
  ART. RC 191
  Aplicarea cotelor-părți teritoriale de tranzit
  1. Nici o cotă-parte teritorială de tranzit nu e datorată pentru:
  1.1. transbordarea depeșelor-avion între două aeroporturi care deservesc același oraș.
  1.2. transportul acestor depeșe între un aeroport deservind un oraș și un antrepozit situat în același oraș și returul acestor depeșe în vederea reîndrumării lor.
  2. Fiecare dintre țările participând la transport este autorizată să solicite, pentru fiecare colet, cotele-părți teritoriale de tranzit aferente treptei de distanță parcursă. În absența parcursului teritorial, se aplică doar cota-parte forfetară menționată la articolul RC 190.2.
  3. Reîndrumarea, eventual după depozitarea în serviciile poștale ale unei țări intermediare a depeșelor în tranzit deschis sosind și plecând din același port sau aeroport (tranzit fără parcurs teritorial) este supusă cotei-părți forfetară pe colet menționată la articolul RC 190.2, cu excluderea cotelor-părți teritoriale de tranzit.
  4. Dacă un serviciu de transport străin traversează teritoriul unei țări fără participarea serviciilor acesteia din urmă, conform articolului RC 160.3, coletele astfel îndrumate nu sunt supuse cotei-părți teritoriale de tranzit.
  ART. RC 192
  Cota-parte maritimă
  1. Taxele per kilogram, pentru calcularea cotei-părți maritime, conform articolului 34.3 din Convenție, sunt următoarele:
  1.1. 0,070 miimi de DST pe kilogram și pe milă marină (1852 metri) până la 1000 de mile marine;
  1.2. 0,040 miimi de DST pe kilogram și pe milă marină suplimentară până la 2000 de mile marine;
  1.3. 0,034 miimi de DST pe kilogram și pe milă marină suplimentară până la 4000 de mile marine;
  1.4. 0,022 miimi de DST pe kilogram și pe milă marină suplimentară până la 10000 de mile marine;
  1.5. 0,015 miimi de DST pe kilogram și pe milă marină suplimentară;
  1.6. taxa pe distanță este calculată pe un eșalon de 100 de mile marine, plecând de la valoarea medie a fiecărui eșalon.
  ART. RC 193
  Aplicarea cotei-părți maritime
  1. Dacă este cazul, eșaloanele de distanță servind la determinarea cotei-părți maritime de aplicat între două țări sunt calculate pe baza unei distanțe medii ponderate. Aceasta este determinată în funcție de tonajul depeșelor transportate între porturile respective ale celor două țări.
  2. Transportul maritim între două porturi ale aceleiași țări nu poate da loc perceperii cotei-părți maritime în cazul în care administrația acestei țări primește deja, pentru aceleași colete, remunerația aferentă transportului teritorial.
  3. Cota-parte maritimă a administrațiilor sau serviciilor intermediare nu este aplicată coletelor-avion decât în cazul în care coletul urmează un transport maritim intermediar. Orice serviciu maritim asigurat de țara de origine sau de destinație este considerat în acest caz ca serviciu intermediar.
  4. În cazul majorării, aceasta trebuie de asemenea, să se aplice coletelor originare din țara de care depind serviciile care efectuează transportul maritim. Totuși, această obligație nu se aplică nici relațiilor între o țară și teritoriile cărora ea le asigură relațiile internaționale, nici relațiilor între aceste teritorii.
  5. Articolul RC 189 este aplicabil în caz de modificare a cotei-părți maritime.
  ART. RC 194
  Aplicarea noilor cote-părți ca urmare a modificărilor imprevizibile de îndrumare
  1. Cazuri de forță majoră sau alte evenimente imprevizibile pot constrânge o administrație să utilizeze, pentru transportul propriilor sale colete, o nouă cale de îndrumare ocazionând cheltuieli suplimentare de transport teritorial sau maritim. Într-un asemenea caz, ea este obligată să informeze imediat, pe calea telecomunicațiilor, toate administrațiile ale căror depeșe de colete sau colete pe dinafară sunt îndrumate în tranzit prin țara sa. Începând cu cea de-a cincea zi urmând expediția acestei informații, administrația intermediară este autorizată să treacă în cont administrației de origine cotele-părți teritoriale sau maritime corespunzând noului parcurs.
  ART. RC 195
  Greutatea depeșelor luată în calcul pentru remunerarea administrațiilor
  1. În remunerația finală a administrațiilor de destinație sau de tranzit, se include în greutatea brută a depeșelor greutatea recipienților (saci de curier, etc.), dar nu cea a containerelor transportate pe cale maritimă sau aeriană. Totuși, administrațiile de origine și de destinație pot conveni între ele să ia în calcul greutățile nete, indiferent de modul de înscriere pe care îl utilizează pentru înregistrarea coletelor în foaia de rută CP 87, sau CP 88.
  ART. RC 196
  Atribuirea cotelor-părți
  1. Atribuirea cotelor părți administrațiilor interesate este efectuată, în principiu, pe colet.
  ART. RC 197
  Cote-părți și cheltuieli trecute în creditul altor administrații de către administrația de origine a depeșei
  1. În caz de schimb în depeșe închise, administrația de origine a depeșei creditează administrația de destinație și fiecare administrație intermediară cu cotele părți ale sale, maritime și teritoriale, inclusiv cu cotele-părți excepționale autorizate de Convenție sau Protocolul său final.
  2. În caz de schimb în tranzit deschis, administrația de origine a depeșei creditează:
  2.1. administrația de destinație a depeșei cu cotele sale părți enumerate la 1 la fel ca și cu cotele-părți revenind administrațiilor intermediare precum și administrației de destinație a coletului.
  2.2. administrația de destinație a depeșei cu sumele corespunzând cheltuielilor de transport aerian la care ea are dreptul pentru reîndrumarea coletelor-avion.
  2.3. administrațiile intermediare precedând administrația de destinație a depeșei cu cotele-părți enumerate la punctul 1.
  3. Cheltuielile de tratare a depeșelor închise în tranzit sunt în obligația administrației de origine a depeșelor. Taxa aplicată este de 0,195 DST pe kilogram pentru depeșele-avion și depeșele S.A.L. și de 0,170 DST pe kilogram pentru 2006, 0,180 DST pe kilogram pentru 2007, 0,190 DST pe kilogram pentru 2008 și 0,195 DST pe kilogram pentru 2009 pentru depeșele-suprafață.
  4. Transbordarea pe parcursul rutei, în același aeroport, a coletelor-avion care urmează mai multe servicii aeriene distincte se face fără plată.
  ART. RC 198
  Atribuirea și recuperarea cotelor-părți, taxelor și drepturilor în caz de înapoiere la expeditor sau reexpediere
  1. În cazul în care cotele-părți, taxele și drepturile nu au fost achitate cu ocazia înapoierii la expeditor sau a reexpedierii, administrația de înapoiere sau reexpediere procedează după cum este indicat în continuare.
