ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,
  având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
  Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Rezerva Ministerului Sănătății, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervențiilor medicale în situații în care se realizează un cumul neobișnuit de cazuri și situații de urgență colectivă cu impact asupra sănătății publice.(2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice.


  Articolul 4

  Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătății, la titlul "Bunuri și servicii", având ca sursă de finanțare veniturile proprii ale Ministerului Sănătății.


  Articolul 5

  Produsele și bunurile cuprinse în Rezervă se achiziționează, în condițiile legii, din sumele prevăzute cu această destinație.


  Articolul 6

  Pentru depozitarea, conservarea și eliberarea produselor și bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătății poate încheia contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locațiilor de depozitare, inclusiv în situații de calamitate sau de urgență, precum și amplasarea unităților depozitare după criterii teritoriale.


  Articolul 7
  (1) Produsele și bunurile din Rezervă care sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzute în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă, prin ordin al ministrului sănătății, și se distribuie către direcțiile de sănătate publică județene/municipiului București și unitățile sanitare publice, către autoritățile publice locale sau către instituții din alte state, în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acordării ajutorului umanitar.(2) Cantitățile produselor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexa nr. 3 se abrogă.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru produsele și bunurile din Rezervă livrate direct către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, unitățile sanitare publice sau instituțiile publice nu este necesară scoaterea lor din Rezervă prin ordin al ministrului sănătății.
  (la 08-09-2020, Articolul 7 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.550 din 8 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 )

  (la 02-06-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 963 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 02 iunie 2020 )


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.


  Articolul 10

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila

  București, 14 iunie 2011.
  Nr. 1.033.

  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății


  Anexa nr. 2

  NOMENCLATORUL
  de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

  Nr.
  crt.

  Denumirea produselor sau a grupelor de produse

  Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajul

  Cantitatea
  necesară

  Medicamente

  Antibiotice și chimioterapice

  1.

  AMOXICILLINUM + ACIDUM
  CLAVULANICUM (DCI)

  pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g

  3.000

  2.

  BENZYLPENICILLINUM (DCI)

  pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.

  9.000

  3.

  CIPROFLOXACINUM (DCI)

  compr. film. 500 mg

  15.000

  4.

  CIPROFLOXACINUM (DCI)

  sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml

  1.200

  5.

  DOXYCYCLINUM (DCI)

  cps. 100 mg

  9.000

  6.

  ERYTHROMYCYNUM (DCI)

  compr. 200 mg

  15.000

  7.

  ERYTHROMYCYNUM (DCI)

  pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml

  900

  8.

  RIFAMPICINUM (DCI)

  cps. 150 mg

  3.000

  9.

  OXACILLINUM (DCI)

  pulb. inj. flac. 500 mg

  6.000

  10.

  PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

  compr. 500.000 U.I.

  9.000

  11.

  PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

  compr. 1.000.000 u.i.

  9.000

  12.

  TETRACICLINUM (DCI)

  cps. 250 mg

  6.000

  13.

  FURAZOLIDONUM (DCI)

  compr. 100 mg

  24.000

  14.

  SULFAMETHOXAZOLUM +
  TRIMETHOPRIMUM

  compr. 480 mg

  9.000

  15.

  SULFAMETHOXAZOLUM +
  TRIMETHOPRIMUM

  sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml

  900

  16.

  SULFAMETOXAZOLUM +
  TRIMETHOPRIMUM

  susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml

  1.800

  16^1

  LOPINAVIR AND RITONAVIR TABLETS
  USP 200 mg/50 mg

  comp. filmate

  192.000

  16^2

  16^2. MEROPENEMUM (DCI)

  pulbere pt. sol. inj./perf. flac. 500 mg

  3.000

  16^3

  COLISTINUM (DCI)

  pulbere pt. sol. inj./perf. flac. 1.000.000 U.I.

  6.300

  Antiparazitare, antimalarice, antivirale

  17.

  METRONIDAZOLUM (DCI)

  drag. 250 mg

  1.500

  18.

  MEFLOQUINUM (DCI)

  compr. 250 mg

  600

  19.

  OSELTAMIVIRUM (DCI)

  cps. 75 mg

  6.000

  20.

  TOCILIZUMABUM

  ml, concentrat pentru soluție perfuzabilă,
  20 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă,
  4 ml/10 ml/20 ml sol. perf./flacon

  5.000

  20^1

  REMDESIVIRUM

  ml, concentrat pentru soluție
  perfuzabilă 5 mg/ml, 100 mg, flacon

  50.000

  21.

  ZANAMIVIRUM (DCI)

  pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip
  Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare
  Diskhaler 12 mg/ml flac. 100 ml

  900

  21^1

  HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE
  TABLETS, USP 200 mg

  comp. filmate

  120.000

  Glucocorticoizi

  22.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml

  320.000

  23.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  compr. 0,5 mg

  45.000

  24.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  compr. 2 mg

  300

  25.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  compr. 4 mg

  2.200

  26.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  compr. 16 mg

  250

  27.

  DEXAMETHASONUM (DCI)

  sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml

  250.000

  28.

  HYDROCORTISONUM (DCI)

  hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac. 100 mg

  51.000

  29.

  METHYLPREDNISOLONUM (DCI)

  pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

  15.000

  Anestezice generale i.v., hipnotice

  30.

  THIOPENTALUM (DCI)

  pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

  6.000

  31.

  ETOMIDATUM (DCI)

  emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml

  3.000

  32.

  PROPOFOLUM (DCI)

  emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml

  6.000

  33.

  PROPOFOLUM (DCI)

  emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml

  4.500

  34.

  KETAMINUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

  9.000

  Analgezice majore

  35.

  FENTANYLUM (DCI)

  sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml

  6.000

  36.

  MORPHINUM (DCI)

  sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml

  6.000

  37.

  TRAMADOLUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

  600

  Anestezice locale

  38.

  LIDOCAINUM (DCI)

  sol. inj. 1% fiole 10 ml

  9.000

  39.

  LIDOCAINUM (DCI)

  sol. inj. 2% fiole 5 ml

  3.000

  40.

  BUPIVACAINUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml

  3.000

  Analgezice si antipiretice

  41.

  PARACETAMOLUM (DCI)

  supoz. 250 mg

  3.000

  42.

  PARACETAMOLUM (DCI)

  suspensie orală flac. 100 ml

  900

  Neuroleptice și psiholeptice

  43.

  HALOPERIDOLUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

  3.000

  Sedative

  44.

  DIAZEPAMUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

  6.000

  45.

  MIDAZOLAMUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

  3.000

  46.

  DIAZEPAMUM (DCI)

  compr. 10 mg

  3.000

  47.

  DIAZEPAMUM (DCI)

  sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus
  canulă

  3.000

  Anticonvulsivante

  48.

  PHENYTOINUM (DCI)

  sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml

  3.000

  Simpaticomimetice

  49.

  EPINEPHRINUM (DCI)

  sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

  45.000

  50.

  NORADRENALINUM (DCI)

  conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml

  6.000

  Parasimpaticomimetice și parasimpaticolitice

  51.

  BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI)

  sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

  3.000

  52.

  ATROPINUM (DCI)

  sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

  24.000

  53.

  NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI)

  sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml

  15.000

  Curarizante

  54.

  SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)

  sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml

  9.000

  55.

  VECURONIUM (DCI)

  pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg

  6.000

  56.

  PANCURONII BROMIDUM (DCI)

  sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml

  15.000

  Antiinflamatoare

  57.

  ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI)

  compr. 500 mg

  105.000

  58.

  PARACETAMOLUM (DCI)

  compr. 500 mg

  6.500

  Antiaritmice

  59.

  AMIODARONUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg. /ml fiole 3 ml

  1.500

  60.

  METOPROLOL (DCI)

  sol. inj. /perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml

  600

  Antihipertensive

  61.

  ENALAPRILUM (DCI)

  sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml

  600

  Antianginoase

  62.

  NITROGLYCERINUM (DCI)

  conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml

  3.000

  63.

  NITROGLYCERINUM (DCI)

  compr. subling. 0,5 mg

  6.000

  Diuretice

  64.

  FUROSEMIDUM (DCI)

  sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml

  9.000

  65.

