LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971
pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 17 decembrie 1971  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Decretul nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşe care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari.
  Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 decembrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 de deputaţi prezenţi la şedinţa.
  Preşedintele
  Marii Adunări Naţionale
  ŞTEFAN VOITEC
  În conformitate cu articolul 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.
  Preşedintele
  Consiliului de Stat
  NICOLAE CEAUŞESCU
  -----