  2. În caz de schimb în depeșă închisă, administrația care înapoiază sau reexpediază coletul recuperează de la administrația căreia îi este destinată depeșa:
  2.1. cotele-părți care îi revin ei cât și administrațiilor intermediare;
  2.2. taxele și drepturile care îi revin și cu care ea se află descoperită.
  3. Administrația care înapoiază sau reexpediază coletul în depeșă închisă creditează administrațiile intermediare cu cotele-părți care le revin.
  4. În caz de schimb în tranzit deschis, administrația intermediară este debitată de administrația care înapoiază sau reexpediază coletul cu sumele menționate la 2. Ea se creditează prin debitarea administrației căreia îi livrează coletul cu suma care îi este datorată și cu cea care revine administrației de înapoiere sau de reexpediere.
  Această operațiune este repetată, dacă este cazul, de către fiecare administrație intermediară.
  5. Cheltuielile de transport aerian al coletelor înapoiate la expeditor sau reexpediate pe cale aeriană sunt recuperate eventual de la administrația țărilor de unde provine cererea de înapoiere sau de reexpediere.
  6. Atribuirea și recuperarea cotelor-părți, a taxelor și drepturilor în caz de reexpediere a coletelor ajunse în direcția greșită sunt efectuate conform articolului RC 185.4
  7. Cheltuielile de transport aerian ale depeșelor de colete avion deviate de la parcurs sunt reglate conform articolelor RC 199 și RC 201.
  ART. RC 199
  Calculul cheltuielilor de transport aerian
  1. Cheltuielile de transport aerian privind depeșele de colete-avion sunt calculate după taxa de bază efectivă și distanțele kilometrice menționate în "Lista distanțelor aeropoștale", pe de o parte și de cealaltă parte, după greutatea brută a depeșelor. Taxa de bază efectivă poate fi inferioară sau cel mult egală taxei menționate la articolul 33.1 din Convenție.
  2. Cheltuielile datorate administrației intermediare cu titlu de transport aerian ale coletelor-avion pe dinafară sunt fixate în principiu cum este indicat la 1, dar pe jumătate de kilogram pentru fiecare țară de destinație. Totodată, în cazul în care teritoriul țării de destinație a acestor colete este deservit de una sau mai multe linii comportând mai multe escale pe acest teritoriu, cheltuielile de transport sunt calculate pe baza unei taxe medii ponderate. Aceasta este determinată în funcție de greutatea coletelor debarcate la fiecare escală. Cheltuielile de plată sunt calculate pentru fiecare colet, greutatea fiecăruia fiind rotunjită la jumătatea de kilogram imediat superioară.
  ART. RC 200
  Cheltuieli de transport aerian ale coletelor-avion pierdute sau distruse
  1. Administrația de origine este exonerată de orice plată cu titlu de transport aerian al coletelor-avion pierdute sau distruse ca urmare a unui accident survenit aeronavei sau din orice altă cauză angajând responsabilitatea întreprinderii de transport aerian. Această exonerare se aplică pentru orice porțiune din traseul liniei împrumutate.
  ART. RC 201
  Cheltuielile de transport aerian ale depeșelor sau sacilor deviați sau greșit îndrumați
  1. Administrația de origine a unei depeșe care a fost deviată pe parcursul rutei trebuie să plătească cheltuielile de transport ale acestei depeșe legate de parcursurile urmate în realitate.
  2. Ea stabilește cheltuielile de transport până la aeroportul de descărcare prevăzut inițial pe borderoul de livrare CN 38 atunci când:
  2.1. calea de îndrumare reală nu este cunoscută;
  2.2. cheltuielile pentru parcursul urmat în realitate n-au fost încă solicitate;
  2.3. devierea poate fi atribuită companiei aeriene care a asigurat transportul.
  3. Cheltuielile suplimentare rezultate din traseul urmat în realitate de către depeșa deviată sunt rambursate după cum urmează:
  3.1. de către administrația ale cărei servicii au comis greșeala de îndrumare;
  3.2. de către administrația care a perceput cheltuielile de transport de la compania aeriană care a efectuat debarcarea în alt loc decât cel indicat în borderoul de livrare CN 38.
  4. Dispozițiile prevăzute de la 1 la 3 sunt aplicabile prin analogie atunci când doar o parte dintr-o depeșă este debarcată într-un alt aeroport decât cel indicat în borderoul CN 38.
  5. Administrația de origine a unei depeșe sau a unui sac greșit îndrumat ca urmare a unei erori de etichetare trebuie să plătească cheltuielile de transport legate de întregul parcurs aerian, conform articolului 33.3.1 din Convenție.
  ART. RC 202
  Plata cheltuielilor de transport aerian a sacilor goi
  1. Cheltuielile de transport aerian a sacilor goi sunt plătite de către administrația proprietară a sacilor.
  2. Taxa maximă aplicabilă transportului aerian al depeșelor de saci goi corespunde la 30% din taxa de bază fixată conform dispozițiilor articolului 33.1 din Convenție.


  Capitolul 10 Întocmirea și reglarea conturilor
  ART. RC 203
  Întocmirea conturilor
  1. Fiecare administrație întocmește imediat un stat CP 94 la sfârșitul fiecărei luni sau al fiecărui trimestru pentru fiecare din birourile sale de schimb și pentru toate trimiterile primite de la una și aceeași administrație, pe birou expeditor și pe depeșă.
  *Font 7*
   Administrația poștală a STAT DE SUME DATORATE CP 94
   Biroul care întocmește statul [ ] Suprafața
                                                            [ ] S.A.L.
                                                            [ ] Avion
                                                            Data
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │Birou de schimb de destinație a depeșei │Luna │Anul │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
  │Administrație expeditoare │Trimestrul │Anul │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │Birou de schimb expeditor al depeșei │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Indicații
   De completat la mașina de scris sau la imprimanta calculatorului
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Credite datorate administrației de destinație a foilor de rută CP 87 │ Credite datorate administrației │ │
  │ │ expeditoare a CP 87 │ │
  ├──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤Observații │
  │Depeșa nr.│Număr total│Greutate brută│ Col. 6 a │ Col. 8 a │ Col. 7 a │ Col. 9 a │ │
  │ │ de colete │ │formularului CP 87│formularului CP 87│formularului CP 87 │formularului CP 87│ │
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  │ │ │kg │DST │DST │DST │DST │ │
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────┤
  │Total pe │ │ │ │ │ │ │ │
  │coloană │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼──────────────┤ │ │ │ ├───────────┤
  │Taxe │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼───────────┼──────────────┤ │ │ │ ├───────────┤
  │Suma pe │DST │DST │ │ │ │ │ │
  │coloană │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┴──────────────────┼───────────┤
  │Total general al creditelor datorate │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┘
  Biroul care întocmește statul
  Semnătura responsabilului


   .............................
   Dimensions 210 x 297 mm

  ----------
  Imaginea repr. CP 94 a fost introdusă de anexa 2 din ORDINUL nr. 395 din 6 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  2. În caz de rectificare a foilor de rută CP 88 sau CP 87, numărul și data buletinului de verificare CP 78 întocmit de biroul de schimb de destinație sau intermediar sunt indicate în coloana "Observații" din statul CP 94.
