HOTĂRÂRE nr. 859 din 7 octombrie 2014
privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi
  mijlocii, mediul de afaceri şi turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul pentru societatea informaţională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  Bucureşti, 7 octombrie 2014.
  Nr. 859.


  Anexă

  STRATEGIE 07/10/2014