HOTĂRÂRE nr. 213 din 5 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

  Articolul 16

  Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 13.523, din care 684 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  2. La articolul 17, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 151 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:
  a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule, dintre care 9 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul;
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2, numărul curent I va avea următorul cuprins:I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.320 de posturi


  Articolul II

  La articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei, inclusiv posturile din structurile regionale, este de 129.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Dragoş Ionuţ Bănescu,
  secretar general

  Bucureşti, 5 aprilie 2017.
  Nr. 213.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  Numărul maxim de posturi este de 684,
  exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  ----