ORDIN nr. 1.850/157/2020privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.850 din 2 noiembrie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 157 din 3 noiembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1025 din 3 noiembrie 2020
  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  având în vedere prevederile art. 5 din anexa nr. 2 și art. 1 pct. 18 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  luând în considerare Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 255.597 din 2.11.2020,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, se stabilesc măsurile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela


  ANEXĂ

  MĂSURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
  necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor
  aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul
  2020