  3. Statul CP 94 este recapitulat într-un cont CP 75.
  4. Administrațiile care aveau un sold creditor net pe perioada anului precedent pot opta să fie plătite conform unei frecvențe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. Opțiunea aleasă rămâne în vigoare pe perioada unui an civil începând cu 1 ianuarie.
  5. Administrațiile au posibilitatea de a utiliza sistemul de facturare direct sau cel de compensație bilaterală.
  6. În cadrul sistemului de facturare directă conturile CP 75 vor servi drept facturi de reglat direct. Contul CP 75, însoțit de statul CP 94, dar fără foile de rută, este trimis pe calea cea mai rapidă administrației interesate pentru acceptare și plată într-un ritm lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Această trimitere trebuie să aibă loc în cele două luni urmând sosirii ultimei foi de rută din perioada la care acesta se raportează.
  7. Administrația debitoare trebuie să efectueze plata sumei facturate într-un termen de două luni. Dacă administrația care a transmis contul nu a primit nici o notificare rectificativă în termenul de două luni, contul este considerat ca legal acceptat. În cazul în care apare o diferență mai mare de 9,80 DST, este indicat să se rectifice statul CP 94 și să se atașeze la contul CP 75 modificat, ca document justificativ. Administrațiile debitoare pot refuza verificarea și acceptarea conturilor CP 75 care nu au fost prezentate de administrațiile creditoare în cursul termenului de șase luni după perioada la care acestea se referă.
  8. În cadrul sistemului de compensație bilaterală, administrația creditoare întocmește conturile CP 75 și CN 52 și le prezintă simultan și pe calea cea mai rapidă administrației debitoare conform unei frecvențe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. Totodată, de îndată ce conturile CP 75 între două administrații sunt acceptate sau considerate ca legal admise ele pot fi rezumate într-un cont general CN 52 întocmit conform uneia dintre frecvențele menționate mai sus.
  9. Administrația debitoare acceptă sau modifică conturile CP 75 și CN 52 și trimite plata sa administrației creditoare într-un termen de două luni. Dacă administrația care a trimis conturile nu a primit nici o modificare rectificativă în termenul de două luni, conturile sunt considerate ca fiind legal acceptate.
  10. În cazul în care o diferență depășind 9,80 DST este relevată de către administrația debitoare, statul CP 94 trebuie să fie rectificat și atașat contului CP 75 ca document justificativ.
  11. În cazul în care soldul unui cont CP 75 sau CN 52 nu depășește 163,35 DST, este reluat în contul CP 75 sau CN 52 următor în cazul în care administrațiile interesate participă la sistemul de clearing al Biroului Internațional.
  ART. RC 204
  Reglarea conturilor
  1. Reglările conturilor internaționale care provin din traficul poștal între administrațiile poștale pot fi considerate tranzacții curente și efectuate conform obligațiilor internaționale uzuale ale țărilor-membre interesate, atunci când există acorduri în acest sens. În absența unor acorduri de acest gen, aceste reglări de conturi sunt efectuate în conformitate cu dispozițiile următoare.
  2. Fiecare administrație își întocmește conturile și le prezintă în duplicat celorlalți interesați. Unul din exemplarele acceptate, eventual modificat sau însoțit de un stat de diferențe, este returat administrației creditoare. Acest cont servește drept bază pentru întocmirea, dacă este cazul, a decontului final între cele două administrații.
  3. Administrațiile poștale își pot regla conturile fie bilateral fie prin intermediul sistemului de compensare multilateral al Biroului Internațional, fie printr-un alt sistem de lichidare a conturilor. Doar administrațiile poștale care au semnat acordul care notifică adeziunea lor la sistem sunt abilitate să participe la compensarea multilaterală efectuată de către Biroul Internațional.
  4. Administrația creditoare alege modalitățile de lichidare, după consultarea administrației debitoare. În caz de dezacord, prevalează întotdeauna alegerea administrației creditoare. În cazul reglării prin intermediul sistemului de compensare multilateral al Biroului Internațional, atât administrația creditoare cât și administrația debitoare trebuie să fi semnat acordul de adeziune și să fi convenit de comun acord să includă contul respectiv în sistem.
  5. Soldul fiecărui cont CP 75 întocmit de administrația creditoare îi este plătit de administrația debitoare conform dispozițiilor articolelor de la RC 205 la 208.
  6. În cazul unei compensații bilaterale și al unei facturări pe bază de dezechilibru:
  6.1. întocmirea și transmiterea unui cont general pot interveni, fără a aștepta o rectificare eventuală a contului CP 75, de îndată ce o administrație, în posesia tuturor conturilor relative la perioada considerată, se dovedește a fi creditoare; verificarea contului CN 52 de către administrația debitoare și plata soldului trebuie efectuate în termen de două luni după primirea contului general; administrația debitoare nu este obligată să accepte conturile care nu i-au fost transmise într-un termen de șase luni după expirarea anului la care acestea se raportează.
  6.2. orice administrație care, în fiecare lună și în mod continuu, se găsește descoperită, față de o altă administrație, cu o sumă superioară celei de 9800,72 DST, are dreptul de a reclama un avans lunar până la concurența a trei sferturi din suma creanței sale; cererea trebuie să fie satisfăcută într-un termen de două luni.
  ART. RC 205
  Lichidarea conturilor prin intermediul Biroului Internațional
  1. Lichidarea conturilor prin intermediul sistemului de compensare al Biroului Internațional se efectuează conform dispozițiilor următoare:
  1.1. Participarea la sistemul de compensare al Biroului Internațional este deschisă administrațiilor poștale sau serviciilor acestor administrații care au semnat acordul de adeziune, care le obligă să se conformeze condițiilor enunțate într-o cartă de utilizare a sistemului.
  1.2. Biroul Internațional publică, prin intermediul circularelor, o listă a participanților actualizată la intervale regulate.
  1.3. O administrație creditoare care are intenția să regleze un cont prin intermediul Biroului Internațional trimite debitorului o copie a stării contului purtând mențiunea "Propus pentru includere în UPU*Clearing". Dacă debitorul nu are nici o modificare de propus, el returează contul Biroului internațional și administrației creditoare cu observația "Acceptat pentru includere în UPU*Clearing". Dacă debitorul vrea să propună o modificare, el returează contul administrației creditoare, care îl înaintează Biroului Internațional dacă acceptă modificarea propusă. Conturile nu trebuie să fie înaintate Biroului Internațional decât dacă administrația debitoare și administrația creditoare sunt complet de acord.
  1.4. Plata creditelor trebuie să fie efectuată în conformitate cu condițiile enunțate în carta de utilizare a sistemului.
  1.5. Dacă un participant nu se achită de obligațiile enunțate în carta sistemului sau dacă comite erori, Biroul Internațional ia măsurile corespunzătoare și informează toți participanții la sistem de măsurile luate.
