ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004
pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004  Având în vedere faptul că între prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi cele ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la conţinutul proceselor-verbale, există unele neconcordanţe de natură să creeze dificultăţi în procesul electoral, precum şi faptul că potrivit Legii nr. 370/2004 se pot prezenta doar candidaţi propuşi de partide politice sau alianţe politice, precum şi candidaţi independenţi, aceasta reprezentând o discriminare faţă de alianţele electorale legal înregistrate,
  ţinând cont de termenul foarte scurt rămas până la declanşarea procesului electoral,
  pentru a asigura concordanţa prevederilor acestei legi cu cele din Legea nr. 373/2004,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 21 vor avea următorul cuprins:
  "a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;
  b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"
  2. Alineatul (1) al articolului 21 se completează după litera f) cu literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins:
  "f^1) starea sigiliilor de pe urne, la încheierea votării;
  f^2) numărul buletinelor de vot primite;"
  3. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 22 vor avea următorul cuprins:
  "a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;
  b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"
  4. Alineatul (1) al articolului 22 se completează, după litera e), cu litera e^1) cu următorul cuprins:
  "e^1) numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare;"
  5. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 23 vor avea următorul cuprins:
  "a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;
  b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  - numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"
  6. Alineatul (1) al articolului 23 se completează după litera e), cu litera e^1) cu următorul cuprins:
  "e^1) numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare;"
  7. După articolul 28 se introduce un articol nou, articolul 28^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 28^1. - Dispoziţiile din cuprinsul prezentei legi referitoare la alianţele politice se aplică în mod corespunzător şi alianţelor electorale care se constituie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Bucureşti, 7 octombrie 2004.
  Nr. 77.
  ----------