HOTĂRÂRE nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 7 decembrie 2001
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prefectii, președinții consiliilor județene și primării vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul informațiilor publice,
  Vasile Dincu
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu


  ANEXĂ

  NORME
  de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități
  naționale de a folosi limba maternă în administrația publica locală, cuprinse în Legea
  administrației publice locale nr. 215/2001