ORDIN nr. 10 din 22 februarie 2011
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 10 din 22 februarie 2011
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 56 din 22 martie 2011
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
 • Nr. 19.211 din 4 aprilie 2011
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 52 din 7 martie 2011
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 212 din 25 martie 2011
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.277 din 20 aprilie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 28 aprilie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. 198 din 15 februarie 2011, întocmit de Direcţia de coordonare a punctelor de inspecţie la frontieră şi Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  în baza prevederilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 pct. II subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul transporturilor şi infrastructurii, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  "O R D I N
  pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin".
  3. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Viorel Comăniţă
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely


  Anexa
  (Anexa la Ordinul nr. 30/366/337/1.511/577/2004)
  LISTA
  posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate
  controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
  a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a
  punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate,
  precum şi programul de lucru al acestora
  *Font 8*

  ┌────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┐
  │ │ │ Postul de │ Postul de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ inspecţie la │ inspecţie la │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ frontieră/ │ frontieră/ │ │ Mărfuri│ Mărfuri│ Mărfuri│ Mărfuri│ │
  │ │ │ Punctul de în- │ Punctul de în- │ │aprobate│aprobate│aprobate│aprobate│ │
  │Nr. │ │ trare/Punctul │ trare/Punctul │ │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │ │
  │crt.│ Judeţ │ de intrare de- │ de intrare de- │Tipul│ import │ export │ import,│ intrare│ Program │
  │ │ │ semnat/Punctul │ semnat/Punctul │ │ şi │ şi │ intrare│ şi im- │ de │
  │ │ │ de import │ de import │ │ tranzit│tranzit │ şi │ port în│ lucru │
  │ │ │ desemnat/ │ desemnat/ │ │intrare/│ ieşire │ tranzit│condiţii│ │
  │ │ │ Denumirea/Sediu │ Punctul de │ │ ieşire │ │ │speciale│ │
  │ │ │ Adresa │ ieşire │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 1.│Constanţa │Constanţa Nord │Constanţa Nord │ P │POA, FJ │ - │ PAONA │ PAONA │ Zilnic │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI), │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │7,00-19,00│
  │ │ │incinta port, ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │dana 52-53 │Midia**)(PE) │ P │ - │ O │ - │ - │ La │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │solicitare│
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 2.│Constanţa │Constanţa Sud │Constanţa Sud │ P/ZL│POA, FJ │ - │ PAONA │ PAONA │ Zilnic │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │7,00-19,00│
  │ │ │Constanţa Sud- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Agigea, incintă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │port, poarta │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 3.│Iaşi │Sculeni │Sculeni │ R │POA, FJ │ - │ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Victoria, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cod 707584 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 4.│Iaşi │Ungheni │Ungheni***) │ F │ FJ │ - │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │Vama Ungheni │Gara CFR │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │(PI) │(PI) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 5.│Ilfov │Aeroportul │Aeroportul │ AP │ E, A │ E, A │ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │Internaţional │Internaţional │ │POA, FJ │ │ │ │ │
  │ │ │"Henri Coandă" │"Henri Coandă" │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Bucureşti │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Şos. Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Ploieşti, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │km 16,5 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 6.│Satu Mare │Halmeu │Halmeu │ R │O, E, A │O, E, A │ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │POA, FJ │ │ │ │ │
  │ │ │Str. Titulescu ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │nr. 1, │Halmeu (PI) │ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │cod 447145 │ │ │ │ │ │ │solicitare│
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 7.│Suceava │Siret │Siret │ R │POA, FJ │ - │ PAONA │ PAONA │ Zilnic │
  │ │ │PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │7,00-19,00│
  │ │ │Str. Alexandru ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │cel Bun nr. 46, │Vicşani - │ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │cod 725500 │(Dorneşti) (PI) │ │ │ │ │ │solicitare│
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 8.│Timiş │Moraviţa │Moraviţa │ R │O, E, A,│O, E, A,│ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │POA, FJ │ │ │ │ │
  │ │ │Comuna ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │Moraviţa, │Stamora (PI) │ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │vama Moraviţa, │ │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │cod 307280 ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │ │Porţile de │ R │ - │ - │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │ │Fier I │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │ │(PI)****) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │ │Drobeta-Turnu │ P │ FJ │POA, FJ │ PAONA │ - │ La │
  │ │ │ │Severin*****) │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │ │(PIF)(PI) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 9.│Vaslui │Albiţa │Albiţa │ R │O, E, A,│O, E, A,│ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │POA, FJ │ │ │ │ │
  │ │ │Satul Albiţa, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │comuna │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Drânceni, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 10.│Galaţi │Galaţi (PI) │Galaţi │ R/ │ FJ │ - │ PAONA │ - │Permanent │
  │ │ │Vama Galaţi │rutier/feroviar/│F*)/P│ │ │ │ │ │
  │ │ │rutier/feroviar/ │port │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │port │(PI) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 11.│Botoşani │Rădăuţi-Prut │Rădăuţi-Prut │ R │ FJ │ - │ PAONA │ - │ La soli- │
  │ │ │(PI) │Rutier │ │ │ │ │ │ cita- │
  │ │ │Vama │(PI) │ │ │ │ │ │re******) │
  │ │ │Rădăuţi-Prut │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Rutier │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 12.│Giurgiu │Giurgiu (PID) │Giurgiu │ R │ - │ - │ - │ PAONA │ La │
  │ │*******) │Vama Giurgiu │Rutier │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │Autostradă │(PID) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ 13.│Brăila │Brăila Port │Brăila Port**) │ P │ - │ O │ - │ - │ La │
  │ │ │Dana 25 - 26 │(PE) │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ ├─────────────────┼────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │Brăila Port │Brăila Port**) │ P │ - │ O │ - │ - │ La │
  │ │ │Zona liberă, │(PE) │ │ │ │ │ │solicitare│
  │ │ │perimetrul 1, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │dana 46 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘

  --------- Notă *) Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R. Notă **) Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O. Notă ***) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristeşti, cu personal de la PIF Sculeni. Notă ****) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porţile de Fier I vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa. Notă *****) Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta-Turnu Severin, supuse verificării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa. Notă ******) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuţi-Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Siret. Notă *******) Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.152/2009 , în vederea punerii în liberă circulaţie pe teritoriul României. Controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale, este asigurat la solicitare de către inspectorii din cadrul Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu.
  NOTĂ:
  Zona liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranţa alimentelor a Direcţiei SanitarVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.
  LEGENDĂ:
  PIF = post de inspecţie la frontieră;
  PI = punct de intrare;
  PE = punct de ieşire;
  PID = punct de intrare desemnat şi punct de import desemnat [conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE , precum şi prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine şi de abrogare a Deciziei 2006/504/CE ];
  R = rutier;
  P = port;
  AP = aeroport;
  F = feroviar;
  ZL = zonă liberă;
  O = animale vii - ungulate;
  E = animale vii - ecvidee înregistrate;
  A = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale vii, părţi şi produse CITES [conform Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) şi Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările şi completările ulterioare];
  FJ = furaje;
  POA = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni şi produse CITES);
  PAONA = produse alimentare de origine nonanimală.
  --------