LEGE nr. 80 din 26 martie 2004
pentru declararea ca oraş a comunei Flămânzi, judeţul Botoşani
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Comuna Flămânzi, judeţul Botoşani, se declară oraş.
  (2) Localităţile componente ale oraşului Flămânzi sunt: Flămânzi, Nicolae Bălcescu şi Poiana.
  (3) Satele Chiţoveni şi Prisăcani aparţin oraşului Flămânzi.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 26 martie 2004.
  Nr. 80.
  -------