ORDIN nr. 3.917/C din 28 iulie 2021privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021
  În temeiul prevederilor art. 44 alin. (8^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (5) și (6) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 27 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion

  București, 28 iulie 2021.
  Nr. 3.917/C.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională
  de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna