DECRET-LEGE nr. 127 din 24 aprilie 1990
privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii arhitectilor din România şi a asociaţiilor teritoriale ale arhitectilor
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 25 aprilie 1990  În spiritul noilor condiţii create de revoluţia din decembrie 1989, Uniunea arhitectilor din România, continuatoarea traditiei Societăţii arhitectilor români, înfiinţată în 1891, are ca scop sprijinirea creatiei arhitecturale originale, ţinînd seama de asigurarea calităţii construcţiilor, de insertia lor armonioasă în mediul înconjurător, de protejarea peisajelor naturale şi construite, precum şi a zestrei imobiliare de interes public.
  Pentru asigurarea cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţii Uniunii arhitectilor din România şi a asociaţiilor teritoriale ale arhitectilor,
  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Uniunea arhitectilor din România este persoana juridică deplin autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti.
  Arhitecţii se pot constitui, în condiţiile legii, în asociaţii teritoriale ale arhitectilor, unităţi autonome cu personalitate juridică.
  Organizarea şi funcţionarea Uniunii arhitectilor din România şi a asociaţiilor teritoriale se stabilesc prin statut.
  Uniunea arhitectilor din România şi asociaţiile teritoriale ale arhitectilor reprezintă interesele membrilor lor în relaţiile internaţionale, precum şi în relaţiile cu celelalte uniuni de creaţie, instituţii, mass-media.


  Articolul 2

  Aderarea arhitectilor sau a asociaţiilor acestora la Uniunea arhitectilor din România se face potrivit prevederilor statutului.


  Articolul 3

  Uniunea arhitectilor din România şi asociaţiile teritoriale ale arhitectilor organizează, pe baza principiilor rentabilitatii şi eficientei economice, activităţi de cercetare ştiinţifică, consultanţa şi asistenţa tehnica în ţara şi în străinătate, concursuri, edituri, unităţi poligrafice, ateliere de creaţie, biblioteci, cluburi, reviste, ziare şi alte unităţi necesare realizării scopului lor.
  La elaborarea studiilor şi proiectelor de arhitectura, arta monumentala, urbanism şi amenajarea teritoriului, care au drept urmare realizarea lor practica, pot participa absolvenţi ai institutelor de învăţămînt superior de arhitectura, împreună cu alţi specialişti.
  Studiile şi proiectele prevăzute la alin. 2 se pot realiza în mod individual sau prin asociere, în forme particulare, cooperatiste sau de stat.
  Uniunea arhitectilor din România protejeaza drepturile de autor ale membrilor săi potrivit reglementărilor legale.


  Articolul 4

  Concursurile de arhitectura, urbanism, amenajarea teritoriului se organizează, în funcţie de importanţa obiectului acestora, cu participarea Uniunii arhitectilor din România sau, după caz, a asociaţiilor teritoriale ale arhitectilor.
  Concursurile se organizează potrivit regulamentelor aprobate de comitetul de conducere al Uniunii arhitectilor din România.


  Articolul 5

  Uniunea arhitectilor din România şi asociaţiile teritoriale ale arhitectilor participa la elaborarea şi avizarea actelor normative privitoare la arhitectura, construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.


  Articolul 6

  Uniunea arhitectilor din România şi asociaţiile teritoriale ale arhitectilor vor fi consultate de către primăriile judeţene şi municipale cu privire la desemnarea persoanei ce urmează a ocupa postul de arhitect-şef.


  Articolul 7

  Uniunea arhitectilor din România şi, după caz, asociaţiile teritoriale ale arhitectilor colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  --------------