  ART. RC 206
  Plata datoriilor restante rezultate din reglarea conturilor efectuată prin sistemul de compensare al Biroului Internațional
  1. Dacă, urmare a reglării conturilor efectuată prin sistemul de compensare al Biroului Internațional, se relevă că o administrație are datorii neplătite, este posibil ca acestea să fie reglate prin intermediul creanțelor pe care administrația datoare le are față de oricare altă administrație. Înainte de a lua această măsură, Biroul Internațional consultă administrația creditoare interesată și trimite o notificare debitorului implicit. Dacă nici o plată n-a fost efectuată în luna care a urmat datei apelului, Biroul Internațional are competența să facă unilateral transferurile contabile necesare după ce a informat părțile interesate despre acest lucru. Consimțământul debitorului restant nu este necesar.
  2. Când se fac aceste operațiuni contabile, Biroul Internațional efectuează numai compensarea conturilor care au fost acceptate atât de debitorul restant cât și de administrația care datorează bani acestuia din urmă.
  3. Debitorul restant nu poate avea pretenții de la administrația care îi datorează bani în ceea ce privește creanțele atribuite creditorului de către Biroul Internațional conform procedurii descrisă la paragraful 1.
  ART. RC 207
  Plata datoriilor exprimate în DST. Dispoziții generale
  1. Regulile de plată prevăzute mai jos sunt aplicabile la toate datoriile apărute dintr-o tranzacție poștală și exprimate în DST. Aceste creanțe pot rezulta fie din conturile generale sau statele întocmite de către Biroul Internațional, fie din deconturile sau statele întocmite fără intervenția acestuia. Regulile enunțate privesc în egală măsură reglarea diferențelor, a dobânzilor sau unde este cazul a avansurilor.
  2. Orice administrație poate să se achite de datorii prin intermediul avansurilor vărsate dinainte într-un cont din care se vor deduce datoriile când acestea vor fi stabilite.
  3. Orice administrație poate regla prin compensare creanțe poștale stabilite în DST, compensând credite sau debite, în relațiile cu o altă administrație, sub rezerva ca termenele de plată să fie respectate. Compensarea poate fi extinsă de comun acord la creanțele serviciilor de telecomunicații când ambele administrații asigură servicii poștale și de telecomunicații. Compensarea cu creanțe rezultând din tranzacțiile pe care un organism sau o societate sub controlul unei administrații poștale, este delegată să le facă, nu se poate realiza dacă această administrație se opune.
  4. Includerea unui cont de poștă aeriană într-un cont general cuprinzând diferite datorii nu trebuie să aibă ca rezultat întârzierea plăților cheltuielilor de transport aerian datorate companiei aeriene interesate.
  ART. RC 208
  Reguli de plată a conturilor a căror reglare nu se efectuează prin intermediul Biroului Internațional
  1. Creanțele sunt plătite în moneda aleasă de către administrația creditoare după consultarea administrației debitoare. În cazul unui dezacord, alegerea administrației creditoare trebuie să prevaleze în toate cazurile. Dacă administrația creditoare nu specifică o anumită monedă, alegerea aparține administrației debitoare.
  2. Suma de plată, așa cum este stabilită în moneda aleasă, trebuie să aibă o valoare echivalentă cu cea a soldului contului exprimat în DST.
  3. Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la punctul 4, suma de plată în moneda aleasă este stabilită prin convertirea DST în moneda de plată urmând dispozițiile următoare:
  3.1. Dacă este vorba de monede al căror curs raportat la DST este publicat de către Fondul Monetar Internațional (FMI), se aplică cursul în vigoare din ziua plății sau cea mai recentă valoare publicată.
  3.2. Dacă este vorba de alte monede de plată, suma în DST este convertită, în prima etapă într-o monedă intermediară a cărei valoare în DST este publicată în fiecare zi de către FMI, prin aplicarea celei mai recente valori publicate a acestui curs. În a doua etapă, rezultatul astfel obținut este convertit în moneda de plată prin aplicarea ultimului curs cotat pe piața de schimb a țării debitoare.
  4. Dacă, de comun acord, administrația creditoare și administrația debitoare au ales moneda unei țări care nu e membră a FMI și a cărei lege nu permite aplicarea dispozițiilor prevăzute la punctual 3, administrațiile interesate se înțeleg asupra raportului între DST și valoarea monedei alese.
  5. Pentru a determina echivalentul unei monede, s-a stabilit să se raporteze la cursul de închidere aplicabil în majoritatea tranzacțiilor comerciale pe piața oficială de schimb.
  6. La data plății, administrația debitoare trebuie să achite suma în moneda aleasă prin virament poștal sau prin orice alt mijloc acceptat de cele două administrații.
  7. Administrațiile creditoare trebuie să publice, prin intermediul unei circulare difuzată de către Biroul Internațional, orice schimbare privitoare la adresele la care trebuie trimise cecurile sau viramentele.
  8. Cheltuielile de plată (taxe, cheltuieli de compensare, depozite, comisioane, etc.) percepute în țara debitoare sunt în responsabilitatea administrației debitoare. Cheltuielile percepute în țara creditoare, inclusiv comisioanele colectate de către bănci în țările intermediare, sunt în sarcina administrației creditoare. Atunci când viramentul poștal cu scutire de taxe este utilizat, scutirea este acordată de asemenea de către casa de schimb a unei a treia țări care servește drept intermediar între administrația debitoare și administrația creditoare când nu există schimburi directe între ele.
  9. Dacă, între trimiterea ordinului de virament sau de remitere a plății efective prin orice alte mijloace și recepția de către administrația creditoare, apare o variație în valoarea echivalentă pentru moneda aleasă, calculată așa cum este indicat la punctele 3, 4 sau 5, și dacă diferența rezultată din această variație depășește 5% din valoarea sumei datorate (calculată în urma variației respective), diferența totală este împărțită la jumătate între cele două administrații.
  10. Plata trebuie să fie efectuată cât mai repede posibil, cel mai târziu înainte de expirarea termenului de șase săptămâni începând cu data de acceptare sau de notificare a acceptării oficiale a deconturilor și a conturilor indicând sumele sau soldurile de reglat. După depășirea acestui termen, sumele datorate sunt majorate cu 6% pe an începând cu a doua zi după expirarea termenului respectiv. Prin plată se înțelege transmiterea fondurilor sau a mijlocului de plată (cec, trată, etc.) sau trimiterea în scris a ordinului de virament sau de vărsământ de către organismul însărcinat cu transferul în țara debitoare.
  11. Atunci când este efectuată plata, documentul de plată (cec, trată, etc.) este însoțit de informații cu privire la titlul, perioada, și suma în DST, rata de schimb utilizată și data de aplicare a acestei rate pentru fiecare cont inclus în suma totală plătită. În cazul în care nu este posibil ca detaliile necesare să însoțească viramentul sau titlul de plată, trebuie să fie trimisă o scrisoare explicativă pe cale electronică sau prin curier, alegând calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață) din ziua în care este efectuată plata. Explicația detaliată trebuie să fie dată în franceză sau într-o limbă înțeleasă în administrația în care este efectuată plata.


