ORDIN nr. 720 din 26 octombrie 2004
pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 11 noiembrie 2004  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) şi ale art. 24 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 93/2003 privind aprobarea Listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 3 septembrie 2003.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 octombrie 2004.
  Nr. 720.


  Anexa
             
    LISTA organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune
    Denumirea şi adresa organismuluiNr. de identificare în Registrul organismelor recunoscuteProdusul/grupa de produse care va fi evaluatProcedura de evaluare/ sarcini specificeHotărârea Guvernului nr. 584/2004, art. 13
    ISCIR CERT din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5, Bucureşti02Construcţii metalice, rezervoare, cisterne, containere metalice, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, generatoare de abur, ţevi din fontă şi oţel, semifabricate din metale feroase, tragere la rece, laminare la rece, trefilare, prelucrare aluminiu- Controlul intern al producţiei cu supravegherea evaluării finaleAnexa nr. 4
    Modulul A1
    - examinare EC de tipModulul B
    - examinare EC a proiectuluiModulul B1
    - asigurarea calităţii producţieiModulele D şi D1
    - asigurarea calităţii produsuluiModulele E şi E1
    - verificarea produsuluiModulul F
    - verificarea EC a unităţii de produsModulul G
    - asigurarea totală a calităţiiModulul H
    - asigurarea totală a calităţii suplimentată cu examinarea proiectului şi supravegherea specială a evaluării finaleModulul H1


  ---------