HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:
  A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
  a) Inspectoratul General pentru Imigrări;
  b) Poliţia de Frontieră Română;
  c) Poliţia Română;
  d) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale;
  e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
  f) Direcţia Schengen;
  g) Jandarmeria Română;
  h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
  B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:
  a) Departamentul consular;
  C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:
  a) Direcţia ocupare şi egalitate de şanse;
  b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  c) Direcţia protecţia copilului;
  d) Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi;
  e) Inspecţia Muncii;
  D. din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale:
  a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
  b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;
  E. Ministerul Sănătăţii;
  F. instituţii în subordinea Guvernului:
  a) Institutul Naţional de Statistică;
  G. instituţii publice autonome:
  a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
  ...................................................................
  (3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplineşte funcţia de preşedinte."
  2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Cheltuielile financiare pentru materiale de lucru şi servicii necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învăţământ
  superior, cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 1.056.
  --------