  Capitolul 11 Dispoziții diverse
  ART. RC 209
  Informații de furnizat de către administrații
  1. Administrațiile trebuie să comunice Biroului Internațional, prin intermediul formularelor expediate de acesta, informațiile utile privind prestarea serviciului de colete poștale. Aceste informații se referă la deciziile luate în legătură cu posibilitatea de a aplica sau nu anumite dispoziții generale din Convenție și din Regulamentele sale.
  2. Fiecare administrație trebuie să anunțe celorlalte administrații prin intermediul Biroului Internațional:
  2.1. cotele-părți teritoriale de sosire și, eventual, cotele-părți teritoriale de tranzit și cotele-părți maritime pe care ea le percepe.
  2.2. informațiile utile privind serviciile facultative, condițiile de acceptare, limitele de greutate, limitele de dimensiuni și alte particularități.
  3. Orice modificare a informațiilor vizate la 1 și 2 trebuie să fie anunțată fără întârziere pe aceeași cale.
  ART. RC 210
  Publicații ale Biroului Internațional
  1. Biroul Internațional publică, în urma informațiilor furnizate de către administrațiile poștale, o culegere oficială de informații de interes general cu privire la implementarea, în fiecare Stat-membru, a Convenției și a Regulamentelor sale. De asemenea el publică o culegere similară care se referă la implementarea Aranjamentul privind serviciile de plată poștale și Regulamentul său pe baza informațiilor furnizate de către administrațiile interesate în virtutea dispozițiilor corespunzătoare din Regulamentul Aranjamentului mai sus menționat.
  2. De asemenea, el publică, prin intermediul elementelor furnizate de către administrații și eventual de către Uniunile restrânse în ceea ce privește 2.1 sau de către Organizația Națiunilor Unite în ceea ce privește 2.5:
  2.1. o listă de adrese a șefilor și oficialilor administrațiilor poștale și a Uniunilor restrânse;
  2.2. o nomenclatură internațională a oficiilor poștale;
  2.3. o culegere cuprinzând informații despre tranzit:
  2.3.1. o listă cu distanțele kilometrice aferente parcursurilor teritoriale ale depeșelor aflate în tranzit;
  2.3.2. o listă a serviciilor de tranzit oferite pentru curierul de suprafață (inclusiv pentru curierul S.A.L.):
  2.4. o culegere a echivalenților:
  2.5. o listă a obiectelor interzise, cuprinzând și stupefiantele interzise prin tratatele multilaterale asupra stupefiantelor cât și definițiile mărfurilor periculoase interzise pentru transportul prin poștă, stabilite de către Organizația Aviației Civile Internaționale;
  2.6. o culegere de tarife poștale domestice a administrațiilor poștale;
  2.7. date statistice referitoare la serviciile poștale (interior și internațional);
  2.8. studii, avize, rapoarte și alte referate legate de serviciul poștal;
  2.9. următoarele trei cataloage:
  2.9.1. Catalogul bibliotecii Biroului Internațional (conținând lista lucrărilor primite de către bibliotecă);
  2.9.2. Catalogul periodicelor Biroului Internațional (conținând lista periodicelor primite la Biroul Internațional);
  2.9.3. Catalogul cinematecii Biroului Internațional (conținând lista filmelor pe care Biroul Internațional le poate împrumuta administrațiilor poștale):
  2.10. Un catalog de echipament poștal;
  2.11. O listă generală a serviciilor aeropoștale (numită "Lista CN 68");
  2.12. O listă a distanțelor aeropoștale stabilită prin cooperare cu transportatorii aerieni.
  3. De asemenea, el publică:
  3.1. Manualele Convenției și Aranjamentului privind serviciile de plată poștale;
  3.2. Celelalte Acte ale UPU adnotate de către Biroul Internațional;
  3.3. Vocabularul poliglot al serviciului poștal internațional.
  4. Modificările aduse diverselor publicații enumerate de la punctul 1 la 3 sunt notificate prin circulară, buletin, supliment sau alt mijloc convenabil. Totuși, modificările la publicațiile menționate la punctele 2.11 și 2.12 cât și data de punere în vigoare a acestor modificări sunt aduse la cunoștința administrațiilor pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață), în cel mai scurt timp posibil și sub forma cea mai adecvată.
  5. Publicațiile editate de către Biroul Internațional sunt distribuite administrațiilor după următoarele reguli:
  5.1. Toate publicațiile, exceptând cea vizată la punctul 5.2 sunt distribuite în trei exemplare, din care unul în limba oficială. Celelalte două sunt livrate fie în limba oficială, fie în limba solicitată conform articolului 110 din Regulamentul General.
  5.2. Revista "Uniunea Poștală" este distribuită proporțional cu numărul unităților de contribuție alocate fiecărei administrații prin aplicarea articolului 130 din Regulamentul General.
  5.3. În plus față de numărul de exemplare distribuite gratuit în virtutea regulilor prevăzute la punctual 5.1, administrațiile pot achiziționa publicațiile Biroului Internațional la prețul de cost.
  6. Publicațiile editate de către Biroul Internațional sunt în egală măsură transmise și Uniunilor restrânse.
  ART. RC 211
  Adrese telegrafice
  1. Pentru comunicațiile telegrafice schimbate între ele, administrațiile folosesc următoarele adrese telegrafice:
  1.1. "Postgen" pentru telegramele destinate administrațiilor centrale;
  1.2. "Postbur" pentru telegramele destinate oficiilor poștale;
  1.3. "Postex" pentru telegramele destinate birourilor de schimb.
  2. Aceste adrese telegrafice sunt urmate de indicarea localității de destinație și unde e cazul, de orice alte detalii considerate necesare.
  3. Adresa telegrafică a Biroului Internațional este "UPU Berne"
  4. Adresele telegrafice indicate la punctele 1 și 3 completate după caz cu indicația oficiului expeditor, servesc în egală măsură drept semnătură în comunicațiile telegrafice.
  ART. RC 212
  Termen de păstrare a documentelor
  1. Documentele serviciului internațional trebuie păstrate o perioadă minimă de 18 luni începând cu următoarea zi după data la care se referă documentele. Totuși, dacă documentele sunt reproduse pe microfilm, microfișă sau pe un suport analog, ele pot fi distruse din momentul în care s-a constatat că reproducerea este satisfăcătoare.
  2. Documentele privind un litigiu sau o reclamație trebuie să fie păstrate până la lichidarea problemei. Dacă administrația reclamantă, informată în mod regulat asupra concluziilor anchetei, lasă să treacă șase luni de la data comunicării fără să formuleze obiecții, problema este considerată ca lichidată.
  ART. RC 213
  Formulare
  1. Formularele trebuie să fie conforme modelelor aici anexate.
  2. Textele, culorile și dimensiunile formularelor la fel ca și alte caracteristici cum ar fi amplasamentul rezervat pentru înscrierea codului bară trebuie să fie cele pe care le prescrie prezentul Regulament. De fiecare dată când un birou de schimb trebuie specificat pe un formular poștal, sunt aplicabile regulile specificate în articolul RC 160.16.
  3. Formularele pentru uzul publicului trebuie să aibă o traducere interliniară în limba franceză atunci când ele nu sunt tipărite în această limbă.
