HOTĂRÂRE nr. 753 din 26 octombrie 1998 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
(actualizată până la data de 28 februarie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 12 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remeş
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Ungureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 octombrie 1998.
  Nr. 753.

  Anexă

  NORMA 26/10/1998