HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007
privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are în conducerea sa un ministru şi 5 secretari de stat.
  (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.
  (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi.
  (5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.


  Articolul 2

  (1) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de subsecretar de stat.
  (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
  (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.


  Articolul 3

  Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.


  Articolul 4

  Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*).
  _______ Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 9 mai 2007.
  Nr. 416.


  Anexa 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  I. APARAT CENTRAL (PROPRIU)
                                ┌────────┐
                                │MINISTRU│ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐
     ┌───────────┐ ┌─────────┐ └────────┘ │ CABINETUL │ │DIRECTIA GENERALĂ DE│
     │CORPUL DE │ │ │ │MINISTRULUI│ │ INFORMATII ŞI │
     │CONTROL AL │ │DIRECTIA │ └───────────┘ │ PROTECTIE INTERNA │
     │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ └────────────────────┘
     │(la nivel │ │ANTI- │ ┌───────────┐┌────────────┐
     │direcţie │ │CORUPTIE │ - - - - - - - │UNITATEA DE││ OFICIUL │
     │generală) │ │ │ | COLEGIUL | │ POLITICI ││PURTATORULUI│
     └───────────┘ └─────────┘ |MINISTERULUI | │ PUBLICE ││ DE CUVÂNT │
     ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - │(la nivel ││(la nivel │
     │ DIRECTIA │ │DIRECTIA │ │ direcţie) ││ direcţie) │
     │ GENERALĂ │ │GENERALĂ │ └───────────┘└────────────┘
     │ JURIDICA │ │ AUDIT │
     │ │ │INTERN │
     └───────────┘ └─────────┘ ┌─────────┐
  ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │SECRETAR │
  │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ │ GENERAL │
  │ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ └─────────┘
  │ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │┌────────┐┌────────┐┌────────┐
  │(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Sef al ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│
  │reforma ││relatii-││comuni- ││relaţia ││Departa-││GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │
  │în admi-││le cu ││tatile ││cu ││mentului││ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │
  │nistra- ││institu-││locale ││Parlamen││ordine │└────────┘└────────┘└────────┘
  │tia ││tiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│┌─────────────┐┌─────────────┐
  │publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranta ││ DIRECTIA ││DIRECTIA │
  │ ││tului) ││ ││europene││publică)││ GENERALĂ ││GENERALĂ │
  └────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│ MANAGEMENT ││MANAGEMENT │
  ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐│ RESURSE ││LOGISTIC ŞI │
  │UNITATEA││DIRECTIA││DIRECTIA││DIRECTIA││ADJUNCT ││ UMANE ││ADMINISTRATIV│
  │CENTRALA││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││ SEF │└─────────────┘└─────────────┘
  │PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││DEPARTA-│┌─────────────┐┌─────────────┐
  │REFORMA ││RELATII-││COMUNI- ││EUROPENE││ MENT ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA │
  │ADMINIS ││LE CU ││CATI ││ ŞI │└────────┘│ GENERALĂ ││ GENERALĂ │
  │TRATIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELATII │┌────────┐│ FINANCIARĂ ││ MANAGEMENT │
  │PUBLICE ││TIILE ││ZONE ││INTERNA-││DIRECTIA││ ││LOGISTIC ŞI │
  │(la ││PREFEC- ││ASISTATE││TIONALE ││GENERALĂ││ ││ADMINISTRATIV│
  │nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘│MANAGE- │└─────────────┘└─────────────┘
  │direcţie││ ││DE STAT │ │MENT │┌─────────────┐┌─────────────┐
  │generală││ ││ŞI PAR- │ │OPERATI-││ DIRECTIA ││ DIRECTIA │
  └────────┘└────────┘│TENERIAT│ │ONAL ││ GENERALĂ ││ GENERALĂ │
  ┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ └────────┘│ MEDICALĂ ││INFORMAE ŞI │
  │DIRECTIA││DIRECTIA││TURILE │ │ ││ RELATII │
  │GENERALĂ││PENTRU ││ASOCIA- │ │ ││ PUBLICE │
  │PENTRU ││SERVI- ││TIVE │ └─────────────┘└─────────────┘
  │DEZVOL- ││CIILE │└────────┘ ┌────────────────────────┐
  │TAREA ││PUBLICE │┌────────┐ │ SECRETARIATUL GENERAL │
  │CAPACI- ││DECON- ││DIRECTIA│ │ (la nivel direcţie │
  │TATII ││CENTRATE││PENTRU │ │ generală) │
  │ADMINIS-││ ││SERVICII│ └────────────────────────┘
  │TRATIVE ││ ││DE INTE-│
  └────────┘└────────┘│RES │
  ┌────────┐ │GENERAL │
  │DIRECTIA│ └────────┘
  │PENTRU │ ┌──────────┐
  │POLITICI│ │ DIRECTIA │
  │FISCALE │ │INVESTITII│
  │ ŞI │ │ ŞI │
  │BUGETARE│ │DEZVOLTARE│
  │LOCALE │ │ LOCALA │
  └────────┘ └──────────┘

  II. INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  A. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  1. Agenţia Naţională Antidrog
  2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  3. Institutul Naţional de Administraţie
  4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
  6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
  7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
  8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
  9. Instituţia prefectului (42)
  10. Direcţia Generală de Paşapoarte
  11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
  12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
  14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (e-administraţie)
  15. Oficiul Român pentru Imigrări*)
  ______ Notă *) Înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin lege.
  16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
  17. Arhivele Naţionale
  18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
  19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  20. Liceul "Neagoe Basarabş al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  21. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  22. Poliţia Română
  23. Jandarmeria Română
  24. Poliţia de Frontieră Română
  25. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"
  27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor
  28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
  29. Structuri subordonate unor unităţi centrale
  B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
  _________