  4. Formularele pentru uzul administrațiilor poștale în relațiile lor reciproce trebuie să fie tipărite în limba franceză, cu sau fără traducere interliniară, doar dacă nu cumva administrațiile interesate stabilesc o altă modalitate printr-o înțelegere directă.
  5. Formularele cât și eventualele lor copii trebuie să fie completate în așa fel încât înscrierile să fie perfect lizibile. Formularul original este transmis administrației interesate sau părții celei mai interesate.
  6. Următoarele formulare sunt considerate ca formulare pentru uzul publicului:
  CN 07 (Confirmare de primire/de livrare/de plată/de înscriere);
  CN 08 (Reclamație);
  CN 11 (Buletin de francare);
  CN 17 (Cerere de retragere, de modificare sau de corectare a adresei, de anulare sau de modificare a sumei de rambursat);
  CN 23 (Declarație vamală);
  CN 29 (Eticheta "Ramburs");
  CN 30 (Eticheta "R" combinată cu numele oficiului de origine, numărul trimiterii și triunghiul purtând mențiunea "Ramburs");
  CP 71 (Buletin de expediție);
  CP 72 (Formular compus) (Buletin de expediție/Declarație vamală);
  CP 95 (Eticheta "Ramburs")
  ART. RC 214
  Aplicarea normelor
  1. Execuția anumitor dispoziții ale regulamentului poate necesita aplicarea anumitor norme. Administrațiile trebuie să se refere la publicațiile pertinente conținând normele aprobate de către UPU. Le este recomandat să respecte normele privitoare la exploatare pentru a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor și procedurilor lor.
  2. Aplicarea normelor Uniunii este facultativă, cu excepția unei referințe explicite la o normă UPU din regulament, care face obligatorie aplicarea respectivei norme. În același timp, se recomandă administrațiilor poștale să respecte atât normele relative la efectuarea serviciului la nivel național și internațional, în scopul ameliorării eficacității proceselor lor de tratare, cât și interoperativitatea sistemelor și procedurilor lor.
  ----------
  Alin. 2. al art. RC 214 a fost introdus de subpct. 12 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  3. O normă UPU trebuie adoptată în ansamblul său. Administrațiile poștale trebuie să se asigure că maniera în care ele utilizează o normă de acest tip este în întregime conformă cu exigențele stipulate în ea. Ele pot să se îndepărteze de recomandările prevăzute numai în măsura în care norma în cauză permite.
  ----------
  Alin. 3. al art. RC 214 a fost introdus de subpct. 12 al pct. I, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)


  Capitolul 12 Dispoziții tranzitorii și finale
  ART. RC 215
  Punerea în aplicare și durata Regulamentului
  1. Prezentul Regulament va fi executoriu începând cu ziua punerii în vigoare a Convenției.
  2. El va avea aceeași durată ca și Convenția, cel puțin dacă Consiliul de Exploatare Poștală nu decide altfel.
  Întocmit la Berna, la data de 28 ianuarie 2005.
  În numele Consiliului de Exploatare Poștală:
        Președinte, Secretar General,
  Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă
       James P. WADE Edouard DAYAN

  PROTOCOLUL FINAL
  al Regulamentului privind coletele poștale
  În momentul aprobării Regulamentului privind coletele poștale, Consiliul de Exploatare Poștală stabilește:
  ART. RC I
  Prestarea serviciului de colete poștale
  1. Australia, Letonia și Norvegia își rezervă dreptul de a asigura prestarea serviciului de colete poștale fie cum este stipulat în dispozițiile Convenției fie în cazul coletelor plecate și în baza unui acord bilateral, prin orice alte mijloace care sunt mai favorabile clienților lor.
  ART. RC II
  Particularități privind limitele de greutate ale coletelor
  1. Prin derogare de la articolul RC 114, administrația poștală din Canada este autorizată să limiteze la 30 kilograme greutatea maximă a coletelor la sosire și la expediere.
  ART. RC III
  Procedura de distribuire
  1. Prin derogare de la articolul RC 124.7.1.1, administrațiile poștale din Australia, Canada și Noua Zeelandă sunt autorizate să nu obțină semnătura persoanei care primește trimiterea și nici orice altă formă de confirmare de primire în cazul în care distribuie sau remite colete cu valoare declarată nepurtătoare de cod bară în conformitate cu toate normele aplicabile de UPU.
  2. Prin derogare de la articolul RC 116.2, administrațiile poștale din Australia, Canada și Noua Zeelandă sunt autorizate să nu obțină semnătura de primire a persoanei care primește trimiterea și nici orice altă formă de confirmare de primire în cazul în care distribuie sau remite colete simple nepurtătoare de cod bară conform normelor aplicate de UPU.
  ART. RC IV
  Limite maxime pentru trimiterile cu valoare declarată
  1. Prin derogare de la articolul RC 124.2.1, Suedia își rezervă dreptul de a limita valoarea conținutului coletelor simple și a coletelor cu valoare declarată cu destinația Suedia, în funcție de următoarele limite maxime:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Colete sosite Valoarea comercială Valoarea declarată Indemnizația
                       maximă a conținutului maximă maximă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Colete fără valoare 1000 DST - 40 DST pe colet
  declarată + 4,50 DST pe kg
  Colete cu valoare 1000 DST 1000 DST 1000
  DSTdeclarată
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Restricția nu poate fi evitată subscriind o asigurare parțială pentru valoarea care depășește 1000 DST. Natura conținutului trimiterilor cu valoare declarată nu face obiectul nici unei noi restricții. Trimiterile a căror valoare depășește limita sunt înapoiate la origine.
  2. Prin derogare de la articolul RC 124.2.1, Danemarca își rezervă dreptul de a limita valoarea conținutului coletelor cu valoare declarată sosite conținând bani sau titluri oarecare la purtător în funcție de următoarele limite maxime:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Trimiteri cu valoare Valoare comercială Valoare maximă Indemnizație
  declarată conținând bani maximă a conținutului declarată maximă
   sau titluri la purtător trimiterii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Colete poștale cu valoare 4000 DST 4000 DST 4000 DST
  declarată
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Aceste limite nu pot fi ocolite subscriind o asigurare parțială pentru valoarea ce depășește 4000 DST.
  ART. RC V
  Tratarea coletelor acceptate din greșeală
  1. Australia, Azerbaidjan, Canada, Georgia, Kazahstan, Kirghistan, Noua Zeelandă, Uzbekistanul, Rep. Dem. Pop. Coreea, Tadjikistan, Ucraina, și Vietnam își rezervă dreptul de a nu furniza indicații asupra motivelor reținerii unui colet sau a unei părți din conținutul său decât în limitele informațiilor provenind de la autoritățile vamale și conform legislației lor interne.
  1 bis. Statele Unite ale Americii își rezervă dreptul de a trata ca acceptate din greșeală și conform dispozițiilor legislației sale și practicilor vamale naționale orice colete conținând substanțe, așa cum sunt ele definite în secțiunea 1.308 titlul 21 din Codul de reglementări federale al Statelor Unite ale Americii (Code of Federal Regulations of United States of America).
