HOTĂRÂRE nr. 245 din 7 aprilie 2015
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Ministrul pentru societatea informaţională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul culturii,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul economiei,
  comerţului şi turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici şi mijlocii
  şi mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul educaţiei
  şi cercetării ştiinţifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Bucureşti, 7 aprilie 2015.
  Nr. 245.
  ----