DECRET nr. 203 din 28 septembrie 1950
pentru înfiinţarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de ştiinţa, tehnicienilor şi artiştilor
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 28 septembrie 1950  În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia R.P.R.,
  Vazand hotărîrea Consiliului de Miniştri cu Nr. 902 din 8 August 1950;
  Pentru a rasplati meritele fruntasilor ştiinţei, tehnicei şi artei,
  Emite următorul decret.

  Articolul 1

  Se înfiinţează următoarele titluri:
  - Om de Ştiinţa Emerit al R.P.R.;
  - Artist al Poporului din R.P.R.;
  - Maestru Emerit al Artei din R.P.R.;
  - Profesor Emerit al R.P.R.;
  - Invatator Emerit al R.P.R.;


  Articolul 2

  Titlurile înfiinţate în prezentul decret se acordă de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale, la propunerea Consiliului de Miniştri.


  Articolul 3

  Titlul de Om de Ştiinţa Emerit al R.P.R, se acordă pentru lucrări deosebit de valoroase în domeniul ştiinţei şi tehnicii, pentru descoperiri sau inventiuni deosebit de importante pentru construirea socialismului, precum şi pentru activitate practica excepţionala pe taramul tehnicii sau al popularizarii ştiinţei.


  Articolul 4

  Titlul de Artist al Poporului din R.P.R., se acordă oamenilor de frunte ai artei, care au merite excepţionale în opera de dezvoltare a teatrului, muzicii, cinematografiei şi artelor plastice.


  Articolul 5

  Titlu de Artist Emerit al R.P.R, se acordă oamenilor de arta care au realizari valoroase în oricare din ramurile artei, fie sub raportul creatiei artistice, fie al interpretării.


  Articolul 6

  Titlul de Maestru Emerit al Artei din R.P.R., se acordă pentru activitate meritoasa în oricare din ramurile artei.


  Articolul 7

  Titlul de Profesor Emerit al R.P.R., se acordă profesorilor cu stagiu mare în învăţămînt, pentru merite deosebite în domeniul învăţămîntului mediu şi superior.


  Articolul 8

  Titlul de Invatator Emerit al R.P.R., se acordă învăţătorilor cu stagiu mare în învăţămînt, pentru merite deosebite în domeniul învăţămîntului.
  C.I. PARHON
  MARIN FLOREA IONESCU
  PREŞEDINTELE COMITETULUI PENTRU ARTA
  Eduard Mezincescu
  -------