  ----------
  Alin. 1 bis. al art. RC V a fost introdus de subpct. 1 al pct. II, lit. B a art. I din ORDINUL nr. 21 din 22 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007.*)
  ART. RC VI
  Colete reținute din oficiu
  1. Prin derogare de la prevederile articolului RC 137, administrația poștală din Canada nu este obligată să întocmească un buletin de verificare CP 78 privind colete reținute din oficiu în serviciul său.
  ART. RC VII
  Tratarea reclamațiilor
  1. Statele Unite ale Americii, când acționează ca administrație poștală intermediară, este autorizată să nu plătească indemnizații de despăgubire altor administrații care eronat au transmis în tranzit deschis colete cu valoare declarată sau simple, violând reglementarea conform căreia numai trimiterile în tranzit în depeșe închise sunt acceptate. Statele Unite ale Americii își rezervă dreptul să nu accepte reclamațiile CN 08 ale administrațiilor de origine a coletelor cu valoare declarată sau simple expediate în tranzit deschis și își declină orice responsabilitate pentru acest tip de trimiteri interzise.
  ART. RC VIII
  Abrogat.
  ----------
  Art. RC VIII a fost abrogat de subpct. 11, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  ART. RC IX
  Abrogat.
  ----------
  Art. RC IX a fost abrogat de subpct. 12, pct. II al art. I din ORDINUL nr. 134 din 11 martie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009.
  ART. RC X
  Aplicarea responsabilității administrațiilor poștale
  1. Prin derogare de la dispozițiile articolului RC 148.2.3, America (Statele Unite) și Canada își rezervă dreptul ca în toate cazurile când un colet este returat expeditorului fără indicarea motivului returării, să proceseze o reclamație CN 08 numai dacă ambalajul original este adus spre verificare.
  ART. RC XI
  Transmiterea în depeșe închise
  1. Prin derogare de la articolul RC 164.11, administrațiile poștale din Bahamas, Barbados și Canada sunt autorizate să limiteze la 30 kilograme, la sosire și la expediere, greutatea sacilor și a altor recipienți conținând colete.
  ART. RC XII
  Îndrumarea depeșelor
  1. Având în vedere dispozițiile articolului RC 169.1, administrațiile poștale din America (Statele Unite), Franța, Grecia, Italia, Senegal și Thailanda vor îndruma depeșe-avion închise numai în condițiile prevăzute în articolul RC 169.4.
  ART. RC XIII
  Stabilirea cotelor-părți medii
  1. America (Statele Unite) este autorizată să stabilească cote-părți teritoriale și maritime pe kilogram bazându-se pe repartizarea în greutate a coletelor primite de la toate administrațiile.
  ART. RC XIV
  Cote-părți teritoriale de tranzit excepționale
  1. Cu titlu provizoriu, administrațiile care figurează pe tabloul mai jos indicat sunt autorizate să perceapă cote-părți teritoriale de tranzit excepționale indicate în acest tablou și care se adaugă cotelor-părți de tranzit vizate la articolul RC 190.1.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                        Suma cotei-părți teritoriale de tranzit
                                                     excepțională
  Nr. Administrații autorizate ────────────────────────────────────────────
  crt. Taxe per Taxe pe kilogram de greutate brută
                                      colet a depeșei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 2 3 4
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      DST DST
   1 Afganistan 0,48 0,45
   2 America (Statele Unite) În funcție de eșalonul de
                                              distanță
                                              Până la 600 km 0,10
                                              Peste 600 până la 1000 km 0,18
                                              Peste 1000 până la 2000 km 0,25
                                              Peste 2000 per 1000 km în sus 0,10
   3 Bahrain 0,85 0,55
   4 Chile 0,21
   5 Egipt 0,40
   6 Franța 1,00 0,20
   7 Grecia 1,16 0,29
   8 Hong Kong, China 0,12
   9 India 0,40 0,51
  10 Malaiezia 0,39 0,05
  11 Rusia (Federația) 0,77 De două ori suma pe kilogram
                                              indicată în coloana 3 din
                                              articolul RC 190.1 pentru
                                              distanța respectivă
  12 Singapore 0,39 0,05
  13 Sudan 1,61 0,65
  14 Siria (Rep. Arabă) 0,65
  15 Thailanda 0,27
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Administrațiile poștale din Danemarca și Finlanda își rezervă dreptul de a mări cu 50% cotele-părți teritoriale de tranzit prevăzute în articolul RC 190.
  ART. RC XV
  Cote-părți maritime
  1. Administrațiile enumerate aici își rezervă dreptul de a majora cu 50% cotele-părți maritime prevăzute la articolul RC 192: Germania, America (Statele Unite), Argentina, Antigua și Barbuda, Australia, Bahamas, Bahrain, Bangladeș, Barbados, Belgia, Belize, Brazilia, Brunei Darusalem, Canada, Chile, Cipru, Columbia, Comore, Congo (Rep.), Danemarca, Djibuti, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Spania, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Teritoriile de peste mări care depind de Regatul Unit, Grecia, Grenada, Guiana, India, Italia, Jamaica, Japonia, Kenia, Kiribati, Madagascar, Malaiezia, Malta, Mauritius, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Pakistan, Papua-Noua Guinee, Olanda, Portugalia, Qatar, Sfântul Christophe (Sfântul - Kitts) - și - Nevis, Sf. Lucia, Sf. Vincent și Grenadine, Solomon (Insule), Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Suedia, Tanzania (Rep. Unită), Thailanda, Trinite-Tobago, Tuvalu, Ukraina Vanuatu, Yemen, Zambia.
  ART. RC XVI
  Cote-părți suplimentare
  1. Orice colet îndrumat pe cale de suprafață sau pe cale aeriană cu destinația departamentelor franceze de peste mări, teritoriile franceze de peste mări și colectivităților din Mayotte și Saint-Pierre și Miquelon este supus unei cote-părți teritorială de sosire egală, cel mult, cu cota-parte franceză corespondentă. În cazul în care un astfel de colet este îndrumat în tranzit prin Franța continentală, el dă loc, în plus, la perceperea următoarelor cote-părți și cheltuieli suplimentare:
  1.1. colete "pe cale de suprafață"
  1.1.1. Cotă-parte teritorială de tranzit franceză
  1.1.2. Cotă-parte maritimă franceză corespunzătoare eșalonului de distanță care separă Franța continentală de fiecare dintre departamentele, teritoriile și colectivitățile în cauză;
  1.2. colete-avion
  1.2.1. Cotă-parte teritorială de tranzit franceză pentru coletele în tranzit deschis;
  1.2.2. cheltuielile de transport aerian corespunzătoare distanței aeropoștale care separă Franța continentală de fiecare dintre departamentele, teritoriile și colectivitățile în cauză.
  2. Administrațiile poștale ale Egiptului și Sudanului sunt autorizate să perceapă o cotă-parte suplimentară de 1 DST în plus peste cotele-părți teritoriale de tranzit prevăzute de articolul RC 190 pentru orice colet în tranzit via lacul Nasser între El Shallal (Egipt) și Wadi Halfa (Sudan).