  FUROSEMIDUM (DCI)

  compr. 40 mg

  6.000

  66.

  MANNITOLUM (DCI)

  sol. perf. 20% flacoane 250 ml

  3.000

  Anticoagulante și trombolitice

  67.

  HEPARINUM (DCI)

  sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml

  15.000

  68.

  ACENOCOUMAROLUM (DCI)

  compr. 2 mg

  6.000

  69.

  ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

  sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute

  14.000

  69^1.

  ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

  sol. inj. 40 mg/0,4 ml, seringi preumplute

  105.000

  69^2.

  BEMIPARINUM NATRICUM (DCI)

  sol. inj. 2. 500 U.I./0,2 ml, seringi preumplute

  231.000

  69^3.

  FONDAPARINUX NATRICUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/0,4 ml, seringi preumplute

  112.000

  69^4.

  RIVAROXABANUM (DCI)

  compr. 10 mg

  105.000

  Inhibitori ai secreției gastrice

  70.

  OMEPRAZOLUM (DCI)

  pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

  9.000

  71.

  OMEPRAZOLUM (DCI)

  compr. film. gastrorezist. 40 mg

  9.000

  71^1.

  FAMOTIDINUM (DCI)

  compr. 20 mg

  210.000

  Antiemetice

  72.

  METOCLOPRAMIDUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

  9.000

  Bronhodilatatoare

  73.

  SALBUTAMOLUM (DCI)

  aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml

  3.000

  74.

  AMINOPHYLLINUM (DCI)

  sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml

  300

  Substanțe vasoactive

  75.

  DOPAMINUM (DCI)

  conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml

  15.000

  76.

  DOBUTAMINUM (DCI)

  sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml

  5.000

  Medicamente oncologice

  77.

  ASPARAGINAZUM (DCI)

  pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 5.000 U.I.

  1.900

  78.

  ASPARAGINAZUM (DCI)

  pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 10.000 U.I.

  1.000

  79.

  ASPARAGINAZUM (DCI)

  pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 3.750 U.I.

  50

  80.

  BLEOMYCINUM SULFAS (DCI)

  pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I.

  15.000

  81.

  BUSULFANUM (DCI)

  compr. film. 2 mg

  17.000

  82.

  CARMUSTINUM (DCI)

  sol. inj. fiole 100 mg

  2.200

  83.

  CHLORAMBUCILUM (DCI)

  compr. film. 2 mg

  100.000

  84.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 10 ml

  33.000

  85.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 30 ml

  1.000

  86.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 50 ml

  55.000

  87.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml flac. 50 ml

  5.000

  88.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml flac. 100 ml

  200

  89.

  CISPLATINUM (DCI)

  concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml flac. 20 ml

  3.600

  90.

  CYTARABINUM (DCI)

  sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml

  700

  91.

  CYTARABINUM (DCI)

  sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml

  55.000

  92.

  CYTARABINUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

  6.000

  93.

  CYTARABINUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml

  5.000

  94.

  CYTARABINUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml

  5.000

  95.

  DACARBAZINUM (DCI)

  pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg

  21.000

  96.

  DACTINOMICINUM (DCI)

  pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg

  2.000

  97.

  DAUNORUBICINUM (DCI)

  sol. inj. fiole 20 mg

  3.600

  98.

  ETOPOSIDUM (DCI)

  pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml

  3.500

  99.

  ETOPOSIDUM (DCI)

  pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml

  5.500

  100.

  ETOPOSIDUM (DCI)

  compr. 50 mg

  6.000

  101.

  ETOPOSIDUM (DCI)

  compr. 100 mg

  3.500

  102.

  FLUOROURACILUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 5 ml

  4.000

  103.

  FLUOROURACILUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 10 ml

  75.000

  104.

  FLUOROURACILUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 20 ml

  30.000

  105.

  FLUOROURACILUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 100 ml

  140.000

  106.

  FLUOROURACIL (DCI)

  tub unguent

  20

  107.

  LOMUSTINUM (DCI)

  compr. 40 mg

  10.000

  108.

  MELPHALANUM (DCI)

  compr. film. 2 mg

  40.000

  109.

