HOTĂRÂRE nr. 519 din 20 iulie 2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 167, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii este ajutat de 4 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct."
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Bucureşti, 20 iulie 2016.
  Nr. 519.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii
  *Font 7*
                                               Număr maxim de posturi: 167 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente
                                               cabinetului ministrului)


                                          ┌───────────────────┐
                                   ┌------┤ MINISTRU ├──────┐
                                   | └─────────┬─────────┘ │
                         ┌---------┴-------┐ │ ┌───────┴──────┐
                         | COLEGIUL | │ │ CABINET │
                         | MINISTERULUI | │ │ MINISTRU │
  ┌---------------┐ └-----------------┘ │ └──────────────┘ ┌───────────────────┐
  | UNITATEA DE | │ │ UNITATEA DE │
  | MANAGEMENT A ├─┐ │ ┌─┤ POLITICI PUBLICE*)│
  | PROIECTULUI | ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ └───────────────────┘
  └---------------┘ │ │ │ ┌───────────────────┐
  ┌───────────────┐ │ │ │ │ STRATEGII, │
  │ CORPUL DE ├─┤ │ ├─┤ MANAGEMENT │
  │ CONTROL*) │ │ │ │ │ CULTURAL*) │
  └───────────────┘ │ ┌──────────────┬────────┼──────┬─────────────┬───────────┐ │ └───────────────────┘
  ┌───────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────┐
  │ BIROUL AUDIT ├─┤ ┌───┴──────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌───┴────┐ ┌──────┴────┐ ┌────┴───┐ │ │ SERVICIUL LEGIS- │
  │ PUBLIC INTERN │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ │SECRETAR│ │SUBSECRETAR│ │SECRETAR│ ├─┤ LATIV ŞI RELAŢIA │
  └───────────────┘ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │DE STAT │ │ DE STAT │ │GENERAL │ │ │ CU PARLAMENTUL │
  ┌───────────────┐ │ ├──────────┤ ├──────────┤ │ ├────────┤ └───────────┘ └────┬───┘ │ └───────────────────┘
  │ BIROUL │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │Cabinet │ │ │ ┌───────────────────┐
  │ COMUNICARE ŞI ├─┤ └──────────┘ └──────────┘ │ └────────┘ ┌────┴───┐ ├─┤ SERVICIUL JURIDIC,│
  │ DIALOG SOCIAL │ │ │ │SECRETAR│ │ │ CONTENCIOS │
  └───────────────┘ │ │ │ GENERAL│ │ └───────────────────┘
  ┌───────────────┐ │ │ │ ADJUNCT│ │ ┌───────────────────┐
  │ INFORMAŢII ├─┤ │ └────────┘ ├─┤ SERVICIUL │
  │ CLASIFICATE*) │ │ │ │ │ RESURSE UMANE │
  └───────────────┘ │ │ │ └───────────────────┘
  ┌───────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐
  │ SERVICII ├─┤ │ ├─┤ CAPITALE CULTURALE│
  │DECONCENTRATE*)│ │ │ │ │ EUROPENE*) │
  └───────────────┘ │ │ │ └───────────────────┘
  ┌───────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐
  │ MONUMENTE DE ├─┘ │ └─┤ MINORITĂŢI │
  │DE FOR PUBLIC*)│ │ │ NAŢIONALE*) │
  └───────────────┘ │ └───────────────────┘
                 ┌─────────────────┬────────────────┼──────────────────┬─────────────────┐
                 │ │ │ │ │
      ┌──────────┴─────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌─────┴────────┐ ┌──────┴────────────┐
      │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA CULTURĂ │ │DIRECŢIA RELAŢII │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ACHIZIŢII,│
      │ PATRIMONIU │ │SCRISĂ ŞI CREAŢIE│ │INTERNAŢIONALE ŞI│ │ ECONOMICĂ │ │ ADMINISTRATIV │
      │ CULTURAL │ │ CONTEMPORANĂ │ │AFACERI EUROPENE │ │ │ │ ŞI INVESTIŢII │
      ├────────────────┘ ├─────────────────┘ ├─────────────────┘ ├──────────────┘ └───────────────────┘
      │ │ │ │
      │ ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌───────────┐
      │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ ├──┤ BIROUL │
      ├──┤ARHEOLOGIE ŞI│ ├──┤CULTURĂ SCRISĂ│ ├──┤ RELAŢII │ │ │ BUGET │
      │ │ PATRIMONIU │ │ └──────────────┘ │ │INTERNAŢIONALE│ │ └───────────┘
      │ │ CONSTRUIT │ │ ┌──────────────┐ │ └──────────────┘ │ ┌─────────────┐
      │ └─────────────┘ └──┤ SERVICIUL │ │ ┌─────────────┐ └──┤ SERVICIUL │
      │ ┌─────────────┐ │ ARTELE SPEC- │ └──┤ SERVICIUL │ │ FINANCIAR │
      │ │ SERVICIUL │ │ TACOLULUI ŞI │ │ AFACERI │ │CONTABILITATE│
      └──┤ PATRIMONIUL │ │CINEMATOGRAFIE│ │ EUROPENE │ └─────────────┘
         │ MOBIL ŞI │ └──────────────┘ └─────────────┘
         │ IMATERIAL │
         └─────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.

  ──────────

  Notă: Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.

  ------