ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003
pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 11 februarie 2004  În temeiul prevederilor art. 2 pct. 34, 35, 45 şi 49 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat,
  având în vedere Avizul nr. 6 din 25 februarie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 3,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarea tehnică "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 octombrie 2003.
  Nr. 562.


  Anexă

  REGLEMENTARI 20/10/2003