  MERCAPTOPURINUM (DCI)

  compr. 50 mg

  75.000

  110.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

  100

  111.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml

  1.400

  112.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 10 mg fiole 1 ml

  9.000

  113.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 10 mg fiole 2 ml

  1.700

  114.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml

  17.000

  115.

  METHOTREXATUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml

  500

  116.

  METHOTREXATUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml
  fiole 5 ml

  200

  117.

  METHOTREXATUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml
  tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml

  2.500

  118.

  METHOTREXATUM (DCI)

  concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml
  flac. 50 ml

  900

  119.

  METHOTREXATUM (DCI)

  compr. 2,5 mg

  30.000

  120.

  MAGNESII SULFAS (DCI)

  sol. inj. 10% fiole 10 ml

  9.000

  121.

  MAGNESII SULFAS (DCI)

  sol. inj. 25% fiole 5 ml

  8.500

  122.

  MAGNESII SULFAS (DCI)

  sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml

  6.000

  123.

  PROCARBAZINUM (DCI)

  compr. 50 mg

  36.000

  124.

  TAMOXIFENUM (DCI)

  compr. 10 mg

  1.500

  125.

  TENIPOSIDUM (DCI)

  sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml

  250

  126.

  TIOGUANINUM (DCI)

  compr. 40 mg

  30.000

  127.

  VINBLASTINUM (DCI)

  sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml

  14.000

  128.

  VINBLASTINUM (DCI)

  sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml

  5.000

  Antitoxice și antidoturi

  129.

  TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC
  (DCI)

  liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg

  1.000

  130.

  DMPS

  flac. adm. i.v.

  100

  131.

  DIMERCAPROL 5%

  tub unguent

  100

  132.

  DIMERCAPROL

  sol. oftalmică flac. colir

  100

  133.

  DIMERCAPROL 10%

  flac. adm. i.v.

  100

  134.

  PENICILLAMINUM (DCI)

  compr. film. 250 mg

  200

  135.

  PRALIDOXIME

  fiole adm. i.v. și i.m.

  500

  136.

  OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)

  fiole adm. i.v. și i.m.

  500

  137.

  HI-6

  fiole adm. i.v.

  200

  138.

  HYDROXOCOBALAMINUM (DCI)

  pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v.

  1.000

  139.

  DICOBALT - EDTA

  fiole adm. i.v.

  4.000

  140.

  AMYL NITRITE

  fiole adm. i.v.

  1.000

  141.

  SODIUM NITRITE 3%

  fiole adm. i.v.

  1.000

  142.

  4-DMAP-HCL 5%

  fiole adm. i.v.

  100

  143.

  Na-THIOSULPHATE

  fiole adm. i.v.

  2.000

  144.

  NALOXONUM (DCI)

  sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. și i.m.

  500

  145.

  NALMEFENE

  fiole adm. i.v.

  500

  Substanțe cu acțiune asupra echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic

  146.

  NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI)

  sol. perf. 8,4% flac. 250 ml

  4.500

  147.

  NATRII CHLORIDUM (DCI)

  sol. perf. 0,9% flac. 500 ml

  30.000

  147^1

  NATRII CHLORIDUM (DCI)

  ml, solvent pentru uz parenteral,
  90 mg/10 ml (0,9%),
  fiole * 2 ml/5 ml/10 ml

  22.000.000

  148.

  SOLUȚIE RINGER

  sol. perf. flac. 500 ml

  30.000

  149.

  SOLUȚIE RINGER LACTAT

  sol. perf. flac. 500 ml

  12.000

  150.

  SOLUȚII COLOIDALE

  sol. perf. flac. 500 ml

  12.000

  151.

  SĂRURI PENTRU REHIDRATARE
  ORALĂ

  pulbere comb. săruri
  plic 15 g

  51.000

  Insuline umane cu acțiune rapidă

  152.

  INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01

  sol./susp. inj. 100 U.I./ml
  flac.10 ml

  900

  sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC
  A10AB04

  sau INSULINUM ASPART COD ATC
  A10AB05

  sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC
  A10AB06

  Medicamente metabolice

  153.

  GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj.

  flac. 1 mg

  10.000

  Produse utilizate în dermatologie

  154.

  COMBINAȚII (DCI) (UNGUENT
  CU SULF 8%)

  tub 40 g

  1.800

  Solvenți pentru diluții

  155.

  APĂ DISTILATĂ

  sol. inj. fiole 10 ml

  18.000

  156.

  NATRII CHLORIDUM (DCI)

  sol. inj. 0,9% fiole 10 ml

  150.000

  Produse iodoterapice

  157.

  KALIUM IODIDUM (DCI)

  compr. 65 mg

  2.500.000

  Seruri terapeutice (DCI)

  158.

  SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ȘI
  CONCENTRAT

  sol. inj. fiole 10.000 U.I.

  200

  159.

  SER ANTITETANIC PURIFICAT ȘI
  CONCENTRAT

  sol. inj., fiole

  99

  160.

  SER ANTIBOTULINIC TIP A

  sol. inj., fiole

  99

  161.

  SER ANTIBOTULINIC TIP B

  sol. inj., fiole

  99

  162.

  SER ANTIBOTULINIC TIP E

  sol. inj., fiole

  99

  163.

  SER ANTIRABIC PURIFICAT ȘI
  CONCENTRAT

  sol. fiole

  99

  164.

  SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ȘI
  CONCENTRAT

  sol. inj., fiole

  51

  165.

  SER ANTIVIPERINIC

  sol. inj. fiole

  51

  166.

  SER ANTICĂRBUNOS

  sol. inj. fiole

  18

  Vaccinuri

  167.

  VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

  susp. inj. doze

  9.000

  168.

  VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT

  susp. inj. doze

  900

  169.

  VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE
  CELULE DIPLOIDE UMANE

  liofilizat și solvent doze

  900

  170.

  VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS,
  RUBEOLOS, URLIAN

  doze

  4.500

  171.

  VACCIN DIFTERIC ȘI TETANIC (dT)

  tip adult doze

  9.000

  172.

  VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC
  A + C

  pulb. liof./solv. doze

  180

  173.

  VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ȘI
  PURIFICAT

  doze

  9.000

  173^1.

  VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19

  susp. inj. 1
  flacon *
  10 doze

  20.000

  Dezinfectante/Antiseptice pentru unități sanitare

  174.

  SĂPUN DEZINFECTANT

  buc

  9.000

  175.

  SĂPUN DEZINFECTANT soluție în ambalaj
  de 100 ml

  l

  600

  176.

  DEZINFECTANT TP1 PENTRU
  DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN
  FRECARE

  L

  50.000

  177.

  DEZINFECTANȚI TP1 PENTRU
  DEZINFECȚIA PIELII INTACTE în amb. a
  1000 ml

  l

  2.100

  178.

  DEZINFECTANT TP2 PENTRU
  DEZINFECȚIA DE NIVEL ÎNALT A
  SUPRAFEȚELOR CRITICE

  l

  9.000

  179.

  DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA
  PREPARAT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI
  DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE

  L

  50.000

  180.

  DEZINFECTANT TP2 PENTRU
  DEZINFECȚIA SUPRAFEȚELOR SEMICRITICE

  l sau kg

  50.000

  181.

  DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE NONCRITICE

  l sau kg

  500.000

  182.

  DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ
  (FÂNTÂNI) CLORIGENE

  compr.

  1.800.000

  183.

  DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ
  GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI
  ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)

  compr.

  600.000

  183^1.

  DEZINFECTANT AEROMICROFLORĂ

  L

  50.000

  183^2

  SUBSTANȚE DEZINFECTANTE PENTRU
  UTILIZAREA ÎN INSTALAȚII DE NEBULIZARE

  kg

  25.000

  Insecticide

  184.

  UN INSECTICID DE CONTACT
  TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA
  ȚÂNȚARILOR ADULȚI, CARE SE APLICĂ
  SUB FORMĂ DE CEAȚĂ RECE SAU CALDĂ
  CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU
  "ULV"

  l soluție

  9.000

  185.

  SOLUȚIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ

  l soluție

  300

  Dispozitive medicale

  186.

  MĂNUȘI EXAMINARE

  buc.

  2.000.000

  187.

  MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE

  buc.

  200.000

  187^1.

  MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU MANȘETĂ MEDIE

  buc.

  5.000.000

  188.

  MĂȘTI CHIRURGICALE

  buc.

  10.000.000

  188^1.

  MĂȘTI DE PROTECȚIE

  buc.

  150.000.000

  189.

  MĂȘTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEȚESUT

  buc.

  120.000

  190.

  MĂȘTI FFP2 TIP

  buc.

  1.750.000

  190^1.

  MĂȘTI FFP3 TIP

  buc.

  1.750.000

  190^2.

  VIZIERE DE PROTECȚIE

  buc.

  1.750.000

  190^3.

  COMPLET COMBINEZON, INCLUSIV
  CU GLUGĂ ȘI PROTECȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE

  buc.

  1.750.000

  190^4.

  OCHELARI PROTECȚIE

  buc.

  80.000

  191.

  CALOTE CHIRURGICALE

  buc.

  30.000

  192.

  HALATE CHIRURGICALE STERILE

  buc.

  100.000

  193.

  CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE

  buc.

  9.000

  194.

  INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse
  sterile pentru a se putea efectua 5.000 de
  intervenții chirurgicale abdominale și 2.500 de
  intervenții ortopedice

  195.

  FEȘE

  - 10/10 cm

  buc.

  15.000

  - 10/15 cm

  buc.

  15.000

  - 10/20 cm

  buc.

  15.000

  196.

  FEȘE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC

  buc.

  600.000

  197.

  TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE
  ÎN AMBALAJ INDIVIDUAL

  buc.

  9.000

  198.

  COMPRESE STERILE

  - 10/10 cm

  buc.

  30.000

  - 20/20 cm

  buc.

  30.000

  199.

  PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL

  buc.

  15.000

  200.

  TIFON

  buc.

  9.000

  201.

  MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL

  - ace cu fir

  buc.

  - ace de 3 mărimi diferite

  buc.

  - fire neresorbabile

  buc.

  8.100

  - fire resorbabile

  buc.

  900

  202.

  DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL
  CĂILOR AERIENE (împachetate steril, cu
  excepția laringoscoapelor și a baloanelor de
  ventilație)

  - sonde de intubație orotraheală mărimi de
  la Ch 2,5 la Ch 8,5

  buc.

  9.000

  - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală
  (adult și pediatric)

  buc.

  9.000

  - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4

  buc.

  3.000

  - sonde de aspirație pentru sondele IOT
  mărimi de la Ch 6 la Ch 18

  buc.

  27.000

  - laringoscop cu 5 lame curbe și 2 lame
  drepte, cu baterii

  buc.

  150

  - pense Magill uz adulți

  buc.

  150

  - pense Magill uz pediatric

  buc.

  150

  - baloane de ventilație adulți, cu set de
  3 măști și balon de îmbogățire oxigen

  buc.

  300

  - baloane de ventilație uz pediatric, cu set de
  3 măști și balon de îmbogățire oxigen

  buc.

  150

  - sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6
  la Ch 21

  buc.

  6.000

  - măști pentru administrare noninvazivă a
  oxigenului adulți

  buc.

  6.000

  - măști pentru administrare noninvazivă a
  oxigenului, uz pediatric

  buc.

  2.100

  - butelii cu oxigen și sisteme de reducție și
  administrare a oxigenului, plus husa de
  transport 5 litri

  buc.

  900

  - butelii cu oxigen și sisteme de reducție și
  administrare a oxigenului, plus husa de
  transport 10 litri

  buc.

  600

  203.

  DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI

  - gulere cervicale adulți cu minimum
  3 mărimi reglabile

  buc.

  1.500

  - gulere cervicale pediatrice, cu minimum
  3 mărimi reglabile

  buc.

  300

  - kit atele vacuum, cu minimum 3 atele
  mărimi diferite, pompă și kit reparație

  buc.

  150

  - saltele vacuum cu pompă și kit
  reparație

  buc.

  60

  - targă lopată cu chingi

  buc.

  60

  - feșe gipsate 10 cm

  buc.

  6.000

  - feșe gipsate 15 cm

  buc.

  9.000

  - feșe gipsate 20 cm

  buc.

