LEGE nr. 30 din 11 martie 2011
pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (4) se abrogă.
  2. Anexa nr. 2 "Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat" se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 11 martie 2011.
  Nr. 30.
  ___________