DECRET nr. 89 din 16 martie 1978
pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 17 martie 1978  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Decretul Consiliului de Stat nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 168,46% asupra cursului oficial în lei."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Dispoziţiile art. 1 se aplică şi în relaţiile cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia."


  Articolul 2

  Dispoziţiile prezentului decret se aplică cu începere de la data de 6 martie 1978.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  --------