  9.000

  - vată hidrofilă

  pachete 500 g

  15.000

  - leucoplast

  role 5 cm

  9.000

  204.

  PERFUZOARE ȘI TRANSFUZOARE

  - perfuzoare și transfuzoare

  buc.

  12.000

  - transfuzoare

  buc.

  3.000

  205.

  SERINGI, VACUTAINERE ȘI DISPOZITIVE
  PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ȘI
  PERIFERIC

  - seringi de insulină de 1 ml

  buc.

  900

  - seringi de 5 ml

  buc.

  30.000

  - seringi de 10 ml

  buc.

  30.000

  - seringi de 20 ml

  buc.

  15.000

  - seringi de 50 ml

  buc.

  3.600

  - robineți 3 căi

  buc.

  3.600

  - prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru
  utilizare cu seringa automată

  buc.

  3.600

  - vacutainere cu kituri de recoltare

  buc.

  9.000

  - canulă de acces venos periferic, cu valvă
  unidirecțională pentru administrarea
  medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G,
  20G, 22G, 24G

  buc.

  30.000

  - cateter pentru acces venos central tip
  Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
  24G, adulți

  buc.

  420

  - cateter pentru acces venos central tip
  Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
  24G, uz pediatric

  buc.

  30

  - seringi de 1 ml cu ac

  buc.

  22.000.000

  - seringi de 3 ml cu ac de dimensiuni 21 g

  buc.

  5.000.000

  - seringi de 3 ml

  buc.

  5.000.000

  - ac de seringă de dimensiunea 21 g

  buc.

  5.000.000

  206.

  DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR

  - sonde urinare Foley mărime 8CH

  buc.

  300

  - sonde urinare Foley mărime 10CH

  buc.

  300

  - sonde urinare Foley mărime 14CH

  buc.

  3.000

  - sonde urinare Foley mărime 16CH

  buc.

  1.800

  - sonde urinare Foley mărime 18CH

  buc.

  1.800

  - pungi urinare

  buc.

  6.000

  207.

  KIT DRENAJ TORACIC

  buc.

  900

  208.

  KIT MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE

  buc.

  3.000

  209.

  KIT PANSAMENTE ARȘI COMPLETE
  (pansamente de dimensiuni diferite și câte o
  pătură pentru arși)

  buc.

  60

  209^1.

  KIT TESTARE RAPIDĂ PENTRU COVID-19

  buc.

  10.000

  210.

  ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
  IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE

  set

  300

  211.

  CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE

  perechi

  300

  212.

  FOLII IZOTERME

  buc.

  3.000

  213.

  MATERIALE OSTEOSINTEZĂ

  buc.

  1.800

  214.

  TRUSE DE INTERVENȚIE
  PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSAC

  buc.

  1.500

  Materiale curățenie si depozitare deșeuri contaminate/necontaminate

  215.

  CUTII PENTRU DEȘEURI BIOLOGICE

  buc.

  3.000

  216.

  SACI GALBENI PENTRU DEȘEURI
  BIOLOGICE

  buc.

  3.000

  217.

  CUTII PENTRU OBIECTE
  ÎNȚEPĂTOARE/TĂIETOARE

  buc.

  3.000

  218.

  SACI CADAVRE

  buc.

  6.000

  Alte materiale specifice

  219.

  FORMULARE, FIȘE PACIENT ÎN ETAPA
  PRESPITALICEASCĂ, BRĂȚĂRI DE
  IDENTIFICARE

  buc.

  15.000

  220.

  ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l

  litri

  500

  221

  ALCOOL SANITAR

  0,5 L

  80.000

  222

  IZOLETĂ CU PRESIUNE NEGATIVĂ
  PENTRU TRANSPORTUL PE TARGĂ

  buc.

  10

  OTC

  223.

  ACIDUM ASCORBICUM (DCI)

  compr. 1 g

  210.000

  224.

  VITAMINA D + ZN +MG

  compr.

  105.000

  (la 26-02-2021, Anexa nr. 2 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 234 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 26 februarie 2021 )


  Anexa nr. 3
  Abrogată.
  (la 02-06-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 963 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 02 iunie 2020 )

  --------