  3. Orice colet îndrumat în tranzit între Danemarca și Insulele Feroe sau între Danemarca și Groenlanda dă loc la perceperea următoarelor cote părți suplimentare:
  3.1. colete "pe cale de suprafață"
  3.1.1. pentru coletele în tranzit deschis, cota-parte forfetară indicată în articolul RC 190.2;
  3.1.2. cotă-parte teritorială de tranzit daneză;
  3.1.3. cotă-parte maritimă daneză corespunzătoare eșalonului de distanță care separă Danemarca de Insulele Feroe, respectiv, de Groenlanda;
  3.2. colete-avion și colete S.A.L.
  3.2.1. pentru coletele în tranzit deschis, cota-parte forfetară indicată în articolul RC 190.2;
  3.2.2. taxele de prelucrare a depeșelor-avion în tranzit;
  3.2.3. cheltuielile de transport aerian corespunzătoare distanței aeropoștale care separă Danemarca de Insulele Feroe, respectiv, de Groenlanda;
  4. Administrația poștală din Chile este autorizată să perceapă o cotă-parte suplimentară de maximum 2,61 DST pe kilogram pentru transportul coletelor cu destinația insulele Paștelui.
  5. Orice colet îndrumat pe cale de suprafață sau pe cale aeriană, în tranzit între Portugalia continentală și regiunile autonome ale Madeirei și Azore, dă loc la perceperea următoarelor cote-părți și cheltuieli suplimentare:
  5.1. colete "pe cale de suprafață"
  5.1.1. cotă-parte teritorială de tranzit portugheză;
  5.1.2. cotă-parte maritimă portugheză corespunzătoare eșalonului de distanță care separă Portugalia continentală de fiecare dintre regiunile autonome în cauză;
  5.2. colete-avion
  5.2.1. cotă-parte teritorială de tranzit portugheză;
  5.2.2. cheltuielile de transport aerian corespunzătoare distanței aeropoștale dintre Portugalia continentală și fiecare dintre regiunile autonome în cauză.
  6. Coletele adresate insulelor Aland dau loc la perceperea, în plus față de cotele-părți teritoriale de sosire aplicabile de Finlanda, următoarelor cote-părți suplimentare:
  6.1. colete "pe cale de suprafață"
  6.1.1. cotă-parte calculată pe baza taxei forfetare pe colet aplicabilă coletelor în tranzit deschis, conform articolului RC 190;
  6.1.2. cotă-parte teritorială de tranzit a Finlandei;
  6.1.3. cotă-parte maritimă finlandeză corespunzătoare eșalonului de distanță care separă insulele Aland de biroul de schimb din Finlanda;
  6.2. colete-avion
  6.2.1. cotă-parte calculată pe baza taxei forfetare per colet menționată la articolul RC 190;
  6.2.2. cheltuielile de transport aerian corespunzătoare eșalonului de distanță care separă insulele Aland de biroul de schimb din Finlanda.
  7. În completare la dispozițiile articolului 34.3.2 din Convenție, administrația poștală din Thailanda este autorizată să perceapă o cotă-parte maritimă suplimentară de 0,28 DST per kilogram și pe eșalon de distanță.
  ART. RC XVII
  Întocmirea conturilor
  1. Prin derogare de la articolul RC 203, conturile supuse administrațiilor poștale ale Americii (Statele Unite), Canadei și Chinei (Rep. Pop.) nu sunt considerate ca admise, nici plățile considerate ca datorate, în perioada de două luni urmând primirii acestor conturi, dacă acestea nu parvin în cele șapte zile următoare datei în care ele au fost expediate de administrația creditoare.
  2. Prin derogare de la articolul RC 203, conturile supuse administrației poștale a Arabiei Saudite sunt considerate ca admise în cazul în care administrația creditoare nu primește nici o notificare rectificativă în termenul de trei luni. De asemenea, administrația poștală a Arabiei Saudite nu este obligată să transmită plățile sale administrației creditoare, în virtutea dispozițiilor prevăzute la punctul 7, într-un termen de două luni, ci într-un termen de trei luni.
  ART. RC XVIII
  Cheltuieli de transport aerian
  1. Afganistan, Arabia Saudită, Argentina, Australia, Bahamas, Bangladeș, Brazilia, Bolivia, Canada, Cap-Verde, Chile, China (Rep. Pop.), Columbia, Congo (Rep.), Cuba, El Salvador, Egipt, Ecuador, Gabon, Guiana, Honduras (Rep.), India, Indonezia, Iran (Rep. Islamică), Jamahiria Libiana, Kazakstan, Mexic, Mongolia, Mozambic, Myanmar, Noua Zeelandă, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipine, România, Rusia (Federația), Insulele Solomon, Sudan, Ciad, Thailanda, Turcia, Venezuela, Vietnam, Yemen și Zambia au dreptul la rambursarea cheltuielilor suplimentare ocazionate de transportul aerian al coletelor avion provenind din străinătate pentru interiorul țării lor. Aceste cheltuieli de transport vor fi uniforme pentru toate depeșele provenind din străinătate, indiferent dacă coletele avion sunt reîndrumate sau nu pe cale aeriană.
  ART. RC XIX
  Reglarea datoriilor rezultate din reglarea conturilor efectuate prin sistemul de compensare al Biroului Internațional în vigoare înainte de 1 ianuarie 2001
  1. Debitele plătibile ca rezultat al reglării conturilor prin sistemul de compensare al Biroului Internațional existent înainte de 1 ianuarie 2001, de orice administrație și care sunt depășite după termenul limită al reglării pentru compensarea finală din ultimul trimestru al anului 2000 pot fi reglate prin intermediul creditelor pe care administrația debitoare le poate percepe de la orice administrație. Înainte de a lua această măsură, Biroul Internațional consultă administrația creditoare interesată și trimite o notă debitorului în cauză. Dacă nici o plată nu s-a efectuat în interval de o lună de la această notificare, Biroul Internațional este în măsură să facă unilateral transferurile contabile necesare după ce informează toate părțile interesate.
  2. Când face aceste operațiuni contabile, Biroul Internațional efectuează numai acele compensații de conturi care sunt acceptate atât de debitor cât și de administrația căreia îi datorează bani debitorului.
  3. Debitorul nu poate emite nici o pretenție asupra administrației căreia îi datorează bani pentru nici un credit atribuit de Biroul Internațional creditorului în conformitate cu procedura descrisă la 1.
  ART. RC XX
  Formulare
  1. Prin derogare de la articolul RC 213.2, administrațiile poștale din Germania, America (Statele Unite), Brazilia, Ungaria (Rep.) și Luxemburg pot modifica dimensiunile și formatul formularului CN 07.
  Prezentul protocol va avea aceeași forță și aceeași valoare ca și când dispozițiile sale ar fi fost inserate în textul aceluiași Regulament la care se referă.
  Întocmit la Berna la data de 28 ianuarie 2005.
  În numele Consiliului de Exploatare Poștală:
        Președinte, Secretar General
  Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă
       James P. WADE Edouard DAYAN

  Anexe: Formulare
  ------